Succesiunea

Provident Romania
Deschiderea mostenirii (art. 954 cod civil)

Posted by Notar-Expert

Mostenirea unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia, la ultimul sau domiciliu a carei dovada se face cu certificatul de deces sau cu hotarare judecatoresca definitiva de declarare a decesului, dupa caz.

Felurile mostenirii (art. 955 cod civil)

Mostenirea (succesiunea) se transmite prin mostenire legala, daca defunctul nu a dispus altfel prin testament.

Prin urmare, mostenirea este, fie legala, fie testamentara.

succesiune

Mostenitorii legali (art. 963 cod civil)

Persoanele care au vocatie legala la succesiunea defunctului sunt, in ordine: sotul supravietuitor si rudele acestuia: descendentii (copii, nepotii, stranepotii, etc), ascendentii (parinti, bunici, strabunici, etc) si colateralii, pana la gradul IV inclusiv (frati-surori, nepoti de frati-surori, unchi-matusi, veri primari, etc )

Rudele in gradul cel mai apropiat dufunctului inlatura toate celelalte persoane cu vocatie succesorala, mai putin pe sotul supravietuitor care va veni la succesiune in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori.

Mostenitorii testamentari

Poate fi mostenitor testamentar orice persoana capabila de a mosteni.

Succesiunea se poate dezbate, fie in fata notarului, fie în instanţă, si presupune stabilirea mostenitorilor, a masei succesorale (patrimoniul defunctului)  si cotele de mostenire ale succesorilor.

Pentru a se dezbate succesiunea în fata notarului public trebuie avute in vedere respectarea dispoziţiile legii privind competenta teritorială a acestuia în soluţionarea cauzelor succesorale.

Competenţa de soluţionare a cauzelor succesorale aparţine biroului notarial din raza teritorială a judecătoriei în care defunctul si-a avut ultimul domiciliu.

In cazul în care defunctul nu a avut ultimul domiciliu în ţară, potrivit disp. noului cod civil, competenta este diferită, după cum defunctul a lăsat sau nu bunuri, astfel: defunctul a lăsat cel puţin un bun imobil -, notarul din raza teritorială de situare a bunului (dacă sunt mai multe imobile, notarul mai întâi sesizat); defunctul a lăsat cel puţin un bun mobil – notarul din raza teritorială de situare a bunului (dacă au rămas mai multe bunuri mobile, notarul mai întâi sesizat); defunctul nu a lăsat bunuri imobile sau mobile, notarul mai întâi sesizat   (art. 954 alin. 3 cod civil).

Daca în circumscripţia teritorială a ultimului domiciliu al defunctului, funcţionează mai multe birouri notariale, competenta va reveni “primului birou sesizat”

Reprezentarea succesorala (art. 965 cod civil)

Daca, cu ocazia dezbaterii succesiunii, se constata ca o persoana in gradul cel mai apropiat de rudenie cu defunctul este nedemn a-l mosteni sau ca el, insusi, este decedat la momentul mortii persoanei a carei mostenire se dezbate, iar, la randul sau, a lasat mostenitori acestia vor urca in drepturile sale culegandu-i partea de mostenire ce i s-ar fi cuvenit daca acesta nu ar fi fost nedemn sau, daca ar fi fost in viata la data deschiderii succesiunii defunctului.

Cota de mostenire a sotului supravietuitor (art. 972 cod civil)

In masura in care se constata ca nu este nedemn a mosteni si ca a acceptat succesiunea defunctului sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu oricare dintre clasele mostenitorilor legali.

Cota sa de mostenire difera in functie de clasa de mostenitori alaturi de care vine la mostenire, astfel:

- cota de 1/4 – in concurs cu descendentii (copii, nepoti sau stranepoti de copii, etc)

- cota de 1/3 – in concurs cu ascendentii privilegiati (tatal si mama defunctului) si cu colateralii privilegiati ( fratii, surorile si descendentii acestora pana la gradul IV, inclusiv);

- cota de 1/2 – in concurs, fie doar cu ascendentii privilegiati, fie numai cu colateralii privilegiati;

- cota de 3/4 – in concurs, fie cu ascendentii ordinari (bunicii, strabunicii, etc), fie cu colateralii ordinari (alte rude pana la gradul IV, in afara colateralilor privilegiati, ex. unchi, matusi, veri primari)

Chiar daca o persoana este in gradul de rudenie necesar, respectiv are vocatie succesorala pentru a veni la mostenirea defunctului nu este suficient pentru a mosteni acesta trebuind sa faca si dovada ca a acceptat succesiunea in termenul stabilit de lege.

