Donatia

Donaţia este contractul prin care o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donatar (art. 985 C civ.).

Alaturi de legatul cuprins în testament, donatia face parte din categoria liberalitatilor.

Cu exceptia donaţiei indirecte, a celei deghizate şi a darurului manual donaţia se încheie prin înscris sub forma autentica, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Donatia este irevocabila, prin urmare, ea nu va fi valabilă daca va cuprinde clauze ce permit donatorului să o revoce prin voinţa sa.

În cazul în care donaţia are ca obiect bunuri supuse unor formalităţi de publicitate dreptul donatarului este supus acestor formalităţi.

Actele necesare incheierii contractului de donatie privind un imobil (apartament, casa, activ comercial, teren, etc)

Pentru persoanele fizice

♦  actele de identitate părţi (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport);

♦ actele de proprietate privind imobilul ( contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, hotarare judecatoreasca civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);

♦ certificatul fiscal eliberat de Administraţia Financiară de la locul situarii bunului din care rezulta achitarea taxelor si impozitelor datorate Statului pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil toata luna in acre a fost emis. Daca imobilul se afla în coproprietate sau in devalmasie, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate detinuta  de fiecare dintre ei;

♦ documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;

♦ extrasul de carte funciară valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la sediul BCPI. Spre deosebire de Extrasul pentru Informare, Extrasul pentru Autentificare se elibereaza numai notarului public;

♦ pentru instrainarea apartamentelor, este necesara si adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari din care rezulta situatia, la zi, a sumelor datorate pentru apartamentul respectiv cu titlu de intretinere, reparaţii, cheltuieli comune etc..

Pentru persoanele juridice:

In afara actelor sus mentionate mai sunt necesare:

♦ certificatul de atestare fiscală a persoanei juridice valabil, eliberat de ANAF;

♦ certificatulul de înregistrare la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;

♦ certificatul constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale).

♦ delegaţie, hotărâre A.G.A, etc pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului, dupa caz.

Taxele notariale

Onorariul notarial perceput pentru autentificarea contractului de donaţie se calculează în funcţie de valoarea bunului care face obiectul vânzării, aasa cum rezulta din tabelul de mai jos.

Valoare imobil Modul de calcul al onorariului notarial
a) până la 15.000 lei 2,2%, dar nu mai puţin de 150 lei
b) de la 15.001 lei la 30.000 lei 330 lei + 1,6% pentru suma care depăşeşte 15.001 lei
c) de la 30.001 lei la 60.000 lei 580 lei + 1,3% pentru suma care depăşeşte 30.001 iei
d) de la 60.001 lei la 300.000 lei 970 lei + 0,9% pentru suma care depăşeşte 60.001 lei
e) de la 300.001 lei la 600.000 lei 3.130 lei + 0,65% pentru suma care depăşeşte 300.001 lei
f) peste 600.001 lei 5.080 lei + 0,44% pentru suma care depăşeşte 600.001 lei

Impozitul pentru veniturile obtinute din tranzactie 

Nu se plăteşte impozit pentru rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi. ( art. 111  alin 2) lit. b) din Noul Cod Fiscal (Lg. nr. 227/2015).

Celelalte persoane care nu sunt rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv, ori soţi ai dobanditorului (dobanditorilor), vor achita un impozit catre Stat  calculat astfel:

A)  dacă donatorul deţine imobilul de mai puţin de 3 ani:

♣  3% până la valoarea  de 200.000 lei inclusiv;

♣  peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

B)  dacă donatorul a dobândit imobilul de mai mult de 3 ani:

♣  2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

♣  peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

Impozitul pentru perfectarea contractului de donaţie se calculează la valoarea declarată de părţi indiferent de numarul dobanditorilor din contract

În cazul în care există mai mulţi coproprietari, impozitul se calculează la valoarea deţinută de fiecare coproprietar, iar dacă nu sunt precizate cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate se va prezuma că fiecare coproprietar deţine imobilul in cote egale.

