Certificatul de divort

Certificatul de divort

Model de certificat notarial de divort

Daca constata ca sunt indeplinite conditiile pentru divort, notarul va intocmi incheierea  de admitere a cererii si dispune eliberarea certificatului de divort.

MODEL DE CERTIFICAT DE DIVORŢ INTOCMIT LA NOTAR

 
ROMANIA
Uniunea Nationala a Notarilor Publici
Biroul Notarial……………….
Licenta de functionare nr……………..
Sediul…………………         
Dosar de divort nr.  ­­­­­………..
                                                                                      CERTIFICAT DE DIVORŢ
                                                                                      nr. ………… din data  ………….
Notar public, ………………………, constat desfăcută  prin acordul soţilor căsătoria înregistrată la Primăria……….. judeţul  ……….., în Actul de căsătorie nr. ……… din…………….., dintre  …………… (soţul) ………., născut la data de …………….,în  localitatea ………………., judeţul …………………, CNP  ………………., fiul lui …………… şi al ………., cu domiciliul în  localitatea ………., şi ………..(soţia) ………….., născută la data de  ……………………., în localitatea ………………..,judeţul  ……………….., CNP ………………., fiica lui …………. şi a  …………….., cu domiciliul în ……………… Judeţul …………,în  temeiul art. 376 alin. (4) Cod civil.
          Numele după  divorţ:
- fostul soţ  ………………………..;
- fosta soţie  ………………………..
          S-a realizat  acordul părţilor cu privire la minorul/minorii născut/născuţi la data de…, cu  privire la toate aspectele prevăzute de art. 376 alin. (2) Cod civil, conform  convenţiei autentificate sub nr. … din data de…….
          Prezentul  certificat de divorţ produce efecte între părţi de azi …………….  (zi/lună/an) , data eliberării, şi va fi transmis autorităţii competente pentru  a se face menţiunile corespunzătoare pe actul de stare civilă.
Notar Public,
…………………..
LS

Notar-expert.ro-Google PageRank și WorthVerifica Google PageRank pentru notar-expert.ro