201310.20
0
0

Scoaterea terenurilor din circuitul agricol

 

Scoaterea terenurilor din circuitul agricol 

Scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol

 Documente necesare:

 - cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;

- extrasul de carte funciara pentru informare si copia actului de proprietate sau a altui act de detinere valabil incheiat (de exemplu: contract de concesiune, arenda, inchiriere), insotit de acordul proprietarului;

- documentatia cadastrala;

- certificatul de urbanism, insotit de planul de situatie si de planul de incadrare in zona; planul de situatie va evidentia suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol;

- documentatia pentru incadrarea terenului in clase de calitate;

- expertiza de evaluare a terenurilor efectuata de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;

- copii ale documentelor de plata a taxelor de protectie la Fondul de ameliorare a fondului funciar, virate in conturile Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

- avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului, in cazul anumitor terenuri

- avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare;

- memoriul tehnic al lucrarii, in care se descrie obiectivul de investitii.

Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor intravilane, aprobata prin PUG si PUZ

Documente necesare:

a) cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;

b) extrasul de carte funciara pentru informare si copia actului de proprietate sau alt act de detinere valabil incheiat (de exemplu: contract de concesiune, arenda, inchiriere), insotit de acordul proprietarului;

c) documentatia cadastrala;

d) certificatul de urbanism, insotit de planul de incadrare in zona si de planul de situatie in care se evidentiaza suprafetele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol;
e) avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare.

Scoaterea temporara din circuitul agricol a terenurilor agricole se poate face pe o perioada de maximum doi ani, cu plata unei garantii egale cu taxa pentru fondul de ameliorare a fondului funciar.

_________________

Extras din Regulamentul privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol din 07/09/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 19/09/2005 .


Leave a Reply