Taxele de publicitate datorate Agentiei Nationale de Publicitate Imobiliara

Taxa pentru extrasul de carte funciară 

♣  40 de lei, în regim normal – se eliberează în două zile (termen de recomandare) şi

♣   200 de lei, în regim de urgenţă (1 zi)

Taxa pentru întabulare

♣  0,15% din valoarea de expertiza notariala a imobilului.

Pentru mai multe informatii accesati pagina Donatia

 

notar-expert.ro-Google pagerank and WorthCheck google pagerank for notar-expert.ro

Comentarii

Donatia — 16 comentarii

 1. buna ziua.care sunt efectele revendicarii donatiei pentru ingratitudine in cazul in care bunul a fost instrainat sau ipotecat

  • Stimata dna Steluta

   Cred ca va refereati la efectele in cazul revocarii donatiei pentru ingratitudine, iar acestea difera in functie de buna sau reaua credinta a dobanditorului (in cazul relei credinte, acesta va intoarce bunul si, ca efect al revocarii actului de donatie, bunul va reintra in patrimoniul donatorului, iar in cazul bunei credinte bunul va ramane in patrimoniul dobanditorului, donatorul urmand a fi dezdaunat de catre donatar, respectiv, de cel ce a primit donatia).
   In ceea ce priveste ipoteca, aceasta urmareste bunul indiferent in mainile cui el s-ar afla.
   Cu stima, notar State

 2. Buna ziua,
  Sotul meu a murit , nu avem copii si doresc sa stiu daca masina ,care este pe numele lui, o pot instraina unui alte persoane printr-un contract de vanzare cumparare?

  • Stimata dna Popescu
   Instrainarea autoturismului o puteti face doar dupa ce veti obtine certificatul de mostenitor ca urmare a dezbaterii succesiunii cu privire la acest autoturism. Chiar daca ati „instraina-o” prin simpla predare a autoturismului si a actelor acesteia (cum, din pacate, nu de putine ori se intampla in practica) autoturismul nu va fi scos din evidentele fiscale si de circulatie de pe numele sotului in final dvs., in calitate de mostenitoare, ramanand raspunzatoare pentru datoriile, de orice fel, legate de acest autoturism.
   Cu stima, notar State

 3. Buna ziua,
  Am 25 de ani de castorie si un copil rezultat din aceasta casatorie. Casa in care locuim este cumparata de mine inainte de casatorie. Cum pot sa o las sotului meu ( la moartea mea) fara sa aiba dreptul si copilul. Daca ,se va imtampla sa divortam pot anula acel act? Multumesc

  • Stimata dna Mad
   In situatia in care doriti ca, ulterior intocmirii actului, sa reveniti asupra acestuia puteti face sotului dvs. un testament pentru casa (testament particular). In felul acesta puteti revoca oricand actul.
   Cu stima, notar State

 4. Buna Ziua,
  Tatal meu e decedat de 5 ani,nici unul dintre fratii mei nu vor sa deschida succesiunea, mama mea vrea sa-mi lase casa mie cu conditia sa o ingrijesc,este posibil sa faca un contract de ingrijire atit timp cit fratii mei nu vor sa vorbeasca de nimic, asteapta moartea ei nu le pasa cine se ingrijeste de ea,bunurile care ramin dupa moartea ei sint mai interesante decit sanatatea mamei noastre, casa e veche eu am reparat-o sa nu se darime ,cu banii mei,ei spun doar repar-o,ma ocup de mama si in final o sa se imparta tot cum vor fratii mei fara sa se ocupe de nimic.
  Mama mea vrea sa stie ce trebuie sa faca sa poata lasa casa celui care o ingrijeste!
  Va multumesc pentru sfatul dumneavoastra !