Prin urmare, orice persoana care are vocatia de a mosteni o persoana decedata trebuie sa isi exprime optiunea de a accepta succesiunea sau, dimpotriva, de a renunta la mostenire intrun termen de 1 (un) an de la decesul defunctului.

Partajul succesoral

In cadrul procedurii de dezbatere a succesiunii sau ulterior emiterii certificatului de mostenitor succesorii ( mostenitorii) pot conveni asupra impartirii intre ei si atribuirea in natura sau prin echivalent a bunurilor mostenite.

Actele necesare dezbaterii succesiunii (dupa caz):

- certificatul de deces sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca definitiva de declarare a mortii;

- actele de stare civila ale defunctului si cele ale mostenitorilor (ex. certificat de nastere, certificat de casatorie, hotarare de divort, certificat de deces, certificat de mostenitor sau de calitate de mostenitor, carte de identitate, buletin de identitate);

- procura speciala in forma autentica;

- testament;

- 2 (doi) martori;

- actele de proprietate a bunurilor declarate ca fiind ramase de pe urma defunctului (contract de vanzare-cumparare, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, contract de construire, contract de imprumut, proces-verbal de predare, act de concesiune si adeverinta de valoare pentru locurile de veci, contract de depozit bancar sau extras de cont, certificat de inmatriculare auto, talon si factura fiscala de cumparare pentru autovehicule, certificat de actionar, etc);

- documentatie cadastrala, daca exista;

- incheiere de intabulare, pentru imobilele intabulate in Cartea Funciara;

- certificat de atestare fiscala, pentru bunurile imobile si autovehicule;

- extras de Carte Funciara pentru informare, pentru imobilele intabulate (poate fi solicitat, contra cost, si de biroul notarial)

succesiune

Dovada decesului se va face cu certificatul de deces sau cu Anexa nr. 24 emisă de Consiliul local al localităţii în raza căruia defunctul si-a avut ultimul domiciliu. Aceleaşi acte vor face dovada si a  ultimului domiciliu al defunctului.

 Onorariul notarului public

Onorariul notarial datorat pentru obtinerea certificatului de mostenitor se calculeaza gradual in functie de valoarea bunurilor ce compun masa succesorala, respectiv valoarea bunurilor mobile (stabilita pe baza documentelor de achizitie, a expertizelor de specialitate ori a declaratiilor partilor, dupa caz) si valoarea imobilelor stabilita conform Ghidurilor orientative a valorii imobilelor intocmite prin grija Camerelor Notarilor Publici.

Taxa pe valoarea adaugata (T.V.A.)

In cazul in care notarul public care are pe rol dezbaterea succesiunii este platitor de TVA va incasa TVA in cota de 24% raportata la onorariul cuvenit pentru serviciul efectuat.

Daca biroul notarial nu este platitor de TVA cota de 24% nu va fi datorata.

Impozitul pe veniturile obtinute din succesiune

In cazul in care a trecut mai mult de 2 (doi) ani de la deschiderea succesiunii (de la data decesului), iar in masa succesorala exista bunuri imobile mostenitorii vor datora impozitul pe mostenire in cuantum de 1% din valoarea masei succesorale imobiliare.

Impozitul va fi datorat si in cazul in care succesiunea a fost dezbatuta partial in termenul de 2 (doi) ani, iar dupa expirarea acestuia se solicita eliberarea unui certificat suplimentar de succesiune pentru alte bunuri imobile decat cele pentru care a fost emis deja certificat de mostenitor.

Taxa de publicitate imobiliara ANCPI

Tariful pentru eliberarea Extrasului de Carte Funciara pentru Informare

– 20 lei, termen normal (3 zile de la data inregistrarii cererii la OCPI)

– 100 lei, in regim de urgenta (1 zi  de la data inregistrarii cererii la OCPI)

Taxa de intabulare in Cartea Funciara a imobilului mostenit pentru care exista Carte Funciar deschisa pe numele defunctului sau, dupa caz, avea intocmita documentatia cadastrala fara a fi fost finalizata procedura de intabulare se calculeaza avanduse in vedere valoarea rezultata din ghidurile orientative notariale si este datorata de mostenitori diferit, dupa cum acestia sunt persoane fizice sau juridice, astfel:

- 0,15%, pentru mostenitorii persoane fizice

- 0,5%, pentru mostenitorii persoane juridice.


