Succesiunea

Provident Romania
Deschiderea mostenirii (art. 954 cod civil)

Posted by Notar-Expert

Mostenirea unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia, la ultimul sau domiciliu a carei dovada se face cu certificatul de deces sau cu hotarare judecatoresca definitiva de declarare a decesului, dupa caz.

Felurile mostenirii (art. 955 cod civil)

Mostenirea (succesiunea) se transmite prin mostenire legala, daca defunctul nu a dispus altfel prin testament.

Prin urmare, mostenirea este, fie legala, fie testamentara.

succesiune

Mostenitorii legali (art. 963 cod civil)

Persoanele care au vocatie legala la succesiunea defunctului sunt, in ordine: sotul supravietuitor si rudele acestuia: descendentii (copii, nepotii, stranepotii, etc), ascendentii (parinti, bunici, strabunici, etc) si colateralii, pana la gradul IV inclusiv (frati-surori, nepoti de frati-surori, unchi-matusi, veri primari, etc )

Rudele in gradul cel mai apropiat dufunctului inlatura toate celelalte persoane cu vocatie succesorala, mai putin pe sotul supravietuitor care va veni la succesiune in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori.

Mostenitorii testamentari

Poate fi mostenitor testamentar orice persoana capabila de a mosteni.

Succesiunea se poate dezbate, fie in fata notarului, fie în instanţă, si presupune stabilirea mostenitorilor, a masei succesorale (patrimoniul defunctului)  si cotele de mostenire ale succesorilor.

Pentru a se dezbate succesiunea în fata notarului public trebuie avute in vedere respectarea dispoziţiile legii privind competenta teritorială a acestuia în soluţionarea cauzelor succesorale.

Competenţa de soluţionare a cauzelor succesorale aparţine biroului notarial din raza teritorială a judecătoriei în care defunctul si-a avut ultimul domiciliu.

In cazul în care defunctul nu a avut ultimul domiciliu în ţară, potrivit disp. noului cod civil, competenta este diferită, după cum defunctul a lăsat sau nu bunuri, astfel: defunctul a lăsat cel puţin un bun imobil -, notarul din raza teritorială de situare a bunului (dacă sunt mai multe imobile, notarul mai întâi sesizat); defunctul a lăsat cel puţin un bun mobil – notarul din raza teritorială de situare a bunului (dacă au rămas mai multe bunuri mobile, notarul mai întâi sesizat); defunctul nu a lăsat bunuri imobile sau mobile, notarul mai întâi sesizat   (art. 954 alin. 3 cod civil).

Daca în circumscripţia teritorială a ultimului domiciliu al defunctului, funcţionează mai multe birouri notariale, competenta va reveni “primului birou sesizat”

Reprezentarea succesorala (art. 965 cod civil)

Daca, cu ocazia dezbaterii succesiunii, se constata ca o persoana in gradul cel mai apropiat de rudenie cu defunctul este nedemn a-l mosteni sau ca el, insusi, este decedat la momentul mortii persoanei a carei mostenire se dezbate, iar, la randul sau, a lasat mostenitori acestia vor urca in drepturile sale culegandu-i partea de mostenire ce i s-ar fi cuvenit daca acesta nu ar fi fost nedemn sau, daca ar fi fost in viata la data deschiderii succesiunii defunctului.

Cota de mostenire a sotului supravietuitor (art. 972 cod civil)

In masura in care se constata ca nu este nedemn a mosteni si ca a acceptat succesiunea defunctului sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu oricare dintre clasele mostenitorilor legali.

Cota sa de mostenire difera in functie de clasa de mostenitori alaturi de care vine la mostenire, astfel:

- cota de 1/4 – in concurs cu descendentii (copii, nepoti sau stranepoti de copii, etc)

- cota de 1/3 – in concurs cu ascendentii privilegiati (tatal si mama defunctului) si cu colateralii privilegiati ( fratii, surorile si descendentii acestora pana la gradul IV, inclusiv);

- cota de 1/2 – in concurs, fie doar cu ascendentii privilegiati, fie numai cu colateralii privilegiati;

- cota de 3/4 – in concurs, fie cu ascendentii ordinari (bunicii, strabunicii, etc), fie cu colateralii ordinari (alte rude pana la gradul IV, in afara colateralilor privilegiati, ex. unchi, matusi, veri primari)

Chiar daca o persoana este in gradul de rudenie necesar, respectiv are vocatie succesorala pentru a veni la mostenirea defunctului nu este suficient pentru a mosteni acesta trebuind sa faca si dovada ca a acceptat succesiunea in termenul stabilit de lege.

