Succesiunea

Provident Romania
Deschiderea mostenirii (art. 954 cod civil)

Posted by Notar-Expert

Mostenirea unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia, la ultimul sau domiciliu a carei dovada se face cu certificatul de deces sau cu hotarare judecatoresca definitiva de declarare a decesului, dupa caz.

Felurile mostenirii (art. 955 cod civil)

Mostenirea (succesiunea) se transmite prin mostenire legala, daca defunctul nu a dispus altfel prin testament.

Prin urmare, mostenirea este, fie legala, fie testamentara.

succesiune

Mostenitorii legali (art. 963 cod civil)

Persoanele care au vocatie legala la succesiunea defunctului sunt, in ordine: sotul supravietuitor si rudele acestuia: descendentii (copii, nepotii, stranepotii, etc), ascendentii (parinti, bunici, strabunici, etc) si colateralii, pana la gradul IV inclusiv (frati-surori, nepoti de frati-surori, unchi-matusi, veri primari, etc )

Rudele in gradul cel mai apropiat dufunctului inlatura toate celelalte persoane cu vocatie succesorala, mai putin pe sotul supravietuitor care va veni la succesiune in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori.

Mostenitorii testamentari

Poate fi mostenitor testamentar orice persoana capabila de a mosteni.

Succesiunea se poate dezbate, fie in fata notarului, fie în instanţă, si presupune stabilirea mostenitorilor, a masei succesorale (patrimoniul defunctului)  si cotele de mostenire ale succesorilor.

Pentru a se dezbate succesiunea în fata notarului public trebuie avute in vedere respectarea dispoziţiile legii privind competenta teritorială a acestuia în soluţionarea cauzelor succesorale.

Competenţa de soluţionare a cauzelor succesorale aparţine biroului notarial din raza teritorială a judecătoriei în care defunctul si-a avut ultimul domiciliu.

In cazul în care defunctul nu a avut ultimul domiciliu în ţară, potrivit disp. noului cod civil, competenta este diferită, după cum defunctul a lăsat sau nu bunuri, astfel: defunctul a lăsat cel puţin un bun imobil -, notarul din raza teritorială de situare a bunului (dacă sunt mai multe imobile, notarul mai întâi sesizat); defunctul a lăsat cel puţin un bun mobil – notarul din raza teritorială de situare a bunului (dacă au rămas mai multe bunuri mobile, notarul mai întâi sesizat); defunctul nu a lăsat bunuri imobile sau mobile, notarul mai întâi sesizat   (art. 954 alin. 3 cod civil).

Daca în circumscripţia teritorială a ultimului domiciliu al defunctului, funcţionează mai multe birouri notariale, competenta va reveni “primului birou sesizat”

Reprezentarea succesorala (art. 965 cod civil)

Daca, cu ocazia dezbaterii succesiunii, se constata ca o persoana in gradul cel mai apropiat de rudenie cu defunctul este nedemn a-l mosteni sau ca el, insusi, este decedat la momentul mortii persoanei a carei mostenire se dezbate, iar, la randul sau, a lasat mostenitori acestia vor urca in drepturile sale culegandu-i partea de mostenire ce i s-ar fi cuvenit daca acesta nu ar fi fost nedemn sau, daca ar fi fost in viata la data deschiderii succesiunii defunctului.

Cota de mostenire a sotului supravietuitor (art. 972 cod civil)

In masura in care se constata ca nu este nedemn a mosteni si ca a acceptat succesiunea defunctului sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu oricare dintre clasele mostenitorilor legali.

Cota sa de mostenire difera in functie de clasa de mostenitori alaturi de care vine la mostenire, astfel:

- cota de 1/4 – in concurs cu descendentii (copii, nepoti sau stranepoti de copii, etc)

- cota de 1/3 – in concurs cu ascendentii privilegiati (tatal si mama defunctului) si cu colateralii privilegiati ( fratii, surorile si descendentii acestora pana la gradul IV, inclusiv);

- cota de 1/2 – in concurs, fie doar cu ascendentii privilegiati, fie numai cu colateralii privilegiati;

- cota de 3/4 – in concurs, fie cu ascendentii ordinari (bunicii, strabunicii, etc), fie cu colateralii ordinari (alte rude pana la gradul IV, in afara colateralilor privilegiati, ex. unchi, matusi, veri primari)

Chiar daca o persoana este in gradul de rudenie necesar, respectiv are vocatie succesorala pentru a veni la mostenirea defunctului nu este suficient pentru a mosteni acesta trebuind sa faca si dovada ca a acceptat succesiunea in termenul stabilit de lege.

