Ipoteca


 <img src="imagesCAR699P3.jpg" alt="ipoteca">Ipoteca. Contractul de ipoteca

Ipoteca poate fi legala, in sensul ca este impusa de lege sau conventionala, respectiv, stabilita de comun acord de catre parti.

Ipoteca poate fi mobiliara cand obiectul garantiei il formeaza bunurile mobile sau imobiliara, obirectul garantiei formandu-l bunurile imobile

Ipoteca imobiliara legala

Creanţele care beneficiază de ipoteca legala

1. vânzătorul, asupra bunului imobil vândut, pentru preţul datorat; această dispoziţie se aplică şi în cazul schimbului cu sultă sau al dării în plată cu sultă în folosul celui care înstrăinează, pentru plata sultei datorate;

2. promitentul achizitor pentru neexecutarea promisiunii de a contracta având ca obiect un imobil înscris în cartea funciară, asupra imobilului respectiv, pentru restituirea sumelor plătite în contul acestuia;

3. cel care a împrumutat o sumă de bani pentru dobândirea unui imobil, asupra imobilului astfel dobândit, pentru restituirea împrumutului;

4. cel care a înstrăinat un imobil în schimbul întreţinerii, asupra imobilului înstrăinat, pentru plata rentei în bani corespunzătoare întreţinerii neexecutate; dreptul de proprietate al debitorului întreţinerii nu se va înscrie în cartea funciară decât odată cu această ipotecă, dispoziţiile Art. 2249 aplicându-se în mod corespunzător;

5. coproprietarii, pentru plata sultelor sau a preţului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului ori pentru garantarea creanţei rezultând din evicţiune, asupra imobilelor ce au revenit coproprietarului ţinut de o atare obligaţie;

6. arhitecţii şi antreprenorii care au convenit cu proprietarul să edifice, să reconstruiască sau să repare un imobil, asupra imobilului, pentru garantarea sumelor datorate acestora, însă numai în limita sporului de valoare realizat;

7. legatarii cu titlu particular, asupra imobilelor din mostenire cuvenite celui obligat la executarea legatului, pentru plata acestuia.


Ipoteca imobiliara conventionala, Contractul de ipoteca

Contractul de ipoteca

Contractul de ipoteca este acel contract prin care, în vederea garantării unui credit oferit de o persoana (creditor ipotecar) altei persoane (debitor ipotecar), aceasta din urma sau o altă persoană (garant ipotecar) aduce în garanție un bun imobil sau mobil permițând creditorului ipotecar să urmărească imobilul in mâinile oricui acesta s-ar afla și să fie plătit cu prioritate față de eventuali alți creditori ai debitorului din prețul vânzării imobilului.


Acte necesare:

1.Acte de proprietate

2. Documentatia cadastrala, avizata de ONCGC

3. Dovada publicitatii imobiliare ( incheierea de întabulare)

4. Certificat de atestare fiscala

5. Adeverinta de rol agricol

6. Adeverinta Asociatiei de Proprietari sau de Locatari  doveditoare a platii datoriilor la întretinere,

7.Ultima factura de consum al energiei electrice si dovada achitarii acesteia.

8. Acte de identitate.

9. Certificate de casatorie si si conventia matrimoniala (daca exista) sau sentinta civila de divort cu mentiunea “definitiva si irevocabila”, dupa caz.

10.Certificat de urbanism, (daca este cazul).

11.Extrasul de Carte funciara (se obtine prin intermediul biroului notarial).