Prin urmare, orice persoana care are vocatia de a mosteni o persoana decedata trebuie sa isi exprime optiunea de a accepta succesiunea sau, dimpotriva, de a renunta la mostenire intrun termen de 1 (un) an de la decesul defunctului.

Partajul succesoral

In cadrul procedurii de dezbatere a succesiunii sau ulterior emiterii certificatului de mostenitor succesorii ( mostenitorii) pot conveni asupra impartirii intre ei si atribuirea in natura sau prin echivalent a bunurilor mostenite.

Actele necesare dezbaterii succesiunii (dupa caz):

- certificatul de deces sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca definitiva de declarare a mortii;

- actele de stare civila ale defunctului si cele ale mostenitorilor (ex. certificat de nastere, certificat de casatorie, hotarare de divort, certificat de deces, certificat de mostenitor sau de calitate de mostenitor, carte de identitate, buletin de identitate);

- procura speciala in forma autentica;

- testament;

- 2 (doi) martori;

- actele de proprietate a bunurilor declarate ca fiind ramase de pe urma defunctului (contract de vanzare-cumparare, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, contract de construire, contract de imprumut, proces-verbal de predare, act de concesiune si adeverinta de valoare pentru locurile de veci, contract de depozit bancar sau extras de cont, certificat de inmatriculare auto, talon si factura fiscala de cumparare pentru autovehicule, certificat de actionar, etc);

- documentatie cadastrala, daca exista;

- incheiere de intabulare, pentru imobilele intabulate in Cartea Funciara;

- certificat de atestare fiscala, pentru bunurile imobile si autovehicule;

- extras de Carte Funciara pentru informare, pentru imobilele intabulate (poate fi solicitat, contra cost, si de biroul notarial)

succesiune

Dovada decesului se va face cu certificatul de deces sau cu Anexa nr. 24 emisă de Consiliul local al localităţii în raza căruia defunctul si-a avut ultimul domiciliu. Aceleaşi acte vor face dovada si a  ultimului domiciliu al defunctului.

 Onorariul notarului public

Onorariul notarial datorat pentru obtinerea certificatului de mostenitor se calculeaza gradual in functie de valoarea bunurilor ce compun masa succesorala, respectiv valoarea bunurilor mobile (stabilita pe baza documentelor de achizitie, a expertizelor de specialitate ori a declaratiilor partilor, dupa caz) si valoarea imobilelor stabilita conform Ghidurilor orientative a valorii imobilelor intocmite prin grija Camerelor Notarilor Publici.

Taxa pe valoarea adaugata (T.V.A.)

In cazul in care notarul public care are pe rol dezbaterea succesiunii este platitor de TVA va incasa TVA in cota de 24% raportata la onorariul cuvenit pentru serviciul efectuat.

Daca biroul notarial nu este platitor de TVA cota de 24% nu va fi datorata.

Impozitul pe veniturile obtinute din succesiune

In cazul in care a trecut mai mult de 2 (doi) ani de la deschiderea succesiunii (de la data decesului), iar in masa succesorala exista bunuri imobile mostenitorii vor datora impozitul pe mostenire in cuantum de 1% din valoarea masei succesorale imobiliare.

Impozitul va fi datorat si in cazul in care succesiunea a fost dezbatuta partial in termenul de 2 (doi) ani, iar dupa expirarea acestuia se solicita eliberarea unui certificat suplimentar de succesiune pentru alte bunuri imobile decat cele pentru care a fost emis deja certificat de mostenitor.

Taxa de publicitate imobiliara ANCPI

Tariful pentru eliberarea Extrasului de Carte Funciara pentru Informare

– 20 lei, termen normal (3 zile de la data inregistrarii cererii la OCPI)

– 100 lei, in regim de urgenta (1 zi  de la data inregistrarii cererii la OCPI)

Taxa de intabulare in Cartea Funciara a imobilului mostenit pentru care exista Carte Funciar deschisa pe numele defunctului sau, dupa caz, avea intocmita documentatia cadastrala fara a fi fost finalizata procedura de intabulare se calculeaza avanduse in vedere valoarea rezultata din ghidurile orientative notariale si este datorata de mostenitori diferit, dupa cum acestia sunt persoane fizice sau juridice, astfel:

- 0,15%, pentru mostenitorii persoane fizice

- 0,5%, pentru mostenitorii persoane juridice.