Comentarii

Succesiunea — 504 comentarii

 1. am o intrebare ;sora mea e stata casatorita sotul a murit acum 10 ani casa unde au locuit este proprietatea socrului care la rindul lui a murit poi a murit si soacra sa ,sora mea sa ocupat de tot dar nu a avut copii si nici sotul frati acum ca a ramas singura cui ii ramane casa ?

  • Daca sotul sorei dvs a fost singurul copil al parintilor sai, nu a avut copii (din casatoria cu sora dvs, din casatorii anterioare, din afara casatoriei ori din adoptie) si nu a lasat testament (altei persoane decat sotia sa) el va culege mostenirea de la ambii sai parinti, avere pe care, in calitate de sotie supravietuitoare, o va dobandi sora dvs.
   In cazul decesului sorei dvs. bunurile sale (prin urmare si casa mostenita de la sotul sau) vor reveni mostenitorilor acesteia (ex., dvs daca veti fi fi in viata la data decesului sau, eventuali beneficiari testamentari, parinti, copii, etc)

 2. Socrul meu a murit in anul 1999 si nu am facut succesiune dupa moartea dansului , noi avem un contract de vanzare cumparare cu uzufruct viager pentru imobilul unde locuim , soacra este in viata . Am dorii sa stim daca punem deschide acuma succesiunea si daca soacra poate sa semneze contractul pe imobil si sa renunte la uzufruct viager .

  • Succesiunea de pe urma socrului poate fi dezbatuta oricand, insa cota sa devalmasa din imobilul vandut nu poate intra in masa succesorala. Se pot declara, insa, celelalte bunuri ramase de pe urma acestuia.
   In ceea ce priveste renuntarea, din partea soacrei dvs, la dreptul de uzufruct viager creat in favoarea sa in baza contractului de vanzare cumparare aceasta poate, in masura in care isi manifesta vointa in acest sens, sa renunte in orice moment la dreptul sau de uzufruct acest act de vointa neavand nicio legatura cu succesiunea sotului sau.

 3. Buna ziua,
  Va rog sa ma lamuriti cu o problema. Bunicul meu a decedat acum multi ani. In urma lui a fost facuta succesiunea pentru o suprafata de teren de aprox. 5 ha extravilan si 3 locuri de veci intr-un cimitir din Bucuresti. Exista cate un certificat de mostenitor pentru fiecare din acestea cu urmatoarele cote: sotie supravietuitoare 2/8 si cei doi copii cate 3/8. Unul din copii este tatal meu. Intre timp sotia supravietuitoare a decedat si dansa…sunt destui ani de atunci. Din cate cunosc nu are niciun fel de mostenitor..copii sigur nu, sora dansei a decedat si nu are copii…Pentru suprafata de 5 ha a fost emis titlu de proprietate pe numele defunctului..bunicul care a decedat. Ok. Acum un an si jumatate a decedat si tatal meu…Recent am facut succesiunea pentru cota de 3/8 din suprafata de teren, eu impreuna cu mama mea, ca si mostenitori legali. Sora tatalui este in viata si dansa administreaza cota ei de 3/8. Intrebarea mea este urmatoarea? Cum putem regla situatia cu cota de 2/8 a fostei sotii a bunicului (decedata) si mai ales cum putem stabili folosinta celor 3 locuri de veci? Fara rezolvarea cotei dansei noi nu avem cum sa transmitem concesiunea unei terte persoane… Va multumesc mult pentru raspuns!
  Cu deosebit respect
  Sebastian P

  • Daca sotia bunicului era mama tatalui dvs si a sorei sale cota bunicii se imparte intre cei doi copii, insa, daca nu asa stau lucrurile si se va constata ca nu exista persoane care sa vina la mostenirea sa (in baza legii sau in baza vreunui testament lasat de defuncta) pentru bunurile acesteia se va declara vacanta succesorala (in inteles popular, bunurile vor reveni Statului)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *


3 + = doisprezece

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>