Succesiunea

<img src="imagesCA9RKXPB1.jpg" alt="succesiunea">Succesiunea. Dezbaterea mostenirii

Succesiunea (mostenirea) unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia, la ultimul sau domiciliu a carei dovada se face cu certificatul de deces sau cu hotarare judecatoresca definitiva de declarare a decesului, dupa caz.

 

Felurile mostenirii (art. 955 cod civil)

Mostenirea (succesiunea) se transmite prin mostenire legala, daca defunctul nu a dispus altfel prin testament.

Prin urmare, mostenirea este, fie legala, fie testamentara.

Mostenitorii legali (art. 963 cod civil)

Persoanele care au vocatie legala la succesiunea defunctului sunt, in ordine: sotul supravietuitor si rudele acestuia: descendentii (copii, nepotii, stranepotii, etc), ascendentii (parinti, bunici, strabunici, etc) si colateralii, pana la gradul IV inclusiv (frati-surori, nepoti de frati-surori, unchi-matusi, veri primari, etc )

Rudele in gradul cel mai apropiat dufunctului inlatura toate celelalte persoane cu vocatie succesorala, mai putin pe sotul supravietuitor care va veni la succesiune in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori.

Mostenitorii testamentari

Poate fi mostenitor testamentar orice persoana capabila de a mosteni.

Succesiunea se poate dezbate, fie in fata notarului, fie în instanţă, si presupune stabilirea mostenitorilor, a masei succesorale (patrimoniul defunctului)  si cotele de mostenire ale succesorilor.

Pentru a se dezbate succesiunea în fata notarului public trebuie avute in vedere respectarea dispoziţiile legii privind competenta teritorială a acestuia în soluţionarea cauzelor succesorale.

Competenţa de soluţionare a cauzelor succesorale aparţine biroului notarial din raza teritorială a judecătoriei în care defunctul si-a avut ultimul domiciliu.

In cazul în care defunctul nu a avut ultimul domiciliu în ţară, potrivit disp. noului cod civil, competenta este diferită, după cum defunctul a lăsat sau nu bunuri, astfel: defunctul a lăsat cel puţin un bun imobil -, notarul din raza teritorială de situare a bunului (dacă sunt mai multe imobile, notarul mai întâi sesizat); defunctul a lăsat cel puţin un bun mobil – notarul din raza teritorială de situare a bunului (dacă au rămas mai multe bunuri mobile, notarul mai întâi sesizat); defunctul nu a lăsat bunuri imobile sau mobile, notarul mai întâi sesizat   (art. 954 alin. 3 cod civil).

Daca în circumscripţia teritorială a ultimului domiciliu al defunctului, funcţionează mai multe birouri notariale, competenta va reveni “primului birou sesizat”

Reprezentarea succesorala (art. 965 cod civil)

Daca, cu ocazia dezbaterii succesiunii, se constata ca o persoana in gradul cel mai apropiat de rudenie cu defunctul este nedemn a-l mosteni sau ca el, insusi, este decedat la momentul mortii persoanei a carei mostenire se dezbate, iar, la randul sau, a lasat mostenitori acestia vor urca in drepturile sale culegandu-i partea de mostenire ce i s-ar fi cuvenit daca acesta nu ar fi fost nedemn sau, daca ar fi fost in viata la data deschiderii succesiunii defunctului.

Cota de mostenire a sotului supravietuitor (art. 972 cod civil)

In masura in care se constata ca nu este nedemn a mosteni si ca a acceptat succesiunea defunctului sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu oricare dintre clasele mostenitorilor legali.

Cota sa de mostenire difera in functie de clasa de mostenitori alaturi de care vine la mostenire, astfel:

- cota de 1/4 – in concurs cu descendentii (copii, nepoti sau stranepoti de copii, etc)

- cota de 1/3 – in concurs cu ascendentii privilegiati (tatal si mama defunctului) si cu colateralii privilegiati ( fratii, surorile si descendentii acestora pana la gradul IV, inclusiv);

- cota de 1/2 – in concurs, fie doar cu ascendentii privilegiati, fie numai cu colateralii privilegiati;

- cota de 3/4 – in concurs, fie cu ascendentii ordinari (bunicii, strabunicii, etc), fie cu colateralii ordinari (alte rude pana la gradul IV, in afara colateralilor privilegiati, ex. unchi, matusi, veri primari)

Chiar daca o persoana este in gradul de rudenie necesar, respectiv are vocatie succesorala pentru a veni la mostenirea defunctului nu este suficient pentru a mosteni acesta trebuind sa faca si dovada ca a acceptat succesiunea in termenul stabilit de lege.

Prin urmare, orice persoana care are vocatia de a mosteni o persoana decedata trebuie sa isi exprime optiunea de a accepta succesiunea sau, dimpotriva, de a renunta la mostenire intrun termen de 1 (un) an de la decesul defunctului.

Partajul succesoral

In cadrul procedurii de dezbatere a succesiunii sau ulterior emiterii certificatului de mostenitor succesorii ( mostenitorii) pot conveni asupra impartirii intre ei si atribuirea in natura sau prin echivalent a bunurilor mostenite.

Actele necesare dezbaterii succesiunii (dupa caz):

- certificatul de deces sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca definitiva de declarare a mortii;

- actele de stare civila ale defunctului si cele ale mostenitorilor (ex. certificat de nastere, certificat de casatorie, hotarare de divort, certificat de deces, certificat de mostenitor sau de calitate de mostenitor, carte de identitate, buletin de identitate);

- procura speciala in forma autentica;

- testament;

- 2 (doi) martori;

- actele de proprietate a bunurilor declarate ca fiind ramase de pe urma defunctului (contract de vanzare-cumparare, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, contract de construire, contract de imprumut, proces-verbal de predare, act de concesiune si adeverinta de valoare pentru locurile de veci, contract de depozit bancar sau extras de cont, certificat de inmatriculare auto, talon si factura fiscala de cumparare pentru autovehicule, certificat de actionar, etc);

- documentatie cadastrala, daca exista;

- incheiere de intabulare, pentru imobilele intabulate in Cartea Funciara;

- certificat de atestare fiscala, pentru bunurile imobile si autovehicule;

- extras de Carte Funciara pentru informare, pentru imobilele intabulate (poate fi solicitat, contra cost, si de biroul notarial)

dezbaterea moștenirii

Dovada decesului se va face cu certificatul de deces sau cu Anexa nr. 24 emisă de Consiliul local al localităţii în raza căruia defunctul si-a avut ultimul domiciliu. Aceleaşi acte vor face dovada si a  ultimului domiciliu al defunctului.

 Onorariul notarului public

Onorariul notarial datorat pentru obtinerea certificatului de mostenitor este stabilit prin Ordin al Ministrului Justitiei si se calculeaza gradual, in functie de valoarea bunurilor ce compun masa succesorala, respectiv, de valoarea bunurilor mobile (stabilita pe baza documentelor de achizitie, a expertizelor de specialitate ori a declaratiilor partilor, dupa caz) si de valoarea imobilelor stabilita conform Ghidurilor orientative a valorii imobilelor intocmite prin grija Camerelor Notarilor Publici.

Taxa pe valoarea adaugata (T.V.A.)

In cazul in care notarul public care are pe rol dezbaterea succesiunii este platitor de TVA va incasa TVA in cota de 19% raportata la onorariul cuvenit pentru serviciul efectuat.

Daca biroul notarial nu este platitor de TVA cota de 19% nu va fi datorata.

Impozitul pe veniturile obtinute din succesiune

In cazul in care a trecut mai mult de 2 (doi) ani de la deschiderea succesiunii (de la data decesului), iar in masa succesorala exista bunuri imobile mostenitorii vor datora impozitul pe mostenire in cuantum de 1% din valoarea masei succesorale imobiliare.

Impozitul va fi datorat si in cazul in care succesiunea a fost dezbatuta partial in termenul de 2 (doi) ani, iar dupa expirarea acestuia se solicita eliberarea unui certificat suplimentar de succesiune pentru alte bunuri imobile decat cele pentru care a fost emis deja certificat de mostenitor.

Taxa de publicitate imobiliara ANCPI

Tariful pentru eliberarea Extrasului de Carte Funciara pentru Informare

- 20 lei, termen normal (3 zile de la data inregistrarii cererii la OCPI)

- 100 lei, in regim de urgenta (1 zi  de la data inregistrarii cererii la OCPI)

Taxa de intabulare in Cartea Funciara a imobilului mostenit pentru care exista Carte Funciar deschisa pe numele defunctului sau, dupa caz, avea intocmita documentatia cadastrala fara a fi fost finalizata procedura de intabulare se calculeaza avanduse in vedere valoarea rezultata din ghidurile orientative notariale si este datorata de mostenitori diferit, dupa cum acestia sunt persoane fizice sau juridice, astfel:

- 0,15%, pentru mostenitorii persoane fizice

- 0,5%, pentru mostenitorii persoane juridice.


Comentarii

Succesiunea — 712 comentarii

 1. Buna ziua , as avea nevoie si eu de cateva raspunsuri si indrumari privind o succesiune. Este vorba despre o casa la tara si cateva hectare de pamant. Mentionez ca bunicul meu a decedat in 2001 si bunica mea a decedat recent. Dansii au avut o singura fiica care care a decedat in anul 2010 si inca un nepot ( fratele meu, decedat in 2011, la fel ,decedat si tatal meu in 2003).Deci prin urmare am ramas singura mostenitoare ,fara alte rude apropiate. Acum eu as dori sa deschid succesiune dupa bunurile de la tara (casa si pamant), mentionez ca bunica are titlu de proprietate pentru o parte de pamant si bunicul are pentru o alta parte de pamant. As dori sa stiu ,daca se poate, cum ar trebui sa procedez in acest caz. Cu multumiri.

  • Cu actele pe care le detineti trebuie sa va adresati unui notar din raza teritoriala a ultimului domiciliu al bunicilor dvs., caruia sa ii solicitati dezbaterea succesiunilor celor doi bunici.
   Precizez ca vi se vor solicita si actele de stare civila ale fratelui si, respectiv, tatalui dvs., dar si certificatele de mostenitor de pe urma acestora. Daca nu au fost dezbatute succesiunile nici de pe urma lor vi se va solicita sa le faceti acum, insa, amanunte le veti obtine de la notar.

 2. Buna ziua
  Tatăl meu a decedat acum 9 ani tatăl meu a fost divorțat după divorț a cumpărat o garsoniera înainte de divorț sa împărțit un apartament in mod legal cu mama mea find 2 copii eu am rămas cu tata sora mea cu mama find ambi minori sa împărțit apartamentul in mod egal intrebarea mea sora mea are parte la masa succesorala daca ea a decis sa meargă cu mama

  • Deoarece filiatia (legatura de rudenie) dintre copii si parinti nu inceteaza ca urmare a schimbarii domiciliului acestora (fie din proprie initiativa, fie prin hotarare judecatoreasca de incredintare a minorului), copii continuand sa ramana descendentii parintilor lor indiferent unde acestia ar locui.
   Prin urmare, sora dvs. are dreptul sa il mosteneasca pe tatal sau asa cum si dvs. veti avea dreptul sa o mosteniti pe mama dvs.

 3. Buna ziua am si eu o intrebare daca poate sami raspunda cineva tatal vitreg inpreuna cu un frate au vandut un apatrament dupa decesul mamaei fara a face sucesiune dupa decesul mamei noi find 3 frati dupa mama in acel apartament am mai locuit tatal mamei dupa decesul mamaei el a fost scos afara din apartament la vanzarea apartamentului tata la vitreg impreuna cu fiul lui au impartit bunurile si bani rezultati din vanzare fara ca ceilalti 2 frati sa fie despagubiti vanzand apartamentul fara a face sucesiune mama find casatorita legal cu tatal vitreg fara a fi trecuta pe contract tatal vitreg cu banidin vanzarea acelui apartament a cumparat o garsoniera ulterior el decedand fiul lui vanzand garsoniera fara a ne despagubi

 4. Buna ziua,
  As avea urmatoarea intrebare: mama mea a decedat in anul 2005 si eu sunt unicul copil. Ea are o sora care are 2 copii si care locuieste in casa parinteasca. Ce drepturi succesorale am eu fata de sora mamei mele.
  Multumesc
  (Intrebarea a mai fost pusa dar s-a raspuns pe email.)
  Va rog sa imi raspunndeti prin email.

 5. Buna ziua!
  Bunica mi-a lasat, prin testament, dreptul la imobilele ce-i apartineau. Fiul ei (tatal meu) nu este mentionat in testament , el obtinand alte bunuri la o data anterioara si anume:cand aveam 14 ani bunica a vandut casa pe un apartament plus o suma de bani. Apartamentul i-a ramas tatalui meu, din acea suma i s-a cumparat o garsoniera bunicii. Bunica mi-a facut de atunci testament pe garsoniera (desi in testament termenul folosit este imobil si stiu ca mai este vorba si de niste pamant la mijloc. Tatal meu a pierdut apartamentul in favoarea celei de-a doua sotii. Am fost la notar pentru a da o declaratie prin care accept mostenirea. Intrebarea mea este: ca sa devin in acte proprietar al imobilului (sau chiar imobilelor?) trebuie sa fie si tatal meu prezent pentru a declara ca nu are nicio pretentie? Multumesc pentru raspuns.

 6. Bună ziua,
  Vă rog dacă mă puteți lămuri cu un răspuns în situația aceasta:
  Tata a decedat acum o săptămână, avea pe numele lui o mașină și un cont la CEC in care i se vira pensia (card).In acest cont urmau să se vireze banii pentru taxa de prima înmatriculare, returnați in tranșe.
  Am nevoie ca fiică unică a defunctului, mama a decedat acum 4luni, de succesiune ca sa pot recupera acești bani și ce sume presupune acest fapt,?
  Mulțumesc

 7. va rog sa imi spuneti daca se poate face direct succesiunea in urma decesului sorei mele ,daca nu a fost facuta succesiunea in urma tatalui decedat inaintea ei . Nu mai exista alti mostenitori . Sora mea nu a avut copii . Va multumesc mult Astept raspuns

 8. Buna seara, eu sunt fiul raposatului, am numele lui atat in certificat cat si in acte. Mama s-a recasatorit.
  Din ce am citit mie eu primi 1/4,Suroorei lui 1/3, sora lui are un copil si tot.
  Din total sau din cele 2/3 din ce ramane din partea surori?

  Cat as primi eu exact? multumesc frumos!
  Am o sora care e din alta mama dar nu ii poarta numele, poate face pentru a dovedii ca e fata lui , gen nu stiu un test ADN dintre al ei cu al meu?

 9. Buna ziua, va rog sa ma ajutati daca puteti sunt unic mostenitor parintii mei au decedat anul trecut amandoi mama in 04.2017 si data in 10.2017. Mentionez ca am fost undeva in septembrie la notarul la care am fost alocata in urma decesului mamei sa ma interesez de costurile privind dezbaterea succesiuni mostenitori eu si tatal meu, dar nu am reusit sa finalizez intrucat in luna 10.2017 a decedat si tata. Acum eu trebuie sa dezbat ambele succesiuni, ca si costuri va intreb trebuie sa platesc pentru dezbaterea a doua succesiuni? Multumesc anticipat.

 10. Buna ziua
  Mama mea a decedat in strainatate si vreau sa deschid succesiunea.
  Am primis actele eliberat de la instanta oficiala si trebuie sa fac o traducere legalizata.
  Pentru a deschide succesiunea in Romania este de ajuns aceste documente sau trebuie sa mai fac ceva ?
  Multumesc frumos

 11. Buna ziua,
  tatal meu a decedat la inceputul lunii noiembrie 2017. Am ramas, mama si cei trei copii. Fiecare dintre cei trei fii, sunt casatoriti si au la randul lor copii (in total, 5 nepoti). Intre noi, nu exista probleme de „neintelegere” cu privire la masa succesorala (1 apartament cu 2 camere, cumparat in timpul vietii, impreuna cu mama, in valoare actuala de aprox. 20.000 euro, presupun), insa am dori dezbaterea mostenirii doar pentru a ne pune la punct cu actele. Am avea rugamintea, ca in functie de timpul Dvs. disponibil, sa ne lamuriti cu privire la unele aspecte:
  1. Care sunt taxele ce trebuie achitate la notar si (aproximativ) in ce cuantum (taxe, eliberari certificate de mostenitor/alte acte, onorariu etc.)?
  2. Exista posibilitatea legala ca unul dintre frati sa intocmeasca o procura speciala prin care imputerniceste celalalt frate sa poate semna orice act, in fata notarului ori altei autoritati, in referire la dezbaterea succesiunii sau in orice caz ce deriva din aceasta?
  3. In ce masura suntem afectati in raport cu tertii (Primarie, Taxe si impozite, E.On etc.) in cazul in care nu se dezbate succesiunea?
  4. Tatal meu (defunctul) si cele doua surori ale sale (in viata) nu au dezbatut succesiunea in urma mortii parintilor lor (bunicii mei) care au decedat de mai bine de 10 ani. Noi (nepotii) putem cere deschiderea mostenirii in concurenta cu matusile noastre in privinta bunurilor imobile ce au apartinut bunicilor?
  Va multumesc anticipat in mod deosebit pentru disponibilitatea si amabilitatea Dvs.

  P.S. – Puteti sa imi raspundeti si pe adresa de email.

 12. Buna ziua mama mea a murit in spania acum 8 luni de zile avea o asiguare de viata ca sa putem lua bani de la aceasta asiguare ni sa spus ca trebuie sa facem o declaratie de mostenitor la noi in tara eu sunt singurul copil al ei ea era despartita de acum 20 de ani intrebare mea este cum se face acesta declaratie si daca la acesti bani de la asigurare mai are dreptu alcineva in afara de mn (adica frati fostu sot etc)
  Multumesc

 13. Buna ziua!Tatal meu a decedat la inceputul acestui an.Eu am obtinut o declaratie de renuntare la succesiune legala de la Ambasada Romaniei de la Haga.Mentionez ca nu exista testament.Mama si fratelele meu s-au prezentat la notar,pentru deschiderea succesiunii.Notarul cere si declaratia mea in original.Mentionez ca detin un singur exemplar.Aceasta declaratie fiind inregistrata in registrul notarial electronic R.N.N.E.O.S.,de ce este nevoie de original? Va multumesc!

 14. Buna ziua, as dorii si eu un raspuns pentru urmatoarea situatie. Bunicul meu a decedat in 1997, bunica a decedat acum o saptamana, ei au avut 3 copii care sunt toti in viata. Tatal meu cu unul dintre unchi au fost la notar sa depuna actele ca sa se faca mostenirea. Notarul le-a spus ca, conform noilor legi ei trebuie sa faca succesiunea dupa bunicul meu si dupa sa faca succesiunea dupa bunica. Nu se poate face direct succesiunea dupa bunicul meu si sa se faca partajul? Ei vor sa faca pe cale amiabila, ca fiecare sa ramana cu ce are acum, nu vor sa ajunga in instanta.
  Problema este ca nu prea dispunem de sume mari pentru a face 2 succesiuni si dupa sa se faca partajul, ca sa devina fiecare propietar pe bucatica lui.
  P.S. Bunicul a fost veteran de razboi si amandoi au fost scutiti de plata impozitului pentru terenurile si casa parinteasca.

 15. Buna seara! sunt infiata de ambii părinți.bunicul mamei a deținut un apartament care i l a vândut mamei ulterior.Cand eu am împlinit vârsta de 3 ani mama mi l a vândut mie fiind tutore nașa mea de botez.La vreo 2 ani au vândut apartamentul meu și au cumpărat casa cu banii de pe apartament.Actele au fost pe numele mamei mele și ea fiind bolnava a făcut succesiunea și ne a lăsat mie o cota de 3/4 din casa iar tatălui o cota de 1/4 din casa.in 2009 a decedat și tata fiind bolnav.el mai avea încă 5 copii dintr o căsătorie anterioară.Problema este că dacă apartamentul a fost al meu..l au vândut ,iar cu banii de pe el au cumpărat casa ce drept ar avea frații vitregi??mă tot șicanează continuu iar eu vreau sa fac ceva in cazul asta.dati mi un răspuns concret.multumesc anticipat

 16. Buna seara! Am o matusa care a ramas vaduva, nu are copii si vrea sa-mi lase mie apartamentul. Unchiul meu (sotul ei) a decedat pe 17 mai 2017. In anul 1998 au facut testament prin care isi lasau unul altuia apartamentul, in caz de deces. Azi, data de 13.02.2018 a fost la notar vrand sa dezbata mostenirea. De acolo i s-a spus sa revina dupa data de 17 mai 2018, dupa ce se indeplineste un an de la decesul sotului. Ne intereseaza daca chiar nu se poate face dezbaterea mai devreme de un an si cum sa procedam pentru ca eu sa nu pot fi atacata dupa decesul ei. Daca exista acel testament intre ei, mai are dreptul cineva sa aiba pretentii? Precizez ca are varsta de 75 de ani. Va multumesc anticipat!

 17. Buna ziua!
  Daca sunt unica mostenitoare prin testament facut la notar, cat costa succesiunea? Precizez ca e vorba doar de un apartament cu un garaj. Si in cat timp se poate face succesiunea?

 18. Buna seara,o informatie:parintii sunt decedati lasand in urma un apartament pe bumele lor. Suntem 2 frati, imediat la 2 luni dupa moartea tatalui doar eu m am prezentat făcând un act notarial expres. Intreb: actul asta reprezinta ceva? Avand acest act,totusi avem aceleasi drepturi legale? Sunt foarte confuza! Va rog sa imi raspundeti la adresa de email. Va mulțumesc

 19. Buna seara , mama mea a murit in novembrie 2017. Acom treb facuta o succesiune. Eu si sora mea nu locuim in Romania. Ce si cum trebuie sa facem. Am inteles ca putem de la distanta sa semnam un act care ii da tatalui vitreg voie sa faca succesiunea. Aveti un raspuns pentru noi. Multumesc Liliana

  • Daca doriti sa fiti declarate mostenitoare trebuie ca, in termen de 1 an de la data decesului mamei, sa faceti declaratii de acceptare a succesiunii ramasa de pe urma mamei autentificate la notar sau la Consulatul/Ambasada Romainei din tara in care va aflati.

   De asemenea, va trebui ca in cazul in care nu veti putea fi prezente la dezbaterea succesiunii sa dati o procura (de preferat altei persoane decat tatal dvs), tot in forma autentica, prin care mandatati persoana respectiva sa va reprezinte la dezbatrea succesiunii si, daca intentionati sa faceti si partaj succesoral asupra vreunui/anumitor bun/bunuri, sa va reprezinte la incheierea actului de partaj indicand si modul in care urmeaza sa se efectueze partajul: repartiarea loturilor, cuantumul sultelor ori scutirea de plata a sultelor etc).

   In masura in care, dupa obtinerea certificatului de mostenitor, veti dori sa incheiati si alte acte sau actiuni precum: vanzare, inchiriere, administrare de bunuri etc veti putea sa precizati in cuprinsul aceleiasi procuri (sau in procura separata care, de data aceasta, ar putea fi facuta si tatalui) actele si actiunile ce ar urma sa fie efectuate in numele dvs. ulterior dezbaterii succesiunii (ex. administrarea bunurilor mostenite).

   Daca nu doriti sa fiti declarate mostenitoare (in acest caz, tatal ar putea veni, insa, la succesiune alaturi de eventuale alte rude ale mamei: frati, surori, nepoti de pe urma acestora etc) este necesar sa faceti declaratii de renuntare la succesiune (tot in forma autentica).

   Sugerez ca declaratiile (de acceptare sau renuntare, dupa caz) precum si procura/procurile sa le faceti la Ambasada/ Directiile consulare ale Romaniei din tara/tarile in care va aflati (nu la notar, fie el si roman) deoarece, in acest fel, nu veti mai fi nevoite sa efectuati procedura apostilarii pentru ca acele inscrisuri sa poata fi folosite in Romania (va fi este necesar, doar, sa le trimiteti in original, fara alte formalitati prealabile)

 20. Buna Ziua!
  Am si eu o intrebare.

  Daca defunctul X are 19 de cand a murit.Acesta a avut drept mostenitori 2 copii.
  Acestia au facut atunci o taxa de succesiune in care a fost trecuta toata averea dar dupa cativa ani s-a mai incheiat act de partaj voluntar in care nu s-a trecut tot pamantul.
  Acum unul dintre fratii a murit iar sotia acestuia vrea sa dezbata succesiunea ramasa de pe urma defunctului X care nu a fost trecuta in partajul voluntar.
  In caz de neprezentare a celuilalt mostenitor se poate intampla ceva?
  Se poate influenta prin acest partaj si bunurile care au fost deja impartite?

  • Imi pare rau, insa nu inteleg exact ce acte s-au incheiat pentru a putea da un raspuns la intrebarea dvs …

 21. Buna ziua! Am un apartament dar nu este facuta succesiunea, si ar trebui facuta de pe bunica pe mama iar apoi pe mine. Cam cat ar fi costurile? Sau se poate sari peste succesiunea de la bunica la mama, si sa fie de la bunica la mine? Mai am o problema, nu gasesc nici actul casei, cum ca ar fi apartinut bunicii, in schimb am anexele 24. Ar fi de ajuns ele?

  • S-ar putea ”sari” peste succesiunea catre mama dvs doar in cazul in care mama ar fi decedat inaintea bunicii, caz in care dvs,. ați moșteni-o pe bunica prin reprezentarea mamei. Daca mama a decedat dupa bunica veti fi obligat sa dezbateti ambele succesiuni (bunica-mama si mama-dvs).

   In privinta costurilor nu va pot da un raspuns deoarece acestea se vor stabili in functie de bunurile declarate la mostenire si de mostenitorii fiecarei succesiuni. In cazul dezbaterii a doua succesiuni taxele vor fi stabilite pentru fiecare succesiune in parte.

   In ceea ce priveste actele de proprietate (ca si toate celelalte documente necesare) trebuie sa le procurati dvs., mostenitorii, notarul putand sa dea curs cererii de dezbatere a succesiunii/lor doar daca i se prezinta originalele (duplicate, copii din Arhivele nationale etc)

 22. Buna ziua ,

  Am si eu o intrebare .

  In cazut in care se face succesiunea la notar , si defunctul avea in posesie 2 apartamente si bani in banca .

  Imi puteti spune ce se imparte prima data , sau se trebuie impartite toate in acelas dosar .

  Pentru ca am primit o instintare de la notar doar pe cele 2 apartamente dar nu si pe bani din banca .

  Multumes !!!

  • Succesiunea poate fi dezbatuta pentru toate bunurile defunctului sau doar pentru o parte din acestea, pentru restul urmand sa se faca, la cerere, o suplimentare ulterioara. Faptul ca nu au fost incluse in masa succesorala si sumele de bani existente in conturile bancare poate fi datorata, fie taxelor suplimentare ce ar trebui achitate, fie necunoasterii existentei acestor sume de catre cel care a facut cererea la notar.
   Fiind citata in vederea prezentarii la biroul notarial pentru a participa la dezbaterea succesiunii, la termenul comunicat prin citatie (sau in prealabil) puteti sa puneti in discutie completarea masei succesorale cu aceste sume pe baza informatiilor pe care le detineti si a documentelor bancare ce vor fi solicite bancilor la care au fost deschise conturile respective.

  • Imi pare rau ca nu toata lumea intelege faptul ca acest site (ca majoritatea site-urilor, de altfel) este rezultatul unei actiuni voluntare a proprietarului acestuia formularea articolelor, a informatiilor publicate si, nu in ultimul rand, a raspunsurilor la intrebarile dvs., depinzand in foarte mare masura de timpul necesar pe care autorul lor trebuie sa si-l aloce, iar pentru faptul ca, desi si-ar dori, nu intotdeauna o poate face in timp util pentru dvs, nimeni nu isi poate aroga dreptul de a-i face reprosuri, indiferent in ce registru de adresare o va face !

 23. Bună ziua! Vă rog, în măsura în care se poate, să mă lămuriți în următoarea speță:
  Soțul și soția nu au copii. Tot ce au acumulat cei doi (bunurile materiale și banii) a rezultat în urma muncii lor, fără niciun sprijin din partea rudelor. Ca rude în viață: mama soțului și un frate care are 2 copii, sora soției (cu cei doi copii). În situația în care unul dintre cei doi soți decedează, cum se împarte averea strânsă? În ce măsură l-ar putea ajuta pe soțul rămas în viață existența testamentului? (Mă refer aici la asaltul rudelor care, dintr-o dată, sunt cuprinse de dragoste nemărginită…!) Mulțumesc anticipat!

  • Presupunând ca fiecare dintre soti are parinti si fati in viata, in cazul decesului oricaruia dintre ei vor veni la mostenire: sotul supravietuitor (1/3), parintii si fratii (2/3) (art. 972, 976, 977 si 1088 noul cod civil). Impartirea cotei cuvenita parintilor si fratilor defunctului (considerata masa succesorala 100%, dupa scaderea cotei sotului) se face diferit, in functie de numarul ascendentilor (parintilor). In prezenta ambilor parinti acestia vor culege jumatate iar fratii, indiferent de numarul lor, vor culege in mod egal cealalta jumatate. In cazul existentei unui singur parinte, acesta va lua un sfert iar fratii trei sferturi(art. 978 noul cod civil).
   Pentru inlaturarea de la mostenire a fratilor (nu si a parintilor care, potrivit legii, sunt rezervatari lor fiindu-le alocata o cota de 1/2 din partea ce li s-ar fi cuvenit in lipsa testamentului) este de preferat ca fiecare dintre cei doi soti sa faca testament universal in favoarea celuilalt sot, testament autenticat de notar. Ca si sugestie personala ar fi obtinerea, de catre fiecare sot, a unui certificat medico legal doveditor al existentei discernamantului, de prefareat de la Mina Minovici, certificat care sa fie prezentat notarului la momentul autentificarii testamentului.

 24. Buna Mama a decedat in urma cu 5 luni tatal meu vrea sa faca partajul succesiunea si vrea sa excluda 2 dintre frratii de la partaj succesiune este posibil? Va multumesc frumos

  • Tatal dvs. nu poate sa-i excluda de la mostenire sau de la partaj.
   Singurii care pot decide daca vin sau nu la mostenirea defunctei sunt fratii dvs., iar un partaj se poate realiza doar daca toti mostenitorii convin asupra acestui lucru.
   In caz de neintelegere intre mostenitori, fie asupra mostenirii, fie asupra partajului acestea nu se vor putea realiza la notariat, ci doar prin actiune in instanta.

 25. Am fost la notar pt. succesiune dupa sora mea. Eu am mostenit 3/4 din masa succesorala iar mama 1/4. Valoarea masei succesorale este de 150000 lei.D-nul notar a calculat 3/4 din 150000 = 112500 la care mi-a calculat onorariu notarial de 1072 lei + 170 tarif CF iar mamei 1/4 din 150000=37500 la care i-a calculat onorariu 633 lei +56 tarif cf. Acest lucru este trecut in incheierea pe care eu nu am primit-o dar nu si in certificatul de mostenitor unde este trecuta suma totala si nu s-au eliberat chitante separate. Vreau sa stiu daca nu trebuia calculat onorariu si tarif CF la toata masa succesorala si dupa aceea sa impartim cheltuielile conform cotei fiecaruia. Asa onorariul si tariful CF ar fi fost cu 500 lei mai putin iar pe site-urile de calcule taxe notariale se spune ca se calculeaza pentru toata masa de succesiune.

  • Asa cum rezulta din definitia ei, cota de mostenire este acea parte din mostenire stabilita de lege ceea ce inseamna ca, atat drepturile si obligatiile succesorale, cat si cheltuielile mostenitorilor pentru dezbaterea acesteia se vor stabili, corespunzator cotei fiecaruia, prin raportare la intreaga masa succesorala si nu la valoarea taxelor aferente acesteia, daca ar fi fost un singur mostenitor.

   Taxele succesorale sunt datorate de mostenitori pentru ceea ce mosteneste fiecare, de aceea ele trebuie sa se raporteze la valoarea partii de mostenire dobandita din intreaga mostenire.

   Prin urmare, este corect ca notarul sa calculeze taxele in functie de valoarea partii din mostenire a fiecarui mostenitor, iar pentru a face acest lucru trebuie, mai intai, sa afle valoarea fiecarei cote din masa succesorala si, apoi, sa calculeze taxele in functie de valoarea fiecarei cote in parte.

