Servicii notariale

Servicii notariale

Serviciile notariale sunt oferite publicului prin intermediul birourilor notariale, al Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale – Infonot (C.N.A.R.N.N.) şi prin intermediul camerelor notarilor publici astfel:

• birourile notariale asigura indeplinirea tuturor actelor şi procedurilor date de lege în competenţa lor
• Uniunea Naţională, prin intermediul Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale – Infonot (C.N.A.R.N.N.), oferă servicii de consultare a registrelor notariale de către orice persoană care justifică un drept sau un interes
• Camerele Notarilor Publici oferă serviciile de apostilare şi supralegalizare a actelor emise de notarii publici, precum şi de eliberare de copii de pe actele notariale aflate în arhivele proprii, către orice persoană care justifică un drept sau un interes.

Actele cel mai des intocmite de notarii publici sunt:

- contractele: contractul de vânzare, antecontractul (precontractul) de vânzare-cumparare, contractul de donaţie, contractul de schimb imobiliar, contractul de partaj, contractul de închiriere, contractul de comodat (locuinţă, spatiu comercial, autovehicul, etc), contractul de  rentă viageră, contractul de întreținere, etc

- procurile;

- declaratiile

Procedurile notariale date de lege in competenta notarilor sunt:

- succesiunea (mostenirea)

- divortul

Mostenirea (succesiunea)

Mostenirea unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia, la ultimul sau domiciliu a carei dovada se face cu certificatul de deces sau cu hotarare judecatoresca definitiva de declarare a decesului dupa caz.

Mostenirea (succesiunea) se transmite prin mostenire legala…

Divortul

Divortul la notar poate avea loc daca ambii soti sunt de acord sa divorteze, indiferent daca au sau nu copii minori nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie.

Competenta de a constata desfacuta casatoria si de a elibera certificatul de divort apartine…

Contractul de vanzare

Contractul de vanzare este contractul prin care o persoana transmite altei persoane, contra unui pret, proprietatea unui bun sau drept (art. 1.650 Cod civil).

Vanzarea poate poate avea ca obiect dreptul de proprietate asupra unui bun imobil (teren, apartament, etc), bun mobil…