Prin urmare, orice persoana care are vocatia de a mosteni o persoana decedata trebuie sa isi exprime optiunea de a accepta succesiunea sau, dimpotriva, de a renunta la mostenire intrun termen de 1 (un) an de la decesul defunctului.

Partajul succesoral

In cadrul procedurii de dezbatere a succesiunii sau ulterior emiterii certificatului de mostenitor succesorii ( mostenitorii) pot conveni asupra impartirii intre ei si atribuirea in natura sau prin echivalent a bunurilor mostenite.

Actele necesare dezbaterii succesiunii (dupa caz):

- certificatul de deces sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca definitiva de declarare a mortii;

- actele de stare civila ale defunctului si cele ale mostenitorilor (ex. certificat de nastere, certificat de casatorie, hotarare de divort, certificat de deces, certificat de mostenitor sau de calitate de mostenitor, carte de identitate, buletin de identitate);

- procura speciala in forma autentica;

- testament;

- 2 (doi) martori;

- actele de proprietate a bunurilor declarate ca fiind ramase de pe urma defunctului (contract de vanzare-cumparare, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, contract de construire, contract de imprumut, proces-verbal de predare, act de concesiune si adeverinta de valoare pentru locurile de veci, contract de depozit bancar sau extras de cont, certificat de inmatriculare auto, talon si factura fiscala de cumparare pentru autovehicule, certificat de actionar, etc);

- documentatie cadastrala, daca exista;

- incheiere de intabulare, pentru imobilele intabulate in Cartea Funciara;

- certificat de atestare fiscala, pentru bunurile imobile si autovehicule;

- extras de Carte Funciara pentru informare, pentru imobilele intabulate (poate fi solicitat, contra cost, si de biroul notarial)

succesiune

Dovada decesului se va face cu certificatul de deces sau cu Anexa nr. 24 emisă de Consiliul local al localităţii în raza căruia defunctul si-a avut ultimul domiciliu. Aceleaşi acte vor face dovada si a  ultimului domiciliu al defunctului.

 Onorariul notarului public

Onorariul notarial datorat pentru obtinerea certificatului de mostenitor se calculeaza gradual in functie de valoarea bunurilor ce compun masa succesorala, respectiv valoarea bunurilor mobile (stabilita pe baza documentelor de achizitie, a expertizelor de specialitate ori a declaratiilor partilor, dupa caz) si valoarea imobilelor stabilita conform Ghidurilor orientative a valorii imobilelor intocmite prin grija Camerelor Notarilor Publici.

Taxa pe valoarea adaugata (T.V.A.)

In cazul in care notarul public care are pe rol dezbaterea succesiunii este platitor de TVA va incasa TVA in cota de 24% raportata la onorariul cuvenit pentru serviciul efectuat.

Daca biroul notarial nu este platitor de TVA cota de 24% nu va fi datorata.

Impozitul pe veniturile obtinute din succesiune

In cazul in care a trecut mai mult de 2 (doi) ani de la deschiderea succesiunii (de la data decesului), iar in masa succesorala exista bunuri imobile mostenitorii vor datora impozitul pe mostenire in cuantum de 1% din valoarea masei succesorale imobiliare.

Impozitul va fi datorat si in cazul in care succesiunea a fost dezbatuta partial in termenul de 2 (doi) ani, iar dupa expirarea acestuia se solicita eliberarea unui certificat suplimentar de succesiune pentru alte bunuri imobile decat cele pentru care a fost emis deja certificat de mostenitor.

Taxa de publicitate imobiliara ANCPI

Tariful pentru eliberarea Extrasului de Carte Funciara pentru Informare

– 20 lei, termen normal (3 zile de la data inregistrarii cererii la OCPI)

– 100 lei, in regim de urgenta (1 zi  de la data inregistrarii cererii la OCPI)

Taxa de intabulare in Cartea Funciara a imobilului mostenit pentru care exista Carte Funciar deschisa pe numele defunctului sau, dupa caz, avea intocmita documentatia cadastrala fara a fi fost finalizata procedura de intabulare se calculeaza avanduse in vedere valoarea rezultata din ghidurile orientative notariale si este datorata de mostenitori diferit, dupa cum acestia sunt persoane fizice sau juridice, astfel:

- 0,15%, pentru mostenitorii persoane fizice

- 0,5%, pentru mostenitorii persoane juridice.