Comentarii

Succesiunea — 498 comentarii

 1. Buna ziua,
  Care este termenul de deschidere a formalitatilor de succesiune la notar de la data decesului ? Multumesc.

  • Termenul de acceptare a succesiunii este:
   – 6 luni – daca decesul a intervenit inainte de 1 oct 2011
   – 1 an – daca decesul a intervenit dupa data de 1 oct 2011.
   Termenul de acceptare a succesiunii nu trebuie confundat cu termenul de 2 ani, calculat tot de la data decesului, in care trebuie dezbatuta succesiunea pentru a beneficia de scutirea de plata a impozitului pentru imobilele ce compun masa succesorala.

 2. buna ziua,am o intrebare.Sotul meu a murit in 2012.Pana acum nu am dezbatut mostenirea.Ca bunuri e un apartament cumparat impreuna in timpul casatoriei.Mentionez ca nu avem copii impreuna.Sotul are o fiica dintr-o casatorie anterioara.Ma interesa care e partea mea la mostenire si care e partea fiicei.

  • Indiferent daca descendentii vin din casatorie, din afara casatoriei sau din casatorii anterioare legea le rezerva aceeasi cota- 3/4.
   Prin urmare, din masa succesorala dvs. veti avea o cota de 1/4 (in calitate de sotie) iar fiica defunctului – 3/4.
   Deoarece aveti si o cota de 1/2 din actul de dobandire (cealalta cota 1/2 fiind discutata la succesiune) din intreg apartamentul veti avea 5/8 iar fiica 3/8.

 3. Buna ziua
  Soacra mea a decedat in luna iulie 2015, socrul meu traieste si are 2 copii. In timpul vietii ei au facut un testament prin care apartamentul care este singurul bun comun sa ramana fiului(sotul meu). Intrebare mea este: cum se procedeaza in acest caz cu succesiunea? Precizez ca, cumnata mea nu vrea partea ei din acest apartament.

  Va multumesc

  • Fiind bun comun, la succesiune va intra cota de 1/2 din apartament (precum si alte bunuri care au apartinut defunctei)
   Cotele de mostenire sunt: sot – 1/4, cei doi copii – 3/4.
   In cazul in care unul din copii renunta la succesiune (efectul renuntarii – nu va mai mosteni partea sa din nicun bun, nu doar din apartament) mostenirea se va imparti intre cei ramasi
   Indiferent daca exista sau nu renuntator ati putea efectua, eventual, si partajul odata cu succesiunea

 4. Buna ziua,
  Unchiul meu a murit in anul 2000, si din anul 1998 se judeca pt o casa cumparata de el, iar in anul 2014 procesul s-a terminat in favoarea lui. Eu fiind mostenitoare impreuna cu fratii mei am primit citatii acasa in legatura cu procesul, ceilalti mostenitori, adica celalalt unchi si matusa au spus ca au renuntat, dar acum nu vor sa mai recunoasca. Eu impreuna cu fratii mei suntem trecuti ca singurii mostenitori in actele din proces, numele lor nu mai exista in acte de cand au renuntat. Acum as vrea sa dezbat succesiunea, dar imi trebuie acte doveditoare precum ca nu mai exista alti mostenitori, dar la Camera Notarilor Publici nu exista nici o dovada. Unde trebuie sa merg?

  • Stimata dna Cornelia
   Deoarece nu cunosc continutul hotararii pronuntata in proces si nici in baza carui act spuneti ca sunteti mostenitoarea unchiului va sugerez ca, pentru a obtine informatiile de care aveti nevoie, sa va adresati oricarui birou notarial caruia sa ii prezentati toate actele pe care le detineti.
   Cu stima,

 5. Buna ziua.
  Doresc sa deschid succesiunea in urma decesului tatalui meu. El a decedat in 13.08.2015 In momentul de fata sintem doua surori mostenitoare . Eu sint cetatean canadian si locuiesc deci in Canada. Eu ma pot prezenta in luna decembrie la un birou notarial in tara pt succesiune, iar sora mea este cetatean roman si locuieste in Bucuresti. Intrebarea este urmatoarea : pasaportul meu canadian valid este suficient ca act de stare civila ca mostenitor,pentru a putea face succesiunea? Am certificat de nastere in original,CNP, am pasaport cetatean roman cu domiciliul in strainate si buletin de identitate expirate din 1997. Va rog sa i-mi dati un sfat

  Va multumesc anticipat.