12.Contractul de credit semnat cu banca

13.Procuri, delegatii pentru reprezentantii bancii/creditor/garant etc


 Taxe notariale

Ordin Ministrului Justiției nr. 46 din 06/01/2011


Anexa 2

Acte de garanție mobiliară sau imobiliară, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 25 │

a) │până la 50.000 lei – 0,65%, dar nu 100 lei + 20 lei pentru fiecare exemplar în plus │

b) │de la 50.000 lei la 100.000 lei – 325 lei + 0,5% pentru ceea ce depășește 50.000 lei +  20 lei pentru fiecare exemplar în plus │

c) │de la 100.000 lei la 200.000 lei – 575 lei + 0,32% pentru ceea ce depășește 100.000 lei + 20 lei pentru fiecare exemplar în plus │

d) │de la 200.000 lei la 500.000 lei – 895 lei + 0,13% pentru ceea ce depășește 000 lei + 20 lei pentru fiecare exemplar în plus │

e) │peste 500.000 lei – 1.285 lei + 0,07% pentru ceea ce depășește 500.000 lei + 20 lei pentru fiecare exemplar în plus │


Anexa nr. 1

Autentificarea actelor de garanție mobiliară sau imobiliară, în situația în care creanța este garantată cu mai multe bunuri mobile│ │sau imobile pentru care se încheie contracte de garanție separate – pentru actele de garanție următoare primului contract încheiat │

a) până la 20.000 lei – primul exemplar 100 lei + 20 lei pentru fiecare exemplar în plus │

b) de la 20.001 lei la 100.000 lei – primul exemplar 300 lei + 20 lei pentru fiecare exemplar în plus │

c) de la 100.001 lei la 500.000 lei – primul exemplar 500 lei + 20 lei pentru fiecare exemplar în plus │

d) peste 500.001 lei – primul exemplar 1.000 lei + 20 lei pentru fiecare exemplar în plus │

Acte de garanție mobiliară sau imobiliară şi/sau contracte de credit pentru programul „Prima casă” sau alte programe sociale

a) până la 20.000 lei – primul exemplar 100 lei + 20 lei pentru fiecare exemplar în plus │

b) de la 20.001 lei la 100.000 lei – primul exemplar 300 lei + 20 lei pentru fiecare exemplar în plus │

c) de la 100.001 lei la 500.000 lei primul exemplar 500 lei + 20 lei pentru fiecare exemplar în plus │

d) peste 500.001 lei – primul exemplar 1.000 lei + 20 lei pentru fiecare exemplar în plus │

notar-expert.ro-Google pagerank and WorthCheck google pagerank for notar-expert.ro

Comentarii

Ipoteca — 3 comentarii

 1. BUNA ZIUA. MA INTERESEAZA CARE ESTE SUMA PE CARE O AM DE PLATIT LA NOTARIATUL DVS IN CAZUL IN CARE DORESC SA FAC O ANEXA LA UN CONTRACT DE IMPRUMUT CU GARANTIE IMOBILIARA, IN SENSUL IN CARE SUMA IMPRUMUTATA SE MARESTE DE LA 10.000 EURO LA 50.000 EURO.GARANTIA RAMANE ACEEASI. DORESC RASPUNS CAT SE POATE DE URGENT. VA MULTUMESC.

  • Stimate dle Chirita

   Inteleg ca este vorba de o refinantare.
   In acest caz, anexa la contractul de creditare il veti incheia doar cu banca urmand ca, pentru garantarea sumei de 40.000Euro sa se incheie un contract notarial pentru care, veti plati (la biroul nostru) onorariul in suma de 820 lei.
   Precizez ca, suma aceasta este valabila pentru un curs de 4,33lei/eur, pentru un singur exemplar eliberat (pentru exemplarele in plus eliberate se percepe cate 20 lei pentru fiecare..de regula partilor si bancii se elibereaza 4 ex) si pentru situatia in care actul se incheie la biroul nostru (daca banca nu-si trimite delegatul la sediul biroului, onorariul se majoreaza cu 30%).
   La aceasta suma se mai adauga costurile (datorate la orice birou ati incheia actul) cu obtinerea exstrasului de carte funciara, legalizarea actelor ce vor ramane la dosarul biroului si notarea actului la Cartea Funciara.
   Cu stima,
   BNP State