Comentarii

Succesiunea — 465 comentarii

 1. Va multumesc din suflet pentru raspunsul Dvs. si cu scvuzele de rigoare v=as mai adresa o intrebare:
  In cazul in care se face succesiunea la notar si accept cotele care i se cuvin in baza legii, se emite certificatul de mostenitor, dar proprietatile sunt in judete diferite la distanta de aproximativ 300 km., cumnata mea neavand posibilitatea de folosinta si avand pretentia la despagubiri banesti, cine face evaluarea cotei de proprietate care i se cuvine in bani si daca sumele din tabelul Uniunii nationale a Notarilor publici reprezinta si valoarea proprietatii sau se folosesc numai pentru onorariul notarial ? Cu multa stima va multumesc Maria Baja.

  • Stimata dna Baja

   Stabilirea sumei cuvenita pentru cota cedata din bunurile ce fac obiectul partajului este lasata la aprecierea partilor.

   In privinta taxelor notariale acestea sunt, in majoritatea cazurilor, stabilite pe baza valorilor orientative din expertizele Camerelor Notarilor.
   onorariul notarial difera in functie de modul de atribuire a bunurilor
   -a) – suma fixa – 150lei + 75lei/lot, la care se adauga TVA-ul aferent (daca loturile formate se atribuie tuturor sau doar unora dintre parti) sau
   -b) – in cota procentuala, in functie de diferenta valorica dintre cota cuvenita si cea primita si se calculeaza conform anexei nr. 1 din grila notarilor (daca loturile formate se atribuie unei singure parti) – a se vedea http://www.bnpstate.ro/wp-content/uploads/2012/06/ordin-46-din-06.01.20111.pdf

   Pentru sulta primita (suma cuvenita pentru cota cedata) nu se platesc taxe.

   intabularea in cartea funciara – 60lei/lot.

 2. Buna ziua ! Vrem si noi sa facem o taxa succesorala dupa bunica mea care a decedat in anul 2000, la succesiunea bunicului din anul 1978 , trei copii au semnat ca nu au pretentii , dintre care unul traieste si doi au decedat , si altii doi sunt mostenitori . Ce putem face in legatura cu cei decedati ?
  Cei doi mostenitori au primit cota de 3/8 de fiecare, bunica primind 2/8 .
  Unul dintre mostenitori poate ceda partea sa celuilalt prin notariat ?
  Ce se intampla cu partea bunici de 2/8 se imparte doar la cei doi mostenitori , sau si la cei care au semnat ca nu au pretentii la prima succesiune ?

  • Stimata dna Maria

   Pentru ca unul dintre copii sa poata ceda fratelui partea sa din bunurile mostenite de la bunic se poate incheia un act de partaj succesoral notarial, fie printrun acte separat in forma autentica, fie cu ocazia dezbaterii succesiunii de pe urma bunicii, daca prin acest partaj nu se realizeaza si vreo dezlipire sau alipire de imobile.

   Referitor la intrebarea cine o mosteneste pe bunica, aceasta va putea fi mostenita de toti copii in viata, precum si de nepotii copiilor decedati anterior bunicii si, intrucat inteleg ca au fost 5 copii, averea se va imparti in cota de 1/5 pentru fiecare copil, cotele ce li s-ar fi cuvenit copiilor decedati revenind copiilor acestora.