  Cu stima, DOINA ADINA MOCANU

  • Stimata dna Mocanu
   Nu am inteles daca termenul de valabilitate a actelor este expirat sau nu mai aveti cetatenia romana!
   La intrebarea daca pasaportul canadian este valabil pentru dezbaterea succesiunii in Romania, raspunsul este afirmativ, insa va mai trebuie certificate de nastere si de casatorie romanesti ori, dupa caz, canadiene dar transcrise in registrele de stare civila din Romania sau inscrise in registrele misiunilor diplomatice / oficiilor consulare ale Romaniei din Canada; certificat de cetatenie romana emis de Ambasada Romaniei in Canada pentru situatia in care nu puteti depune pasaport romanesc/carte de identitate valabile; procura pentru dezbaterea succesiunii in cazul in care nu va puteti prezenta personal pe parcursul desfasurarii procedurii de dezbatere a succesiunii

 6. Dupa decesul tatalui am deschis succesiunea eu si mama mea, sora mea nedorind sa ia parte asteptand decesul mamei pentru a primi jumatate din apartamentul care este in discutie. In ce conditii poate fi data sora mea ca renuntatoare sau sa nu mai ia parte deloc.

  • Din pacate, sora dvs a fost informata gresit deoarece, daca a renuntat la mostenirea tatalui eliberandu-se certificatul de mostenitor doar pe numele mamei si al dvs, aceasta (sora) nu va mai putea obtine jumatate din apartament dupa decesul mamei, ci 5/8 in cazul in care dvs. veti renunta la succesiune sau 5/16 daca veti accepta amandoi succesiunea (daca apartamentul a fost bun comun al parintilor). Pe de alta parte, sora nu va putea fi inlaturata de la mostenirea mamei atata timp cat va dori sa accepte succesiunea ramasa de la aceasta.

 7. Bunicii mei sunt decedati,casa este pe bunicul meu care a avut doi baieti,unul dintre ei(tatal meu)a decedat si el.Tatal meu are doi copii si patru nepoti iar fratele lui are doi copii.Ce drept revine fiecaruia ?

  • In urma dezbaterii succesiunilor ramase de pe urma bunicilor si a tatalui dvs bunurile bunicilor (deci, si casa) se vor imparti astfel:
   – cota de 1/2 dvs si fratelui/sorei dvs,
   – cota de 1/2 unchiului dvs (daca este in viata), respectiv mostenitorilor lui (dupa caz, sotie si copii)

 8. am fost casatorita din 1996 pana n 2011,am divortat,in timpul casatoriei am cumparatimpreuna cu sotul un apartament,dupa divort nu am facut partaj,apoi sotul a decedat.Mentionez ca sotul meu avea un copil dintr o alta casatorie si un alt copil cu mine,la succesiune eu am obtinut partea mea de 50%iar copii cate 25%,sotul decedat a avut datorii ,imprumuturi ,restsnte mari la intretinere,facturi neplatite,pe care le am achitat in mare parte eu,intrebarea mea este,eu trebuie sa platesc cota parte din chletuieli impreuna cu cele doua fiice sau le suporta doar fiicele care au facut parte la masa succesorala a sotului,? si cum se calculeaza aceasta ? cu respevt astept raspunsul Dvs va multumesc

  • Stimata dna Marcela
   Mostenitorii dobandesc atat drepturile cat si obligatiile mostenirii in cotele prevazute de lege pentru fiecare.
   Prin urmare, daca la dezbaterea succesiunii se constata ca exista datorii lasate de defunct acesta vor fi suportate de mostenitori conform cotelor de mostenire ce li se cuvin potrivit legii (ex., sotul 1/4 iar descendentii 3/4).

 9. Va rog frumos sa-mi spuneti la ce birou notarial se poate face succesiunea nepotului meu, in urma decesului tatalui sau care a avut ultimul domiciliu in Dumitrana-Magurele, ILFOV
  CU MULTUMIRI,
  CS

 10. Actul de proprietate al unui loc de veci este pe numele meu si al fratelui meu, care a decedat in 2005.(Fiecare cate 1/2)
  Fratele meu are un fiu caruia doresc sa-i cedez partea mea din locul de veci, pentru a-i ramane lui in intregime.El nu a deschis succesiunea pentru partea de 1/2 a tatalui lui.
  Va rog frumos sa-mi spuneti ce pasi trebuiesc urmati pentru a obtine act de proprietate pe numele nepotului.
  Cu multumiri
  Camelia SCHEAU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *


8 − trei =

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>