   Chiar dacă, majoritatea calculatoarelor afișate pe internet folosesc procedura aplicării cotelor la onorariul total (de observat, insa, ca mare parte din ele nu aparțin site-urilor notarilor), iar practica notariala nu este, din pacate, nici ea unitara sub acest aspect, consider ca notarul a aplicat corect procedura de calcul.

 26. Bună ziua, as dori să știu dacă în primele sase luni de la deces se plătește taxa la notariat pentru a face succesiunea. Mulțumesc

  • Probabil va referiti la impozitul de 1% din valoarea imobilelor lasate de defunct. Daca da, acest impozit se plateste daca dezbaterea succesiunii cu privire la aceste bunuri imobile si obtinerea certificatului de mostenitor se incadreaza intrun termen de 2 ani de la decesul persoanei in cauza.
   Celelalte taxe notariale (onorariu, tva, intabulare, daca este cazul etc) se platesc indiferent de termenul scurs de la deces.

 27. Buna ziua! Am si eu o intrebare: mama mea a decedat acum 15 ani dar nu am facut succesiune. eu mai am un frate care are un apartament si care nu a investit deloc in casa si nici nu prea vine pe la noi (stam la curte). daca facem succesiune acum el are aceleasi drepturi cu mine care am investit in ultimii ani destul de mult, am modernizat casa, am bagat gaze…?

  • Pentru a culege mostenirea lasata de o persoana decedata trebuie, mai intai, sa accepti acea mostenire in termenul prevazut de lege, respectiv 6 luni de la deces, pentru persoanele decedate inainte de 01 octombrie 2011. Acceptarea unei succesiuni se face (si acum, ca si inainte), fie prin declaratie notariala, fie prin anumite actiuni, precum instrainarea, modificari de substanta, imbunatatiri etc aduse unor bunuri ce au apartinut defunctului pe o anumita perioada, de durata.
   Prin urmare, daca puteti face dovada ca dvs. ati acceptat, iar fratele dvs. nu a acceptat succesiunea in vreuna din modalitatile mentionate mai sus, ati putea obtine prin instanta inlaturarea sa de la mostenire, insa, un astfel de demers este anevoios si riscant in lipsa unor indrumari de specialitate, de aceea, va sugerez sa va adresati unui avocat pentru ca, in functie de datele concrete si complete ale situatiei dvs., sa va explice care sunt sansele si ce ati putea face in acest sens.
   Si, deoarece, sunt multe familii care au, din pacate, astfel de probleme va dau un link pe care sa-l accesati sa vedeti solutia data intro speta, cred eu, asemanatoare cel putin sub aspectul faptelor si actiunilor cu valoare de acceptare tacita a mostenirii.

   http://www.partaje-avocati.ro/partaje/partaj-succesoral/dovada-acceptarii-tacite-a-mostenirii.htm

   • Buna ziua! In primul rand vreau sa va multumesc pentru raspunsul prompt. In al doilea rand vreau sa va mai intreb ceva. Dupa decesul mamei s-a facut succesiunea bunicii mele (din partea mamei care murise cu cateva luni inainte) si au existat 8000 de metri de pamant extravilan care trebuiau sa fie impartiti intre mine, fratele si tatal meu dar fratele si tatal au cedat in favoarea mea tot terenul. Daca fratele meu a cedat acest teren in favoarea mea se considera ca a renuntat si la partea de mostenire care i s-ar cuveni din casa parinteasca? sau sunt 2 lucruri diferite care nu au legatura unul cu celalalt?

    • Deoarece nu precizati in ce fel au cedat tatal si fratele dvs. dreptul lor asupra terenului va pot da doua variante de raspuns:

     – daca cei doi au renuntat la succesiunea mamei dvs prin declaratie notariala sau nu s-au prezentat la dezbaterea succesiunii, in ceea ce-i priveste fiind consemnta in certificatul de mostenitor mentiunea ca sunt, dupa caz, renuntatori sau straini de succesiune, iar notarul a stabilit ca dvs. sunteti singurul mostenitor al defunctei mame, atunci tatal si fratele nu vor mai putea dobandi niciun bun de pe urma mamei dvs, aceste bunuri urmand a fi dobandite doar de dvs.

     – daca cei doi sunt si ei mentionati ca si mostenitori in certificat, insa, ati facut partaj asupra terenului tatal si fratele cadand la partaj dreptul lor din teren in favoarea dvs, acestia vor continua sa fie mostenitori ai mamei dvs. si sa culeaga partea ce li se cuvine din toate bunurile ce vor fi declarate in viitor la dezbaterea suplimentara a succesiunii. Evident ca, in acest caz, vor putea, de asemenea, sa va cedeze partea lor cu ocazia efectuarii de noi operatiuni de partaj succesoral.

 28. Buna seara
  Va rog sa-mi spunet daca succesuinea dupa moartea parintilor este obigatorie. Persoana interesada este unul din patru frati ce mostenesc un apartament, el locuieste in aceasta locuinta, este bolnav, paralizat pe o parte a corpului.Ceilalti frati il obliga sa faca succesiunea si sa-idespagubeasca daca vrea sa ramana in casa.Mama lor a murit cu 10 ani in urma si tatal cu un an in urma.Ce se intampla daca el amana decizia de a face succesiunea, il pot alunga cu forta din locuinta? Va multumesc mult.

  • Din pacate nu-i poate impiedica pe ceilalti mostenitori sa solicite (notarului sau instantei) dezbaterea succesiunilor ramase de pe urma parintilor lor, iar in cazul in care, fiind citat, nu se va prezenta in fata notarului/judecatorului succesiunea se va dezbate si se va elibera certificatul de mostenitor / sentinta in lipsa acestuia fara ca, prin faptul acesta, ceilalti mostenitori sa fie in drept a-l alunga din casa.
   Alta este, insa, situatia in care cererea de dezbatere a succesiunii va fi insotita si de o cerere de partaj succesoral situatie in care instanta (notarul nu poate emite certificatul cu partaj decat cu prezenta tuturor mostenitorilor) va putea pronunta hotararea si in lipsa celui ce nu se prezinta, desi a fost citat, iar daca prin sentinta bunul este atribuit altui/altor mostenitori persoana de care vorbiti poate fi evacuata silit in baza sentintei instantei.

 29. buna ziua,
  as dorii sa va intreb, ce se poate face pentru scoaterea fratelui meu din drepturi de mostenire dupa moartea mamei, intrucat acesta nu o ajuta cu absolut nimic dar are pretentia ca dupa moartea mamei sa mosteneasca egal cu mine
  multumesc

  • Fratele nu poate fi indepartat de la mostenire, cel mult i se poate micsora cota ca urmare a unui testament facut de mama in favoarea dvs.

 30. Buna ziua,
  As avea urmatoarea intrebare: mama mea a decedat in anul 2005 si eu sunt unicul copil. Ea are o sora care are 2 copii si care locuieste in casa parinteasca. Ce drepturi succesorale am eu fata de sora mamei mele. Multumesc

 31. Buna ziua,
  Tatal meu a decedat in urma cu 2 luni, el a fost divortat de mama mea in urma cu 20 de ani , bunica mea din partea tatalui mi a oferit actele de la terenul intravilan pe care il detinea el si mi a spus sa ma ocup de succesiune.Mentionez ca terenul este pe numele lui , nu a lasat un testament iar eu sunt singurul lui copil.As dori sa stiu daca cei 2 martori pe care trebuie sa ii aduc in fata notarului trebuie sa fie din familie?sau cunostiinte ale tatalui meu?
  Si care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmez, eu am actele casei in prezent , certificatul tatalui de deces si certificatul lui de nastere

 32. Îmi puteți da informații privind cotele legale din moștenirea după o rudă văduvă, care nu a avut copii și pe care o vor moșteni 5 nepoți (de frați și surori) și doi strănepoți (copii ai nepoților de frați și surori)?
  Vă mulțumesc?

  • Pentru un raspuns concret trebuie sa precizati numarul fratilor/surorilor si data decesului lor, cati copii au avut si data decesului rudei de pe urma careia se doreste dezbaterea succesiunii.

   Un raspuns general ar fi urmatorul: nepotii/stranepotii culeg cota parintelui/parintilor lor.

   ex. daca defunctul (A) a avut trei frati, din care:
   – un frate (B) decedat dupa (A), care a avut un copil (b).
   – un frate (C) decedat inaintea lui (A) care a avut doi copii (c1-c2 ) din care – (c1) aflat in viata la data decesului lui (A) si – (c2) decedat si el inaintea lui (A), dar si a tatalui sau (C) si care a lasat doi copii (c2a-c2b) aflati in viata la data decesului lui (A) si
   – un frate (D) decedat inaintea lui (A) care a lasat doi copii (d1-d2).

   In acest exemplu succesiunea lui (A) se va imparti in trei parti egale, astfel:

   – 1/3 – fratele (B), cota ce va fi culeasa de mostenitorii acestuia, deci si de fiul sau (b),
   – 1/3 – nepotul (c1) împreună cu stranepotii (c2a-c2b) si
   – 1/3 – nepotii (d1-d2), împreună

 33. Buna ziua!As dori daca se poate sa-mi raspundeti si mie.Am avut un bunic care are 20,54ha pamant.El are doi copii,o fata si un baiat.Fata lui traieste,insa baiatul lui a murit.Eu sunt nepoata bunicului,fata baiatului lui.Am avut si un frate care a decedat in 2015.Prima data a decedat bunicul,apoi bunica,apoi tatal meu si ultimul fratele meu.Mentionez ca mama mea inca traieste.De asemenea fratele meu are o sotie si doi copii.Dorim sa facem succesiunea.As vrea sa stiu din partea noastra de teren care este jumatate,10,20hectare cata cota imi revine mie,mamei si celorlalti mostenitori respectiv sotia si copiii fratelui meu.Care sunt pasii pe care trebuie sa-i parcurg?Daca mama e batrana si nu se poate deplasa ce fac?Ea doreste sa-mi lase partea ei mie singurului ei copil ramas in viata.
  Multumesc.

  • Cota tatalui dvs. o veti culege astfel:
   -1/4 (2/8) revine mamei
   -3/4 va revine, in cote egale, dvs si fratelui dvs decedat (cota de 3/8 a fratelui decedat va fi culeasa, in final, de catre mostenitorii sai, sotia si cei doi copii).
   Primul pas ce trebuie facut este sa va adresati unui notar pentru dezbaterea succesiunilor celor doi bunici, a tatalui si a fratelui dvs., dar, fiindca este posibil ca succesiunile sa fie de competenta unor birouri notariale din localitati diferite, in functie de locul ultimului domiciliu al fiecarui defunct, este indicat sa luati legatura cu un notar din localitatea in care a avut ultimul domiciliu tatal dvs. pentru a va prezenta solutia de urmat, precum si orice alte informatii de care aveti nevoie.

 34. Buna ziua! as dori un raspuns de la dumneavoastra ! A murit o sora de a mea si a facut testament pe numele unui frate de al meu! Noi mai suntem 5 frati ! Sora mea nu are copii,nu afost casatorita . noi cei 5 frati putem ataca testamentul? pina in cate luni putem sa merge la instanta.? Mentionez ca fratele meu cel cu testamentul nu a intretinut-o la batranete .A murit la 77 de ani de inima ,infart! Testamentul s-a facut acum 24 de ani in urma pe ascuns si noi nu am stiut nimic,numai dupa inmormantare,sora mea a mers cu secretul in pamant! Dumnezeu sa ierte! Vrem sa stim cat costa onorariul la notar? Eu voi veni sa deschide succesiune la notar. Eu trebuie sa dau toata suma la notar si nu stiu daca mai primesc de la frati mei banii care ii voi da la notar. Noi dorim sa primi parti egale la fiecare frate.Va rog frumos sa ne ajutati cu un raspuns si cu un notar sau ce trebuie. avocat sa putem discuta! Va multumesc!cucos felicia timisoara.

  • Inainte de orice, ar trebui sa consultati un avocat pentru a afla daca sunt motive pentru anularea testamentului si, deci, daca aveti sanse sa-l anulati printro actiune in insanta. Precizez ca, si in situatia in care incepeti procedura de dezbatere a succesiunii la notar, daca nu va intelegeti asupra testamentului in sensul ca, daca veti continua sa il contestati si in fata notarului, acesta va fi obligat sa suspende procedura si sa va indice calea judecatoreasca pentru dezbaterea succesiunii.

 35. Buna ziua! Am si eu o speța in care sper sa ma puteti ajuta.
  Bunicii mei sunt decedați de mai bine de 10 ani. Primul a murit bunicul si la nici un an bunica. Ei au avut doi copii impreuna si pe tatăl meu care era fiul vitreg al bunicului meu. Menționez ca tatăl meu pe certificatul de naștere la rubrica tata nu are trecut nici un nume, el având ca si nume de familie numele de fata al mamei lui.
  Bunicul a lăsat un testament prin care spune ca a îndestulat pe cei doi copii ai săi in timpul vieții si lasă toată averea sa soției lui.
  La rândul ei mama tatălui meu a lăsat si ea un testament in care spune ca a îndestulat cei doi copii ai săi si ca dupa moarte lasă toată averea ei tatălui meu(fiului ei).
  Din cunoștințele mele pana la aceasta data nu s-a deschis nici o succesiune. Ce ar trebui sa facă tatăl meu pentru a pune in aplicare aceste testamente?
  De asemenea as vrea sa știu de unde se poate afla si cum, ce bunuri au mai deținut bunicii in afara de casa unde au locuit pana sa decedeze? Intreb acest lucru pentru ca bănuiesc ca ar mai fi avut diverse terenuri in alte zone decât cea de domiciliu, poate chiar si in alt județ.
  Aștept cu interes raspunsul dumneavoastră.
  Va multumesc anticipat!

 36. Bună ziua.am și eu o nelămurire și as vrea sa ma ajutați. Părinți mei au decedat (mama 18 ani)(tata10 ani)(sora 12 ani)as dori sa fac succesiunea menționez ca mai am un frate geamăn și 2nepoti din partea sorei mele dar în prezent aceștia sunt minori și sunt în grija statului..pot face succesiunea dacă aceștia sunt minori?bunurile lăsate de părinți sunt un apartament.o casa la tara și terenuri?cum s ar împărțiți și cam cat m ar costa succesiunea.?mulțumesc frumos

 37. Buna ziua. Am fost 4 frați (3 fete și 1 băiat). Una dintre surori a decedat și a lăsat un apartament prin testament fratelui. Menționez ca defuncta era căsătorită de 20 de ani ,dar nu avea copii. Apartamentul îl avea înainte de căsătorie. Dacă acest testament îl menționează doar pe frate ca mostenitor, soțul și surorile rămase pot ataca testamentul? Sau dacă fratele renunța la moștenire cine are dreptul la moștenirea apartamentului? Multumesc

 38. Buna ziua Everyone.Have ai fost în căutarea pentru opțiuni financiare pentru dvs. achiziție nouă acasă, construcții, credit imobiliar, refinanța, consolidarea datoriilor, personale sau
  scopul afacerii? bun venit în viitor! finanțare ușor de făcut cu noi. contactați-ne ca oferim serviciile noastre financiare la o rată scăzută și la prețuri accesibile de interes
  3% pentru termen lung și scurt de împrumut. Interesat Solicitant trebuie să ne contactați pentru achiziționarea ulterioară de împrumut procedures.elizerbethloganloanfirm@gmail.com

 39. Buna ziua,
  As dori, daca se poate, cateva clarificari in legatura cu urmatoarele aspecte legate de sucesiune. In cazul de fata eu si sora mea suntem singurele mostenitoare ale parintilor nostru, ambii decedati, mama acum 8,5 ani iar tatal acum 6 luni. Bunul mostenit este un apartament. Precizez ca nu am facut sucesiunea dupa mama inca.
  – mai este Anexa 24 necesara daca avem certificat de deces de la ambii parinti?
  – putem face succesiunea dupa ambii parinti in acelasi timp? Trebuie platite taxe separate?
  – nu avem extras de Carte Funciara , intabulare sau cadastru. Se poate face sucesiunea fara ele? Avem un certificat de proprietate pe numele parintilor si un proces verbal de dare in primire.
  – referitor la aceste 3 documente – cat dureaza pentru a fi emise? Pot fi trimise prin posta?
  – daca renunt eu la mostenire in favoarea surorii mele vor fi taxele notariale mai mici?
  – cat dureaza pana se emite certificatul de mostenitor? Poate fi trimis prin posta? Si eu si sora mea locuim la distante mari de comuna unde se afla apartamentul in discutie
  – cat cat ar fi taxele notariale totale pentru un apartament de 9000 euro? Stiu ca trebuie platit 1% taxe din aceasta valoare pentru ca nu am facut succesiunea dupa mama.

  Va multumesc foarte mult!
  Iulia

 40. Buna ziua,
  Vin cu rugamintea sa-mi dati un raspuns privind urmatoarea problema :
  In urma dezbaterii mostenirii dupa decesul bunicilor mei,bunurile reprezentand casa si teren aferent si un teren de 5000 mp au fost impartite astfel : casa si terenul mamei mele si suprafata de 5000 mp matusii mele.Ceilalti frati (au fost 6 copii,patru baieti si doua fete )au renuntat la mostenirea care li se cuvenea atat la casa cat si la teren in favoarea celor doua surori.Intrebarea mea este ,cine o mosteneste pe matusa mea(decedata ),avand in vedere faptul ca nu a fost casatorita niciodata si nu a avut copii.
  Va multumesc anticipat !
  cu consideratie,
  Adela Banu

 41. Buna ziua,
  Va rog frumos sa ma ajutati cu urmatoarea situatie. Tatal sotului meu a murit de foarte mult timp prin anii 90. La vremea respectiva sotul meu si cei doi frati ai lui erau minori. Acum unul din frati vrea sa deschida succesiunea dupa tatal lor, mama fiind inca in viata si sa o forteze pe mama sa-i dea lui partea ei si sora lui vrea de asemenea sa-i cedeze partea. Sotul meu nu vrea sa-si cedeze partea. Se mai poate dupa atata timp sa se faca succesiunea?
  De asemenea i-a spus sotului meu ca ii revine doar 8.33% din partea tatalui, ceea ce din explicatiile care le-am vazut mai sus nu ar fi corect acest procentaj. Taxele notariale care se vor plati cat ii va reveni sotului sa plateasca.
  Multumesc.

 42. Buna ziua,
  In urma decesului mamei am mostenit impreuna cu fratele meu un teren agricol.Tatal nostru este decedat iar noi am renuntat in favoarea mamei. Eu locuiest in alta tara si nu am posibilitatea de a participa la succesiune si nici nu doresc. Nu vreau nimic deci totul sa ramina fratelui care locuieste in tara. Pentru a mandata pe cineva imi trebuie certificatul original de deces al mamei pe care eu nu il am iar fratele imi poate trimite decit o copie. Ce se poate face in acest caz daca nu ma prezint si nici procura nu fac.
  Va mumtumesc mult pentru raspuns.
  Cu respect
  Maria

 43. Buna seara, doresc sa stiu daca fratele meu poate sa faca succesiunea la notar fara a ma anunta si pe si pe mine. Astazi a spus ca este chemat la notar sa devina unic mostenitor in urma mortii parintilor nostrii si ca el nu a facut nici un demers in acest caz. Eu nu cred ca este vreun notar care sa cheme la succesiune pe cineva care nu a inaintat acte pentru mostenire . Am rugamintea sa ma ajutati ca peste o luna se implineste 1 an de cind a murit mama ,tata a murit cu 10 ani in urma si nu sa facut pina acum succesiunea .Cum pot participa si eu la mostenire tinind cont de faptul ca suntem frati buni?

 44. buna ziua! ma puteti lamuri va rog frumos daca se poate face ceva in urmatoarea situatie! Un domn la care momentan stau ca in chirie cu sotul si copii mia spus ca sa il intretin si imi va da casa in schimb! problema e urmatoarea: el a venit aici in casa ca ginere in anii 91-92! deci la momentul actual in cartea funciara este trecuta soacra acestuia, cumnatul,cumnata si sotia dansului! dintre care toti sunt decedati!!! soacra decedata, cumnatul decedat nefiind casatorit si neavand copii, cumnata decedata dar care a fost casatorita si este decedat si sotul cumnatei,si ultima sotia domnului la fel a decedat, ei ne avand copii!! problema este urmatoarea: am actele de deces a lui toti in afara de cumnata domnului care este casatorita si sa mutat in germania prin 90 unde a decedat si dansa si sotul dansei la care nu am dea lor nici certificat de nastere nici de casatorie nici de deces! in extrasul de carte funciara pe care lam scos sa vad care este situatia scrie doar ca cumnata are domiciliul in Germania! deci nu am nici o sansa sa fac rost de ele! deci in viata a ramas doar acest domn sotul uneia din fice( ginere)!! mai multi notari mi-au spus ca nu pot face nimic fara certificatele de deces ale cumnatei din germania, fara certificatul de casatorie si certificatul de deces al sotului ei!! imi puteti spune daca se mai poate face ceva? pot face actele pe acest domn si dupa aceea un contract de intretinere cu dansul? mentionez ca el a fost cel care lea facut mormantarea si soacrei luii, si cumnatului si nevestei lui! cumnatul ia murit in anul 2000, soacra in 2012 si nevasta in 2013!

 45. Buna ziua,
  Va rog raspunsul dvs. la urmatoarea situatie:
  Tata a decedat in 01.04.2015. Mama traieste si suntem trei frati. A ramas un apartament pentru succesiune. Eu am locuit cu parintii si acum am ramas in apartament impreuna cu mama. Nu ne intelegem la succesiune deoarece fratii mei doresc impartirea la trei, ca si cum s-ar face dupa ce n-ar mai fi si mama. Mama ar dori sa imi lase mie partea ei sa mostenesc mai mult deoarece eu am grija de ea acum. 1. Intrebarea mea este daca exista vreo posibilitate de a face succesiunea in aceste conditii, adica ce variante sunt daca fratii nu vor decat impartirea la trei?
  2. Apoi, in cazul in care s-ar face succesiune standard adica mama 5/8 si noi fiecare 3/8, este adevarat ca eu si mama ar trebui sa raportam fratilor cheltuielile avute, ei fiind coproprietari? 3. Si tot in cazut succesiunii standard, daca este adevarat ca dupa 15 ani daca eu raman in apartament si contribui la imbunatirea lui, platesc cheltuieli, partea fratilor de coproprietari trece in proprietatea mea pe baza hartiilor justificative de cheltuieli? Multumesc frumos.

 46. Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu citeva raspunsuri.Mama mea a decedat in urma cu putin timp(24.11.2016) suntem 2 frati,eu si o sora,mama mea era divortata din 2004 de tatal nostru nefacind partajul bunurilor cit au fost inpreuna, o casa si o bucata de teren arabil.Dupa decesul parintilor ei mamei mele dupa taxa de sucesiune 2007 i-au mai revenit citeva terenuri arabile si o casa veche,intrebarea mea este daca tatal meu are dreptul la mostenirea mamei mele sau numai eu cu sora mea? Daca tatal meu are vreun drept la taxa de sucesiune pe care trebuie sa o facem? Va multumesc.

 47. daca se deschide succesiunea si mostenitorii nu se prezinta sau nu pot fi gasiti ce se poate face pt a finaliza successiunea?

 48. Buna ziua,am si eu o intrebare:mama mea a decedat anul trecut (pe 30 Iunie) acum in Iunie s ar inplini un an, dar tatal meu nu accepta sa facem succesiunea,nu mi pune la dispozitie certificatul de deces al mamei si actele apartamentului, ce trebuie sa fac in aceste circumstante( Mentionez ca el are 85 de ani si a adus in apartament o fata de 27 de ani chiar dupa decesul mamei mele ,(este atipic)de aceea ma ingrijoreaza situatia mostenirii a apartamentului) va rog sa mi spune ti ce trebuie sa fac???

 49. In cazul in care pot fi considerati neacceptanti ,va rog sa imi spuneti care este procedura mai departe .notarul este abilitat pentru a finaliza actul de punere in posesie ?
  Multumesc frumos

 50. Buna ziua, va rog sa ma jutati, daca se poate cu un raspuns.
  Mama a decedat in 2015. Sora ei a mers dupa revolutie si a scos titlu de proprietate pe toate terenurile tatalui lor, inclusiv pe curtea unde au copilarit.
  Nu a fost facuta niciodata succesiunea si mama mea nu a stiut atunci cand sora ei a scos titlul de proprietate.As dori sa stiu daca mai pot intreprinde ceva pentru a anula titlul de proprietate sau de intra in drepturile mamei mele.
  Multumesc

 51. Buna ziua,
  apelez la dumneavoastra cu rugamintea de a ma lamuri cu urmatoarea „problema”.
  Decesul tatalui meu a survenit in Municipiul Slatina (locul unde a locuit in ultimii 15 ani), dar in certificatul de deces, domiciliul este inregistrat ca fiind in Bucuresti (conform inscrisurilor din Buletinul de Identitate).
  In acesta situatie, pot sa deschid succesiunea la un Birou Notarial din Slatina? sau trebuie in Bucuresti?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns,
  Magda

 52. Buna ziua,

  Am avut o matusa care a decedat acum 5 ani, iar unchiul meu a decedat de curand . Dupa ce a murit matusa nu s a dezbatut succesiunea . Unchiul meu inainte sa moara mi a facut testament fiind legatar universal . Ei nu au copii, sau nepoti de fii/fiice . Matusa si unchiul au avut frati si surori care au decedat . Acesti frati au copii, nepotii de frati. Va rog sa imi spuneti daca mai este nevoie sa chem la notar pt declaratii pe nepotii de frati ai matusii mele sau pot invoca art. 1103 din Codul Civil, tinand cont ca de la moartea matusii au trecut 5 ani si nimeni nu a avut nici o pretentie pana acum . Pot fi declarati neacceptanti ?
  Multumesc,

 53. Bună ziua! Am și eu o întrebare. Tatăl meu a murit în 1996 și nu sa făcut succesiunea după ce a decedat. Suntem 4 copii si mama.Se poate face succesiunea fără ca noi copii sa fim prezenți. Fiind prezenta doar mama și sora cea mare. Și Cum se va împărți moștenirea ,un apartament cu 3 camere estimat undeva în jur de 50-60 mii €.Se poate vinde fără noi ceilalți 3 copii? Mulțumesc!

 54. Buna ziua. Am o intrebare. Mama mea vrea sa vanda un apartament, dar jumatate din ea e pusa pe numele tatalui. Tatal meu a decedat in urma cu 2 ani. Eu sunt in alt oras, iar fratele meu este in afara tarii. Pentru procura de dezbatere succesorala, de ce acte are nevoie fratele meu in acea tara mai exact? Si unde trebuie sa se duca pentru a le depune? Multumesc.

 55. Buna ziua
  De cateva zile tot caut un notar capabil ce m-ar putea ajuta cu privire la dezbaterea succesinuii bunicului meu si sper ca am nimerit unde trebuie.
  Bunicul a decedat la data de 22.12.2016 fiind proprietar pe mai multe bunuri ( teren intravilan|extravilan, o casa si o masina), are doi copii ambii decedati…unul in 1990 si celalalt (tatal meu) in 2014. Acum a ramas doar bunica (casatorita legal cu bunicul) si singurul nepot adica eu…In 2014 cand tatal meu a decedat atat eu cat si mama mea, am renuntat la succesiunea tatalui meu..iar acum as dori sa nu particip la succesiunea bunicului si sa ia bunica toate drepturile deoarece eu intentionez sa incep „programul prima casa” si ar trebui sa nu am nimic de genul pe numele meu…Intrebarea mea este…daca eu am renuntat la succesiunea tatalui meu(fiul decedatului) si acum doresc sa renunt si la succesiunea bunicului, dupa ce va fi totul trecut pe numele bunicii…dupa decesul ei, eu devin mostenitorul de drept? (P.S. bunicul a avut doi copii, ambii decedati..eu fiind unicul nepot) si mai ales ce acte sunt necesare pentru a intra bunica in posesia tuturor bunurilor (atat terenuri cat si casa sau masina)
  Va multumesc si sper sa ma puteti ajuta!
  O zi frumoasa, Andrei

 56. Buna ziua,

  Tatal meu a murit acum o luna,vrem sa facem succesiunea la casa.As dori sa va intreb cum se procedeaza,suntem 2 frati si mama.Parintii mei au divortat acum 14 ani si impreuna dupa divort au cumparat un apartament,mama este prima trecuta iar tata al doilea.Cum se imparte apartamentul?
  Va multumesc,

  O zi buna

 57. buna ziua! va rog sa imi spuneti daca in cazul unui loc de veci luat in concesiune in timpul vietii ambilor soti, dupa decesul unuia dintre soti este nevoie de succesiune, iar in caz ca este, va rog sa- mi spuneticum se calculeaza valoarea la care se face succesiunea?Va multumesc!

 58. Buna Ziua, recent a decedat tatal meu. Am o intrebare referitoare la mostenire eu fiind unica lui fiica , (divortat de mama), nemaifiind casatorit dupa. El locuia cu parintii lui ( bunicii mei) si fratele lui( ei fiind 2 frati) . In urma cu cativa ani tatal sau a decedat. In urma decesului nu s-a facut nicio declaratie de acceptare a mostenirii.Intrebarea mea este , eu am dreptul la ceva fiind mostenitorul lui legal? . Se va imparti intre mine , bunica si fratele lui? Sau totul este al bunicii din moment ce nu s-a facut nicio declaratie de acceptare a mostenirii in urma decesului bunicului? Iar cand bunica nu va mai fi , tatalui meu ( automat mie fiindca e decedat) ii mai revine ceva dupa bunica sau totul ramane fratelui lui?Multumesc

 59. Buna ziua,

  sotul meu trebuie sa deschida succesiunea pentru casa bunicului, decedat recent, si ar avea cateva nelamuriri si avem rugamintea de a ne ajuta.

  1. Bunicul a lasat in urma sotia, 2 nepoti si tatal copiilor – ginerele bunicului (fiica sa fiind decedata). Care sunt cotele aferente fiecarei persoane? Ginerele are si el drept la succesiune sau doar sotia si cei 2 nepoti?

  2. Este adevarat zvonul conform caruia nu se plateste nimic pe succesiune daca este deschisa in primele 6 luni dupa deces?

  3. Taxa de intabulare se plateste direct la notariat sau trebuie platita in alta parte?

  4. Care sunt actele necesare la deschiderea succesiunii?

  5. In cazul in care exista toata documentatia necesara pentru succesiune aproximativ cate zile dureaza pana se incheie procesul?

  Va multumesc anticipat.

  Diana Parvu

 60. Buna ziua,
  Din pacate mama mea a decedat in luna octombrie 2016, lasand in urma pe tatal meu si cele trei fiice. Ca si mostenitori de drept suntem noi, sau isi pot manifesta drepturile si bunica mea ( mama mamei) si fratele mamei? E nevoie ca ei sa depuna o declaratie anume de renuntare la drepturi? Mentionez ca toate bunurile mamei sunt detinute in comun cu tatal meu si nu exista testament. Exista vreo diferenta de taxe notarile/costuri daca noi cele trei fiice donam partea noastra catre tatal nostru, fata de varianta de a intabula cota parte terenurile detinute ( numar final de proprietari 4, fata de cei care sunt acum: mama mea si tatal meu)? Multumesc anticipat pentru raspuns

 61. Doresc si eu o informatie.Am doua fiice majore,una in strainatate si una in tara.Tatal lor a decedat in 23 dec 2016,noi fiind divortati din 1992, el nu s-a mai interesat de cele doua fete ,comunica rar cu cea din strainatate iar pe cea mica bolnava de cancer nu a mai cautat-o niciodata.A fost inmormantat de cei doi frati,in urma lui ramanand un apartament si o cabana.El personal mi-a spus cu ani in urma ca a cumparat ap. cu credit bancar.Toate actele si bunurile se afla in posesia fratilor..Nu stiu daca a avut asigurare de viata,nu stiu cati bani a avut in conturi bancare,el fiind cadru universitar si avand venituri mariCum se poate face succesiunea in acest caz?Am inteles ca are si alte datorii pe carduri de credit.Nu doresc ca fiica mea bolnava de cancer cerebral ,cu o pensie de 450 lei sa fie pusa in situatia sa-i plateasca datoriile.Fiica din strainatate nu poate veni in tara,nu are CI si nici pasaport romanesc deoarece au expirat.Ma sfatuiti sa renunte fiica cea mica la succesiune?Am inteles ca fratii lui ar fi dispusi sa-i dea totul fiicei celei mari deoarece este foarte bogata si in tara visului american.Multumesc anticipat

  • Voi incepe cu o precizare.
   Potrivit art. 1114 alin (2) din Codul civil Moştenitorii legali şi legatarii universali sau cu titlu universal răspund pentru datoriile şi sarcinile moştenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proporţional cu cota fiecăruia, prin urmare, chiar daca s-ar constata ca defunctul a lasat datorii mai mari decat valoarea bunurilor cele doua fiice ar putea fi obligate la plata acestor datorii doar cu bunurile mostenite, nu si cu bunurile lor proprii.
   Cu toate acestea, nu va pot spune daca fiica dvs ar trebui sa renunte la succesiune aceasta fiind in masura sa aprecieze daca ii este convenabil sa faca acest lucru sau nu.
   In orice caz, daca se hotaraste sa accepte succesiunea ii sugerez ca in termen de 1 an de la data decesului tatalui sa solicite unui birou notarial o declaratie de acceptare a succesiunii.
   In ceea ce o priveste pe fiica cea mare pentru a participa la dezbaterea succesiunii va trebui sa isi rezolve problema actelor acestea fiind necesare la formarea dosarului succesoral.
   Precizez ca, potrivit legii, singurele persoane cu vocatie la succesiunea defunctului sunt fiicele dvs., insa, daca ambele renunta la succesiune sau daca numai fiica cea mare va dori sa vina la mostenire, insa nu va putea face dovada ca a acceptat succesiunea in termenul de 1 an de la decesul tatalui aceasta va putea fi exclusa de la mostenire, in locul sau putand veni fratii/surorile defunctului.
   Prin urmare, este foarte important ca fiica cea mica sa se hotarasca daca doreste sa vina la succesiunea tatalui sau si, daca va dori sa-l mostenesaca, sa faca declaratia de acceptare in termenul de 1 an, iar fiica cea mare sa isi rezolve problema actelor deoarece, daca doreste sa fie mostenitoare, in lipsa actelor de identitate in termen de valabilitate nu va putea sa faca declaratia de acceptare si, evident, nici succesiunea.

