Servicii notariale

Servicii notariale

Serviciile notariale sunt oferite publicului prin intermediul birourilor notariale, al Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale – Infonot (C.N.A.R.N.N.) şi prin intermediul Camerelor Notarilor Publici astfel:

• birourile notariale asigura indeplinirea tuturor actelor şi procedurilor date de lege în competenţa lor
• Uniunea Naţională, prin intermediul Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale – Infonot (C.N.A.R.N.N.), oferă servicii de consultare a registrelor notariale de către orice persoană care justifică un drept sau un interes
• Camerele Notarilor Publici oferă serviciile de apostilare şi supralegalizare a actelor emise de notarii publici, precum şi de eliberare de copii de pe actele notariale aflate în arhivele proprii, către orice persoană care justifică un drept sau un interes.

Actele cel mai des intocmite de notarii publici sunt:

- contractele: contractul de vânzare, antecontractul (precontractul) de vânzare-cumparare, contractul de donaţie, contractul de schimb imobiliar, contractul de partaj, contractul de închiriere, contractul de comodat (locuinţă, spatiu comercial, autovehicul, etc), contractul de  rentă viageră, contractul de întreținere, etc

Contractul de vanzare

Vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care cumparatorul….

Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii

Atunci cand, intr-o vanzare cu plata pretului in rate, obligatia de plata este garantata cu rezerva dreptului de proprietate, cumparatorul …

Antecontractul de vanzare cumparare

Promisiunea bilaterală de vânzare este contractul  în care ambele părţi se obligă să încheie în viitor, în condiţiile stabilite de comun acord, contractul …

Donatia

Donaţia este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte …

Ipoteca legala

Vanzatorul beneficiaza de ipoteca legala asupra bunului imobil vândut, pentru preţul datorat; această dispoziţie se aplică şi în cazul schimbului cu sultă sau al dării în plată cu sultă …

Procura (mandatul)

Mandatul (procura) este un contract ce poate fi încheiat în formă scrisă, autentică ori sub semnătură privată, sau verbală. Acceptarea mandatului poate rezulta şi din executarea sa …

Divortul 

Divortul la notar poate avea loc daca ambii soti sunt de acord sa divorteze, indiferent daca au sau nu copii minori nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie. 

Conventia matrimoniala

Prin convenţia matrimonială nu se poate deroga, sub sancţiunea nulităţii absolute, de la dispoziţiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege …

Mostenirea (succesiunea)

Mostenirea unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia, la ultimul sau domiciliu a carei dovada se face cu certificatul …

Acceptarea si renuntarea la succesiune

Pe baza declaraţiilor părţilor cu vocaţie succesorală, a martorilor audiaţi în cauză,  a actelor şi documentelor depuse la dosarul cauzei, notarul …

Testamentul

Testamentul conţine dispoziţii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum şi la desemnarea directă sau indirectă a legatarului. Alături …

Actul de lichidare a patrimoniului defunctului 

Actul de lichidare a patrimoniului defunctului se încheie obligatoriu de către mostenitori daca decesul defunctului a avut loc dupa data…

Certificatul de mostenitor

Eliberarea certificatului de mostenitor sau de legatar reprezinta ultima faza a procedurii succesorale. Dacă, prin administrarea probelor …

Taxe notariale

Taxele notariale sunt prevazute si impuse de lege notarului public sa le incaseze pentru fiecare act sau operatiune ce o efectueaza la …

cropped-imagesCASWVVPZ.jpg

Acest site folosește cookie-uri pentru a ajuta la furnizarea serviciilor. Dacă folosiți acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii