Notarul public si activitatea notariala. Cadrul legal

Notarul public si activitatea notariala. Cadrul legal

Cadrul legal in baza caruia notarul public isi desfasoara activitatea in ceea ce priveste actele si procedurile notariale, obligatia calcularii si incasarii impozitului datorat pentru venitul obtinut din tranzactiile imobiliare, a taxei de publicitate imobiliara, a onorariului notarial si a TVA-ului aferent acestuia 

-Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si Normele de aplicare a acesteia

-Art. 77^ 1  din Codul Fiscal privind impozitul pe tranzactii imobiliare

-Legea nr. 71/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara

-Ord. Ministrului Justitiei nr. 46/C/2011 privind onorariile notariale

-Art. 152 din Cod Fiscal privind regimul scutirii de TVA

Onorariul notarului. Cuantumul onorariului notarial este stabilit prin Ord. Ministrului Justitiei nr.  46/C/2011  pentru  actele sau serviciile notariale solicitate, diferentiat in functie de complexitatea acestora. Ord 46 – Grila onorarii

TVA – taxa aferenta onorariului notarului este datorata si urmeaza a se achita pentru actele si serviciile notariale intocmite / efectuate de birourile notariale platitoare de TVA.

Nu se va plati TVA (24%) daca biroul notarial instrumentator al actului, procedurii sau serviciului notarial nu este platitor de TVA.

Impozitul pentru tranzactiile imobiliare. La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează  impozit pe venitul obtinut din tranzactie.

Impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. Daca valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză.

In cazul tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv, precum şi între soţi, caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate.

Impozitul se calculeaza şi se încaseaza de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. (vezi si Impozit vanzare imobile. Cod fiscal )

Tarife – Carte Funciara. Inscrierea in Cartea Funciara a drepturilor dobandite in baza actelor de instrainare a bunurilor imobile (casa, apartament sau teren) este obligatorie, indiferent daca este vorba de o vanzare-cumparare, donatie, succesiune, dezmembrare, partaj, etc, operatiuni pentru care este necesara achitarea taxelor de publicitate imobiliara.

Cuantumul taxelor pentru inscrierea in Cartea Funciara a acestor drepturi difera in functie de specificul operatiunii si de titularul dreptului supus inscrierii in Registrul de Carte Funciara (vezi si Taxe pentru inscrieri in Cartea Funciara )

Alte informatii. Pentru informatii referitoare la  documentele si formalitatile necesare intocmirii actelor ori efectuarii serviciilor notariale, la sumele ce vor fi datorate cu titlul de cheltuieli pentru fiecare act ori serviciu notarial in parte: dupa caz, taxa de publicitate imobiliara, impozit pe venitul obtinut din transferul de proprietate, onorariu, scutirea de TVA, etc va rugam sa ne contactati la numerele de telefon, fax-ul si email-urile afisate pe site.

Activitatea notariala / Autentificarea actelor / DivortulTaxe Stiri pe scurt / Informatii utile / Forum / Contact

notar-expert.ro-Google pagerank and WorthCheck google pagerank for notar-expert.ro