   • As dori o informatie pt o succesiune..tata a decedat recent si numai e nici mama in viata ..noi suntem 2 frati ..eu cel mare am stat cu el in casa pana a decedat ..fratele nu are nici o pretentie ..avem un apartament cu 2 camere.acesta este singurul bun …cat ar costa succesiunea pt asta..mentionez alte bunuri si datorii nu sunt

    • Buna ziua. Suntem 6 frati. Un frate a decedat acum 3 ani. Acum as dori sa deschid succesiune Ce acte mi-ar trebui ptr deschidere succesiune la Notar. Fratele a decedat in Iasi,unde a si locuit, eu am fost alaturi de el,pana in ultimul moment participand cu toate cele necesare, de atunci si pana acum am platit toate darile ptr o garsoniera ramasa de pe urma lui. Va rog sa ma credeti ca nici nu stiu cum sa spun, ca din pacate nu prea am fost uniti , dupa decesul parintilor. As vrea sa stiu ce acte ar trebui sa pregatesc pentru a deschide succesiunea. Va multumesc. Cu deosebit respect. Chira.

     • Daca fratele dvs. nu a fost casatorit si nu a avut copii la succesiunea acestuia au dreptul sa participe toti fratii / toate surorile sale, indiferent daca s-au ocupat ori nu de persoana sau bunurile acestuia. Important este ca fratii care vor sa-l mosteneasca sa fi acceptat succesiunea in termen de 1 an de la deces, fie in mod tacit (prin acte sau fapte care dovedesc intentia de a-l mosteni), fie in mod expres (prin declaratie notariala).

      Precizez ca, daca declaratia putea fi facuta in fata oricarui birou notar, succesiunea o puteti dezbate doar la un birou notarial din raza teritoriala a judecatoriei de care apartine localitatea unde a avut ultimul domiciliu defunctul.

      De aceea, de preferat ar fi sa va adresati unui notar din zona ultimului domiciliu al defunctului pentru a obtine mai multe informatii referitoare la actele pe care trebuie sa le depuneti, eventual, pentru obtinerea unui calcul estimativ al taxelor si a oricaror alte informatii de care aveti nevoie.

 62. Buna ziua,
  Doresc sa cumpar un apartament detinut de tatal (5/8)si de fiu (3/8). Fiul a decedat el fiind cetatean maghiar si avand domiciliul in Ungaria. Sotia a deschis succesiunea in Ungaria, dar notarul din Ungaria a trecut la masa succesorala doar bunurile din Ungaria, nu si apartamentul din Romania. In actul primit de mostenitori sunt trecute un numar de bunuri ii revin sotiei, alt nr de bunuri fiicei, alt nr de bunuri fiul din alta casatorie. Notarul din Ungaria ii zice sotiei ca trebuie sa ii mai dea un certificat european de mostenitor. Intrebarea mea este: Daca nu au fost trecute si bunurile din Romania pt ce vrea notarul din Ungaria sa ii faca si un certificat european de mostenitor? Si ce trebuie sa faca in continuare sotia impreuna cu fiica si fiul pt. a putea mostenii apartamentul din Romania si ulterior sa il vanda?
  Va multumesc frumos si va doresc o zi buna!

  • In cazul fiului, cetatean maghiar cu ultimul domiciliu in Ungaria avand bunuri si in alt stat decat cel de domicilu, in speta Romania, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor, completat cu Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1329/2014 al Comisiei din 9 decembrie 2014 care stabileste procedura eliberarii certificatului de mostenitor european in scopul folosirii acestuia si in alt stat, membru UE, decat cel de domiciliu.
   Prin urmare, deoarece in certificatul de mostenitor (intern) deja obtinut notarul nu putea mentiona si apartamentul din Romania pentru a dezbate succesiunea si in privinta acestuia este nevoie de a apela la aceasta forma de certificat de mostenitor european, certificat care va fi opozabil, in limitele prevazute de Regulament, a autoritatilor din Romania fara a fi nevoie, teoretic, de alte proceduri de recunoastere a valabilitatii acestuia pe teritoriul Romaniei
   Precizez, totusi ca, fiind vorba de un imobil potrivit legii din Romania (pe teritoriul caruia acesta se afla) drepturile mostenitorilor dobanditori trebuie incrise in evidentele fiscale ale organului administrativ de care apartine imobilul si in cele funciare, respectiv in Cartea Funciara daca acesta este intabulat sau, desi nu este intabulat, daca se doreste deschiderea Cartii Funciare in scopul, de exemplu, al vanzarii.
   Cum, cerinta legii Cartii Funciare ca dreptul de proprietate asupra unui imobil sa se intabuleze in baza actelor emise doar de notarii in functie pe teritoriul Romaniei este prevazuta in cazul actelor autentice, nu si al certificatelor de mostenitor, in mod normal ar trebui sa puteti obtine intabularea imobilului in baza certificatului european, tradus si legalizat. Bineinteles ca, pentru apartament puteti solicita direct certificatul unui notar din Romania caz in care se vor parcurge toate etapele prevazute de legea romana in scopul stabilirii calitatii de mostenitor, a cotelor de mostenire si a masei succesorale, ca la orice alta succesiune, acest certificat urmand a sta la baza intabularii si, ulterior, a vanzarii imobilului.

 63. Buna ziua,

  Va scriu deoarece vreau sa stiu cum se va face succesiunea dupa ce recent a murit mama mea. Inainte de moartea mamei, acum mai mult de 15 ani a murit tatal meu, iar acum aprox. 4 ani a murit sora mea. Eram 2 copii la parinti. Sora mea are un baiat, nepotul meu.
  La moartea tatalui meu sa facut succesiunea pe bunuri, mostenitori fiind atunci mama mea, eu si sora mea. La moartea sorei mele, era divortata in acel moment, nu s-a mai facut nici un act de succesiune.
  Partea surorii mele din succesiunea ramasa de la tatal meu s-ar duce la fiul ei, daca se va face succesiunea dupa moartea surorii mele.
  Ce se intampla cu partea de bunuri ramasa la moartea mamei mele? Cum se va imparti?
  Mentionez, ca sunt doi mostenitori directi, este vorba de mine, fiul, si fiul surorii mele adica nepotul meu si al mamei decedate.
  Bunurile in cauza sunt un apartament si concesiunea unui loc de veci.
  Vreau sa stiu daca nepotul meu, adica fiul surorii mele decedate inaintea mamei noastre, are dreptul si la cat, daca este cazul, la o parte din bunurile lasate de mama mea.
  Mentionez ca nu exista un testament scris.
  Va multumesc.

  Cu stima,
  George Georgian
  PS: Astept un raspuns pe email.

 64. buna ziua , fiti asa amabili si ajutati-ma cu un raspuns . mama decedata acum 6 luni , casatorita urmasi 3 copii majori . tata a abandonat familia acum 20 de ani , noi copii tinem casa , tata de 20 de ani nu a contribuit cu nimic si acum ne-a scos afara din casa ca e dreptul lui , e casa lui . va rog din suflet sa imi spuneti cum pot sa il dau la abandon , dezmostenire , abuz ….cum se face imparteala imobilului ? noi avem toate actele , contorizari si facturi , pe bunurile din casa , certificat deces mama , noi am ingropat-o . el doar dupa decesul ei ne scoate afara din casa ca e locuinta lui . va rog ajutati-ma ce pasi am de urmat sa mi se faca dreptate . multumesc din suflet .

  • Din precizarea dvs, rezulta ca imobilul a fost dobandit de ambii parinti, in timpul casatoriei lor (chiar daca a fost trecuta doar mama in contract), iar in acest caz imobilul este bun comun al amandorura ceea ce inseamna ca este necesar sa dezbateti succesiunea de pe urma mamei si, eventual, sa faceti si partajul, fie la notariat (daca va veti intelege in acest sens cu tatal dvs.), fie in instanta.
   Faptul ca nu a contribuit in vreun fel in cei 20 ani nu are importanta la stabilirea calitatii sale de mostenitor (inteleg ca, oficial erau casatoriti chiar daca nu mai convietuiau impreuna) sau a cotei ce ii va reveni din partea din imobil ce va fi declarata la succesiune deoarece cotele de mostenire sunt stabilite de lege, insa, ar putea avea importanta la stabilirea cotei de contributie a sotilor la dobandirea imobilului si, in masura in care s-ar putea face dovada contributiei mai mare a mamei la dobandirea acestuia, la succesiune se va declara aceasta cota majorata de contributie. Este, insa, necesar, sa subliniez faptul ca o eventuala cota majorata de dobandire o poate stabili doar instanta.
   O precizare as dori sa fac, insa, si anume, avand in vedere raporturile existente intre dvs.si tatal dvs va sugerez ca, inainte de a se implini 1 an de la data decesului mamei, sa mergeti la un birou notarial caruia sa ii solicitati autentificarea unei declaratii de acceptare a succesiunii. Este foarte important sa faceti aceasta declaratie in termenul de 1 an de la deces deoarece, in caz contrar, tatal dvs ar putea sa va conteste calitatea de mostenitoare, urmand sa mosteneasca singur partea mameidin imobil si, pe cale de consecinta, sa va ceara (in calitate de unic proprietar) evacuarea din acesta.
   Desigur, in acest termen de 1 an puteti solicita direct dezbaterea succesiunii, nu doar declaratia de acceptare a succesiunii.
   In cazul in care, insa, nu va veti intelege cu tatal in privinta succesiunii si veti fi nevoita sa recurgeti la actiune in instanta sugestia mea este ca, inainte de a face acest lucru, sa apelati la sfaturile unui avocat si, daca este posibil, sa il angajati si pentru reprezentare in proces.

 65. Buna ziua!Sotul meu a murit de cateva zile.Ne-am cumparat o masina de vreo luna… din cauza starii de sanatate al sotului,socrul a fost insarcinat sa transcrie masina pe numele sotului.Socrul spune ca a facut tot doar ca nu s-a dus inca la politie cu cartea de identificare al masinii.Va rog sa-mi spuneti ce drepturi am eu ca sotie asupra masinii daca la politie inca nu este inregistrat pe numele sotului si el a decedat.Va multumesc!

 66. Mama mea a decedat in Mai anul acesta, dar nu am inceput procedurile de succesiune considerand ca e mai bine sa astept si decesul tatalui (oricand aceasta se va intampla). Apoi am aflat ca era bine sa fac succesiunea in primele 6 luni (prea tarziu acum). Intrebari:
  1. Ce se schimba dupa 6 luni de la deces?
  2. Eu sunt singurul copil. Care este procentul meu de mostenire (dupa mama) si cat ii revine tatalui (bunuri mobile si immobile)?
  3. In principal este vorba de un apartament (proprietatea parintilor) si de un cont in banca. Daca eu si tatal meu am avut acest cont comun la data decesului mamei, in ce masura succesiunea afecteaza acest cont?
  4. Tatal meu are 86 ani si da semne clare de Alzhaimer. Daca el devine incapabil (mental vorbind) sa ia decizii logice si instraineaza banii din contul comun, ce pot face eu?
  5. Imobilul parintilor este in Zona Obor. Trebuie sa apelez la un Notar din zona aceea sau la orice Notar din Bucuresti (sau din tara)?
  6. Dupa depunerea actelor de succesiune care este durata minima/maxima pana la incheierea procedurii?
  Multumesc!

 67. Buna seara !Dorim un raspuns.Acum 6 ani in urma am dezbatut succesiunea in urma decesului tatei.DE aceasta s-a ocupat Sora mea a depus cererea si toate actele necesare, inclusiv copia Buletinului meu de identitate si a Certificatului meu de nastere, fara ca eu sa stiu,necatand ca locuim impreuna intr-o curte eu doar am primit citatie de la Notariat de a ma prezenta la acea succesiune. Intrebare: Notarul a procedat corect ca a acceptat doar copia acestor documente, si nu numai, nici Certificatul de deces nu a fost prezentat in original, deoarece originalul se afla la mine,La Autorizatia de constructie a casei nu s-a anecsat scita cu planul de constructie al casei si notarul a gresit in Certificatul de mostenitor suprafata totala a casei construita , nici un document din dosarul acelei succesiuni nu este certificat conform cu originalul.Adevarul e ca am intrat prea tarziu in posesia acelui dosar de succesiune. Va multumim cu mult respect!

 68. Buna Ziua.Am si eu o mare problema, tatal meu a decedat acum sapte ani, el mai avea o sora care a decedat anul acesta.In urma taxei de succesiune dupa parintii lor, li sa cuvenit 1/2 din casa parinteasca si restul de pamant. Dar ei cat au trait nu sau inpartit. eu fiind fiul decedatului am construit in aceas curte o casa (cand traia tatal meu) dar nu mi sa facut acte, fiind cel mic au hotarat ca sa raman in acea curte, dar nu am proet facut la casa pentu ca nu au fost inpartiti exact intre ei ( punctele exacte) asa ca eu am facut casa in locul altei cladiri pe partea cealalta a curtii. va rog sa ma invatati cum sa procedez ca sa raman macar cu acea bucatica de pamant ce este sub casa, si bine inteles cu casa.

 69. Buna Ziua.Am si eu o mare problema, tatal meu a decedat acum sapte ani, el mai avea o sora care a decedat anul acesta.In urma taxei de succesiune dupa parintii lor, li sa cuvenit 1/2 din casa parinteasca si restul de pamant. Dar ei cat au trait nu sau inpartit. eu fiind fiul decedatului am construit in aceas curte o casa (cand traia tatal meu) dar nu mi sa facut acte, fiind cel mic au hotarat ca sa raman i acea curte, dar nu am proet facut la casa ca nu au fost inpartiti exact intre ei ( punctele exacte) asa ca eu am facut casa in locul altei cladiri pe partea cealalta a curtii. va rog sa ma invatati cum sa procedez ca sa raman macar cu acea bucatica de pamant ce este sub casa, si bine inteles cu casa.

 70. buna! in urma divortului cu sotia mea am „mostenit o rata comuna(ea platitor , eu coplatitor)as vrea sa stiu cat m-ar costa la notar o succesiune de impartire a ratei pt a trece jumatate rata pe numele fiecaruia!va multumesc frumos!

 71. Buna ziua.
  Vreau sa va rog sa imi dati o informatie .
  Tatal meu impreuna cu mama mea au cumparat un apartament impreuna . Sunt amandoi pe actul de proprietate.
  Mama a decedat in 1995. Nu s-a facut succesiunea dupa ea. Inafara de casa nu au existat alte bunuri.
  Tatal meu s-a recasatorit. In timpul acestei casatorii tatal meu nu a locuit cu aceasta doamna(nu stiu daca acest aspect conteaza dar aveau resedinte diferite), el singur facandu-si un cont in banca, si-a cumparat o masina si a primit o mostenire ca urmare a decesului ambilor parinti.
  Tatal meu a decedat anul acesta.
  Am depus catre un notar toate actele. Mi s-a zis ca termenul pana la dezbatere va fi aprox de 3 luni. Nu asta este important . In schimb nu mi-a oferit alte informatii , adica cotele parte ale sotiei si ale mele( unica fiica) sau alte taxe.
  In primul rand stiu ca se va face succesiune dupa mama mea , apoi dupa tatal meu.
  Informandu-ma la un notar inainte de a depunde actele, acesta mi-a zis ca sotia lui mosteneste un sfert(1/4) din casa,si trei sferturi(3/4) din tot ce a dobandit tata in timpul casatoriei.
  Ce vreau sa va intreb este, in urma celor doua succesiuni, dupa mama apoi dupa tata, care ar fi partea sotiei si care ar fi partea mea pentru casa, pentru masina, pentru cont bancar si pentru acea mostenire primita de tatal meu. Cota finala ma intereseaza pentru fiecare in parte.
  Iar mai apoi m-ar interesa costurile pentru ca sotia lui nu va platii probabil nimic(depinde cat va costa partea ei ) chiar daca ii va revenii o parte iar eu va trebuii sa acopar toate costurile. Si mai ales fiind vorba de doua succesiuni ambele deschise de mine acum.
  Va zic aproximativ valorile : casa 50000 E valoarea actuala aprox, nu as stii sa zic cat a fost atunci cand a decedat mama (adica 21 ani in urma), iar restul bunurilor din timpul casatoriei cu a doua sotie au o valoare aprox 30000 E.
  As dorii sa stiu cat ar trebuii eu sa platesc per total si cat ar trebuii sa plateasca sotia.
  Multumesc anticipat.

  • Sunt convinsa ca, daca ii veti solicita aceste informatii notarului care are pe rol dosarul succesoral vi le va oferi fara rezerve nemaifiind, astfel, nevoie sa intrebati alti notari, deoarece, cel putin in privinta cotelor de mostenire, acestea sunt aceleasi indiferent la ce birou notarial se dezbate succesiunea. In privinta taxelor, insa, acestea pot fi stabilite de notari diferentiat in functie de complexitatea si formalitatile concrete ce urmeaza a fi indeplinite in cadrul procedurii de dezbatere a succesiunii pentru fiecare cauza in parte.
   in principiu, din cele expuse de dvs, cotele de mostenire vor fi:

   1. Bunurile dobandite de tata impreuna cu sotia supravietuitoare
   – sotia 1/4 din cota de 1/2 = 1/8 (cealalta cota de 1/2 apartinand sotiei cu titlu de bun comun)
   – dvs. 3/4 din cota de 1/2 = 3/8 -//-

   2. Bunurile dobandite de tata prin mostenire, indiferent de momentul dobandirii (inainte sau in timpul casatoriei)
   – sotia 1/4 din bunurile sau din cotele indivize mostenite
   – dvs. 3/4 – //-
   Exemplu:
   apartament- cota defunctului 5/8 (1/2 prin cumparare + 1/8 prin mostenire de la sotie)
   – sotia 1/4 din 5/8 = 5/32
   – dvs. 3/4 din 5/8 – 15/32
   In final – sotia 5/32 si dvs. 27/32 (12/32 de la mama + 15/32 de la tata)

   In privinta costurilor, asa cum spuneam mai sus, deoarece acestea pot fi stabilite diferit de la un birou notarial la altul pe baza documentelor depuse, a grilei de valori imobiliare, a formalitatilor efectuate, etc, pentru fiecare succesiune in parte, personal nu pot face o estimare a acestor costuri, insa puteti obtine informatii concrete in privinta lor, in primul rand de la biroul notarial care are in lucru dosarul succesoral sau de la orice birou notarial caruia ii veti prezenta documentele necesare in acest scop.

 72. Buna ziua!

  Sotul meu a decedat, iar dupa urma lui nu au ramas bunuri mobile si imobile, dar a avut un credit( fara asigurare, fara sotie, dar cu un copil in intretinere ) si conturi: de salariu si alocatie, care sunt pe o – se face succesiunea in acest caz?
  La banca mi s-a spus ca trebui sa fac succesiunea ca sa pot inchide conturile, iar la credit ca eu si copiii o sa-l platim ca mostenitori – este posibil ?!?!?

  Multumesc anticipat!

  • Da, in calitate de mostenitori veti prelua, atat drepturile banesti cuvenite sotului pana la data decesului, cat si obligatiile acestuia nascute din contractul de credit.
   Prin urmare, daca ati optat / veti opta pentru acceptarea succesiunii, va trebui sa va adresati unui birou notarial pentru dezbaterea succesiunii si eliberarea certificatului de mostenitor.

 73. Buna ziua,

  Cu multumiri anticipate, as avea doua intrebari:

  Prima, pe scurt: tatal meu a decedat in urma cu doua luni. Avea in proprietate doua masini.
  Ca mostenitori, am ramas eu si sotia lui. Inteleg ca eu mostenesc legal 3/4 si sotia 1/4.
  Ce hartii, taxe, impozite samd trebuie sa platim ca sa putem face succesiunea pentru ambele masini? De unde anume se scot?… Ce altceva mai presupune aceasta succesiune?

  In mod amiabil, ne-am inteles, eu si sotia, ca ea sa renunte la partea ei de 1/4 dintr-una din masini in favoarea mea si eu la fel, in favoarea ei, pentru cealalta, astfel incat sa fim proprietare unice, fiecare pe cate una din masini.

  A doua: tatal meu, decedat, era mostenitor pe un imobil (in calitate de nepot), in cote egale (1/5), impartit intre cei 5 frati, fiecare avand parte egala.
  A fost casatorit cu sotia lui (mama mea vitrega, mama naturala fiind decedata cand eu aveam 6 ani) – timp de 8 ani. Ce cota parte mosteneste ea si cat eu din partea lui de mostenire pe imobil? Se aplica aceeasi lege cu 1/4 si 3/4 din partea lui de 1/5 din aceasta mostenire (in calitate de nepot)?

  Cu multumiri,
  Alexandra Popa

  • Asa este. Dvs. veti avea o cota de 3/4, iar sotia supravietuitoare o cota de 1/4 din toate bunurile ramase de la defunct.

   Aceste cote se vor aplica, insa, distinct in functie de modul de dobandire a bunurilor.

   Spre exemplu, daca unul din autoturisme a fost dobandit prin cumparare, in timpul casatoriei cu sotia, cotele de 3/4 si, respectiv 1/4 se vor calcula raportat la jumatatea sotului decedat, cealalta cota de jumatate fiind a sotiei, ceea ce ar insemna ca dvs. ati dobandi o cota de 3/4 din 1/2, iar sotia o cota de 1/4 din 1/2, in final autoturismul urmand a fi detinut in cota de 3/8 dvs, si 5/8 sotia tatalui.

   Daca, insa, autoturismul ar fi dobandit numai de catre tatal dvs. (ex. prin donatie, mostenire, etc, nu prin cumparare) dvs ati mosteni o cota de 3/4 din intregul autoturism, iar sotia o cota de 1/4

   In ceea ce priveste cota de 1/5 din imobil aceasta va intra integral la succesiune deoarece a fost dobandita prin mostenire, chiar daca la data dobandirii tatal era casatorit, prin urmare, dvs. veti dobandi o cota de 3/4 din 1/5, iar sotia o cota de 1/4 din 1/5.

   Referitor la primele doua intrebari, in functie de cotele din cele doua autoturisme ce urmeaza a fi declarate la succesiune acestea ar putea face obiectul unui partaj succesoral, fie in cadrul procedurii de dezbatere a succesiunii, fie ulterior obtinerii certificatului de mostenitor, insa, raspunsul concret la ambele intrebari urmeaza sa il obtineti de la notarul care va forma dosarul succesoral in conditiile in care, desigur, ii veti spune si despre intelegerea dvs asupra celor doua autoturisme.

 74. Buna ziua, va rog o lamurire. Tata a murit in ianuarie 2015, supravietuieste mama si suntem trei frati, nu am facut inca succesiunea, dorim sa o facem anul acesta. In acest caz as dori sa stiu cat ne revine fiecaruia dintre noi. Daca unul dintre frati sau amandoi vor sa renunte la partea lor in favoarea mea, deoarece ei nu doresc sa o intretina pe mama in viata, fiind eu cea care nu fuge de responsabilitati. In acest caz cum ar fi corect si legal sa se faca actele. Fratele meu a spus ca renunta la partea lui in favoarea mea si aceasta renuntare o poate face in scris si nu este obligatori in fata notarului. Daca fratii mei renunta in favoarea mea pentru ca eu sa o ingrijesc pe mama ce ma sfatuiti sa fac ca ulterior dupa moartea mamei sa nu fie atacata aceasta renuntare, si binenteles partea ce-i revine mamei imi va ramane tot mie daca eu o sa o ingrijesc. Cum ma sfatuiti sa procedez sa nu am surprize ulterior? Daca nu am facut inca succesiunea, inca nu sunt 2 ani de la decesul tatalui, se poate considera ca am renuntat in la mostenire in favoarea mamei sau pana la doi ani nu se schimba situatia? As mai avea o intrebare la o posibila problema.
  Fratele meu a investit in casa parinteasca pentru ca el are o situatie financiara foarte buna, nu exista inscrisuri in care sa-si fi exprimat conditia ca dupa moartea parintilor sa-si recupereze investitia sau sa beneficieze de o cota mai mare din casa, pur si simplu asta a fost dorinta lui deoarece a avut bani si a investit neconditionat. Eu recunosc acesta ca a investit dar nu consider ca ar fi corect, in situatia care ne aflam, ca nu vrea sa stie nimic de mama noastra, vrea sa renunte la partea ce-i revine dupa tata, dar sa-i restituiasc 10.000 euro din ce el considera ca a investit in decurs de 15-20 de ani, chiar daca el nu mai vrea sa participe la ingrijirea mamei care are nevoie de ingrijiri. Deci el renunta in favoarea mea la partea ce ii revine dupa tata pentru ca eu sa o ingrijesc pe mama cat mai traieste si semneaza aceasta renuntare in favoarea mea cu conditia ca o sa-i restitui supusa investitie de 10.000 €. Nu vad prea corecta situatia, nu stiu cum este corect si legal, desi recunosc ca a contribuit si investit in decurs de 10-15-20 de ani, totul benevol si fara pretentii in acea perioada. Consider ca bunul ramas este de aproximativ 30.000 €. Este jenant dar nu este corect ca ue sa ma ocup de mama si sa suport toate cheltuielile de acum inainte si sa-i dau 10.000 €. Si daca nu vrea sa semneze succesiunea daca nu sunt deacord cu restituirea acestei sume? V-as multumi din suflet daca ma-ti sfatui cum ar fi mai corect si legal, tinand cont ca el doreste sa se faca aceste declaratii cat si succesiunea la un notar foarte apropiat lui, care consider ca o sa faca in asa fel actele incat sa-l avantajeze pe fratele bogat si cu pretentii, fara sa-si asume responsabilitati.
  Va multumesc pentru sfaturi si ajutor.

  • In orice succesiune, atunci cand de pe urma unei persoane decedate raman sotia/sotul si copii (indiferent de numarul lor) cotele de mostenire sunt: – sotia/sotul 1/4, copii 3/4 (impreuna).
   Daca fratii dvs. vor sa renunte la succesiune, fara sa-i intereseze cine le va dobandi cotele, partea ce li s-ar fi cuvenit se va imparti intre dvs. si mama, insa, daca doresc ca partea lor sa va revina numai dvs, vor fi considerati mostenitori acceptanti ai succesiunii, nu renuntatori, deoarece nu poti dispune de un drept pe care nu il ai. Prin urmare, pentru a fi scosi din discutie la dezbaterea succesiunii fratii ar trebui sa renunte la succesiune, fara nicio alta conditie, precizare, etc.
   Declaratia de renuntare, pentru a putea fi luata in considerare, trebuie sa fie data in fata notarului (declaratie autentica) si nu poate fi conditionata de plata vreunei sume de bani sau de indepliniea vreunei obligatii din partea mostenitorilor acceptanti ai succesiunii. Prin urmare, fratele si-ar putea recupera investitia facuta, fie acceptand succesiunea si, printrun partaj, sa i se plateasca sulta (contravaloarea partii sale si suma investita in cota de imobil a tatalui), fie sa renunte la mostenire si sa participe la dezbaterea succesiunii in calitate de creditor (nu mostenitor).
   Pe de alta parte, nu trebuie sa confundati renuntarea la succesiunea tatalui cu renuntarea la viitoarea succesiune a mamei, in sensul ca, daca fratii renunta la succesiunea tatalui nu inseamna ca renunta, implicit, la mostenirea ce va ramane de pe urma mamei. Dupa decesul mamei fiecare dintre dvs, fratii, veti avea dreptul de a opta intre a accepta sau a renunta la succesiunea acesteia (asa cum faceti, acum, in privinta mostenirii de la tata). Prin urmare, atata timp cat mama este in viata, nu puteti negocia asupra viitoarei sale succesiuni si nici nu veti putea face o optiune anticipata de acceptare sau de renuntare la aceasta, iar daca, totusi, o faceti la nivel declarativ, intre dvs (in niciun caz prin vreun act notarial), acest demers nu va avea nicio valoare, din punct de vedere juridic, la succesiunea mamei deoarece, doar din momentul decesului acesteia se va naste dreptul de a face optiunea asupra acceptarii sau a renuntarii la mostenirea sa.
   In concluzie,
   -ceea ce puteti negocia in acest moment este doar succesiunea tatalui, iar o eventuala renuntare va privi doar dreptul la bunurile ramase de pe urma acestuia si, daca este cazul, obligatiile nascute in legatura cu aceste bunuri (de pilda, in cazul dvs, restituirea investitiei raportata la partea tatalui din bunul respectiv pentru cealalta parte urmand sa negociati doar dupa decesul mamei)
   -renuntarea la succesiunea tatalui este independenta de asumarea vreunei obligatii de intretinere a mamei si, cu atat mai mult, nu poate fi conditionata de asumarea vreunei astfel de obligatii. Indiferent daca fratii renunta sau nu la succesiunea tatalui este la latitudinea dvs daca si in ce masura veti acorda sprijinul si intretinerea mamei dvs. dupa cum, nimic nu va va impiedica ca, pentru intretinerea pe care ar urma sa i-o acordati si in viitor, sa incheiati un contract de intretinere sau de vanzare cu clauza de intretinere prin care mama sa va transmita cota sa din imobil, cota care nu va mai intra in discutie la decesul acesteia.
   -orice pretentii asupra investitiilor efectuate pentru imobil pot fi solicitate doar prin raportare la partea defunctului din imobilul respectiv. Daca, in cazul de fata, bunul a fost al ambilor parinti suma de 10.000euro trebuie raportata doar la partea tatalui de 1/2, pentru celalata jumatate urmand sa se negocieze dupa decesul mamei.
   -in cazul in care exista divergente intre mostenitori privitoare la mostenire succesiunea nu va putea fi dezbatuta in fata notarului, ci in fata instantei si, chiar daca ar fi inceputa la notar odata constate neintelegerile notarul va fi obligat sa suspende procedura, cu stabilirea taxelor datorate pana la acel moment, si sa indrume partile catre instanta
   – procedura succesorala notariala este clar prevazuta de legea notarilor si nu se poate realiza pe alte considerente decat cele nascute din dispoziile legii, insa, daca si sub acest aspect aveti suspiciuni si considerati ca ati fi in vreun fel dezavantajata nimic nu va opreste sa solicitati dezbaterea succesiunii in instanta.
   – pentru mai multe informatii va sugerez sa va adresati oricarui birou notarial si, eventual, unui avocat.

 75. am si eu o intrebare Tatal meu a decedat acum 20 de ani am un apartament cu 4 camere , unu cu 2 camere si un teren : cam cat ma costa sa fac succesiunea ? tinand cont ca suntem 5 copii mama este trecuta si ea in contractul casei , cu noua lege ca trebuie sa platim la fisc nu.stiu cat , Va rog mult spunetimi

  cu stima si respect

  • Daca cele trei bunuri mentionate au fost dobandite de parintii dvs, impreuna, in timpul casatoriei lor, la succesiunea tatalui vor fi declarate in cota de 1/2 fieare bun. Prin urmare, impozitul de 1% ce va trebui sa il platiti va fi calculat raportat la valoarea cotei de 1/2 din fiecare imobil. Informatii privind cuantumul estimat al taxelor succesorale (inclusiv impozitul de 1%) le puteti obtine de la orice birou notarial in baza actelor ce le veti prezenta.

 76. Buna ziua ,
  Bunica vrea sa deschidă o succesiune pentru casa in care locuiește care i-a fost lăsată de mama care a decedat in urma cu 25 de ani fara un act care sa dovedească acest lucru .precizez ca mama bunicii mele era divorțată ,are sentința de divorț dar nu scrie ca , casa este numai a mamei bunicii mele si pe extrasul funciar apare numele mamei bunicii mele si a tatălui bunicii mele .cum se procedează in acest caz ?pe extrasul funciar apare la secțiunea B) Foaie de proprietate numele mamei bunicii mele dupa care scrie 1/1

  • Din cele relatate de dvs rezulta ca imobilul (casa) a fost dobandita de strabunica dvs. (mama bunicii) in timpul casatoriei cu strabunicul, iar daca asa stau lucrurile va trebui sa dezbateti succesiunea, mai intai de pe urma strabunicilor iar, apoi, succesiunea de pe urma bunicii. Faptul ca strabunica era divortata are importanta la stabilirea mostenitorilor acesteia (in cazul in care strabunicul a decedat dupa strabunica, acesta nu va mai fi declarat mostenitor si invers, daca a decedat primul, strabunica nu-l va mosteni), insa, in privinta bunurilor dobandite de acestia, impreuna, in timpul casatoriei lor, divortul nu are relevanta atata timp cat nu s-a facut si partajul bunurilor, ceea ce inseamna ca bunurile lor comune urmeaza a fi declarate la succesiunea ramasa de pe urma fiecarui strabunic in cote de jumatate pentru fiecare.
   Pentru amanunte, va sugerez sa va prezentati cu toate documentele la un birou notarial

 77. Multumesc foarte mult.
  Dar valorile maximale cum se stabilesc?
  Inteleg ca valoarea onorariului poate depasi valoarea masei succesorale ( pe care tot el o stabileste ), daca asa apreciaza notarul.
  Nu inteleg de ce statul ne obliga sa dezbatem mostenirile cu anumiti notari.Eu sunt din Tulcea si poate gaseam, in Timisoara de exemplu, un notar care cerea un onorariu pe jumatatea celui cerut de un notar din Tulcea

 78. Buna ziua!Cunosc niste persoane si as dori sa stiu cat de legal este ce fac ei..pt ca mi se pare total aiurea ca unii din noi sa plateasca si sa fie conform legilor si altii nu.Aceasta familie : Proprietarul de drept a murit acum 10-15(sau chia 20 de ani,nu stiu exact) ani,batrana nu a facut nici un fel de acte ,nu a depus nici certificatul decesului al sotului ei,ca proprietar inca figureaza decedatul ( o casa cu un teren in jur),totusi pe acest teren unul din copii ei si-a construit o alta casa fara nici o autorizatie de constructie sau instiintarea ridicarii acestei case pe acest teren in care proprietarul este mort si nimeni nu a facut o succesiune sau o instiintare a decesului acestuia…Stiu cand unul din parintii mei a murit,celalalt a trebuit sa depuna niste acte doveditoare in termen de 6 luni de la deces altfel nu ar mai fi fost apta de succesiune sau ceva de gen,plus cand am construit doar o camera (o anexa si nu o cu totul alta cladire ca si aceasta familie) la casa ce o detinea noi am platim niste taxe…Nemultumirea noastra este rautatea acestor oameni ce puncteaza ca noi am fi oameni prosi ca am platit unele taxe inutil statului si as dori sa stiu daca ei pot fi sesizati undeva pentru ca repet de mai bine de 15 ani stau pe un teren fara succesiune si au mai si construit o alta casa fara sa plateasca nici o taxa sau proiectul acesteia..Va multumesc!

 79. Care este valoarea onorariului notarului pentru o masa succesorala in valoare de 8000.00 euro daca este un singur mostenitor si care este valoarea onorariului pentru aceeasi valoare a masei succesorale daca sunt 3 mostenitori?

  • Potrivit Ord. MJ 46/2011 onorariul notarial se calculeaza, pe transe de valori (anexa nr. 3), prin raportare la valoarea totala a masei succesorale (totalitatea bunurilor mobile si imobile), indiferent de numarul si calitatea mostenitorilor (acestea din urma sunt avute in vedere, insa, la impartirea cheltuielilor cu dezbaterea succesiunii).

   In exemplul dat, onorariul va fi:
   Masa succesorala = 8000euro x 4,5 = 36.000lei

   Onorariul notarial (conf. anexa 3 lit c) ) – 522lei plus 105lei TVA = 626lei
   Suma de 626lei va fi datorata de mostenitori, dinstinct, in functie de numarul si calitatea lor, mai exact in functie de cota de mostenire a fiecaruia.

   Ex, daca au ramas 3 copii, onorariul datorat de fiecare mostenitor va fi 626 : 3 = 209lei (fiecare)
   Daca au ramas sot supravietuitor si 2 copii, sotul va datora 626:4 = 156,5lei, iar copii 469,5lei (impreuna), respectiv 234,75lei fiecare.

   Aceste sume vor fi mentionate, dinstinct, ca si sume datorate de catre fiecare mostenitor in parte, insa nimic nu ii impiedica sa convina ca acestea sa fie achitate de un singur mostenitor.

   In cazul in care, in cadrul aceleiasi proceduri se dezbat doua sau mai multe succesiuni (succesiuni succesive) onorariul notarial se va stabili conform acelaiasi formule de calcul, insa, prin raportare la valoarea fiecarei mase succesorale ramasa de pe urma fiecarui defunct in parte.

   Daca printre mostenitori sunt si beneficiari testamentari care, insa, nu sunt sot sau rude de pana la gradul IV inclusiv cu defunctul sumele pe care acestia le vor datora (sume stabilite conform modalitatii de calcul prezentata mai sus), se vor majora cu 25% pentru fiecare (majorarea nu se aplica si sumelor datorate de mostenitorii legali).

   Precizez ca valorile prevazute in Ord. 44/2011 sus mentionat sunt minimale, prin urmare, notarul este cel in masura a aprecia, in functie de situatia concreta, daca va percepe onorariul la valoarea minima sau nu.

  • Multumesc foarte mult. Dar atunci care sunt valorile maximale? De ce statul ma obliga sa dezbat mostenirea cu anumiti notari? Eu sunt din Tulcea, si poate gaseam un notar, in Timisoara de exemplu, al carui onorariu este pe jumatate fata de cel cerut de un notar din Tulcea?
   Inteleg ca valoarea onorarului poate depasi valoarea masei succesorale, daca asa apreciaza notarul?

  • Multumesc foarte mult.
   Dar valorile maximale cum se stabilesc?
   Inteleg ca valoarea onorariului poate depasi valoarea masei succesorale ( pe care tot el o stabileste ), daca asa apreciaza notarul.
   Nu inteleg de ce statul ne obliga sa dezbatem mostenirile cu anumiti notari.Eu sunt din Tulcea si poate gaseam, in Timisoara de exemplu, un notar care cerea un onorariu pe jumatatea celui cerut de un notar din Tulcea.

 80. Buna ziua , parintii mei desi erau despartiti de ani buni nu au facut divort iar tatal a decedat recent. Pe numele lor exista o casa si vreau sa o trec pe numele meu . Tatal avea domiciliul in alt judet decat cel al mamei implicit cel al imobilului . In ce judet trebuie sa merg la notar? Va multumesc

  • Din intrebarea dvs. s-ar intelege ca tatal este decedat, iar mama este in viata si are domiciliul in alta localitate (judet).
   Potrivit legii, succesiunea se dezbate la oricare birou notarial aflat in raza teritoriala a Judecatoriei de care apartine localitatea unde a avut ultimul domiciliul defunctul.
   Prin urmare, daca doar tatal este decedat, trebuie sa alegeti notarul in functie de localitatea unde acesta a avut ultimul domiciliu, fiind irelevant unde aveti domiciliul dvs., mostenitorii, sau unde se afla bunurile defunctului.
   Daca, insa, si mama este decedata, iar parintii au avut ultimul domiciliu in localitati diferite care nu se afla in raza teritoriala a aceleiasi Judecatorii, succesiunile se dezbat separat, fiecare la un birou arondat teritorial Judecatoriei de la ultimul domiciliu al fiecarui defunct.

 81. buna.. am o sora in germania,si nu poate veni in romania pt sucesiune,,cum se procedeaza daca nu se poate deplasa la ambasada,, sa trimitem de aici un ezemplar cu datele ei,si acolo legalizat,stampilat de un notar..si sau un mandatar,, cum ziceti dv…

  • Se poate face procura si la notar, insa, va trebui ca, inainte de a o trimite in Romania, sa o apostilati, altfel nu poate fi folosita la dezbaterea succesiunii.
   In Germania apostila pe actele emise de notar se poate obtine de la preşedintele tribunalului de land si judecătorie, insa, asa cum sugereaza si Ambasada Germaniei la Bucuresti in landurile federale, competenţele nu sunt reglementate în mod unitar, de aceea informaţii exacte puteti obţine de la notarul care va intocmi procura.

 82. buna ziua,
  sunt in urmatoarea situatie si cu amaibilitate va rog sa ma ajutati cu un raspuns
  parintii au cumparat un apartament cu 2 camere,suntem 2 frati casatoriti,unul are 1 copil,al doilea 3 copii,mama a decedat in anul 2004 nu s-a facut succesiune,in anul 2011 a decedat tata si nu s-a facut succesiune,in anul 2015 a decedat fratele in urma caruia a ramas 1 copil si sotia si al doilea frate cu cei 3 copii
  in aceasta situatie am rugamintea sa-mi comunicati care este cota succesorala a fiecuruia si daca se poate face o singura sucesiune

  • Daca toti cei trei defuncti au avut ultimul domiciliu in localitati ce apartin, din punct de vedere teritorial, aceleiasi Judecatorii (sau Tribunalul Municipiului Bucuresti) puteti dezbate toate succesiunile la acelasi birou notarial urmand a se elibera un singur certificat de mostenitor pentru toti defunctii. Precizez, insa, ca si in aceasta situatie, chiar daca se elibereaza un singur certificat se vor dezbate trei succesiuni pentru fiecare urmand a se stabili mostenitorii, cotele de mostenire, masa succesorala ramasa dupa urma fiecaruia si taxele succesorale aferente fiecarei succesiuni in parte.
   Daca domiciliile apartin de Judecatorii diferite fiecare succesiune se va dezbate la un birou arondat fiecarei Judecatorii in functie de ultimul domiciliu al defunctilor.

   In privinta cotelor, daca nu exista si alti mostenitori sau beneficiari testamentari, acestea vor fi urmatoarele:

   1) de pe urma tatalui – cota de 1/2 din apartament
   – mama cu o cota de 1/4 si
   – cei doi copii cu o cota de 3/4 (3/8 fiecare).
   2) de pe urma mamei – cota de 5/8 din apartament
   – cei doi copii cu cate o cota de 1/2 fiecare
   3) de pe urma fratelui decedat – cota de 1/2 (3/16 de la tata si 5/16 de la mama) din apartament.
   – sotia acestuia cu o cota de 1/4
   – copilul lor cu o cota de 3/4

   In final, apartamentul va fi dobandit astfel:
   – copilul in viata – 1/2
   – sotia si copilul fiului decedat – 1/2

 83. Fac o sucesiune dupa dupa doi decedati sot si sotie,care au avut trei copii dintre care doi decedati,unul in viata.Dupa sot sa facut succesiunea.Am scos anexa 24 penru sotia decedata,acum imi cere anexa 24 pentru toti copii decedati + supliment anexa 24 pentru sotul decedat dupa care sa facut sucesiunea !Cum pot intra in posesia acestora ? Am inteles ca se elibereaza anexa numai o singura data cind faci sucesiunea.Eu fac suceiunea dupa parinti,nu dupa fratii decedati ?

  • Desi, din mesajul dvs, nu rezulta clar cine v-a facut aceasta solicitare, si, doar presupun, ca este vorba de notar, ratiunea prezentarii acestor anexe ar putea fi urmatoarea.
   In cazul in care bunuri/bunurile declarate la succesiunea sotiei provin in totalitate sau in parte de la sotul predecedat se impune dezbaterea suplimentara a succesiunii de pe urma acestuia, ori, in Anexa 24 pe langa mentiunile privind rudele defunctului se fac si mentiuni asupra bunurilor ce au apartinut defunctului. Solicitandu-va suplimentul Anexei 24 pentru sot, probabil se doreste a se dezbate si succesiunea suplimentara a sotului pentru bunuri care nu au fost declarate la eliberarea primului certificat de mostenitor.
   In privinta Anexelor pentru fratii decedati, probabil mostenitorii lor nu sunt in posesia certificatelor de mostenitor de pe urma acestora sau a declaratiilor de acceptare a acestor succesiuni si este necesar ca, la dezbaterea succesiunii sotiei – mame, sa raspunda mostenitorii in locul copiilor defunctei.
   Cum am precizat, deja, acest raspuns este doar o ipoteza de lucru intrucat se bazeaza pe informatii nesustinute de documente motiv pentru care, daca ati apelat deja la un notar, solicitati raspuns la toate intrebarile sau nelamuririle pe care le aveti, iar daca nu ati facuto, inca, adresati-va unui notar cu toate documentele si acesta va va oferi toate informatiile de care aveti nevoie.

 84. Bună ziua,
  As dori, va rog, sa va prezint următoarea situație:
  -mama a decedat în august
  -tata trăiește și suntem doi frați
  -casa nu are titlu de proprietate dar impozitul a fost plătit de tatăl meu și rolul la Primărie este pe numele său. Este o casa la tara și am înțeles ca atunci când a fost construită nu era nevoie de acte.Mai exista și teren agricol cu titlu de proprietate pe numele bunicului decedat dar apar în acte și moștenitorii cu suprafețele cuvenite fiecăruia.
  Cum se realizează succesiunea?

  Cum se poate realiza succesiunea?

  • Pentru constructie puteti solicita Primariei de care apartine imobilul un certificat de atestare a calitatii de proprietar. In cazul in care prin certificat se confirma ca ambii soti au fost proprietari succesiunea se va putea dezbate pentru cota mamei de 1/2. Daca va fi trecut doar tatal (desi este greu de crezut in conditiile in care constructia a fost construita in timpul casatoriei) succesiunea nu se va dezbate si in privinta constructiei, aceasta fiind considerata bun propriu al tatalui.
   In privinta terenului agricol, daca bunicul este tatal mamei, iar aceasta este trecuta in titlu in calitate de mostenitoare (alaturi ceilalti mostenitori ai tatalui sau) si nu s-a emis certificat de mostenitor de pe urma bunicului in care sa fie trecut terenul din titlu, va trebui sa dezbateti succesiunea bunicului pentru acest teren, urmand ca partea mamei sa faca obiectul dezbaterii succesiunii de pe urma acesteia. Nu ar trebui dezbatuta succesiunea bunicului decat in cazul in care in titlu ar fi trecuta doar mama dvs.

 85. Buna ziua
  doresc sa deschid o succesiune iar fratele meu are datorii in toate bancile din romania…ce s-ar putea intampla cu partea care ii revine?
  va multumesc anticipat

  • In masura in care bunurile, deja existente in patrimoniul sau, nu ar acoperi creantele bancilor acestea ar putea cere executarea silita si pe partea sa din bunurile mostenite.

 86. Buna ziua.
  Bunica a decedat acum aproape doi ani.
  Apartamentul ramas de pe urma ei s-a impartit intre mama si matusa mea, fiind singurii copii.
  Mama mea a cedat partea ei(jumatatea) matusii mele,fara nici un beneficiu.Matusa mea a vandut apartamentul anul acesta in ianuarie.
  Fiecare dintre ele, mama si matusa, au cate doi copii.
  Noi, nepotii, avem vreo calitate si vreun drept la succesiune (vanzarea apartamentului)?
  Rog un raspuns pe adresa de mail.
  Multumesc.

 87. Buna ziua. Va rog sa ma ajutati cu o informatie. Tatal meu este decedat, iar bunica paterna doreste sa demareze succesiunea dupa bunicul patern, decedat anul trecut. Ca sa particip la aceasta succesiune dupa bunicul meu ar trebui sa fac succesiunea cu mama mea? Mentionez ca mama nu doreste ca noi doua sa facem succesiunea pe bunurile pe care le detine impreuna cu tata.

  • Fiind in discutie succesiunea de pe urma bunicului patern la care, potrivit legii, au dreptul bunica si copilul lor (sau copii, daca au fost mai multi) ar trebui sa va prezentati impreuna cu mama pentru a raspunde, ca si prezenta, in locul tatalui decedat, depinde, insa, de notarul la care veti demara procedura. In orice caz, daca nu a trecut un an de la decesul tatalui dvs, indicat ar fi sa dati o declaratie notariala de acceptare a succesiunii de pe urma acestuia si sa o prezentati notarului cand solicitati emiterea certificatului de mostenitor de pe urma bunicului. Va fi, insa, la latitudinea notarului daca, pentru eliberarea certificatului pentru bunic, va considera suficienta declaratia sau va va solicita sa dezbateti, mai intai, succesiunea de pe urma tatalui. In ceea ce o priveste pe mama dvs, aceasta poate fi citata de notar pentru a participa la dezbaterea succesiunii de pe urma bunicului.
   Prin urmare, adresativa oricarui birou notarial pentru a obtine informatii privind modalitatea concreta de solutionare a problemei dvs.

 88. Buna ziua,

  Situatia noastra este asa. Suntem 3 frati, tata traieste, mama a decedat acum 14 ani. Anul trecut a decedat si bunica din partea mamei. Bunicul e decedat de f multi ani. Matusile (doua)vor sa facem succesiunea si sustin ca bunica a vandut din pamant in timpul vietii. Avem 2 titluri de Proprietate. Unul de la bunicul in care sunt trecute ca mostenitori cele 2 matusi si mama, si inca un titul pe numele bunicii, obtinut dupa ce a murit bunicul. Putea bunica sa vanda faca acordul matusilor si a mamei mele? Daca a vandut, nu ar trebui sa fie vreun act? Daca nu exista, se poate contesta vanzarea?Are vreau drept tatal meu? Va multumesc!

  • Daca cel de-al doilea titlu este emis doar pe numele bunicii, daca ar fi dorit sa-l vanda n-ar fi avut nevoie de acordul copiilor sai, insa, vanzarea ar fi trebuit sa se faca prin act notarial, iar cumparatorul ar fi avut nu doar interesul, ci si obligatia, sa se inscrie in rolul fiscal cu acea proprietate si, in functie de data eventualei vanzari, sa aiba deschisa Carte funciara pentru terenul cumparat.
   Atata timp cat nu veti constata schimbat rolul fiscal si/sau deschisa Carte funciara pentru acel teren pe numele altei persoane copiii bunicii au legitimitatea de a solicita, pentru acel teren, dezbaterea succesiunii de pe urma mamei lor. La aceasta succesiune nu vine, insa, si tatal dvs, ci doar mama si surorile ei, in calitate de copiii ai defunctei bunici.
   In ceea ce priveste terenul din primul titlu in care sunt trecuti bunica si copiii, pentru a putea vinde partea mostenita de la sot bunica ar fi trebuit sa depuna la notar un certificat de mostenitor in care sa fie trecut terenul din titlul.
   Daca terenul nu a fost declarat la succesiune, nu putea sa vanda, iar daca a fost trecut in certificatul de mostenitor, cel mult ar fi putut sa vanda partea sa, nu tot terenul. Insa, si in acest caz ar fi trebuit sa se schimbe rolul fiscal si proprietarul din Cartea funciara (daca exista).
   Puteti solicita informatii, atat de la Organul fiscal, cat si de la Oficiul de Cadastru – Biroul de Carte Funciara de la locul situarii fiecarui teren in parte.

 89. Buna ziua.Bunica mea à decedat acum 8 ani.Ea avea 12 copii(spun avea deoarece o parte au decedat)iar apartamentul nu l-a lasat mostenire nimanui.Nici dupa 8 ani nu s-à facut dezbaterea mostenirii si nici succesiunea.Ce putem face ?

  • Daca vreti sa clarificat situatia apartamentului si a celorlalte bunuri ramase de la bunica (daca mai exista si alte bunuri) va trebui sa dezbateti succesiunea de pe urma acesteia si, daca este cazul, si de pe urma bunicului.
   Lucrurile nu vor fi tocmai simple avand in vedere ca au fost 12 copii, dintre care unii decedati, deoarece va trebui sa prezentati notarului, pe langa actele de proprietate asupra bunurilor ramase de la bunica si toate actele de stare civila, atat pentru bunica si bunic, cat si pentru toti cei 12 copii, inclusiv pentru urmasii celor decedati.
   Pentru a afla, in mod concet, de ce acte aveti nevoie, adresati-va unui birou notarial care, poate, va va prelua si dosarul in vederea emiterii certificatului de mostenitor.

 90. Buna ziua. As vrea sa stiu si eu daca se poate dezbate succesiunea la urgenta. Daca da in cat timp iese aceasta?

  • Da, se poate dezbate succesiunea si la urgenta, insa termenul concret pana la care poate fi emis certificatul depinde de anumiti factori (se solicita certificat de calitate sau de mostenitor, sunt sau nu actele complete, durata in care pot fi obtinute documentele necesare, exista sau nu martori, este sau nu necesara citarea mostenitorilor, etc), prin urmare poate dura 3 zile, insa poate dura si-o saptamana sau o luna.
   Pentru a afla cat de repede puteti obtine certificatul va sugerez sa prezentati actele ce le detineti unui notar public care va fi, astfel, in masura sa aprecieze termenul maxim de urgenta in care veti putea obtine acel certificat.

  • Buna ziua!
   Locuies cu bunici, iar ei doresc ca decesul lor sa devin mostenitor.
   Cum pot sa procedez ca dupa deces, rudele sa nu conteste moștenirea. .bunici au 7 copii.
   Mulțumesc anticipat!

   • Daca in discutie este doar casa in care locuiti impreuna cu bunicii ati putea incheia un act de donatie, insa, daca va referiti la dobandirea tuturor bunurilorr ce le vor lasa bunicii la decesul lor, va pot face un testament urmand a mosteni bunurile impreuna u copii lor. Nimeni, insa, nu va poate garanta ca acest testament nu va fi contestat de copii bunicilor (este la latitudinea lor daca o fac sau nu). Singurul lucru pe care l-ati putea face pentru a va garanta succesul intro eventuala actiune in contestarea testamentului (si a donatiei, dupa caz) este ca, in vederea incheierii acestor acte, sa faceti demersuri pentru obtinerea, pentru fiecare bunic, a unui certificat medical care sa ateste existenta discernamantului la data incheierii lor (sugerez obtinerea certificatului de la IML Mina Minovici). Pentru informatii concrete va puteti adresa oricarui birou notarial

 91. Dupa decesul mamei (Vaduva) in 2014 cu 25/ si eu 75/. Suntem 3 frati (mai rautaciosi) Cum ar decurge o succesiune OK ? Multumesc

  • Cu siguranta fara scartaituri, daca veti conteni sa fiti rautaciosi !

   Raspuns: In masura in care toti cei trei copii ar accepta / au acceptat succesiunea, iar daca tot ce ar lasa / a lasat mama reprezinta 25 din 100%, fiecare dintre cei trei copii ai sai ar deveni mostenitor si ar dobandi o cota de 1/3 din 25%.

  • Daca tatal vitreg nu v-a adoptat si nici / sau nu v-a lasat testament atunci, din pacate, nu aveti vocatie (dreptul) de a-l mosteni.

 92. Buna ziua am si eu o intrebare fratele meu a decedat si na avut sotie .a ramas parinti si inca o frate si pariti mei tot vor sa renunt la mostenirea lasata de fratele meu decedat mai exact o casa ca daca nu renunt sa inscrie casa pe numele lor in 6 luni de zile statul il ia intrebarea mea este urmatoarea : exista asa ceva ca tre scris casa doar pe un singur mostenitor ca daca nu il ia statul ??? Multumesc frumos pentru raspuns

  • Statul nu **ia** bunurile ramase de pe urma unei persoane decedate decat, daca, nu exista mostenitori. Probabil, rudele dvs se refera la termenul pe care il aveati (toti) de a accepta sau renunta la succesiunea defunctului dvs frate (6 luni, daca a decedat inainte de 01.10.2011 sau 1 an, daca a decedat dupa aceasta data).
   In ceea ce priveste renuntarea la succesiune, aveti in vedere ca, daca renuntati nu renuntati doar la casa, ci la partea dvs din toate bunurile lasate de frate, prin urmare, daca se doreste ca aceasta casa sa revina unui anumit mostenitor, iar dvs sunteti de acord, aveti posibilitatea sa acceptati succesiunea si, mostenitoare fiind, sa faceti cu ceilalti un partaj asupra casei prin care sa cedati partea dvs (contra cost sau gratuit) acelui mostenitor cu care v-ati inteles. Daca nu veti face partaj casa poate ramane in proprietatea tuturor mostenitorilor, Statul nu va obliga sa o treceti pe numele unuia dintre dvs, adica sa faceti partaj. Partajul se face doar daca mostenitorii (toti cei mentionati in certificatul de mostenitor) vor acest lucru.

 93. In cazul in care exista doi mostenitori, sotia si fiica defunctului si una dintre ele renunta la mostenire in favoarea celeilalte, mai trebuie succesiunea facuta?

  • Da, va trebui sa se dezbata succesiunea.
   Atentie, insa, asupra efectelor renuntarii.
   In primul rand, renuntarea la succesiune inseamna renuntarea la intreaga mostenire, la partea ce i s-ar fi cuvenit persoanei renuntatoare din toate bunurile ramase de la defunct, nu doar la un bun sau la partea sa din unele bunuri succesorale.
   In al doilea rand, daca ce-a care intentioneaza sa renunte este sotia, fiica va fi declarata unica mostenitoare, insa, daca fiica este cea care doreste sa renunte, iar sotul are rude (frati, surori, nepoti, etc) sotia va ar putea fi nevoita sa imparta mostenirea cu rudele defunctului care si-ar exprima optiunea de a fi declarate mostenitoare alaturi de sotie.
   Prin urmare, daca exista rude ale defunctului si nu sunteti sigure ca acestea nu ar ridica pretentii asupra mostenirii, indicat ar fi sa acceptati amandoua succesiunea si, eventual, sa solicitati si partajul asupra bunurilor. Prin efectuarea partajului partea celei care ar fi dorit sa renunte ar putea fi atribuita, cu sau fara sulta (echivalentul banesc al partii sale) catre cealalta mostenitoare, pe aceasta cale ajungand la acelasi rezultat, insa fara riscul de a fi implicate si rudele defunctului.

 94. Buna ziua,mama mea a decedat pe 30 mai 2016.Suntem 4 frati ,ea era casatorita el nefiind tatal nostru.Ea are un apartament facut inaintea casatoriei si are de 5 ani o garsoniera mostenire de la verisoara ei care a decedat plus 6 locuri de veci si o masina totul pe numele ei .Vreau sa stiu cat avem dreptul fiecare din mostenire.Sotul nu vrea sa se faca succesiunea.Astept un raspuns.Eu pot sa deschid succesiunea fara aprobarea lui?

  • Deoarece bunurile erau bunuri proprii ale mamei (asa rezulta din afirmatiile dvs), acestea vor fi dobandite de sotul sau si dvs, copii, astfel:
   – sotul – cota de 1/4
   – cei 4 copii (impreuna) – cota de 3/4.
   Altfel spus, sotul va avea 4/16, iar fiecare dintre dvs, copii, cate 3/16 din bunurile ce au apartinut mamei dvs.

   Nu aveti nevoie de aprobare din partea sotului pentru a solicita eliberarea certificatului de mostenitor, insa, va trebui sa va asigurati ca in termen de 1 an calculat de la data decesului, fiecare copil care doreste sa fie declarat mostenitor va face o declaratie notariala de acceptare a succesiunii.
   De asemenea, in termenul de 1 an puteti solicita oricarui birou notarial din raza teritoriala a Judecatoriei, respectiv a Curtii de Apel Bucuresti in care a avut ultimul domiciliu mama dvs, dezbaterea succesiunii sotul urmand a fi citat in vederea prezentarii la termenul stabilit de catre notar.
   Daca nu va grabiti sa dezbateti succesiunea, in masura in care veti face declaratiile de acceptare o veti putea face oricand, indiferent de timpul scurs de la expirarea termenului de 1 an, insa, precizez, daca veti depasi 2 ani de la deces veti plati impozit (1%) pentru bunurile imobile.

 95. Buna ziua! As dori și eu câteva răspunsuri la niște situații legate de o succesiune, moștenire.
  Tatăl meu a fost căsătorit cu mama mea 45 de ani, din 1954 până în 1999 și eu am fost singurul lor copil. Mama a decedat în 1999. În urma decesului ei am făcut succesiunea și totul s-a împărțit conform legii, între mine și tata, respectiv o casă și un teren, alte bunuri.
  În 2005 tatăl meu s-a recăsătorit. A fost căsătorit până în 2009 când a survenit decesul său. După moartea tatălui meu nu am făcut succesiunea.
  A doua soție i-a supraviețuit 7 ani. A decedat în 2016. A doua soție are doi copii din prima ei căsătorie.
  Întrebări: 1. Cei doi copii ai celei de-a doua soții au drept la averea tatălui și mamei mele (casă, teren, mobilă, tablouri, alte bunuri..etc)?
  2.Eu am vreun drept asupra averii celei de-a doua soții (altă casă, teren, bunuri)? Menționez că nu există niciun testament al niciunuia dintre soți și fiecare a intrat în această a doua căsătorie cu avere realizată înainte, dintr-o căsătorie anterioară. Nu au investit în realizarea unor bunuri comune împreună. Vă mulțumesc!

 96. Buna ziua! As dori și eu câteva răspunsuri la niște situații legate de o succesiune, moștenire. Tatăl meu a fost căsătorit cu mama mea 45 de ani, din 1954 până în 1999 și eu am fost singurul lor copil. Mama a decedat în 1999. În urma decesului ei am făcut succesiunea și totul s-a împărțit conform legii, între mine și tata, respectiv o casă și un teren, alte bunuri. În 2005 tatăl meu s-a recăsătorit. A fost căsătorit până în 2009 când a survenit decesul său. După moartea tatălui meu nu am făcut succesiunea. A doua soție i-a supraviețuit 7 ani. A decedat în 2016. A doua soție are doi copii din prima ei căsătorie. Întrebări: 1. Cei doi copii ai celei de-a doua soții au drept la averea tatălui și mamei mele ( casă, teren, mobilă, tablouri, alte bunuri..etc)? 2.Eu am vreun drept asupra averii celei de-a doua soții (altă casă, teren, bunuri?) Menționez că nu există niciun testament al niciunuia dintre soți și fiecare a intrat în această a doua căsătorie cu avere realizată înainte, dintr-o căsătorie anterioară. Nu au investit în realizarea unor bunuri comune împreună. Vă mulțumesc!

  • Copii celei de-a doua sotii nu vin la succesiunile parintilor dvs., insa, in mod indirect vor dobandi o cota de 1/4 din bunurile ce au apartinut tatalui dvs, inclusiv din cota de 1/4 pe care acesta o mostenise de la prima sa sotie (mama dvs).
   Motivul?
   La data decesului tatalui dvs, acesta fiind casatorit cu ce-a de-a doua sotie, bunurile sale (bunuri proprii, precum si partea ce o mostenise de la mama dvs), urmeaza a fi dobandite astfel:
   1) cota de 1/4 – ce-a de-a doua sotie, in calitate de sotie supravietuitoare (chiar daca ulterior a intervenit decesul acesteia)
   2) cota de 3/4 – dvs., in calitate de fiica.

   Ca urmare a decesului celei de-a doua sotii cota de 1/4 mostenita de la tatal dvs. se va transmite propriilor sai mostenitori (copii), nu si dvs deoarece nu aveti niciun grad de rudenie care sa va dea vocatie la succesiunea acesteia (prin urmare, aveti raspunsul si la ce-a de-a doua intrebare)

 97. Suntem 3 mostenitori, mama si doi frati. Dorim sa facem succesiunea, dar unul dintre frati este plecata din tara si nu stim unde poate fi gasit.
  Care este solutia in acest caz?
  Va multumesc anticipat.

  • Indiferent pe ce cale ati alege sa dezbateti succesiunea, respectiv pe cale notariala sau judecatoreasca, declarand domiciliul / resedinta fratelui la o adresa necunoscuta din strainatate acesta va trebui citat conform procedurii de citare cu strainatatea, o procedura anevoioasa si de lunga durata, de aceea, pentru a lua toate informatiile necesare alegerii celei mai bune cai de urmat, v-as sugera sa luati mai intai legatura cu un notar public sau / si cu un avocat, astfel incat sa puteti opta, in cunostinta de cauza, asupra actiunilor ce le veti inteprinde in scopul obtinerii certificatului de mostenitor.

 98. fratele meu nu poate fi contatctat ca sa-i spun sa faca declaratia de succesiune- ce se intampla cu ceilalti mostenitori in aceasta situatie ?

  • Daca va referiti la declaratia de optiune succesorala, cea prin care fratele dvs va alege sa fie sau nu declarat mostenitor, este la latitudinea acestuia daca o face sau sa nu, iar dvs. nu sunteti tinut si nici conditionat de atitudinea sa fata de mostenirea la care ar avea dreptul.
   Prin urmare, puteti sa va adresati unui birou notarial din raza teritoriala a ultimului domiciliu al defunctului pentru dezbaterea succesiunii notarul urmand sa va faca precizarile necesare privind procedura ce urmeaza a fi indeplinita in scopul emiterii certificatului de mostenitor.

 99. Parintii tatalui meu au decedat.Mama sa a decedat in septembrie 2015deci este mai putin de 1an. Daca tatăl meu a semnat pt fratele sau inainte de decesulmamei sale ca nu are pretenție la casa acum dupa decesul mamei sale poate avea pretenție la pământul rămas Tata a semnat doar pt casa nu si pt restul bunurilorin special pământ.Poate deschide procedura de succesiune?
  va multumesc

 100. Buna ziua!

  Mama a decedat la 1.03.2016. Tatal este in viata si eu sunt singura fiica in viata. Exista vreo limita de timp in care ar trebui sa facem succesiunea sau e posibil sa lasam lucrurile asa cum sunt (fara succesiune). Va multumesc!

  • Un termen pentru dezbaterea unei succesiuni nu exista, insa legea stabileste un termen pentru acceptarea sau renuntarea la o succesiune. In cazul persoanelor decedate dupa data de 01 octombrie 2011 termenul de optiune succesorala este de 1 (un) an calculat de la data decesului.
   Prin urmare, daca va declarati optiunea de acceptare a succesiunii printro declaratie autentica dezbaterea succesiunii o puteti face oricand veti dori.
   In cazul decesului tatalui inainte de dezbaterea succesiunii ramasa de la mama, veti putea dezbate ambele succesiuni cu respectarea, desigur, si a termenului de optiune succesorala in privinta celei de-a doua succesiunii, cea a tatalui.
   Trebuie sa mai aveti, insa, in vedere un alt termen prevazut de lege in materie succesorala.
   Termenul de 2 ani stabilit, tot de la data decesului in care, daca este dezbatuta succesiunea pentru toate bunurile imobile ramase de la defunct, mostenitorii nu vor datora impozitul de 1% din valoarea imobilelor declarate si stabilite ca bunuri ce compun masa succesorala. Daca in termenul de 2 ani se solicita si se obtine certificat de mostenitor doar pentru o parte din imobile pentru acestea nu se plateste impozitul de 1%, insa, pentru imobilele pentru care se va solicita / obtine certificat suplimentar de mostenitor dupa expirarea termenului de 2 ani se va plati impozitul de 1% raportat la valoarea acestor imobile.
   De precizat ca, impozitul de 1% mentionat mai sus nu trebuie confundat cu impozitul pe cladiri stabilit si datorat organului fiscal, primul fiind un impozit stabilit, in procedura notariala de dezbatere a succesiunilor, pentru acordarea de facilitati fiscale celor ce dezbat succesiunile intrun termen rezonabil si, respectiv, de sanctionare a celor ce nu se grabesc sa faca acest lucru.

 101. Buna ziua tatal meu a decedat in anul 2014 vreau sa dezbat taxa de mostenire el a avut un frate care a murit la Moroda in jud Arad.Am inteles ca trebuie sa merg acolo sa dezbat acolo taxa de mostenire,ok am fost si am ajuns acolo si de la secretariatul primariei de unde trebuia sa scot anexa 24 fara bunuri ca unchiul meu nu a avut nimic nu a fost casatorit nu a avut copii stiu doar ca a stat la cineva acolo mi s/a cerut cert de deces al bunicilor mei respectiv tatal unchiului meu.Am toate actele care mi/au fost cerute de catre notarul da aici da la Focsani acte de deces ,acte de stare civila ,imputerniciri ,titlu de proprietate toate legalizate.Ce acte credeti ca ar m/ai trebui dupa opinia dv mie mi s/a spus ca totul este ok, credeti ca ar m/ai trebui veun act ?

 102. buna ziua . cum pot afla daca sa facut succesiunea de mostenire in lipsa mea fara procura notariala. multumim.

  • Daca sunteti persoana cu vocatie succesorala la mostenirea persoanei decedate, pentru informatii va puteti adresa Camerei Notarilor Publici in raza careia defuncta/ul a avut ultimul domiciliu.

 103. Am avut o cunostinta in Germania care a decedat in decembrie 2015 inainte sa moara urma sa mi lase toate bunurile sale neavand nici o ruda pe nimeni a murit neasteptat.De unde pot afla daca a lasat un testament?Multumesc anticipat pt raspuns?

  • Informatii despre existenta / neexistenta unui testament pot fi obtinute de la CNARNN – INFONOT (Registrele nationale notariale) de pe langa Camera Notarilor Publici in raza careia defunctul a avut ultimul domiciliu, daca veti proba interesul dvs legitim, precum si decesul persoanei presupus a fi lasat testamentul.

 104. mostenire masa succesorala
  sora a depus actele la un notar si as vrea sa imi spune-ti cum pot refuza notarul din punctul meu de vedere find dubios
  cu respect
  multumesc

  • Un dosar succesoral poate fi transferat de la un birou notarial la altul doar la solicitarea tuturor mostenitorilor, cu acordul notarului la biroul caruia acesta a fost format si prin intermediul Camerei Notarilor Publici de care apartin cele doua birouri notariale.

 105. Fratele nevestei mele dupa mortea tata lori afacut sucesiunea cu declaratia falsa in ani 2001.Nevasta mia a acteptata sucesiunea in tacit .Varog frumos spuneti daca potem anula sucesiunea si cum sa impart bunuri sint 13 frati si daca fie care treba sa aiba dovada ca aceptat sucesiunea.Va moltumesc.

 106. Mama mea a murit. Singurul membru al familiei care traieste e bunica mea. Mama are un apartament cu 2 camere. Bunica mea are o garsoniera pe care a vandut o mamei mele pastrand o clauza de uzufruct. Cum se face succesiunea in cazul asta?
  multumesc

 107. Buna ziua,am o intrebare.Cind se poate face succesiuneadupa sotul decedat in 13 05 2015? Sora mea nu are copii, vin la mostenire 19 nepoti si o sora a decedatului?Care este cota parte care ramiine surorii mele? Ce se intimpla daca la termenul indicat nu se prezinta toti mostenitorii? Multumim.

 108. BUNA ZIUA
  SOCRUL MEU A DECEDAT ACUM 13 ANI.ARE 4 COPII, UNUL FIIND SOTUL MEU.INCA NU S-A FACUT SUCCESIUNEA PENTRU CA UNUL DINTRE FII NU DORESTE ACEST LUCRU, DAR NICI NU A VRUT SA PLATEASCA IMPOZITUL DUPA TEREN SI CASA. IN CELE DIN URMA S-A PRIMIT SOMATIE PE ADRESA SOTULUI MEU IN LEGATURA CU IMPOZITUL RESTANT PE 8 ANI IN URMA. SOTUL MEU A PLATIT TOTUL SI ACUMA SUNTEM IN AL 10-LEA AN DE PLATIT IMPOZIT, FARA A BENEFICIA DE NIMIC DIN PROPRIETATEA SOCRULUI. VA ROG SA-MI SPUNETI, LEGAL ESTE VRE-O CALE DE A NE RECUPERA BANII PENTRU IMPOZIT , IN CAZ CA FRATII NU VOR SUCCESIUNEA? VA MULTUMESC

 109. Bună ziua, soțul meu ie românesc, locuieste în Franța. Am nevoie de clarificări pe la legislația românească.
  Tatal lui a murit. El a avut recăsătorit și-a cumpărat o casă înainte de căsătorie. Soția lui are un drept de moștenire pe această casă?
  Poate fi reprezentat în România pentru mosia (notar, apoi vânzarea casei). Chiar trebuie să fim acolo pentru a face actele?
  Mulțumesc pentru ajutor.
  Bună ziua!

 110. Asha o intrebare, daca mama a decedat si era divortata si au ramas copiii care inca nu au 18 ani… cum poti sa intri in mostenire?

 111. Socrul meu a murit, sotia lui inainte de asta a divortat dar cu semnatura a spus ca renunta la tot. Acum dupa moartea socrului avand 2 fete , cine face succesiunea si cata parte ar primii ficare. (eu sunt ginerele dupa una din fiicele lui). Multumsc

 112. Buna ziua! De curand tatal meu a decedat, urmasi legali fiind mama, sora mea si eu. Impreuna cu sora mea am vrea sa lasam partea noastra din mostenire mamii. Am intrebat un notar si acesta spunea ca nu se accepta 2 declaratii de cedare a mostenirii catre mama in acelasi an. Se poate face ceva legal astefel incat sa cedem mamei drepturile noastre intr-un timpcat mai scurt si in acelasi timp.Si eu si sora mea locuim in strainatate si ne este destul de greu sa venim. Multumesc anticipat!

 113. daca tata socru a murit si fata lui este singurul copil ea mosteneste toata casa mentionez ca mai este o persoana care este trecuta cu uzu fruct vianger in actele de proprietate ale femeii lui cu care nu este casatorita legal. intrebarea mea este urmatoarea ce drepturi are fiica si ce drepturi are ea cu uzufruct vianger

 114. Buna ziua. Tatal sotului meu a murit acum trei ani, mama sa este in viata, are si doi frati,vrem sa facem succesiunea;cu soacra mea nu suntem in relatii tocmai bune, cum procedam, putem prin notar sau trebuie prin instanta?

 115. Daca tatal meu nu era trecut pe contractul de proprietate al unui apartament ci doar mama mea este trecuta proprietar eu am dreptul la vreo cota parte de mostenire din acest apartament?( ca singura fiica a tatalui decedat)

 116. Buna dimineata. Am si eu o intrebare legata de succesiune. Acum 17 ani bunicul meu a murit si dupa el nu s.a facut niciun fel de succesiune. Acum 4 zile a murit si bunica. Urmatoarea mostenitoare este mama mea care la randul ei a zis ca imi lasa mie mostenirea. Intrebarea este..pt a ma putea ocupa de cele 3 succesiuni ( dupa tataie..mamaie si mama) am nevoie de o procura de la mama facuta la notar nu ? Un fel de negatie cum ca ea imi cedeaza mie drepturile ei. Cam cat ar costa aceasta procura si cam cat m.ar costa prima succesiune dupa bunicul meu (mort de 17 ani) ? Multumesc mult !

 117. Buna ziua.
  Tatal meu a decedat iar in urma lui am ramas 3 frati si mama, care era divortata de el cu multi ani in urma. Pe numele tatalui a ramas un teren intravilan unde el a inceput constructia unei case, iar eu am ridicat casa si am terminat-o, eu ramanand cu el dupa divort. A mai ramas tot pe numele lui dar si pe al mamei, un apartament in care au locuit ei inainte de divort, iar acum locuieste mama cu ceilalti doi frati ai mei. Intrebarea mea este cum se procedeaza cu succesiunea? Daca eu am investit aici si am construit casa, unde locuiesc acum cu familia mea, se poate face succesiunea pe mine, fratii mei renuntand la partea lor care s-ar fi cuvenit din teren? Iar eu sa renunt la partea mea din apartament? Mama ce drepturi are, chiar daca era divortata de tata? Cum pot demonstra ca eu am construit casa si e dreptul meu sa imi ramana la succesiunea, chiar daca nu este intabulata? Va multumesc!

 118. In cazul decesului tatalui meu este posibil sa renunt la orice bunuri imobile in favoarea sotiei supravietuitoare daca ea semneaza o declaratie de renuntare la orice pretentii ulterioare de natura financiara de la mine?
  Va multumesc

 119. Buna ziua,
  Intrebarea 1:Daca in urma decesului mamei, care are doi fii in viata, mostenesc un apartament ipotecat, care este valoarea masei succesorale in cazul in care unul din fii a achitat pentru cumpararea apartamentului 80% din acesta? Valoarea masei succesorale se stabileste de comun acord intre fii sau prin lege?

  Intrebarea 2:Daca imobilul este ipotecat, datoria ipotecii se stabileste in functie de procentele masei succesorale?

 120. buna ziua,,,,ma aflu in urmatoarea situatie,locuiesc la bunicii materni inca de la varsta de 9 ani,adica din anul 1989[cand mama mea a decedat]..bunicul a decedat si el in anul 1994,nu am dezbatut nici un fel de mostenire dupa nici unul dintre ei.Acum,eu avand 35 ani ,am un sot si 2 copiila randul meu,am ramas in acea casa am investit,am renovat. Bunicii mei mai au o fiica care traieste,si care la randul ei are 3 copii.Anul acesta bunica,in varsta de 80 de ani,a mers la un notar,nu la birourile depe raza unde este domicililu bunicului sau al mamei mele,,,si si a vandut cota indiviza,cota acre ar fi de 5/8..cica..mentionez ca noi nu avem decat un act de proprietate unde suntem trecuti toti 4 respectiv bunica matusa,eu si fratele meu…. este posibil sa anulez acel act?invocand mai multe nereguli respectiv dreptul de preempptiune,faptul ca ea are 80 de ani si a cam luat o razna de ceva ani..nu de alta dar acel var caruia i ar fi vandut face pe proprietarul,distruge ,injura tipa,ameninta etc…multumesc

 121. Buna ziua!
  In cazul unei familii formata din: mama,tata si un singur copil major; daca tata a decedat, succesiune, conform legii, se face intre mama si copil, insa daca acest copil (major) vrea sa renunte la drepturi in favoarea mamei sale, se poate face acest lucru fara a se incheia un act de donatie sau vanzare cumparare? Se poate realiza acest lucru in momentul in care se face succesiunea? Stiu ca ulterior , prin donatie intervin niste costuri destul de ridicate. Mentionez ca parintii defunctului (bunicii copilului) sunt in viata, iar in cazul in care copilul vrea sa renunte la cota sa de mostenire in favoarea mamei existra vreo problema tinand cont ca parintii defunctului reprezinta urmatoarea clasa succesorala?

 122. Buna ziua,
  Tatal meu a decedat in iunie ac..Va rog sa-mi spuneti care este termenul optim de deschidere a succesiunii pentru a evita taxe suplimentare.
  Multumesc!

 123. Buna ziua,
  Tatal meu a decedat in luna iunie ac.
  Va rog sa-mi spuneti care este termenul optim de deschidere a succesiunii,pentru a evita taxele mari,6 luni-1an-2 ani?
  Multumesc!

 124. Tatal meu a decedat in 1999,mama este in viata si mai am un frate.Singurele acte sunt o chitanta de mana pt cumpararea terenului si o autorizatie de constructie,ambele din 1966.Pot face dezbaterea succesiunii cu aceste acte si daca trebiue sa platesc impozit?Daca fac pe numele mamei,ea fiind trecuta in chitanta de cumparare a terenului,este mai avantajos,ca pret?

 125. Buna ziua

  Mama mea a mostenit in urma decesului bunicului (tatal dansei) o suprafata de teren si o cota parte in casa. Exista un certificat de mostenire. Acum aproape 2 ani a decedat si in urma decesului sunt in situatia de a avea doar certificat mostenire. Se doreste sa se faca partajul bunurilor pentru obtinerea titlului de proprietate. Va trebui sa ma duc in nou la notariat sa fac un supliment la certificatul de mostenire? La acel moment am declarat doar ce aveam cu act doveditor de proprietate
  Multumesc

 126. Buna ziua suntem 5 frati si vrem sa dezbatem succesiunea la terenu din camp suprafata de 3,6 H ,neam inteles fiecare asupra lotului pe care-l vrem,dar mai ramine o bucata de teren care este mai departe de sat si nu prea intereseaza pe nimeni frati spun ca nu face terenu cat costa actele schita cadastrala si asa mai departe .Asa ,daca eu vreau sal iau cum se procedeaza Multumesc

 127. As avea o intrebare. Socrul a decedat cu ceva timp in urma. Locul decesului, domiciliul defunctului precum si bunurile se afla in jud.Ialomita.Nu s-a dezbatul sucesiune in urma decesului acestuia. Soacra a decedat in anul 2014 iar ultimul domiciliul al acesteia a fost in Sibiu. Urmeaza dezbaterea succesiunii succesive dupa socrul si soacra mea. Unde se va putea face sucesiunea, in Ialomita sau in Sibiu?

 128. Am o intrebare va rog mult. Bunicii mei de pe mama au decedat. in timpul vietii au lasat cu act de donatie fara nici o clauza memei mele un teren . ceilalati frati ai mamei mele vor dezbatere de mostenire . in dezbatere de mostenire intra si terenul donat de bunici mamei mele ? mamei mele i se mai fate cota din ce a ramas in afara de donatia primita direct de la bunicii mei ?

 129. Dupa decesul surorii mele, nu am putut deschide succesiunea pentru ca sotul ei nu a vrut sa-mi puna la dispozitie actele necesare. Am demarat obtinerea lor print avocat. Intre timp,a decedat si sotul ei, moment in care au aparut mostenitori din partea lui. Intrebare : cum se dezbate in acest caz succesiunea, in cazul ca nu exista toate actele necesare ?

 130. Buna ziua.dupa decesul tatalui meu nu am dezbatut mostenirea.eu si mama mea am vrea sa vindem casa care este pe numele ei. intrebarea mea este daca putem vinde casa de comun acord sau tebuie dezbatuta mostenirea mai intai?cand tatal meu a decedat,eu nu eram major dar acum sunt.

 131. Buna ziua,
  Tatal meu a decedat in vaa acestui an. Am ramas eu, sora mea si mama noastra. Mama locuieste singura in apartamentul cumparat impreuna cu tata. Intrebarea mea este: Daca noi nu facem dezbterea succesiunii in termen de un an, va afecta in vreun fel impartirea apartamentulu intre noi, surorile, abia dupa ce se va produce decesul mamei noatre?

 132. Buna seara

  Va rog sa-mi spuneti ce taxe notariale platesc pentru o succesiune daca mama mea a decedat in 2004, mai precis ce penalitati sunt si care este onorariul notariului. Mentionez ca valoarea bunurilor pentru care se face succesiunea este 6200 euro, Va multumesc!

 133. am o intrebare ;sora mea e stata casatorita sotul a murit acum 10 ani casa unde au locuit este proprietatea socrului care la rindul lui a murit poi a murit si soacra sa ,sora mea sa ocupat de tot dar nu a avut copii si nici sotul frati acum ca a ramas singura cui ii ramane casa ?

  • Daca sotul sorei dvs a fost singurul copil al parintilor sai, nu a avut copii (din casatoria cu sora dvs, din casatorii anterioare, din afara casatoriei ori din adoptie) si nu a lasat testament (altei persoane decat sotia sa) el va culege mostenirea de la ambii sai parinti, avere pe care, in calitate de sotie supravietuitoare, o va dobandi sora dvs.
   In cazul decesului sorei dvs. bunurile sale (prin urmare si casa mostenita de la sotul sau) vor reveni mostenitorilor acesteia (ex., dvs daca veti fi fi in viata la data decesului sau, eventuali beneficiari testamentari, parinti, copii, etc)

 134. Socrul meu a murit in anul 1999 si nu am facut succesiune dupa moartea dansului , noi avem un contract de vanzare cumparare cu uzufruct viager pentru imobilul unde locuim , soacra este in viata . Am dorii sa stim daca punem deschide acuma succesiunea si daca soacra poate sa semneze contractul pe imobil si sa renunte la uzufruct viager .

  • Succesiunea de pe urma socrului poate fi dezbatuta oricand, insa cota sa devalmasa din imobilul vandut nu poate intra in masa succesorala. Se pot declara, insa, celelalte bunuri ramase de pe urma acestuia.
   In ceea ce priveste renuntarea, din partea soacrei dvs, la dreptul de uzufruct viager creat in favoarea sa in baza contractului de vanzare cumparare aceasta poate, in masura in care isi manifesta vointa in acest sens, sa renunte in orice moment la dreptul sau de uzufruct acest act de vointa neavand nicio legatura cu succesiunea sotului sau.

 135. Buna ziua,
  Va rog sa ma lamuriti cu o problema. Bunicul meu a decedat acum multi ani. In urma lui a fost facuta succesiunea pentru o suprafata de teren de aprox. 5 ha extravilan si 3 locuri de veci intr-un cimitir din Bucuresti. Exista cate un certificat de mostenitor pentru fiecare din acestea cu urmatoarele cote: sotie supravietuitoare 2/8 si cei doi copii cate 3/8. Unul din copii este tatal meu. Intre timp sotia supravietuitoare a decedat si dansa…sunt destui ani de atunci. Din cate cunosc nu are niciun fel de mostenitor..copii sigur nu, sora dansei a decedat si nu are copii…Pentru suprafata de 5 ha a fost emis titlu de proprietate pe numele defunctului..bunicul care a decedat. Ok. Acum un an si jumatate a decedat si tatal meu…Recent am facut succesiunea pentru cota de 3/8 din suprafata de teren, eu impreuna cu mama mea, ca si mostenitori legali. Sora tatalui este in viata si dansa administreaza cota ei de 3/8. Intrebarea mea este urmatoarea? Cum putem regla situatia cu cota de 2/8 a fostei sotii a bunicului (decedata) si mai ales cum putem stabili folosinta celor 3 locuri de veci? Fara rezolvarea cotei dansei noi nu avem cum sa transmitem concesiunea unei terte persoane… Va multumesc mult pentru raspuns!
  Cu deosebit respect
  Sebastian P

  • Daca sotia bunicului era mama tatalui dvs si a sorei sale cota bunicii se imparte intre cei doi copii, insa, daca nu asa stau lucrurile si se va constata ca nu exista persoane care sa vina la mostenirea sa (in baza legii sau in baza vreunui testament lasat de defuncta) pentru bunurile acesteia se va declara vacanta succesorala (in inteles popular, bunurile vor reveni Statului)

 136. Buna ziua,
  Care este termenul de deschidere a formalitatilor de succesiune la notar de la data decesului ? Multumesc.

  • Termenul de acceptare a succesiunii este:
   – 6 luni – daca decesul a intervenit inainte de 1 oct 2011
   – 1 an – daca decesul a intervenit dupa data de 1 oct 2011.
   Termenul de acceptare a succesiunii nu trebuie confundat cu termenul de 2 ani, calculat tot de la data decesului, in care trebuie dezbatuta succesiunea pentru a beneficia de scutirea de plata a impozitului pentru imobilele ce compun masa succesorala.

 137. buna ziua,am o intrebare.Sotul meu a murit in 2012.Pana acum nu am dezbatut mostenirea.Ca bunuri e un apartament cumparat impreuna in timpul casatoriei.Mentionez ca nu avem copii impreuna.Sotul are o fiica dintr-o casatorie anterioara.Ma interesa care e partea mea la mostenire si care e partea fiicei.

  • Indiferent daca descendentii vin din casatorie, din afara casatoriei sau din casatorii anterioare legea le rezerva aceeasi cota- 3/4.
   Prin urmare, din masa succesorala dvs. veti avea o cota de 1/4 (in calitate de sotie) iar fiica defunctului – 3/4.
   Deoarece aveti si o cota de 1/2 din actul de dobandire (cealalta cota 1/2 fiind discutata la succesiune) din intreg apartamentul veti avea 5/8 iar fiica 3/8.

 138. Buna ziua
  Soacra mea a decedat in luna iulie 2015, socrul meu traieste si are 2 copii. In timpul vietii ei au facut un testament prin care apartamentul care este singurul bun comun sa ramana fiului(sotul meu). Intrebare mea este: cum se procedeaza in acest caz cu succesiunea? Precizez ca, cumnata mea nu vrea partea ei din acest apartament.

  Va multumesc

  • Fiind bun comun, la succesiune va intra cota de 1/2 din apartament (precum si alte bunuri care au apartinut defunctei)
   Cotele de mostenire sunt: sot – 1/4, cei doi copii – 3/4.
   In cazul in care unul din copii renunta la succesiune (efectul renuntarii – nu va mai mosteni partea sa din nicun bun, nu doar din apartament) mostenirea se va imparti intre cei ramasi
   Indiferent daca exista sau nu renuntator ati putea efectua, eventual, si partajul odata cu succesiunea

 139. Buna ziua,
  Unchiul meu a murit in anul 2000, si din anul 1998 se judeca pt o casa cumparata de el, iar in anul 2014 procesul s-a terminat in favoarea lui. Eu fiind mostenitoare impreuna cu fratii mei am primit citatii acasa in legatura cu procesul, ceilalti mostenitori, adica celalalt unchi si matusa au spus ca au renuntat, dar acum nu vor sa mai recunoasca. Eu impreuna cu fratii mei suntem trecuti ca singurii mostenitori in actele din proces, numele lor nu mai exista in acte de cand au renuntat. Acum as vrea sa dezbat succesiunea, dar imi trebuie acte doveditoare precum ca nu mai exista alti mostenitori, dar la Camera Notarilor Publici nu exista nici o dovada. Unde trebuie sa merg?

  • Stimata dna Cornelia
   Deoarece nu cunosc continutul hotararii pronuntata in proces si nici in baza carui act spuneti ca sunteti mostenitoarea unchiului va sugerez ca, pentru a obtine informatiile de care aveti nevoie, sa va adresati oricarui birou notarial caruia sa ii prezentati toate actele pe care le detineti.
   Cu stima,

 140. Buna ziua.
  Doresc sa deschid succesiunea in urma decesului tatalui meu. El a decedat in 13.08.2015 In momentul de fata sintem doua surori mostenitoare . Eu sint cetatean canadian si locuiesc deci in Canada. Eu ma pot prezenta in luna decembrie la un birou notarial in tara pt succesiune, iar sora mea este cetatean roman si locuieste in Bucuresti. Intrebarea este urmatoarea : pasaportul meu canadian valid este suficient ca act de stare civila ca mostenitor,pentru a putea face succesiunea? Am certificat de nastere in original,CNP, am pasaport cetatean roman cu domiciliul in strainate si buletin de identitate expirate din 1997. Va rog sa i-mi dati un sfat

  Va multumesc anticipat.

  Cu stima, DOINA ADINA MOCANU

  • Stimata dna Mocanu
   Nu am inteles daca termenul de valabilitate a actelor este expirat sau nu mai aveti cetatenia romana!
   La intrebarea daca pasaportul canadian este valabil pentru dezbaterea succesiunii in Romania, raspunsul este afirmativ, insa va mai trebuie certificate de nastere si de casatorie romanesti ori, dupa caz, canadiene dar transcrise in registrele de stare civila din Romania sau inscrise in registrele misiunilor diplomatice / oficiilor consulare ale Romaniei din Canada; certificat de cetatenie romana emis de Ambasada Romaniei in Canada pentru situatia in care nu puteti depune pasaport romanesc/carte de identitate valabile; procura pentru dezbaterea succesiunii in cazul in care nu va puteti prezenta personal pe parcursul desfasurarii procedurii de dezbatere a succesiunii

 141. Dupa decesul tatalui am deschis succesiunea eu si mama mea, sora mea nedorind sa ia parte asteptand decesul mamei pentru a primi jumatate din apartamentul care este in discutie. In ce conditii poate fi data sora mea ca renuntatoare sau sa nu mai ia parte deloc.

  • Din pacate, sora dvs a fost informata gresit deoarece, daca a renuntat la mostenirea tatalui eliberandu-se certificatul de mostenitor doar pe numele mamei si al dvs, aceasta (sora) nu va mai putea obtine jumatate din apartament dupa decesul mamei, ci 5/8 in cazul in care dvs. veti renunta la succesiune sau 5/16 daca veti accepta amandoi succesiunea (daca apartamentul a fost bun comun al parintilor). Pe de alta parte, sora nu va putea fi inlaturata de la mostenirea mamei atata timp cat va dori sa accepte succesiunea ramasa de la aceasta.

 142. Bunicii mei sunt decedati,casa este pe bunicul meu care a avut doi baieti,unul dintre ei(tatal meu)a decedat si el.Tatal meu are doi copii si patru nepoti iar fratele lui are doi copii.Ce drept revine fiecaruia ?

  • In urma dezbaterii succesiunilor ramase de pe urma bunicilor si a tatalui dvs bunurile bunicilor (deci, si casa) se vor imparti astfel:
   – cota de 1/2 dvs si fratelui/sorei dvs,
   – cota de 1/2 unchiului dvs (daca este in viata), respectiv mostenitorilor lui (dupa caz, sotie si copii)

 143. am fost casatorita din 1996 pana n 2011,am divortat,in timpul casatoriei am cumparatimpreuna cu sotul un apartament,dupa divort nu am facut partaj,apoi sotul a decedat.Mentionez ca sotul meu avea un copil dintr o alta casatorie si un alt copil cu mine,la succesiune eu am obtinut partea mea de 50%iar copii cate 25%,sotul decedat a avut datorii ,imprumuturi ,restsnte mari la intretinere,facturi neplatite,pe care le am achitat in mare parte eu,intrebarea mea este,eu trebuie sa platesc cota parte din chletuieli impreuna cu cele doua fiice sau le suporta doar fiicele care au facut parte la masa succesorala a sotului,? si cum se calculeaza aceasta ? cu respevt astept raspunsul Dvs va multumesc

  • Stimata dna Marcela
   Mostenitorii dobandesc atat drepturile cat si obligatiile mostenirii in cotele prevazute de lege pentru fiecare.
   Prin urmare, daca la dezbaterea succesiunii se constata ca exista datorii lasate de defunct acesta vor fi suportate de mostenitori conform cotelor de mostenire ce li se cuvin potrivit legii (ex., sotul 1/4 iar descendentii 3/4).

 144. Va rog frumos sa-mi spuneti la ce birou notarial se poate face succesiunea nepotului meu, in urma decesului tatalui sau care a avut ultimul domiciliu in Dumitrana-Magurele, ILFOV
  CU MULTUMIRI,
  CS

 145. Actul de proprietate al unui loc de veci este pe numele meu si al fratelui meu, care a decedat in 2005.(Fiecare cate 1/2)
  Fratele meu are un fiu caruia doresc sa-i cedez partea mea din locul de veci, pentru a-i ramane lui in intregime.El nu a deschis succesiunea pentru partea de 1/2 a tatalui lui.
  Va rog frumos sa-mi spuneti ce pasi trebuiesc urmati pentru a obtine act de proprietate pe numele nepotului.
  Cu multumiri
  Camelia SCHEAU

 146. Buna ziua!As avea si eu o intrebare, avem de facut succesiunea unui apartament, al soacrei mele, care a decedat acum 3 ani, inteleg ca se plateste 1% din valoarea bunurilor impozit la stat, acest impozit se percepe pentru fiecare an intirziat, sau ramane acelasi fie ca facem, succesiunea acum sau mai tirziu? Iar onorariul notarului difera de la notar la notar sau este acelasi indiferent de notariatul unde se face succesiunea?
  Va multumesc mult!

 147. Buna ziua as avea o intrebare mai complexa.Socrul meu are inca 9 frati .Dupa moartea tatalui lor a impartit mama care inca traia casa si numai 4 au primt parte in casa deci casa, camerele au fost impartite in patru.Ceilalti 5 au renuntat sau au fost dezmosteniti iar tatal socru afost dezmostenit de mama lui.Acest lucru s- a intamplat acum 16 ani aprox.Nu cred ca dezmostenirea a facut o mama la notar si astfel poate tata socru contesta testamentul si astfel sa isi primeasca partea?Plus ca mama copiiilor a mai lasat in scris o lista cu teenuri care le a lasat fiecaruia din copii dar e o lista scrisa de mana , iar terenurile nu au acte, nu sunt intabulate.Cum se poate proceda ca fiecare sa isi primeasca terenul, legal cu toate ca acestea nu sunt intabulate?Plus ca o matusa a mai lasat mamei socrului cand traia mostenire o casa si alte terenuri iar asta fara notar se poate contesta si acest testament .Trebuie sa mentionez ca aceasta matusa nu a vut copii si a lasat la doi copii de la sora ei casa si un teren socrului , teren care nu este intabulat.Cum se poate proceda mai departe se poate contesta acest testament si cum se poate intra in proprietatea unui teren care nu e deloc intabulat , nu e inregistrat nu exist acte la primarie nicaieri?

 148. Buna ziua.Am un teren cu casa mostenire de la bunica, mama mea fiind singura mostenitoare /singurul copil.Problema este ca bunica nu a avut (ea fiind decedata din 2006) decat niste chitante de vanzare cumparare scrise de mana.Acum vrem sa facem actele pe numele mamei mele ,ideal ar fii fara sa ajungem in instanta.se poate sa le fac pe baza anexei 5 si 6? Si cum pot convinge primaria sa le elibereze? Multumesc anticipat pentru răspuns

 149. Buna ziua!
  Va supun atentiei o situatie :
  S-a efectuat dezbaterea unei mosteniri. La data X se dau declaratii notariale privind un titlu de proprietate. Dupa data x, activitatile sunt amanate si certificatul de mostenitor este emis la data Y,la peste un an, pana la care,intre timp, titlul de proprietate -obiectul mostenirii – a fost modificat. Dezbaterea s-a efectuat in conditii normale?
  Va multumesc!

 150. Buna,mama sotului meu a decedat cind avea 4 ani,iar socru meu sa oficiat inscrierea in anul 2013 cu o cucoana la care ea pretinde la casa,sotul meu si alti 2 frati pot incepe succesiunea?

 151. Este vrei modalitate de Plata a succesunei dupa facerea ei nu stiu cu obligatitie de Plata la termen

 152. Buna ziua,
  cand a decedat tatal meu , pensionar, in anul 2007 am primit de la casa de pensii o instiintare sa ne prezentam eu si mama mea la un cabinet de notar pentru succesiune. Ca si bunuri parintii mei detineau un apartament in care locuim cu totii .Ne am prezentat insa nu am primit nici un act . intrebarile mele sunt : nu ar fi trebuit sa primim din partea notarului un act din care sa reiasa cota parte de mostenire? ce as mai putea face in cazul in care eu tb sa am acel act cum il pot dobandi ? multumesc

 153. Buna ziua. Sotul si cu mine dorim sa cumparam un apartament. Apartamentul a fost al unei familii care a decedat si l au lasat celor 2 frati. Unul dintre ei a decedat in Sua si acum apartam a ramas cumnatelor si fiului decedatului minor. Imi puteti spune va rog daca ar dura mult succesiunea si ce acte le trebuie pt a rezolva totul cat mai repede pt a l cumpara noi? Sotia decedatului din Sua e de ajuns sa se prezinte doar cu certificatul de deces? Poate lasa procura daca nu rezolva tot intr o saptamana? Copilul minor trebuie saa faca ceva? Multumesc anticipat

 154. Buna ziua.
  doresc sa deschid succesiunea in urma decesului tatalui meu. el a decedat in 2013, iar mama in 2005. nu am facut nici dupa mama succesiune . in momentul de fata sintem 2 frati mostenitori .problema e ca amindoi lucram in strainatate . eu ma pot prezenta in luna august la un birou notarial in tara pt succesiune dar fratele meu nu cred ca va putea atunci . intrebarea este daca se poate prezenta in alta perioada sau poate imputernicii pe sotie sau soacra care locuiesc cu el si e posibil ca una din ele sa se prezinte.
  daca nu va rog sa ne dati un sfat cum putem proceda.

  va multumesc anticipat.

  cu stima, Florin

 155. Buna ziua,
  Bunica mea a decedat in luna ianuarie 2015. In mai mama mea, care este singura mostenitoare, a primit o citatie din partea biroului notarial din localitatea de domiciliu a bunicii prin care i se cere sa se prezinte la acest birou notarial pentru ca a fost deschisa succesiunea de catre primaria acestei localitati. Daca la data si ora dpecificate mama mea nu se prezinta se considera ca aceasta renunta la mostenire si revine statului. Este legal ca primaria sa deschida succesiunea desi nu a trecut un an de la decesul bunicii?
  Ce putem face incontinuare
  Va multumesc!

 156. Buna ziua,
  Bunica mea a decedat in luna ianuarie 2015. In mai mama mea, care este singura mostenitoare, a primit o citatie din partea biroului notarial din localitatea de domiciliu a bunicii prin care i se cere sa se prezinte la acest birou notarial pentru ca a fost deschisa succesiunea de catre primaria acestei localitati. Daca la data si ora dpecificate mama mea nu se prezinta se considera ca aceasta renunta la mostenire si revine statului. Este legal ca primaria sa deschida succesiunea desi nu a trecut un an de la decesul bunicii?
  Ce putem face incontinuare
  Va multumesc!

 157. Buna ziua !
  Daca s-ar putea face acea cedare de la sora catre tatal meu ,cum spuneti dvs. cum am putea sa procedam ce acte ar trebui la chestia aceasta ?
  Daca tatal meu mai are in rol alt teren care este extravilan, in aceeasi curte , separat de ce este trecut in actul de mostenitor , ne poate face acte noua ca copii lui pe acel teren , si cum trebuie procedat ?

 158. Buna ziua.Eu sunt mostenitorul in urma unui testament lasat de bunicul meu la notar (cand traia)avand Titlu de proprietate(unicul)3HA TEREN in jud Teleorman.Problema este ca pe titlu este trecut si fratele lui decedat fiind si el acum 4 ani.Intrebarea mea este va rog,pnt succesiune si obtinerea certificatului de mostenitor pe cine ar trebui sa mai caut, bunicul nu a fost casatorit legal si nu are copii,fratele lui a fost casatorit a murit si sotia nu au avut copii nici ei.detin certificatele de deces al amandurora mai putin al sotiei fratelui.Va multumesc.

 159. Va multumesc din suflet pentru raspunsul Dvs. si cu scvuzele de rigoare v=as mai adresa o intrebare:
  In cazul in care se face succesiunea la notar si accept cotele care i se cuvin in baza legii, se emite certificatul de mostenitor, dar proprietatile sunt in judete diferite la distanta de aproximativ 300 km., cumnata mea neavand posibilitatea de folosinta si avand pretentia la despagubiri banesti, cine face evaluarea cotei de proprietate care i se cuvine in bani si daca sumele din tabelul Uniunii nationale a Notarilor publici reprezinta si valoarea proprietatii sau se folosesc numai pentru onorariul notarial ? Cu multa stima va multumesc Maria Baja.

  • Stimata dna Baja

   Stabilirea sumei cuvenita pentru cota cedata din bunurile ce fac obiectul partajului este lasata la aprecierea partilor.

   In privinta taxelor notariale acestea sunt, in majoritatea cazurilor, stabilite pe baza valorilor orientative din expertizele Camerelor Notarilor.
   onorariul notarial difera in functie de modul de atribuire a bunurilor
   -a) – suma fixa – 150lei + 75lei/lot, la care se adauga TVA-ul aferent (daca loturile formate se atribuie tuturor sau doar unora dintre parti) sau
   -b) – in cota procentuala, in functie de diferenta valorica dintre cota cuvenita si cea primita si se calculeaza conform anexei nr. 1 din grila notarilor (daca loturile formate se atribuie unei singure parti) – a se vedea http://www.bnpstate.ro/wp-content/uploads/2012/06/ordin-46-din-06.01.20111.pdf

   Pentru sulta primita (suma cuvenita pentru cota cedata) nu se platesc taxe.

   intabularea in cartea funciara – 60lei/lot.

 160. Buna ziua ! Vrem si noi sa facem o taxa succesorala dupa bunica mea care a decedat in anul 2000, la succesiunea bunicului din anul 1978 , trei copii au semnat ca nu au pretentii , dintre care unul traieste si doi au decedat , si altii doi sunt mostenitori . Ce putem face in legatura cu cei decedati ?
  Cei doi mostenitori au primit cota de 3/8 de fiecare, bunica primind 2/8 .
  Unul dintre mostenitori poate ceda partea sa celuilalt prin notariat ?
  Ce se intampla cu partea bunici de 2/8 se imparte doar la cei doi mostenitori , sau si la cei care au semnat ca nu au pretentii la prima succesiune ?

  • Stimata dna Maria

   Pentru ca unul dintre copii sa poata ceda fratelui partea sa din bunurile mostenite de la bunic se poate incheia un act de partaj succesoral notarial, fie printrun acte separat in forma autentica, fie cu ocazia dezbaterii succesiunii de pe urma bunicii, daca prin acest partaj nu se realizeaza si vreo dezlipire sau alipire de imobile.

   Referitor la intrebarea cine o mosteneste pe bunica, aceasta va putea fi mostenita de toti copii in viata, precum si de nepotii copiilor decedati anterior bunicii si, intrucat inteleg ca au fost 5 copii, averea se va imparti in cota de 1/5 pentru fiecare copil, cotele ce li s-ar fi cuvenit copiilor decedati revenind copiilor acestora.

   • Buna ziua !
    Daca s-ar putea face acea cedare de la sora catre tatal meu ,cum spuneti dvs. cum am putea sa procedam ce acte ar trebui la chestia aceasta ?
    Daca tatal meu mai are in rol alt teren care este extravilan, in aceeasi curte , separat de ce este trecut in actul de mostenitor , ne poate face acte noua ca copii lui pe acel teren , si cum trebuie procedat ?

 161. Sotul meu a decedat in martie 2015. In 34 ani de casnicie am achizitionat un apartament, o casa la tara,printr-un credit in franci elvetieni,credit girat cu apartamentul si o masina. Noi nu am avut copii, dar sotul are o sora care acum in urma decesului are pretentie la succesiune. Mentionez ca in urma decesului parintilor sotului,cu mai multi ani in urma, noi nu am avut nici-o pretentie, casa si toate bunurile ramanandu-i acesteia. Bunurile mentionate mai sus in perioada casniciei, le-am achizitionat, in schimb, cu ajutorul a ceea ce mi-a ramas de la parintii mei, fratele meu renuntand la succesiune in favoarea mea si nu doar atat, ajutandu-ne financiar in toti acesti ani. Consider ca legea este foarte nedreapta, ca cineva sa profite de niste foloase pe care nu le merita. Cu multa durere in suflet va rog sa-mi spuneti cat imi revine mie si cat surorii sotului si daca s-ar putea face dovada ca la bunurile acumulate ea nu a contribuit cu absolut nimic si nici la cheltuielile funerare. Va multumesc si as dori daca se poate sa ma notificati pe adresa de email in momentul cand pot vedea raspunsul.

  • Stimata dna Baja

   Intr-adevar, mostenirea o veti dobandi impreuna cu sora defunctului, in cota de 1/2 fiecare, iar cumnata dvs are dreptul la aceasta cota indiferent daca a contribuit sau nu la dobandirea bunurilor ce au apartinut defunctului.

   Cel mult, s-ar putea pune in discutie un drept de creanta (pretentii banesti) pe care l-ati avea impotriva cumnatei, in cazul in care puteti dovedi ca sotul dvs contribuise cu banii sai (proprii), integral sau in procent de peste 50%, la plata ratelor pentru casa insa, in cazul in care aceasta nu este de acord cu sustinerile dvs solutia este dezbaterea succesiunii prin actiune in instanta, nu la notar.

 162. buna ziua!!Eu am fost infiata,dar mama care m a infiat pe mine a decedat,iar tatal meu sa recasatorit..exista un act de mostenitor unde sunt eu si tatal meu!!Dar tata s a recasatorit si a facut un copil cu adoua sotie si au adoptat un baiat!!cine stie sa imi spuna si mie cum se va imparti apartamentul??cine are dreptul mai mult??ajutati ma si pe mine va rog…daca tata va deceda cine cu ce va ramane???

  • Stimata dna Stefania

   Potrivit legii, copii vin la mostenirea parintilor lor cu aceleasi drepturi, indiferent daca sunt din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie.

   Prin urmare, daca tatal dvs ar deceda (casatorit fiind), vor avea dreptul sa-l mosteneasca in cote egale de 1/4, fiecare:
   – sotia (cota 1/4) si
   – cei trei copii (impreuna cota de 3/4), respectiv 1/4 fiecare

 163. Sint Irene Ciuclea am si eu o intrebare.Tatal meu a murit ,dar inainte cu trei ani a facut un testament care zice ca partea lui de casa si cu tot ce are in casamio lasa mie penruca el statea cu mine in America.A facut cest testament deoarece aflase ca in secret mama mea facu-se unul la fel.Mama vrea ca daca se poate sa lase tot la sora mea ,deoarece sintem numai doua surori.Acuma intrebarea mea este daca testamentul lasat de tatal meu este valabil,este facut la notar in Romania,dar mama zice ca nu este valabil nici al ei nici al tatalui meu ,ceea ce cred ca este o minciuna.MULTUMESC!

  • Stimata dna Ciuclea

   Nu vad de ce nu ar fi valabil testamentul facut de tatal dvs. In ceea ce priveste testamentul mamei acesta nu poate fi pus in executare deoarece mama dvs este in viata (spre deosebire de cel al tatalui care poate fi pus in discutie cu ocazia dezbaterii succesiunii). In orice caz, indiferent daca veti hotari sa beneficiati sau nu de dispozitiile testamentului va sfatuiesc sa faceti declaratia de acceptare a succesiunii in termenul prevazut de lege (6 luni de la data decesului pentru persoanele decedate inainte de 1 oct. 2011 sau 1 an de la data decesului pentru cei decedati ulterior lui 1 oct. 2011)

 164. Buna ziua,

  pt a deschide succesiunea , dupa decesul mamei, trebuie sa ne prezentam toti urmasii in aceeasi zi, sau poate unul sa deschida succesiunea si ceilalti sa fie citati sa se prezinte?

  Multumesc

  • Pentru formularea cererii de dezbatere a succesiunii nu este obligatorie prezenta tuturor persoanelor cu vocatie la mostenire acestea putand fi citate sau se pot prezenta din proprie initiativa ori la solicitarea celui care a formulat cererea.

 165. Buna ziua,

  In anul 1980 a fost deschisa o succesiune la care in masa succesorala a fost omisa o suprafata de teren .
  Masa succesorala ar fi trebuit sa fie formata din doua terenuri,intravilan,invecinate, aflate in carti funciare diferite si numere topografice diferite.
  Din greseala/graba a fost trecuta doar una dintre suprafetele de teren.
  Mostenitorii au fost in numar de 11 (9 frati si 2 nepoti).
  La doua luni dupa eliberarea certificatului de deces , cei 11 mostenitori au vandut terenul in totalitate ( X mp din CF__, nr top __ si real in teren Y mp)incluzand si suprafata de teren omisa in certificatul de mostenitor.
  La randul lor cei care au cumparat de la acei mostenitori au vandut mai departe.
  Problema este ca in acest moment, in evidentele cadastrale apare ca proprietar decedatul din 1980, actualul proprietar detinand terenul in totalitate dar prin majorarea suprafetei numarului topografic ce apare in certificatul de mostenitor emis in 1980.
  Am obtinut de la OCPI copii dupa actele intocmite in 1980, certificatul de mostenitor si contractul de v/c .
  Prezenta ca proprietar a decedatului in evidentele cadastrate creaza probleme intro granituire.
  Cum ar putea fi rezolvata eroarea fara sa fie nevoie de cautarea celor 11 mostenitori sau a urmasilor lor?
  Va multumesc anticipat

 166. Buna seara. Exista, de la moartea unuia dintre soti, un anumit termen de timp in care daca celalalt face succesiunea aceasta este gratuita? Si daca este contra cost indiferent de momentul in care se face, taxa se calculeaza cum, ca procent din valoarea bunurilor/banilor mosteniti? Multumesc.

  • Stimata dna Carmen

   In nicio situatie succesiunea nu este scutita de plata taxelor succesorale, iar acestea se calculeaza avandu-se in vedere, atat valoarea bunurilor declarate la mostenire, cat si cotele legale de mostenire ale mostenitorilor.

   Precizari:
   In cazul in care succesiunea se dezbate, pentru toate bunurile imobile ce au apartinut defunctului, in termen de 2 ani de la deces, mostenitorii beneficiaza de scutire de plata a unui impozit de 1% din valoarea bunurilor imobile.

   Daca de pe urma defunctului nu au ramas bunuri imobile nu se datoreaza impozit indiferent daca succesiunea se dezbate sau nu in termenul de 2 ani.

   Nu conteaza calitatea defunctului in raport cu mostenitorii (sot, frate, fiu, etc) regulile de mai sus fiind valabile pentru toate succesiunile

 167. Suntem 5 frati a murit tatal meu iar noi avem dreptul la 2’5 m de mostenire fiecare taxa de succesiune nu a fost facuta .cei 3 frati cedeaza contra celei dea 4 partea lor.Eu am casa construita si pe cei 2’5 m ce mi se cuvin de la parinti dar nu este inchisa cu gard practic este jumate la mine jumate la parinti in curte.acum dupa moartea tatalui meu as dori sa mi inchid casa dar mama numi da dreptul .Intrebarile mele sunt.ce pot face sami iau dreptul de la ea sami pot inchide casa pe cale legala .multumesc

 168. Buna ziua. Mama mea a decedat in 2010 si nu am facut succesiunea, dar urmeaza sa initiem procedura. Obiectul mostenirii este un apartament obtinut in timpul casatoriei, tatal meu locuieste in continuare in el. In cazul in care tatal meu se recasatoreste, dreptul la mostenire revine si noii sotii? Daca da care sunt cotele? Daca eu obtin certificatul de mostenitor inainte de recasatorirea tatalui, partea care mi s-ar cuveni ramane aceeasi sau se supune unei noi imparteli pt a o include pe a 2 -a sotie? Va multumesc mult.

  • Stimata dna Stoleru

   Indiferent daca tatal dvs. se recasatoreste inainte sau dupa dezbaterea succesiunii, sotia din a doua casatorie nu are niciun drept de a o mosteni pe mama dvs.
   Prin urmare, in oricare dintre situatii, tatal dvs. are dreptul la o cota de 1/4 iar dvs. (copilul sau copii, daca sunteti mai multi) o cota de 3/4.
   Bineinteles ca, in cazul decesului tatalui dvs. sotia acestuia il va mosteni astfel ca, pe cale indirecta, va deveni coproprietara cu dvs. asupra bunurilor mamei dvs. in limita cotei pe care o va mosteni de la sot.
   Cu stima,

 169. Buna ziua.ce am de facut in urmatorul caz.bunicul meu cel pe care aste emis titlul de proprietate a decedat in 2009.bunica mea in 2010.au avut un singur copil pe tatal meu decedat in 1994. care a avut 2 copii pe mine si pe sora mea.cum ar trebuii sa procedez pentru a trece casa si terenurile pe numele meu?va multumesc

  • Stimate dle Mihai

   Inteleg ca nu a fost dezbatuta succesiunea de pe urma nicunuia dintre bunici. In cazul acesta va trebui sa va adresati unui birou notarial de la ultimul domiciliu al defunctilor pentru a dezbate succesiunile ramase de pe urma acestora.
   In cazul in care v-ati inteles cu sora dvs. ca aceasta casa si terenurile, mai exact toate bunurile bunicilor, sa va revina dvs. atunci sora trebuie sa dea o declaratie notariala ca intelege sa ramana straina de succesiunile bunicilor. In acest caz, insa, sora nu va mai putea mosteni niciun alt bun ramas de la defunctii sai bunici.
   Daca sora doreste, insa, sa dobandesca cel putin un bun din mostenirea bunicilor aceasta va trebui sa accepte succesiunile urmand ca, in acelasi timp sau ulterior dezbaterii succesiunilor, sa incheiati un act de partaj succesoral.
   Cu stima,

   • multumesc de raspuns.as mai dorii sa imi spuneti inca ceva.sora mea este plecata in strainatate.ar putea sa dea o declaratie de negatie la un notar in strainatate?mentionez de de la moartea bunicilor eu platec impozitele pentru casa si terenuri.multumesc

    • Da, sora dvs. poate da declaratia la un notar din tara in care se afla, insa, i-as sugera sa o dea, daca poate, la Ambasada Romaniei din acea tara deoarece, este posibil ca, in cazul in care o da la notar sa fie nevoie sa se adreseze unei alte institutii pentru a obtine apostilarea declaratiei, formula obligatorie pentru a putea fi folosita in Romania, daca tara respectiva nu se incadreaza printre statele care au conventii de reciprocitate cu Romania in privinta recunoasterii reciproce a actelor intocmite pe teritoriile lor.
     Cu stima

 170. Buna ziua vreau sa cumpar o garsoniera dar propietara a fost casatorita cu un cetatean sirian el a fost expulzat acum 17. 18 ani din tara avand si un copil impreuna copilul a ramas cu mama care a divortat si a castigat divortul si custodia copilului in cotractul casei fiind trecut si el ( sotul ) acum copilul are 19 ani si vor sa vanda dar tatal a decedat acolo in siria specific ei nu au facut partajul dupa divort pentru ca el erea expulzat astept raspuns va rog

 171. Buna ziua.
  Domnule notar, as avea rugamintea sa-mi dati un sfat in urmatoarea situatie .
  Nasa mea de botez mi-a facut cadou 5000 MP de teren extravilan in anul 2002 pe care nu am facut acte fiind pamant trecut in titlul de proprietate a sotului ei decedat in anul 1997. Acest pamant apartinea parintilor nasei mele deci bunicilor mei
  Mentionez ca nasa mea de botez (decedata la inceputul anului in curs) era sora mamei mele . Nasa mea vaduva de razboi fara copii s-a recasatorit cu ” nasul meu”in anul 1952 el avand 3 copii ditr-o alta casatorie . In timpul casatoriei lor nu au mai avut alti copii.
  Acum dupa decesul ei copii sotului vor sa dezbata mostenirea care cuprinde si acest teren
  Va rog sa-mi spuneti care sunt sansele mele sau ale mamei mele sa ramanem in posesia acestui teren
  va multumesc

  • Stimate dle Mihai

   Daca terenul provine de la bunicii de mama, nu inteleg cum aparte in titlul emis pe numele sotului sau?! Insa, daca asa este prin dezbaterea succesiunii de pe urma acestuia sotia sa (nasa, cum ii spuneti) dobndeste o cota legala de 1/4 in calitate de sotie (daca vine impreuna cu alti mostenitori ai defunctului) sau intreaga succesiune (daca sotul nu mai avea alti mostenitori).
   Daca „nasul” este aceeasi persoana cu sotul decedat in 1997, succesiunea se va imparti intre matusa (1/4) si copii sotului sau decedat (3/4)
   In acest caz, cota de 1/4 dobandita de matusa de la sotul sau va fi mostenita de rudele acesteia (mama dvs, in calitate de sora) copii defunctului ei sot neavand nicio calitate sa participe la succesiunea matusii dvs (daca nu au fost infiati de aceasta).
   Cu stima,

 172. Buna ziua, dupa decesul tatalui meu( eu fiind unicul mostenitor-mama a decedat inainte) ar trebui sa deschid succesiunea pentru un teren dobandit de el prin reconstituirea dreptului de proprietate de la bunicii lui si pentru locul de veci unde este inmormantat.
  Pot deschide succesiunea doar pentru locul de veci iar pentru teren sa dau declaratie de renuntare?
  Multumesc anticipat.

 173. Buna ziua!
  Fratelui meu a decedat in ian.2014,iar eu am aflat, intamplator, la 2 saptamani de la inmormantare. Sotia supravietuitoare nu a vrut sa discute cu mine si si-a schimbat nr.de telefon. Acum sunt chemata in judecata in calitate de parat,inteleg ca pt.succesiune,deoarece cei doi nu au avut copii. Eu locuiesc in Bucuresti,am 88 ani,o pensie de 401 lei,iar fratele meu locuia in Barlad,exista vreo posibilitate de acceptare a mostenirii fara sa ma deplasez la Barlad? Va multumesc!

 174. va rog sa ma ajutati, tata a decedat in 1978,copii 3 ,s/a facut succesiunea 2 dintre copii renuntint in favoarea mea ,eu am primit certficat de mostenitor,am intabulat numai casa, dar mentionez ca tata avea carti funciare cu numere top.Mai pot intabula restul de teren din cartile funciare ala tatalui meu ? mai am dreptul acum ?trebuie sa solicit inscierea in cartea funciara a numelui meu si cum sau ce pot sa fac. cu respect va rog sa / mi raspundeti.

 175. buna seara! cu o intrebare va deranjez: putea bunica mea sa.i faca act pe casa si teren matusii mele, in cazul in care: acum 22 de ani bunicul meu a decedat, mama mea a decedat si ea de 12 ani…si a ramas doar bunica si sora mamei.?de 2 ani a murit si bunica si am inteles ca nu mai am dreptul acolo ca mostenitor din partea mamei..pentru ca bunica i.a facut act surorii mamei mele pe tot pana sa moara. in speranta ca nu.mi veti ocoli intrebarea, va multumesc anticipat!

 176. La dezbaterea mostenirii, bunurile ce urmeaza a fi mostenite, in cazul meu un apartament la bloc si 0,75 ha teren arabil extravilan, trebuie intabulate?

  Cu stima Mircea Rusu

 177. Va multumesc foarte frumos, stimata Doamna Florica State, pentru raspunsul promt si clar pe care mi l-ati trimis si prin email si aici mai sus. Am inteles ca:
  – 1/4 revine celei dea doua sotii Zanfira(fara copii) al tatalui meu;
  – 3/4 revine celor 8 copii ai tatalui meu(adica noua). Foarte clar pana aici.
  Dar,exista un amanunt care l-am omis in mesajul anterior: sfertul sotiei a doua – Zanfira (neavand ea copii) revine surorii ei – Badina,care era in viata la data decesului acesteia.(citez paragraful din raspunsul dvs: „Intrucat sotia defunctului nu a avut copii aceasta va fi mostenita de rudele sale (ex: parinti, frati, surori aflati in viata la data decesului”).
  Zanfira-sotia defunctului a murit in 2008, iar Badina-sora ei a murit dupa aceea.
  Atunci copii surorii-Badina(ex.nepotii de sora a defunctei) cred ca nu trebuie sa intre in calcul la dezbaterea succesiunii tatalui meu.
  Va rog sa reformulati raspunsul corect, in cazul in care, sora ei a decedat ulterior.
  Noi ce trebuie sa facem? Este de ajuns sa punem la dosar o copie a certificatului de deces al surorii Badina-care era in viata la moartea Zanfirei-sotia defunctului nostru-tata? Si sa nu-i mai cautam pe cei doi nepoti de sora ai Zanfirei?
  Va multumesc inca o data pentru profesionalismul, amabilitatea si promptitudinea dvs.Raspunsul doresc sa-l primesc si aici, dar si pe email. Cu deosebit respect si consideratie ICA.

  • Stimata dna Ica

   Da, in cazul acesta la succesiunea defunctei va veni sora insa, intrucat procedura succesorala notariala este una care presupune, in mod obligatoriu, acordul partilor la incheierea actului, respectiv la infaptuirea procedurii notariale este nevoie de prezenta, personal sau prin mandatar, a mostenitorilor sorei postdecedata sau, cel putin a persoanelor cu vocatie la succesiunea acesteia. Avand in vedere, insa, practica notariala neunitara in legatura cu acest aspect al procedurii succesorale, v-as sugera sa va adresati unui birou notarial de la ultimul domiciliu al defunctei pentru a stabili cu notarul procedura de urmat in vederea obtinerii certificatului de mostenitor.

 178. Va rog sa ne spuneti, daca la dezbaterea succesiunii la mostenirea dupa tatal nostru (decedat in 1997) , au dreptul si copii surorii celei dea doua sotii (decedata si ea in 2008,sotia a doua neavand copii).
  Masa succesorala (o vie si o parcela de teren agricol)provine de la bunicul nostru patern, pentru care exista titlu de proprietate eliberat dupa revolutie (dupa 1990), pe numele tatalui nostru (ca mostenitor al bunicului nostru). Casatoria tatalui nostru cu cea dea doua sotii a fost in 1975.
  Va rog daca se poate raspunsul sa-l primesc si pe email, dar si aici pe aceasta pagina, ca sa-l poata vedea si ceilalti 7 frati ai mei , raspanditi prin lume.
  Mai am o intrebare: Putem face declaratie de renuntare, unii dintre frati, la Notariat,in localitatile unde avem fiecare, domiciliul ? Va multumesc anticipat, cu mult respect si consideratie. ICA

  • Stimata dna Ica

   Deoarece inteleg ca sotia a decedat in 2008, mostenitorii defunctului vor fi (in masura in care toti au acceptat succesiunea):
   – sotia (1/4)
   – dvs impreuna cu fratii dvs (3/4).

   Intrucat sotia defunctului nu a avut copii aceasta va fi mostenita de rudele sale (ex: parinti, frati, surori aflati in viata la data decesului sau, nepoti de frati si surori decedati/te anterior).

   Prin urmare, nepotii nu il mostenesc pe tatal dvs dar, in final acestia (mai exact toti mostenitorii sotiei) vor dobandi o parte din bunuri, respectiv cota de 1/4 mostenita de sotia sa.

   Da, puteti face declaratia la orice birou notarial care functioneaza pe teritoriul Romaniei, iar cei aflati in strainatate o pot face la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din tarile respective.

 179. Sotul are o casa anainte de casatorie.am terminato ama doi cu ajutorul meu financiar mai mult de mine.el doreste sa ma treaca la casa.se poate.?ce acte ne trrbuie.va rog sami trimiteti raspunsul prin imeil daca se poate.multumesc.

 180. buna ziua as vrea sa stiu cum trebuie proceat in cazul meu si al familiei mele…bunici mei din partea mamei mele au murit din care si cei trei copii ai sai,unul din copii nu a fost casatorit si o decedat 25 ani in urma sora mamei mele a decedat 15 ani in urma mama mea acum 8 ani,noi suntem 5 nepoti din care doi la una din fiice si trei la cealalta,cum se va imparte terenurile si restu bunurilor in taxa de succesiune si cum trebuie procedat va multumesc mult

  • Pentru un raspuns complet ar fi trebuit sa stim cand a avut loc decesul bunicilor (inainte sau dupa decesul copiilor lor), insa, indiferent de anul decesului lor, in final mostenitorii mamei dvs. vor detine o cota de 1/2 din bunurile bunicilor iar mostenitorii sorei mamei dvs. vor detine cealalta cota de 1/2.
   Pentru dezbaterea succesiunilor ramase de pe urma bunicilor trebuie sa va adresati unui birou notarial de la ultimul domiciliu al acestora.

 181. buna ziua.as avea va rog rugamintea sa ma sfatuiti pt urmatoarea speta: bunica mea din partea mamei adecedat in 2001 si din motive financiare nu am facut succesiunea, intre timp a decedat si mama mea , bunica are doua fiice iar mama doi fii,toate propietatile sunt pe numele bunici intrebarea mea este ce cota ne revine fiecaruia si daca tatal meu are vreun drept la mostenirea mamei din partea bunici mele. va multumesc.

  • Stimate dle Rotaru

   Succesiunea bunicii va fi impartita astfel:
   -mama dvs (1/2)
   -sora mamei (1/2)

   Mama dvs va fi mostenita de:
   -tatal dvs, in calitate de sot supravietuitor (1/4 din masa succesorala)
   -dvs, copii (3/4 din masa succesorala)

   In privinta dreptului tatalui asupra bunurilor bunicii dvs, acesta nu o mosteneste pe bunica insa, avand in vedere ca trebuie sa dezbateti ambele succesiuni (a bunicii si a mamei) tatal va dobandi o cota de 1/4 din jumatatea ce-i revine mamei de la bunica dvs. astfel ca, in final, veti stapani bunurile bunicii impreuna cu fratele, cu tatal si matusa dvs.

 182. Buna ziua,

  Va rog sa-mi spuneti daca se poate face succesiunea pentru o casa si teren din comuna Bogdana , judetul Teleorman la un notar din Bucuresti.Mentionez ca persoana decedata a avut domiciliul in Bucuresti.
  Va multumesc.

 183. Buna seara, se poate dezmosteni sora defunctului daca mostenirea este din partea parintilor lor, nepotii invederent articolele 728-729Codul civil de la 1865,art 953 si urmatoarele din Noul Cod Civil?

  Multumesc!

  • Institutia dezmostenirii nu era prevazuta in vechiul cod civil, prin urmare pentru ca un „act de dezmostenire” sa poata fi luat in considerare in cadrul procedurii de dezbatere a succesiunii trebuie sa vorbim de o succesiune deschisa, respectiv decesul sa fi intervenit dupa data intrarii in vigoare a noului cod civil (1 oct. 2011)

 184. Buna ziua , un sfat va rog,mama a decedat in anul 2000, nu am facut taxa de succesiune. In anul urmator tata s a recasatorit si ca dar de casa noua am semnat un act la notariat unde am specificat ca renunt la toate drepturile ce mi se cuvin ca unic mostenitor. Actul respectiv este valabil sau trebuie facuta mai intai taxa de succesiune dupa mama ? Multumesc anticipat

  • Declaratia de renuntare este valabila, insa nu si suficienta pentru ca bunurile defunctei sa se transmita mostenitorilor sai, prin urmare acestia (ex. tatal dvs) vor trebui sa solicite unui birou notarial din raza teritoriala a ultimului domiciliu al defunctei dezbaterea succesiunii ramasa de pe urma acesteia.

 185. Buna ziua,
  Tatal meu a decedat in 20.12.1989; atunci am facut succesiunea in urma careia am obtinut certificat de mostenitor atat eu, cat si mama mea.
  In data de 04.11.2014 a decedat si mama mea. Masa succesorala este constituita dintr-un apartament de doua camere situat in cartierul Drumul Taberei Bucuresti, eu fiind unicul mostenitor.
  As dori sa imi „spuneti” ce trebuie sa fac pentru a obtine certifcatul de mostenitor in urma decesului mamei.
  Va multumesc, anticipat,
  Cu deosebita consideratie,
  Horia Marinescu

  • Stimate dle Marinescu

   Daca doriti sa obtineti certificatul de mostenitor va trebui sa va adresati unui birou notarial din Bucuresti pentru dezbaterea succesiunii unde veti prezenta actele de stare civila ale defunctei si ale dvs, precum si actele de proprietate ale apartamentului.
   Pentru informatii suplimentare puteti suna la oricare din numerele de telefon afisate pe site.

   Cu stima, State

 186. Buna ziua,
  Soacra mea a decedat in 2011,iar anul acesta a decedat si socrul meu .In timpul vietii lor au avut doua fete,sotia mea, si sora ei care a decedat in anul 2008(aceasta are o fica stabilita in Grermania)Noi vrem sa deschidem o succesiune pe bunurile ramase de la socrii mei si de aceea va intreb care ar fi cea mai simpla modalitae de dezbatere a taxei ? Nepoata mea nu poate veni in tara foarte curand de aceea as vrea sa stiu care este modalitate de a putea dezbate succesiunea ? poate ea sa fie cumva substituita de vreun act ?ce act trebuie sa-i cer ? vrem ca noi sa demaram in tara actiunea de dezbatere a succesiunii… poate exista vreo modalitate mai simpla si mai rapida ???

  • Stimate dle Alexandru

   Pentru a putea dezbate succesiunile socrilor dvs. va trebui sa solicitati nepoatei o procura autentificata la oricare din misiunile diplomatice sau consulatele Romaniei din Germania prin care imputerniceste o persoana din Romania pentru a o reprezenta in fata notarului in vederea dezbaterii succesiunilor ramase de pe urma bunicilor sai.

   De asemenea, va trebui sa va puna la dispozitie (in copii legalizate) actele de stare civila ale sale si ale mamei sale (inclusiv certificatul de mostenitor de pe urma mamei, daca are dezbatuta succesiunea acesteia).

   In cazul in care doriti sa faceti si partajul succesoral va putea sa dispuna in acest scop prin aceeasi procura.

   Daca, insa, nu doreste sa vina la succesiunile bunicilor sai, aceasta poate da declaratii de neacceptare, respectiv de renuntare la sucesiunile celor doi bunici. Declaratiile trebuie sa fie date, de asemenea, in forma autentica (ex la Consulat). Si in acest caz va trebui sa va transmita actele de stare civila ale sale si ale mamei sale.

 187. De cite ori se poate deschide taxa de succesiune de pe o persoana? Daca a renuntat la mostenire prin declaratie notariala mai poate cere deschiderea taxei de pe urma celui la care a renuntat,pentru ca s-a gasit un titlu de proprietate cu numele acestuia. In declaratia de renuntare se specifica ca sunt strini de mostenire si este semnata . doresc raspuns pe adresa de email . Va multumesc.

 188. Buna ziua,
  Bunicul meu a decedat acum 1 luna, acesta avea 2 copii(mama mea, si un frate care a decedat acum 2 ani si care are o fata), bunicul meu inainte de deces nu a lasat niciun testament. Sotia lui(bunica mea)este in viata. Cum se va imparti in urma succesiunii averea( casa, locul de casa si terenul agricol) in conditiile in care exista ca succesori ai defunctului sotia acestuia, unul din copii(mama mea) si o nepoata dupa fiul decedat al defunctului? Ce Drept are aceasta nepoata in calitate de mostenitoare dupa tatal ei(fiul al defuctului)la randul lui decedat acum 2 ani? Ce drept are mama mea ca fica a defuctului? si ce drept are bunica mea in calitate de sotie in viata a defunctului?

  • Daca toti cei mentionati de dvs. accepta succesiunea ramasa de la bunicul dvs., aceasta se va imparti dupa cum urmeaza:
   -bunica – 1/4 (2/8)
   -fiica (mama dvs.) – 3/8
   -nepoata (in locul fiului) – 3/8.

 189. Va rog sa ma indrumati in urmatoarea problema. Bunica mea a murit in 2003 si din diferite motive nu s-a facut pana acum succesiunea la mostenire (teren + casa la tara). Bunica a avut trei copii, din care unul a murit in 2011, ceilalti doi traiesc. Acum vrem sa facem succesiunea, ce pasi trebuie urmati?

  • Stimata dna Ana

   Trebuie sa va adresati unui notar care are sediul biroului pe raza teritoriala a Judecatoriei unde a avut ultimul domiciliu bunica pentru dezbaterea succesiunii ramasa de pe urma acesteia (daca si fiul a avut ultimul domiciliu in aceeasi zona puteti solicita dezbaterea succesiunii si de pe urma acestuia la acelasi birou notarial)
   Mai multe informatii referitoare la actele necesare, taxele succesorale, etc vi le va oferi notarul care va dezbate succesiunea / succesiunile.

   Cu stima, State

 190. buna ziua
  as dori si eu sa ma ajutati cu un raspuns daca se poate
  bunicul a decedat acum 16 ani si nu s-a facut succesiune, in act sunt trecuti atat bunica cat si bunicu, bunica este in viata si inca 3 copii. cat ii revine la fiecare in parte.
  multumesc anticipat

  • Stimata dna Mariana

   Bunica are dreptul la 1/4 din masa succesorala (din bunurile ramase de la defunct), iar copii vor imparti in mod egal cota de 3/4 din aceeasi masa succesorala (cate 1/4 pentru fiecare copil).

   Cu stima, State

 191. fiti amabili defuctul a fost cet. roman stabilit in canada , un copil major nascut in romana,divortat in canada,fosta sotie romanca vrea ca acest copil sa mosteneasca bunurile din tara deoarece in canada defunctul nu a avut bunuri mobile/imobile **ce pasi trbuiesc facuti ,de catre cine,atat in ro cat si in canada pt succesiune??? cu multumiri

  • Daca incheierea casatoriei a avut loc in Romania, pentru ca sotia sa nu fie chemata la succesiune, trebuie ca sentinta de divort trebuie sa fie recunoscuta si transcrisa in Romania. Pentru bunurile din Romania fiul se poate adresa oricarui birou notarial din localitatea unde defunctul a avut cel putin un bun imobil (sau mobil) in Romania. Pentru bunurile din Canada trebuie sa se adreseze autoritatilor competente din Canada.

 192. Buna ziua,
  – atat mama cat si tata sunt decedati de 15 ani;Dupa decesul mamei s-a facut succesiune doar pentru cavoul familiei, in prezent vrem sa dezbatem succesiunea pentru cele 5 ha de teren ramase mostenire de la parinti(suntem trei frati).Care este procedura legala? Va multumesc!

  • Trebuie sa va adresati notarului care a emis certificatul de mostenitor de pe urma mamei pentru a se dezbate succesiunea si pentru teren.
   Deasemenea, trebuie sa dezbateti succesiunea pentru teren si de pe urma tatalui (daca ambii parinti au avut ultimul domiciliu in aceeasi localitate puteti dezbate succesiunea tatalui la acelasi birou notarial care a eliberat primul certificat de mostenitor de pe urma mamei.)

 193. Va rog sa ma ajutati cu o informatie: o ruda indepartata (var dupa bunic), pe care am ingrijit-o, mi-a lasat prin testament apartamentul sau, pe care l-a cumparat (testament autentificat la notar). Nu are copii si sotie (in testament a mentionat ca nu are descendenti si ca parintii sunt decedati). Mai are in viata 2 surori (una are o fiica, celalalta nu are copii). Ambele surori (foarte in varsta, una dintre ele in pragul mortii, sub tratament cu morfina – cea fara copii) au imputernicit nepoata sa le reprezinte in toate aspectele legale. Nepoata nu are nicio pretentie asupra apartamentului (e unicul bun care ramane dupa moartea unchiului ei). Ce avem de facut, eu si nepoata, dupa moartea unchiului? Ea spune ca pot merge singur la notar si sa declar ca sunt unic mostenitor, deoarece ea nu va ridica niciodata pretentii (in plus, locuieste de 30 ani in Germania). Este legal, sau trebuie sa fie declarata si ea mostenitor, sa venim la notar sa facem succesiune? Va multumim anticipat. Cu respect, Luci Albastroiu

  • Daca la data decesului vărul bunicului nu va mai lasa și alte bunuri în afara apartamentului, iar testamentul nu va fi contestat, nu va fi nevoie si de prezenta nepoatei sau a surorilor pentru a obține certificatul de legatar pentru apartament. Nota: este foarte important ca, după decesul varului, sa faceți declarație notariala de acceptare a succesiunii in termenul legal.

 194. Buna ziua,as avea va rog rugamintea sa ma sfatuiti pentru urmatoarea speta:

  Tatal meu a decedat in 2012, mama obtinand certificatul de deces in original si careia eu i-am dat,in 2013, procura speciala pentru dezbaterea succesiunii.

  Pe de alta parte, matusa mea, sora tatei, al carei fiu – var primar cu mine a decedat acum 10 ani, a ramas vaduva anul trecut, iar de pe urma varului decedat a ramas un fiu – actualul nepot care m-a contactat pentru vanzarea bunurilor imobile din judetul Buzau, care revin de drept tatalui meu si matusii mele, sora tatalui meu.

  Personal nu am nici un certificat atestator al calitatii mele de mostenitor, nepotul vrea sa vanda toate bunurile existente in judetul Buzau, si are nevoie ca eu sa-l imputernicesc in acest sens.

  Daca ii dau nepotului procura privind dezbaterea succesiunii, automat se vor lua in calcul la masa succesorala si bunurile dobandite de catre parintii mei impreuna? sau ii pot da nepotului procura pentru dezbaterea succesiunii doar pe imobilele din judetul Buzau?

  In situatia in care as obtine un cerificat de calitate de mostenitor, pe baza acestuia pot imputernici nepotul pentru efectuarea vanzarii, sau este obligatorie prezentarea certificatului de mostenitor?

  Pot da nepotului o simpla procura de vanzare, in care se vor preciza doar bunurile ce urmeaza a fi instrainate, sau si pentru aceasta procura trebuie dovedita calitatea mea de mostenitor?

  Va multumesc

  • Daca doriti sa vindeti partea mostenita de la tatal dvs doar din imobilele situate in judetul Buzau va trebui sa dezbateti succesiunea tatalui pentru aceste imobile, dupa care veti putea face procura pentru vanzare de catre varul dvs. (precizez ca acesta va avea nevoie de prezenta sau procura din partea tuturor mostenitorilor, deci si de/de la mama dvs). Daca doriti ca si pentru succesiune sa il imputerniciti pe varul dvs, puteti face o singura procura (pentru succesiune si vanzare) sau procuri separate, (de preferat separate) insa, foarte important este scopul pentru care ii dati acest mandat, si anume: – daca au ramas si alte bunuri in afara celor din Buzau, prin procura pentru succesiune il puteti mandata sa obtina certificatul de mostenitor pentru toate bunurile ramase de la defunct insa, prin procura pentru vanzare, neaparat sa il imputerniciti doar pentru bunurile pe care vreti sa le instrainati, nu pentru toate bunurile mostenite.

 195. Buna ziua
  Am si eu o problema succesorala.
  Cumnatul meu nu vrea sa deschidem succesiunea dupa socrul meu, mort in 2010. Impozitul pentru acea parte din mostenire este deja 444 de roni si va creste, mai ales din penalizari. Daca noi, eu si sotul meu, platim acel impozit, il putem obliga sa deschida succesiunea? Ce taxe se platesc daca il dam in judecata? Dar daca apelam la un notar? Varianta notariala ar fi mai avantajoasa ca timp, in instanta poate dura ani de zile.
  Va multumesc pentru eventualul raspuns.

 196. buna ziua.
  am o intrebare daca ma poate ajuta cineva. mama mea a divortat cand am avut 2 ani si s-a recasatorit cu tatal vitreg care are si el 2 copii din prima casatorie. acesti copii au ramas la fosta sotie. mama si tatal vitreg au impreuna un copil cu care am crescut eu. mai doresc sa mentionez ca mama a avut un imobil inainte de casatorie si tatal vitreg la fel. intrebarea mea este ce drepturi am eu? multumesc

  • Dvs. ii mosteniti doar pe parinti, prin urmare pe mama o mosteniti impreuna cu toti copii acesteia (deci, si cu sora rezultata din casatoria mamei cu tatal dvs vitreg) si cu sotul spravietuitor al acesteia (ex., tatal dvs. vitreg, daca acestia vor fi casatoriti la data decesului mamei). La succesiunea sa nu vor veni si copii tatalui dvs vitreg daca nu sunt adoptati de mama dvs. Bineinteles ca il veti mosteni si pe tatal dvs, iar mostenirea acestuia o veti imparti cu sotia sa supravietuitoare si cu toti copii tatalui dvs, fie ca sunt rezultati din afara casatoriei, din casatoria actuala, din alte casatorii sau din adoptie.

 197. Buna ziua! A dori niste raspunsuri la o situatie in care am fost implicat recent: Am fost solicitat sa particip la succesiunea bunicilor mei care au avut 7 copii. Bunicul a decedat in 1969, dupa care in 1980 a decedat unul dintre copii, in aprilie 1998 a decedat tatal meu iar in toamna aceluias an a decedat si bunica. Bunici au locuit impreuna cu baiatul (unchiu) cel mai mic. Acum unchiul vrea sa-si intabule casa pe numele lui. Am fost chemat la succesiune dar au solicitat-o si pe mama(nora) si cei doi frati ai mei. Ajunsi in fata notarului am fost instintati ca s-a deschis succesiune dupa tatal meu si ni s-au dat niste acte in care se stipula ca recunoastem ca tatal meu a avut si alti mostenitori fara a fi nominalizati. Am intrebat-o pe D-na notar de ce s-a deschis succesiune dupa tatal meu iar raspunsul d-nei notar a fost: „Nu puteti intra in cealalta succesiune fara a semna acele acte”. Are dreptul unchiul meu sa deschida succesiune dupa tatal meu(tinand cont ca mama si noi(mostenitori directi) suntem in viata? Nu se poate intra in succesiunea bunicului meu fara a intra in succesiunea tatalui meu?(precizez ca este vorba despre imobile la adrese diferite, in localitati diferita). Mai precizez ca unchiul meu(decedat in 1980) are 3 copii care nu au fost solicitati la succesiunea bunicilor, pe motiv ca tatal lor nu a fost trecut ca mostenitor pe un titlu de proprietate. Este o situatie complicat si sper ca ati inteles ceea ce am scris. Va multumesc anticipat!

 198. Un sfat daca puteti sa-mi dati, chiar si contra cost. Parintii mei au murit in 1994. Eu si fratele meu am fost impartiti in timpul vietii de catre acestia. Problema apare la parcelele de pamant, pentru ca nu se faceau acte, in anul 1990, cand pamantul a fost trecut la primarie de catre parintii nostri, pe numele notru, an din care platim si impozit. Problema apare acum, deoarece eu vreau sa fac schimb cu o parcela, iar primaria spune ca trebuie sa fac succesiune dupa parinti, pentru a fii proprietar cu acte in regula, deoarece impozitul care s-a perceput anual, l-am platit pentru ca am folosit pamantul.

  • Stimate dle Daniel
   Reprezentantul Primariei are dreptate. Trebuie sa dezbateti succesiunile de pe urma defunctilor dvs parinti deoarece terenul, chiar daca rolul fiscal este deschis pe numele dvs (al copiilor), este proprietatea parintilor (sau al unuia dintre parinti, conform actelor de proprietate).
   O problema va fi cu certificatul de atestare fiscala ce urmeaza sa il obtineti pentru dezbaterea succesiunilor, in sensul ca acesta va fi emis pe numele dvs (al copiilor, nu pe numele parintilor cum ar fi normal), insa, cum certificatul de atestare fiscala nu constituie titlu de proprietate, consider ca aceasta situatie nu ar trebui sa constituie un impediment in a obtine certificatul de mostenitor (este, doar o parere personala, notarul careia ii veti solicita dezbaterea succesiunilor urmand sa se pronunte asupra acestui aspect).
   Aceasta este, insa, o varianta de exceptie, varianta normala, fireasca fiind aceea a modificarii rolului fiscal si deschiderea lui pe numele parintilor / parintelui proprietar in baza actelor de proprietate, insa, in acest caz se pune problema unor eventuale sanctiuni pecuniare aplicate de Primarie pentru depasirea termenului legal prevazut pentru inregistrarea proprietatii pe numele proprietarului dobanditor.
   Sugestia mea ar fi ca, inainte de a va adresa unui notar pentru dezbaterea succesiunilor, sa incercati sa obtineti modificarea rolului fiscal pentru a nu va afla in situatia de a vi se respinge sau suspenda, din acest motiv, cererea de eliberare a certificatului de mostenitor pentru terenul in cauza.
   Cu stima, State

 199. Tata,a decedat acum doua saptamani,mama a suferit un soc(80 ani)si a pierdut din memorie,suntem 4 frati.Fratele cel mic.incearca prin orice mijloace sa obtina casa parinteasca,si celelalte bunuri ale parintilor.mentionez ca mama poate fi usor manipulata,ca uita foarte repede.Noi ceilalti 3 frati nu vrem sa facem succesiunea acum,ci dupa moartea mamei.Intrebare:Poate fratele cel mic sa intreprina ceva,fara acordul nostru.va multumesc !

 200. Buna ziua!..revin si eu cu o noua intrebare.Ce demersuri ar trebui sa faca varul meu in varsta de 17 ani pentru a putea vinde proprietatea bunicului deoarece mama este disparuta de mai bine de 13 ani .

 201. Certificatele de deces emise de autoritatile americane arata ca parintii mei la data decedarii au fost cetateni americani si din cauza aceasta nu pot fi considerat de a primi un certificat de mostenitor romanesc pe care mi-l cere ANRP.
  Din cauza aceasta eu sunt ajutat pana acuma cu recomandari de autoritatile romane din tara si strainatate dar din pacate fara folos.
  Eu sunt la o varsta inaintata si nu ma pot deplasa. HELP!

 202. Buna seara!..Unchiul meu a decedat acum 8 ani el avand o fiica disparuta de 10 ani respectiva are 2 copii minori in grija tatalui ,eu am suportat toate cheltuielile necesare inmormantarii si as vrea sa stiu daca exista vreo posibilitate de a dobandi proprietatea acestuia.Multumesc

  • Stimate dle Neacsu

   Deoarece defunctul are descendenti (de grad I si II) dvs., in calitate de nepot, nu il puteti mosteni, chiar daca ati suportat cheltuielile de inmormantare (puteti invoca, eventual, un drept de creanta pentru sumele cheltuite, fata de mostenitorii stabiliti prin certificatul de mostenitor sau hotararea judecatoreasca emis/pronuntata in urma dezbaterii succesiunii unchiului dvs.)

   Cu stima, State

 203. Buna ziua,as avea si eu o intrebare daca se poate sa imi raspundeti, unde pot afla daca s-a facut o succesiune? Este vorba de bunicul meu decedat, mama mea si cei doi frati ai ei sustin ca s-a facut succesiunea dupa decesul bunicului, dar nici unul dintre ei nu au nici un act de la aceasta succesiune si as dori sa aflu daca intr-adevar a fost facuta. Va multumesc.

  • Stimata dna Brandusan

   Puteti solicita informatii in acest sens Camerei Notarilor Publici de care apartine localitatea ultimului domiciliu al bunicului dvs.

   Cu stima, State

 204. In cazul in care in urma decesului mamei, sora doreste sa cedeze partea ei de 1/2 din imobil este necesar si un act de donatie sau se poate renunta in momentul intocmirii actului de succesiune ? Daca bunul este un apartament in val aprox de 50.000 EUR si decesul este recent (luna trecuta), partile s-au inteles si nu vor exista contestatii, cat este cu aproximatie costul succesiunii (este un procent anume sau difera in functie de jutet/ notar) ?

 205. Buna ziua! Actele de deces ale tatalui meu sunt la mama mea. De altfel si contractul casei. Ea fiind aliata cu sora mea cea mare. Eu cand a murit tata am facut actul de acceptare expresa, surorile, nu. Eu,acum, doresc sa deschid succesiunea si nu vor sa-mi dea actele. Ce este de facut in cazul acesta. Multumesc!

 206. Buna ziua…
  Locuiesc intr o casa cu patru mostenitori.
  Inca dun anul 1997,eu platesc taxele si impozitele locuintei.
  Acum,unul din mostenitori isi vrea partea.
  Exista o lege prin care sa isi piarda acest drept,din moment ce eu am ingrijit de casa si am platit atatia ani taxele si impozitele???
  Eu sant fiul unuia din mostenitori

 207. Buna ziua!
  Tatal sotului meu a decedat in urma cu 7 luni. La succesiune participa sotia socrului (care nu este mama sotului meu) si sotul meu (fiul decedatului). Sotia decedatului nu doreste sa ii dea fiului decedatului contravaloarea partii de mostenire care I se cuvine. fiul decedatului nu doreste sa fie coproprietar pe apartamentul care se dezbate la succesiune. dupa 2 vizite la notar fara sa se ajunga la intelegere, sotia decedatului merge din nou la notar care ii trimite fiului citatie. fiul doreste dezbaterea succesiunii in instanta. ce se intampla daca nu raspunde citatiei primite? dupa 2 intalniri fara vreo intelegere ce se poate stabili in urma faptului ca se prezinta raspunzand citatiei? Va multumesc

  • Stimata dna Mariana
   Nu inteleg foarte bine daca a fost solicitat notarului si partajul asupra apartamentului, nu doar eliberarea certificatului de mostenitor, insa, ce se intelege din relatarile dvs, este ca partile nu isi contesta dreptul de a-l mosteni pe defunct, cotele de mostenire sau bunurile lasate de acesta ci modul de impartire a apartamentului situatie in care, daca nu i s-a solicitat si partajul, notarul va putea emite certificatul indiferent daca partile se inteleg sau nu cum vor folosi acest bun in viitor. In cazul acesta, daca se va emite certificatul de mostenitor tatal dvs va putea solicita instantei partajul succesoral asupra apartamentului (daca partile vor ajunge, totusi, la intelegere se poate face si prin notariat)
   Insa, daca pana la termenul fixat in citatia primita de la notar, tatal dvs va prezenta dovada inregistrarii la instanta a cererii de dezbatere a succesiunii si a partajului (daca partile au neintelegeri si asupra aspectelor mentionate mai sus: drept, cote sau bunuri) sau a cererii de partaj succesoral (daca doar asupra partajului nu se inteleg), notarul va lua act de aceasta imprejurare si va hotara in consecinta, fie suspendarea cauzei pana la prezentarea hotararii judecatoresti pronuntata de instanta, fie disjungerea cererii de partaj (daca aceasta exista) si emiterea certificatului, dupa caz.
   Totusi, inainte de a lua o hotarare privitoare la o actiune in instanta, sfatul meu este ca tatal dvs sa se adreseze atat notarului cat si unui avocat, aceasta deoarece eu, neavand cunostiinta de lucrarile dosarului notarial, nu pot decat sa presupun posibilitatea rezolvarii problemei si in acest mod.
   Cu stima, State

 208. buna seara am si eu o intrebare am doi bunci care sunt decedati acesti bunici au impreuna 6 copiii dar 4 dintre ei sunt decedati inaintea buniciilor mai au dreptul la mostenire copii fratilor decedati la casa si la tot ceea ce este trecut inca pe numele bunicilor decedati?

  • Stimate dle George
   Da, copii fratilor decedati (nepotii defunctilor) vin la mostenirea bunicilor in locul parintilor lor (daca ambii bunici au decedat dupa parintii lor, ei vor veni prin reprezentare la succesiunea ambilor bunici. Daca, doar unul dintre bunici a decedat dupa parinti, nepotii vor veni doar la succesiunea acestui bunic, la mostenirea bunicului decedat inaintea parintilor venind parintii lor.
   Mentionez ca, prin „parintii nepotilor” se va intelege parintii – fii si fiicele defunctilor dvs bunici (nu mama si tata nepotilor)
   Cu stima, State

 209. Buna ziua. Ma puteti ajuta cu un raspuns privind speta de mai jos ? Bunicul meu a decedat in iulie 2013;in urma decesului au ramas ca mostenitori mama, fratele mamei si bunica; obiectul principal al mostenirii il reprezinta o casa in Bucuresti (dar si cateva terenuri situate in afara Bucurestiului, care insa nu fac obiectul discutiilor in acest moment).
  Revenind la casa din Bucuresti, in aceeasi curte exista 2 case lipite una de cealalta printr-un perete comun, cu intrari separate; din cauza unor neintelegeri mai vechi cu fiul lor, bunicii au hotarat acum cativa ani sa-i faca mamei contract de vanzare-cumparare pentru una dintre case; la acel moment mama a suportat toate costurile legate de incheierea contractului de vanzare; acum mama si bunica sunt dispuse sa renunte in favoarea fratelui, respectiv fiului la cealalta casa care face obiectul mostenirii,pentru a exista echitate intre frati; fratele insa sustine ca toate costurile succesiunii sa fie impartite intre el si mama, desi practic mama doreste sa renunte la dreptul sau asupra casei in favoarea fratelui si nici nu este direct interesata sa se faca succesiunea in acest moment. Intrebarile ar fi urmatoarele:
  1. cum este corect dpv legal sa se suporte costurile, tinand seama de cele relatate sau cum se procedeaza in practica?
  2. prin lege mama ar avea dreptul si la o cota-parte din casa care reprezinta obiectul succesiunii in acest moment?
  3. mama si bunica vor sa renunte doar la dreptul lor asupra casei, ce forma va imbraca actul prin care vor renunta la dreptul de proprietate asupra casei, fara a afecta dreptul mamei si al bunicii asupra celorlalte terenuri aflate in afara Bucurestiului?
  4.care este termenul in care pot renunta la dreptul lor de proprietate asupra casei in favoarea fratelui\fiului?
  In speranta ca am reusit sa fiu explicita, va multumesc anticipat pentru raspuns.

  • Stimata dna Laura

   1 – Taxele succesorale sunt suportate de catre mostenitori proportional cu cota de mostenire a fiecaruia.
   2 – In calitate de fiica (descendent) mama dvs are dreptul la cota legala de 3/8 din bunurile ramase de la tatal sau (fratele 3/8, iar bunica 2/8), prin urmare si din casa pe care bunicul o detinea in proprietate la data decesului.
   3 – Deoarece mama si bunica dvs doresc sa renunte doar la dreptul lor din casa, nu si din celelalte bunuri ramase de la defunct, „renuntarea” poate fi facuta doar in cadrul unui partaj succesoral, fie in cadrul procedurii de dezbatere a succesiunii (daca imobilul, respectiv casa este intabulata), fie ulterior obtinerii certificatului de mostenitor, deschiderii rolului fiscal si intabularii imobilului pe numele celor trei mostenitori (daca imobilul nu era intabulat la momentul deschiderii succesiunii). Exista si varianta vanzarii, donatiei (in loc de partaj) dar sunt mai costisitoare.
   4 – Bunicul dvs fiind decedat in 2013, termenul de optiune succesorala (de acceptare sau de renuntare la mostenire) este de 1 (un) an calculat de la data decesului. Atentie, insa, renuntarea la succesiune are ca efect pierderea dreptului la intreaga mostenire a defunctului ! Ori, din cele relatate de dvs, inteleg ca mama si bunica doresc sa cedeze partea lor doar din casa, nu si din celelate bunuri, prin urmare nu le sfatuiesc sa faca declaratie de renuntare ci sa opteze pentru una din variantele de la pct 3.

   Cu stima, State

 210. Tot in problema succesiunii va solicit cu mari rugaminti.Vreau sa deschid succesiune dupa decesul mamei ,dar nu posed certificatul de deces care este la celalalt frate(care pur si simplu nu vrea sa mi-l transmita;el ia asigurat inmormantarea mamei )O hartie oficiala eliberata de preotul din protopopiatul care a asigurat inmormantarea este valabila ?

 211. Buna ziua! Tatal meu a murit acum 8 ani si mama cu una din surori vrea sa facem succesiune, precizez ca suntem 3 frati. Eu am facut declaratia de acceptare a succesiunii la momentul acela, adica in termenul de 6 luni de la moartea tatalui. Am fost invatat de cineva. Eu stau in casa parinteasca si in momentul asta. Am investit 7000 de euro in casa. Imi puteti spune cum se imparte acum, eu avand actul acela facut la notar. Multumesc…

  • Stimate dle Cristea
   Succesiunea se va imparti, in mod egal, intre toti fratii care au acceptat succesiunea.
   Daca si ceilalti frati fac dovada acceptarii succesiunii, cotele vor fi de 1/3 fiecare.
   Daca numai dvs ati acceptat succesiunea, veti dobandi intreaga mostenire.
   Cu stima, State

 212. noi suntem 2 surori ,tatal nostru a decedat in mai 1995 iar mama noastra a decedat in martie 2o14 si vrem sa facem succesiune,reamintesc ca nu am facut nimic nici dupa tatal nostru pana acum cum procedam si ce scutiri de taxe avem care este termenul pentru scutiri taxe sau impozite notariale dupa decesul mamei noastre va rog sa imi raspunde-ti va multumesc anticipat

  • Stimata dna Ardeleanu
   Veti putea dezbate succesiunea tatalui odata cu succesiunea mamei, insa, pentru succesiunea ramasa de la tata veti plati impozit de 1%, raportat la valoarea bunurilor imobile, deoarece a fost depasit termenul de 2 ani calculat de la deces pentru a putea fi scutit de plata acestuia.
   In schimb, daca veti solicita cetificatul de mostenitor de pe urma mamei in acest termen (2 ani de la deces) pentru aceasta succesiune nu veti plati impozit.
   Cu stima, State

 213. noi suntem 2 surori ,tatal nostru a decedat in mai 1995 iar mama noastra a decedat in martie 2o14 si vrem sa facem succesiune,reamintesc ca nu am facut nimic nici dupa tatal nostru pana acum cum procedam si ce scutiri de taxe avem astept raspuns si va multumesc anticipat

 214. Buna ziua,
  Tatal meu a decedat cu 2 luni in urma. Mama mea este bolnava psihic, cu grad de handicap grav, iar eu sunt singura lor fiica. Recent sunt nimita curator pentru mama mea,in locul tatalui meu decedat.Ce acte sunt necesare la deschiderea procedurii succesorale, pentru a le pregati din timp si a nu depasi termenul limita de 6 luni?
  Va multumesc.