  • Stimata dna Calin
   Mama dvs poate incheia un contract de intretinere, insa, va sfatuiesc ca, pentru perfectarea acestuia, sa faceti demersurile necesare pentru a obtine un certificat medico-legal din care sa rezulte ca aceasta este apta, din punct de vedere medical, pentru incheierea acestui contract (v-as sugera, daca puteti, sa solicitati certificatul Institutului Medico-Legal Mina Minovici).
   Precizez ca, pentru a putea incheia contractul este necesar, in primul rand, sa dezbateti succesiunea (daca ceilalti nu vor sa o faceti la notar va trebui sa va adresati, in acest scop, instantei) iar dupa obtinerea certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoreti, dupa caz, va trebui sa intabulati imobilul in Cartea Funciara (daca acesta nu este intabulat) scop in care veti apela la un expert cadastrist pentru a intocmi documentatia cadastrala necesara intabularii. Daca imobilul a fost dobandit de parintii dvs, impreuna in timpul casatoriei si este intabulat ati putea, eventual, ca, inainte de inceperea/finalizarea dezbaterii succesiunii, sa incheiati contractul pentru cota de 1/2 a mamei dvs din imobilul respectiv.
   In privinta clauzelor ce vor fi incluse in contract si a altor aspecte legate de problema ridicata de dvs informatii suplimentare va va furniza notarul care va perfecta actul.
   Cu stima, notar State

 5. Buna ziua..Bunica mea este proprietara prin itabulare in Cf a unei case+gradina+teren aflat in spatele casei..aceasta proprietate este pe 2 numere,nr 8 resprectiv nr 9..Tatal ei inainte de a murii ia facut contract de vanzare cumparare pe 1/2 parte casa din nr 8,si intregul imobil de la nr 9..deoarece cealalta jumatate din 1/2 ia fost donata ei de catre bunicul dansei acum 40 de ani.Ea mai are un singur frate.Intrebarea mea este ,acesta poate sa atace acea jumatate donata de la bunicul lor de acum 40 de ani?…am inteles ca donatia se poate ataca pe cand contr de v-c mai greu…va multumesc

  • Stimata dna Felicia
   In principiu, orice act este atacabil, insa, in situatia prezentata de dvs. chiar nu cred ca exista motive de ingrijorare.
   Cu stima, notar State

 6. Buna ziua!
  Doresc sa inchei un contract de concesiune pentru un loc de veci. Persoana de la care doresc sa preiau dreptul de folosinta are contract de concesiune incheiat cu primaria pana in 2017. Poate sa-mi doneze locul de veci inainte de aceasta data? La ce riscuri ma expun stiind ca, contractul de donatie poate fi atacat? Persoana ma asigura ca in actul de succesiune dupa tatal ei (mama traieste inca,) apare ca singura mostenitoare neavand frati. Mentionez ca este casatorita si are 2 copii majori. Trebuie sa recunosc ca la mijloc este vorba de o suma de bani pe care eu trebuie sa o dau persoanei si care nu se regaseste nicaieri, nici in contractul de concesiune nici in cel de donatie.

  Multumesc anticipat!