 3. Sotul meu a decedat in martie 2015. In 34 ani de casnicie am achizitionat un apartament, o casa la tara,printr-un credit in franci elvetieni,credit girat cu apartamentul si o masina. Noi nu am avut copii, dar sotul are o sora care acum in urma decesului are pretentie la succesiune. Mentionez ca in urma decesului parintilor sotului,cu mai multi ani in urma, noi nu am avut nici-o pretentie, casa si toate bunurile ramanandu-i acesteia. Bunurile mentionate mai sus in perioada casniciei, le-am achizitionat, in schimb, cu ajutorul a ceea ce mi-a ramas de la parintii mei, fratele meu renuntand la succesiune in favoarea mea si nu doar atat, ajutandu-ne financiar in toti acesti ani. Consider ca legea este foarte nedreapta, ca cineva sa profite de niste foloase pe care nu le merita. Cu multa durere in suflet va rog sa-mi spuneti cat imi revine mie si cat surorii sotului si daca s-ar putea face dovada ca la bunurile acumulate ea nu a contribuit cu absolut nimic si nici la cheltuielile funerare. Va multumesc si as dori daca se poate sa ma notificati pe adresa de email in momentul cand pot vedea raspunsul.

  • Stimata dna Baja

   Intr-adevar, mostenirea o veti dobandi impreuna cu sora defunctului, in cota de 1/2 fiecare, iar cumnata dvs are dreptul la aceasta cota indiferent daca a contribuit sau nu la dobandirea bunurilor ce au apartinut defunctului.

   Cel mult, s-ar putea pune in discutie un drept de creanta (pretentii banesti) pe care l-ati avea impotriva cumnatei, in cazul in care puteti dovedi ca sotul dvs contribuise cu banii sai (proprii), integral sau in procent de peste 50%, la plata ratelor pentru casa insa, in cazul in care aceasta nu este de acord cu sustinerile dvs solutia este dezbaterea succesiunii prin actiune in instanta, nu la notar.

 4. buna ziua!!Eu am fost infiata,dar mama care m a infiat pe mine a decedat,iar tatal meu sa recasatorit..exista un act de mostenitor unde sunt eu si tatal meu!!Dar tata s a recasatorit si a facut un copil cu adoua sotie si au adoptat un baiat!!cine stie sa imi spuna si mie cum se va imparti apartamentul??cine are dreptul mai mult??ajutati ma si pe mine va rog…daca tata va deceda cine cu ce va ramane???

  • Stimata dna Stefania

   Potrivit legii, copii vin la mostenirea parintilor lor cu aceleasi drepturi, indiferent daca sunt din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie.

   Prin urmare, daca tatal dvs ar deceda (casatorit fiind), vor avea dreptul sa-l mosteneasca in cote egale de 1/4, fiecare:
   – sotia (cota 1/4) si
   – cei trei copii (impreuna cota de 3/4), respectiv 1/4 fiecare

 5. Sint Irene Ciuclea am si eu o intrebare.Tatal meu a murit ,dar inainte cu trei ani a facut un testament care zice ca partea lui de casa si cu tot ce are in casamio lasa mie penruca el statea cu mine in America.A facut cest testament deoarece aflase ca in secret mama mea facu-se unul la fel.Mama vrea ca daca se poate sa lase tot la sora mea ,deoarece sintem numai doua surori.Acuma intrebarea mea este daca testamentul lasat de tatal meu este valabil,este facut la notar in Romania,dar mama zice ca nu este valabil nici al ei nici al tatalui meu ,ceea ce cred ca este o minciuna.MULTUMESC!

  • Stimata dna Ciuclea

   Nu vad de ce nu ar fi valabil testamentul facut de tatal dvs. In ceea ce priveste testamentul mamei acesta nu poate fi pus in executare deoarece mama dvs este in viata (spre deosebire de cel al tatalui care poate fi pus in discutie cu ocazia dezbaterii succesiunii). In orice caz, indiferent daca veti hotari sa beneficiati sau nu de dispozitiile testamentului va sfatuiesc sa faceti declaratia de acceptare a succesiunii in termenul prevazut de lege (6 luni de la data decesului pentru persoanele decedate inainte de 1 oct. 2011 sau 1 an de la data decesului pentru cei decedati ulterior lui 1 oct. 2011)

 6. Buna ziua,

  pt a deschide succesiunea , dupa decesul mamei, trebuie sa ne prezentam toti urmasii in aceeasi zi, sau poate unul sa deschida succesiunea si ceilalti sa fie citati sa se prezinte?

  Multumesc

  • Pentru formularea cererii de dezbatere a succesiunii nu este obligatorie prezenta tuturor persoanelor cu vocatie la mostenire acestea putand fi citate sau se pot prezenta din proprie initiativa ori la solicitarea celui care a formulat cererea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *


sapte − 6 =

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>