  • Stimata dna Ivan

   Daca, potrivit Regulamentului de functionare a Cimitirului instrainarea dreptului de concesiune nu se poate face decat sub forma actului de donatie atunci aceasta este singura cale de obtinere a dreptului de concesiune, actul ce il veti incheia urmand toate regulile de forma si de validitate, precum si cele privind cauzele de revocare sau de nulitate ale oricarui act de donatie.
   Altfel spus, daca veti incheia actul, acesta nu va putea fi revocat sau declarat nul decat daca se va constata una din urmatoarele situatii ( Codul Civil, Sectiunea a-3-a):
   a) donatarul a atentat la viaţa donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, ştiind că alţii intenţionează să atenteze, nu l-a înştiinţat;
   b) donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave faţă de donator;
   c) donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente donatorului ajuns în nevoie, în limita valorii actuale a bunului donat, ţinându-se însă seama de starea în care se afla bunul la momentul donaţiei (puteti insera in contract clauza expresa din partea donatoarei potrivit careia aceasta nu doreste executarea vreunei contraprestatii din partea dvs).
   d) donatarul nu îndeplineşte sarcina la care s-a obligat, donatorul sau succesorii săi în drepturi pot cere fie executarea sarcinii, fie revocarea donaţiei (se poate preciza ca donatia este incheiata fara stabilirea vreunei sarcini pentru dvs.)
   e) simulaţia în care donaţia reprezintă contractul secret în scopul de a eluda revocabilitatea donaţiilor între soţi (se aplica doar in cazul donatiei intre soti).
   (Definitii: „donatarul” = cel ce primeste; „donatorul” = cel ce da).
   Prin urmare, daca nu va fi indeplinita cel putin una din conditiile prezentate mai sus nu aveti de ce sa va faceti griji in privinta actului pe care il veti incheia.
   Cu stima,
   Notar State

 7. Buna ziua!
  Cu 6 ani in urma am primit o donatie sub forma unei sume de bani prin virament bancar, am inteles ca se numeste dar manual pentru ca nu a existat vreun contract oficial. Donatorul a decedat in urma cu 2 ani. Fosta sotie a acestuia (cu care era casatorit la momentul donatiei) vrea sa ceara anularea donatiei, in baza unui act prin care fostii soti isi lasau reciproc bunurile in caz de deces al unuia dintre ei. Ce sanse are sa anuleze donatia?
  Nu stiu ce fel de act poseda fosta sotie. A spus ca este un act prin care isi preiau reciproc si bune si rele in caz de deces al unuia dintre ei, nici nu stiu cand a fost facut. Mentionez ca donatorul era sub tratament psihiatric, nu stiu exact ce diagnostic de boala psihica. Banii donati proveneau din valorificarea unor imobile mostenite de donator, recuperate in baza legii 10 cred. Donatorul nu a fost de acord cu divortul, care a fost desfacut din culpa comuna. Nu au rezultat copii din aceasta casatorie.
  Deocamdata fosta sotie a cerut anularea donatiei prin mediator. Nu a trecut in documentul respectiv calitatea si motivul pentru care cere acest lucru.
  Daca acuza lipsa de discernamant a sotului in momentul donatiei nu putem ataca actul pe care l-a facut cu fostul sot pentru acelasi motiv? Pentru ingratitudine cred ca s-a prescris termenul, parca era de 1 an de la decesul donatorului, nu?
  Multumesc mult!

  • Stimate orthosimar@yahoo.com

   Intrucat, problema prezentata este una importanta pentru dvs. si presupune analiza mai multor aspecte de ordin juridic, va sugerez sa luati legatura cu un coleg avocat pentru a va indruma asupra modului de rezolvare a acesteia.
   Va urez mult succes!
   Cu stima, Notar State

 8. cum procedez daca vreau sa las apartamentul unui nepot ,penteru a avea grija de noi la batrinete.Ce trebuie sa fac ,va multumesc,mentionez ca sotia are handicap a avut un accident vascular

  • Stimate dle Porumb

   Daca npotul este major si are posibilitati financiare sa va asigure intretinerea (hrana, imbracaminte, medicamente, etc) puteti incheia cu acesta un contract de intretinere.
   Doua aspecte vreau sa le punctez, insa.
   1) La incheierea contractului va trebui chemat sa participe si un reprezentant al Autoritatii Tutelare din cadrul Primariei din raza teritoriala a domiciliului dvs. si
   2) Avand in vedere accidentul vascular suferit de sotia dvs. contractul se poate incheia doar daca se dovedeste ca aceasta este apta, din punct de vedere medical, sa incheie acest contract fiind necesara, in acest sens, obtinerea unui certificat medical de specialitate.

   Cu urari de sanatate pentru dvs. si sotia dvs.,
   Notar State