  • Stimata dna Barbulescu
   Incepand cu data de 01 octombrie 2011, respectiv cu intrarea in vigoare a noului Cod civil, termenul de acceptarea a succesiunii a fost majorat de la 6 luni la 1 an calculat de la data decesului.
   Actele necesare dezbaterii succesiunii sunt, in principiu, acte de stare civila si acte de proprietate pentru bunurile ce le veti declara, insa, pentru obtinerea unei liste complete puteti solicita oricarui birou notarial informatii in acest sens.
   Cu stima, State

 215. Buna ziua, Va rog mult ajutati-ma cu un sfat.Am un apartament, are e pe numele meu si al fostului sot.Sotul a decedat in 2002, dar nu am dezbatut succesiunea.Am avut si un fiu, care a decedat si el in 2012. Acum vreau sa fac succesiunea si am inteles ca trebuie sa chem si fosta soacra si un cumnat la dezbatere cu toate ca ei nu au contribuit cu nimic.Va rog sa-mi spuneti ce e de facut.Multumesc mult.

  • Stimata dna Mirela
   Intrucat, la data decesului sotului fiul dvs era in viata acesta isi mosteneste tatal (chiar daca la momentul dezbaterii succesiunii sotului acesta va figura decedat), prin urmare nu aveti de ce sa chemati la dezbaterea succesiunii ramasa de pe urma sotului pe soacra si cumnatul dvs.
   Cu stima, State

 216. Ai nevoie de un împrumut pentru a ajuta la stimularea, finanțe și finanța o afacere, idee sau vis? contactati-ne azi și de a obține informații cu privire la noile noastre ani de pachete speciale de împrumut de azi. Obține împrumuturi de acces ușor astăzi, pentru ratele dobânzii la fel de mici ca de 3%. Pentru mai multe detalii despre serviciile noastre, ne e-mail la: noblefinancehomes@gmail.com

 217. BUNA ZIUA.AM SI EU O NELAMURIRE.EU SI SOTUL MEU STAM IN CASA CU MAMA LUI DE 7 ANI NOI O INGRIJIM,AJUTAM.TATAL LUI ESTE MORT DE 8 ANI SI A LASAT MOSTENIRE UN APARTAMENT SI O CASA LA TARA.SOTUL MEU MAI ARE 2 FRATI.AM VREA SA STIM CUM SE IMPARTE MOSTENIREA INTRE EL MAMA SI FRATI?NU ESTE FACUTA SUCCESIUNE.NOI AM INVESTIT IN APARTAMENT SIN AM IZOLAT AM AJUTAT CU BANI PE MAMAM SOCRA INSA FRATII NE CONDAMNA CA MAMA ARE PENSIE,DAR NOI AM PLATIT SI DATORII MAI VECHI LA INTRETINERE PE CAND NOI NU STATEAM CU MAMA SOACRA.INTREBAREA MEA ESTE CA SOTUL MEU POATE PRIMI MAI MULT DIN MOSTENIRE SAU FRATII SUNT OBLIGATI SA NE DEA CEIA CE AM ICHELTUIT IN APARTAMENT?VA MULTUMESC

 218. Buna ziua.am si eu o intrebare…vreau sa construiesc o casa pe un teren.dar pe acel teren nu este tinuta taxa se succesiune.sse poate construi o casa?va multumesc

 219. Buna ziua ma numesc elena hrisca din constanta si am si eu o intrebare: Socrii mei au decedat acum 16 ani si au ramas 3 mostenitori 2 fete care nu au pretentie la bunurile ramase si sotul meu care a locuit cu decedatii .in prezent locuim in acelas imobil si as vra sa stiu daca succesiunea este obligatorie .As mai dori sa va intreb si in legatura cu locul de veci ramas de la decedati daca se poate face succesiune numai pentru locul de veci.Va multumesc anticipat

  • Stimata dna Carmen
   Potrivit legii o succesiune trebuie sa o accepti sau nu, cu alte cuvinte trebuie sa iti exprimi optiunea in acest sens intrun termen stabilit tot prin lege (6 luni de la deces, pentru persoanele decedate anterior datei de 01 octombrie 2011, respectiv 1 an, pentru succesiunile deschise dupa aceasta data) iar acceptarea poate fi facuta fie in mod expres (ex prin declaratie autentica) fie in mod tacit.
   Sfatul meu, insa, este ca sotul dvs sa solicite dezbaterea succesiunii pentru locul de veci in acest fel stabilind definitiv si daca surorile sale doresc, intradevar, sa ramana straine de succesiune.
   Cu stima, State

 220. BUNA SEARA. SOTIA MEA A AVUT O MATUSA (SORA CU TATAL EI}CARE A DECEDAT IN URMA CU 20 ANI. PE NUMELE MATUSEI EXISTA UN ACT DE PROPRIETATE PE CARE NU ESTE TRECUT SI NUMELE UNCHIULUI, DECEDAT CU MULTI ANI INAINTEA MATUSEI.
  AS VREA SA STIU DACA NEPOTII DIN PARTEA UNCHIULUI( AVAND IN VEDERE CA NUMELE LUI NU APARE PE ACTUL DE PROPRIETATE) AU DREPTUL LA MOSTENIRE SI DACA AU CE PROCENT LE REVINE.
  VA MULTUMESC

 221. Buna ziua. Tatal meu a decedat. Sunt singura mostenitoare. Problema este ca in urma mortii bunicilor mei, el a primit 1/3 din tot, dar la primarie nu exista nimic pe numele lui. Asta inseamna ca eu nu primesc nimic? Ce trebuie sa fac pentru a trece acea treime pe numele meu direct? Multumesc

 222. buna ziua.Am o intrebare, in cazul unei proprietati – casa si pamant, exista un contract de propritate in care sunt trecuti 2 proprietari, 2 verisoare cu nume diferite.Unul dintre proprietari este decedat, celalalt traieste.Pt cel decedat exista mostenitor care doreste sa faca succesiunea la partea sa de casa,cum se face!!?!?Se poate face succesiunea numai pe partea ei da casa fara ca celalalt sa doreasca acest lucru?!Ma refer aici din punct de vedere financiar.Pt mai multe detalii va rog sa-mi lasati o adresa de e-mail unde va pot da mai multe detalii.Va multumesc.O zi buna

  • Stimate dle Ionut
   Pentru a dezbate succesiunea asupra cotei din imobil ramasa de pe urma coproprietarului decedat nu este necesar acordul celuilalt coproprietar daca, din actul de dobandire, rezulta cota fiecaruia din imobil. Daca, insa, din contract nu rezulta cota obtinuta de fiecare dintre cei doi cumparatori va trebui ca cel de-al doilea coproprietar sa dea o declaratie in fata notarului de confirmare a cotei declarata de mostenitor ca apartinand coproprietarului decedat.
   Adresele de email le gasiti la pagina contact.
   Cu stima, State

 223. Am si eu rugaminte la cei ce au cunostinte in domeniul succesiunii.
  Parintii mei au divortat, iar tatal s-a recasatorit. Dupa 25 de ani de casatorie cu cea de-a doua sotie, tatal meu a decedat. Bunicii mei, cand erau in viata, au trecut jumatate de casa pe numele celei de-a doua sotii a tatalui meu acum aproximativ 10 ani. Nu cunosc modalitatea cum i-au lasat casa (act de vanzare sau alta modalitate).
  Eu am drept de mostenire la aceasta casa?

  • Banuiesc ca vanzarea a avut loc dupa decesul tatalui. Daca este asa, la jumatatea vanduta nu veti avea dreptul aceasta fiind proprietatea sotiei tatalui dvs.
   In schimb, din cealalta jumatate (nevanduta), daca la decesul bunicilor aceasta cota mai era proprietatea lor, veti dobandi cota de mostenire ce i s-a / i s-ar fi cuvenit tatalui in calitate de fiu al bunicilor dvs.

 224. buna ziua. As avea si eu 2 intrebari dar sa va spun povestea mea pe scurt: parintii socrului meu sunt decedati de 9 ani, el are 7 frati ditre care 2 sunt si ei decedati. toate taxele pe casa au fost platite de el. acum el ar dori sa ne dea noua aceasta casa. ce vreau sa va intreb este daca copii celor 2 frati decedati au dreptul la aceasta casa si cat anume , procentual vorbind si cea de a 2 intrebare daca socrul meu platind toate taxele de 9 ani are dreptul de a ne da noua casa fara acordul celorlalti frati aflati in viata? multumesc

 225. buna seara.as avea si eu o intrebare.eu sunt divortata de sotul meu.nu am facut partaj si nici nu intentionam deoarece locuim impreuna,numai ca nu mai suntem casatoriti legal.avem un copil major adoptat cu drepturi depline .in cazul decesului unuia dintre noi ce se intampla cu bunurile acestuia?trebuie sa facem neaparat partaj sau copilul va fi mostenitor fara probleme al celui decedat?copilul nu stie ca este adoptat ,in cazul unei succesiuni vor trebui acte de adoptie?va multumesc.

 226. Tatal meu a murit acum 5 ani.Mama nu a dorit sa facem succesiunea in termen de 6 luni iar acum ne ameninta ca poate vinde casa fara acordul mostenitorilor legali(precizez ca mai am un frate).va intreb poate realiza acest lucru adica sa vanda apartamentul fara acordul nostru ,al copiilor?

  Va multumesc.

 227. Bună ziua!Unchiul meu a deschis dezbaterea moștenirii prin Judecătorie. Actele depuse sunt titlul de proprietate (casa și terenuri) emis pe numele bunicii (după 1990-, deoarece bunicul este decedat din 1974 și în acele timpuri pământul era al CAP-ului). Unchiul meu provine din a doua căsătorie a bunicului, acesta din urma având copii și din căsătoria anterioară, iar majoritatea ,,averii,, provine de la bunic și prima lui soție. Copii din prima căsătorie a bunicului au drept de moștenire? Menționez ca unchiul a prezentat avocatului anexa 24 în care figurau doar copii celei de a doua soții a bunicului.

  • Stimate dle Vasile
   Potrivit legii, copii au vocatie la succesiunea parintilor lor indiferent daca acestia provin din casatorie (din una sau mai multe casatorii), din afara casatoriei sau din adoptie.
   Imprejurarea ca in Anexa nr 24 obtinuta sunt mentionati doar copii din a doua casatorie (Primaria neavand informatii privitoare la incheierea ambelor casatorii si a tuturor nasterilor) nu este de natura a impieta asupra dreptului copiilor din prima casatorie de a-si mosteni parintii, dovada legaturii de rudenie in gradul prevazut de lege pentru a mosteni urmand a fi facuta cu actele de stare civila (certificat de nastere, de casatorie, de deces, daca este cazul).
   Cu stima, State

 228. Buna seara,
  Am sa redau povestea foarte pe scurt.
  Doi soti infiaza o fata (nepoata sotului, o infiaza legal).Dupa moartea tatalui cele doua se judeca pentru o casa construita pe terenul mamei sotului decedat.In final primeste , dupa moartea ei , cota parte din casa , respectiv este mostenita de copii minori, terenul de sub casa este lasat moostenire de strabunica catre cei doi copii.
  Sotia, bunica celor doi moare.
  Copii, nepotii dupa fata infiata mostenesc restul din casa?Mai poate veni vreo nepoata sa ceara cota parte?

  • In materie de succesiune legea nu distinge intre copilul infiat (adoptat) si cel rezultat din casatorie, prin urmare copilul infiat (inteleg ca nepoata a fost infiata cu efecte depline) mosteneste pe parintii infietori si pe rudele acestora intocmai ca si un copil rezultat din casatorie.

 229. Sotul meu a decedat in anul 2003. Nu a avut nici un bun mobil sau imobil,deci nu s-a dezbatut succesiunea dupa el.Soacra mea a decedat in anul 2009. Socrul meu a decedat in noiembrie 2013. Cumnatii mei nu vor sa dezbata mostenirea dupa socrii mei.Fiica mea implineste 18 ani in luna septembrie anul acesta.Cum sa procedez ca fiica mea sa nu piarda dreptul la mostenire dupa bunicii ei in situatia in care sa presupunem ca se v-a dezbate mostenirea dupa cativa ani.Eu nu am decat o copie dupa certificatul de deces al sotului meu.Trebuie sa-mi procur un duplicat la certificatul de deces? Sa dezbat mai intai succesiunea dupa sotul meu? Eu locuiesc in alta regiune a tarii fata de locul de deces al sotului meu si nu pot sa merg acolo la sute de km. distanta fara sa nu stiu cum sa procedez.Va rog foarte mult sa-mi raspundeti.Va multumesc mult.

  • Va sugerez sa mergeti impreuna cu fiica dvs la un birou notarial pentru ca aceasta sa faca declaratii de acceptare a succesiunilor ramase de pe urma bunicilor si, respectiv, a tatalui sau.
   In privinta certificatului/certificatelor de deces, pentru autentificarea declaratiilor acestea pot fi depuse si in copie xerox insa, indicat este sa luati mai intai legatura telefonic cu biroul notarial la care doriti ca fiica dvs sa faca declaratiile pentru a vi se confirma acest lucru.

 230. Buna ziua,
  As dori sa ma lamuriti si pe mine in urmatoarea problema.Defunctul are un singur copil dintr-o prima casatorie.Dupa divortul de prima sotie s-a recasatorit si in urma decesului celei de-a doua sotii a mostenit un imobil.S-a recasatorit(a treia oara),casatoria durand peste 14 ani.Intrebarea este: cat va mosteni unicul copil din averea defunctului si cat sotia supravietuitoare?

 231. Buna seara,
  Am si eu o intrebare la dumneavoastra va rog, daca mama a facut un imprumut prin notar de la o persoana fizica prin act notarial, se poate trece pe act in cazul in care nu achita banii imprumutati ca debitorul sa treaca la masa succesorala a acesteia_ la clauze sau ceva

  • In cazul in care debitorul nu achita imprumutul acesta poate fi executat silit sau, daca partile convin, pot incheia un act de dare in plata in sensul ca debitorul va putea da, in schimbul sumei imprumutate, un bun sau un drept al sau acceptat de catre creditor, insa, in niciun caz mama dvs si debitorul sau nu pot negocia, in acest sens, asupra succesiunii viitoare a vreunuia dintre ei.

 232. buna ziua,v-as ruga frumos sa ma lamuriti si pe mine in ceea ce priveste succesiunea imobilului tatalui meu in urma decesului acestuia. anul tecut in aprilie am facut la notariat cerere pt deskiderea succesiunii, problema este k tatal meu a facut un testament in care mentioneaza ca apartamentul este dat nepoatei mele, inclusiv partea care mi se cuvenea mie, fara ca eu sa fiu instiintata sau macar intrebata dak sunt de acord. mentionez k succesiunea dupa mama nu a fost inca facuta, mama fiind decedata din anul 2003. din momentul depunerii cererii de succesiune si contestatrea testamentului nu am mai fost contactata de sora mea si nici de fiica acesteia respectiv nepoata in cauza care e trecuta in testament. as dori f mult sa-mi dati si un sfat dak se poate , va multumesc.

  • Avand in vedere ca ati formulat cerere de dezbatere a succesiunii la un birou notarial va trebui sa luati legatura cu notarul pentru a afla in ce stadiu se afla dosarul dvs.

 233. Multumesc ptr raspunsurile date,dar mai am o intrebare.la dezbaterea succesiunii imi trebuie cadastru si intabularea la cele 2 imobile pe care le detinea decedatul? MULTUMESC

  • Daca imobilele nu erau intabulate (si nici nu au fost intocmite documentatii cadastrale cat inca era in viata tatal dvs) pentru dezbaterea succesiunii nu sunteti obligati sa efectuati aceste formalitati de intabulare.

 234. BUNA ZIUA.TATAL MEU A DECEDAT IN ANUL 2013 LUNA OCT.SI AS VREA SA FAC SUCCESIUNEA.INTREBAREA MEA ESTE:AVEA DOMICILIUL IN JUD.CALARASI,DAR FIIND BOLNAV L-AM ADUS LA BUCURESTI SI I-AM FACUT VIZA DE RESEDINTA LA MINE.A DECEDAT TOT IN BUCURESTI,DAR CELE 2 CASE PE CARE LE-A LASAT SANT IN JUD.CALARASI.POT FACE SUCCESIUNEA IN BUCURESTI,DACA AVEA VIZA DE RESEDINTA IN BUC?

  • In certificatul de deces este mentionat ultimul domiciliu al defunctului. La un birou notarial de pe raza teritoriala a acelei localitati veti solicita dezbaterea succesiunii.

 235. Buna ziua
  daca buncul este decedat de 30 si de ani si bunica de 4 ani,impreuna au 3 copii si dupa moartea bunicul sa facut succesiunea in urma careia sa facut un certificat de mostenitor,ca mostenitori fiind bunica si cei 3 copii,iar dupa decesul bunicii nu sa facut succesiunea si eu ca nepoata doresc sa dezbat succesiunea in urma careia cei trei copii ai bunicii doresc sami faca mie act de donatie pe ceea ce le revine lor.intrebarea este daca pot sa fac asta eu?

 236. Buna ziua. Am o nelamurire daca ma puteti ajuta cumva. Am de facut o succesiune pentru o sora care a decedat neavand parintii in viata. Eu mai am o sora decedata si o nepoata in viata din partea celeai de-a doua sore care este decedata si ai mei doi copii. Vreau sa stiu cine si cit poate reveni fiecaruia in urma partajului. Multumesc mult

  • Daca va referiti la partajul bunurilor ce au apartinut primei surori mentionata de dvs acesta se va efectua intre toti mostenitorii trecuti in certificatul de mostenitor, potrivit cotelor mentionate pentru fiecare in acelasi certificat.

 237. Sarutmana,va deranjez cu urmatoarea intrebare:in cazul meu, avind inca doua surori,poate unul dintre noi trei indiferent cine sa deschida masa succesorala fara ca ceilalti doi sa afle?Va multumesc si va urez numai bine!

  • Nu, nu poate.
   Va trebui sa declare toate persoanele pe care le cunoaste care, conform legii, au vocatie la succesiunea defunctului, in caz contrar fiind pasibil de aplicarea sanctiunii penale pentru savarsirea infractiunii de declaratii false date in acte oficiale.

 238. Sarutmana ,
  In baza Legii Nr.18/1991 s-a eliberat un titlu de proprietate pe numele mamei mele si a inca doi frati ai dansei , ca mostenitori ai defunctului lor tata ( d.1978 ) . Actualmente nici unul din cei trei mostenitori nu mai este in viata . Cat erau in viata , cei trei mostenitori nu au procedat la partaj .
  Intrebare :
  – daca vreau sa deschid o procedura de dezbatere a succesiunii dupa mama , ca unic mostenitor al dansei ( tata fiind decedat din 2001 ), trebuie infaptuit inainte partajul , sau se poate considera direct ca imi revine generic 1/3 din suprafata de teren care este inscrisa in titlul de proprietate ?
  Multumesc pentru atentie .
  Cu stima ,
  Gelu-Constantin A.

  • Buna ziua
   Daca mama si fratii sai nu au dezbatut niciodata succesiunea de pe urma tatalui lor (indiferent pentru ce bun) cand veti solicita dezbaterea succesiunii de pe urma mamei vi se va solicita declaratii, de la mostenitorii fratilor/surorilor mamei dvs, de acord asupra cotei indivize detinuta de fiecare dintre cei trei mostenitori ai bunicului dvs. Daca exista emis certificat de mostenitor de pe urma bunicului (bunicilor) veti depune la notar acest certificat, caz in care nu vi se vor mai solicita declaratiile sus mentionate.

  • Sarutmana ,
   Multumesc pentru raspuns.
   Va rog sa fiti amabila si sa-mi comunicati daca declaratiile de la mostenitorii fratilor mamei , la care faceti referire , pot fi date de mostenitorii in cauza la un birou notarial din localitatile unde au domiciliul si daca pot da aceste declaratii in vederea autentificarii fara a avea certificate de mostenitori dupa parintele decedat .
   Cu multumiri ,
   Gelu-Constantin A.

 239. buna ziua,
  am o intrebare foarte importanta, in momentul in care o administratie publica locala are grija de un batran de 5 ani internat la un camin de batrini cu vizita lunara si cu plata caminului lunar.
  persoana in cauza la acest moment este decedata de 6 luni, cum se poate intra in posesia bunurilor pe care aceasta le detine in localitate (casa batraneasca cu teren intravilan)
  mentionez ca nu are copii sau alte rude
  Va multum,sc si astept raspuns

  • Buna ziua

   Conform legii, de pe urma unei persoane decedate au vocatie succesorala rudele acesteia pana la gradul IV, inclusiv, beneficiarii testamentari, iar in lipsa acestora mostenirea revine Statului, respectiv „… comunei, oraşului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moştenirii…”(ns. data decesului) – art. 1138 NCC

 240. Buna ziua,
  Cazul in care va rog sa ma lamuriti este urmatorul:
  Mama mea a decedat anul trecut in mai in alta localitate decat cea de domiciliu. Masa succesorala este formata dintr-un loc de veci situat in localitatea de domiciliu si o casa situata in alta localitate (cea in care a decedat). Intrebarea este unde trebuie sa deschid succesiunea?

  • Buna ziua
   Succesiunea trebuie sa o dezbateti la un notar de la ultimul domiciliu al defunctei (nu are importanta unde a decedat sau unde sunt situate bunurile ramase de pe urma acesteia)

 241. Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu un sfat, mama mea a decedat acum 4 luni (doar apartament 2 camere de mostenit ), suntem decat 2 frati in viata , in 1998 a murit al treilea frate , fratele cel mare a plecat de acasa acum 17 ani si a lasat totul pe umerii mei , el nu a sunat si nu a dat nici un semn de viata , eu (fratele mijlociu) am ramas cu fratele mic si mama , la 2 ani fratel mic a murit , mama nu avea serviciu , am pensionat pe caz de boala , am platit si investit in casa , pomeni , deces frate deces mama , el nu a participat deloc , fratele dupa 3 luni vine ca vrea 50% din casa , pot decade din drepturi din cota lui de 50% (el nu are nici o dovada de 17 ani , eu am toate facturile si chitantele platite si martori) suntem din sector 6 , el a depus la un notariat in sector 2 , am primit in cutia de scrisori citatia , la care in citatie scrie ca trebuie sa primesc cu semnatura , trebuie sa ma prezint pe 3 martie 2014 , ce pot face ?

  • Buna ziua
   In masura in care fratele decedat nu a avut copii mostenirea s-ar putea imparti in cote egale, intre dvs si fratele cel mic, indiferent daca acesta a contribuit sau nu la cheltuielile cu intretinerea, inmormantare, parastase, etc., atata timp cat se dovedeste ca acesta a acceptat succesiunea in termenul legal (1 an de la deces)
   Totusi, aceste cheltuieli pot fi declarate ca pasiv succesoral, insa, mai multe amanunte veti obtine de la notarul care are in lucru dosarul succesoral.
   Precizez ca, neprezentarea la termenele stabilite de notar poate avea ca efect emiterea certificatului in lipsa dvs. fara a putea macar pune in discutie recunoasterea acestui pasiv succesoral constand in cheltuielile sau parte din cheltuielile mentionate ca fiind suportate integral de dvs.

 242. buna ziua vreau sa va intreb si eu daca a murit tatal meu si am ramas doar sotia in viata noi trebuie sa dezbatem succesiunea?mai am o sora da ea nu vrea nimic la notar cine se prezinta?ce rude?va multumesc

  • Buna ziua
   Daca sora dvs nu doreste sa vina la mostenirea defunctului sau tata va trebui sa dea o declaratie in acest sens in fata notarului caz in care, in final, certificatul de mostenitor ar putea fi emis pe numele dvs. si al sotiei supravietuitoare (evident, daca nu mai sunt si alte rude, de ex: copii ai defunctului, nepoti ramasi de la copii ai defunctului decedati inaintea tatalui dvs sau beneficiari ai vreunui testament lasat de defunct)

 243. Va rog frumos, daca se poate, sa imi explicati ce inseamna cota de 1 sau de 3 din mostenire conform fragmentului dintr-o sentinta:”Constată că masa succesorala rămasa de pe urma defunctei este compusă din suma de 2038,80 lei, precum şi din cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Bucureşti, str. Buhuşi, nr.1, bl.11., sc.A, et.10, ap.76 sector 3 şi din cota de 1 din dreptul de concesiune asupra locului de veci din Cimitirul Parohiei Fundenii Doamnei. Constată că au calitatea de moştenitori de pe urma defunctei, reclamantul-pârât FILIPOAIE VASILE , în calitate de soţ supravieţuitor cu o cotă de 1 masa succesorală, precum si pârâta-reclamantă , în calitate de fiică, cu o cotă de 3 din masa succesorală”
  Va multumesc!

  • Buna ziua
   Din logica formularii din pasajul redat de dvs, inteleg ca, probabil s-a dorit a se scrie 1 sfert si respectiv, 3 sferturi din masa succesorala, in loc de 1/4 si respectiv, 3/4 asa cum este mentionat in lege, atunci cand la succesiunea unei persoane decedate vine sotul supravietuitor in concurs cu descendentii defunctului.
   Daca dvs ati redat exact pasajul dispozitivului hotaririi v-as sugera sa va adresati unui avocat pentru a vedea daca nu este necesara introducerea, la instanta care a pronuntat hotararea, a unei cereri de indreptare a erorii materiale strecurate in dispozitivul hotaririi.

 244. Bine v-am gasit ! Va rog sa-mi dati niste detalii priviind deschiderea impreuna cu o sora a succesiunii dupa decesulmamei in anul 1993.As dori sa stiu ce acte trebuiesc in situatia ca mama a avut ultimul domiciliu intr-o localitate. decesul a survenit intr-o alta localitate iar bunurile sant intr-o a treia localitate.Va multumesc!!

  • Stimata dna Stanciulescu
   Succesiunea va trebui sa o dezbateti la un birou notarial din zona teritoriala a ultimului domiciliu al defunctei (ultimul domiciliul este mentionat in certificatul de deces).
   Actele pe care trebuie sa le prezentati notarului sunt:
   -acte de stare civila (certificat de deces si de casatorie defuncta; certificat de nastere, de casatorie si BI/CI mostenitori)
   -acte de proprietate imobile; documentatie cadastrala si incheierea de intabulare (pentru imobilele intabulate in Cartea Funciara); certificat de atestare fiscala pentru fiecare imobil; orice alte acte ce privesc bunurile imobile ramase de la defuncta
   -acte de proprietate bunuri mobile (autoturisme, conturi bancare, actiuni/parti sociale); orice alte acte referitoare la bunurile mobile;
   -martori
   -alte acte solicitate de notar, in functie de situatia concreta rezultata din actele prezentate.
   Cu stima, notar State

 245. Buna ziua,ma numesc Maria si vreau sa va intreb daca noi mostenitorii legali ai matusei mele care, a decedat in urma cu 9 ani,mai putem deschide succesiunea. Bunurile matusii ne-au fost incredintate cu limba de moarte cum s-ar zice dar nu am facut actele . Ce trebuie sa facem sa intram in legalitate. La primarie taxele sunt tot pe numele matusii. va multumesc frumos.

  • Stimata dna Galea

   Chiar daca au trecut 9 ani de la data decesului, in masura in care nu exista neintelegeri intre mostenitori, veti putea dezbate succesiunea de pe urma matusii, iar pentru a face acest lucru trebuie sa va adresati unui birou notarial din raza teritoriala a ultimului domiciliu al acesteia (al defunctei).
   Ca urmare a dezbaterii succesiunii toti mostenitorii veti dobandi bunurile defunctei in cote indivize (nu in intregime, asa cum a dorit matusa sa le stapaniti).
   Prin urmare, daca doriti sa obtineti bunurile asa cum matusa a dorit sa vi le lase va trebui sa faceti si un partaj succesoral act prin care veti imparti bunurile mostenite asa cum veti dori, urmand ca fiecare sa isi deschida rol fiscal pentru bunurile imobile astfel dobandite.
   Intrucat, este de presupus ca bunurile imobile nu sunt intabulate in Cartea Funciara actul de partaj il veti putea incheia doar dupa obtinerea certificatului de mostenitor, inregistrarea lui in evidentele fiscale, intocmirea documetatiei cadastrale pentru fiecare imobil in parte si intabularea acestora in Cartea Funciara.
   Actul de partaj succesoral se incheie, tot la notar, in forma autentica.
   Cu stima, notar State

 246. Bună ziua. Soțul meu a decedat și are un fiu dintr-o căsătorie anterioară. Ca și masă succesorală, soțul meu deținea un certificat de moștenitor, în urma decesului tatălui său, din care moștenea 3/4 dintr-un imobil. Eu ca soț supraviețuitor, am vreun drept asupra moștenirii lui?
  De asemenea, eu și soțul meu, nu avem bunuri imobile ci doar 2 mașini. Ce cotă imi revine mie și fiului său? Vă mulțumesc.

  • Stimata dna Teodorescu

   Desigur, aveti dreptul la mostenirea defunctului dvs sot, iar cota ce va revine este de 1/4 din masa succesorala.

   In cazul mentionat de dvs masa succesorala va fi compusa din:
   – cota de 3/4 din bunurile mentionate in certificatul de mostenitor obtinut de pe urma tatalui sau (si, daca este cazul, si din cota mostenita din bunurile mentionate in certificatul de mostenitor obtinut de pe urma mamei sale)
   – cota de 1/2 din fiecare dintre cele doua masini (daca le-ati dobandit, impreuna, cu contributie egala. Daca se constata ca acestea au fost dobandite doar de sotul dvs, la mostenire vor fi declarate in intregime, nu in cote de 1/2)

   Cotele de mostenire vor fi:
   -1/4, dvs si
   -3/4, fiul defunctului.

   Cu stima, notar State

 247. Buna ziua am si eu o nelamurire parinti mei sunt divortati de 30 ani tatal sa recasatorit acum 7ani ce trebuie facut el avea un apartament care este tot pe numele lui il avea inainte de actuala sotie ce as putea sa fac

  • Stimata dna Gabriela

   Presupun ca tatal dvs a decedat si nu ati dezbatut succesiunea de pe urma acestuia.
   In acest caz, va trebui sa solicitati (dvs si/sau actuala sotie) dezbaterea sucesiunii la un birou notarial din raza ultimului domiciliu al tatalui dvs procedura in care, daca apartamentul a fost dobandit de ambii dvs parinti, mama dvs se va prezenta sau va fi chemata pentru a se stabili cota de participare a fostilor soti la dobandirea apartamentului (procedura concreta in care se va face acest lucru va fi stabilita de notarul care va emite certificatul de mostenitor).
   Daca apartamentul a fost dobandit numai de catre tatal dvs pentru emiterea certificatului de mostenitor nu este necesara participarea, in vreun fel, a mamei dvs. certificatul de mostenitor urmand a se elibera doar cu prezenta dvs si a sotiei supravietuitoare.
   Cu stima, notar State

 248. buna ziua.
  va rog sa-mi spuneti ce se intampla daca
  in urma decesului unui parinte am deschis succesiunea iar sora mea nu s-a prezentat la notar de cate ori a fost chemata.
  cat vom continua asa.cum se va termina totul.se poate sa-mi revina mie partea ei – fiind numai noi doua – prin neprezentarea ei?

  • Stimata dna Corina

   Deoarece aveti dosarul de dezbatere a succesiunii in lucru la un birou notarial raspunsurile la intrebarile dvs vi le poate da numai notarul care instrumenteaza acest dosar.
   Insa, la orice alte intrebari, care nu au legatura cu lucrarile din dosarul respectiv, va voi raspunde cu placere.
   Cu stima, notar State

 249. Buna ziua, as avea o intrebare. Daca decedatul nu are copii, numai o sotie si frati li se pot trimite fratilor citatie sau trebuie neaparat sa se prezinte la un notar sa dea declaratie ca nu au nici o pretentie (fratii fiind plecati prin strainatate,unii dintre ei)? Si cam cat dureaza o succesiune dupa ce ai deschiso? Va multumesc frumos!

  • Stimata dna Ioana
   Daca a expirat termenul de optiune succesorala, respectiv termenul in care poate fi acceptata succesiunea sau se poate renunta la aceasta (1 an calculat de la data decesului, daca decesul a intervenit dupa data de 1 oct 2011 sau 6 luni de la deces, daca decesul a avut loc inainte de 1 oct 2011) iar fratii nu au facut niciun act de acceptare expresa sau tacita a succesiunii sotia poate solicita eliberarea certificatului de mostenitor.
   In conditiile in care se constata ca fratii (sau unii dintre acestia) au acceptat succesiunea citarea acestora este obligatorie.
   Daca, insa, fratii nu doresc sa vina la succesiune pot da o declaratie notariala in acest sens (pentru cei aflati in strainatate este de preferat ca declaratia sa fie data la Consulatul/Ambasada Romaniei din tara respectiva, deoarece, daca o fac la notar, este posibil sa fie nevoie de aplicarea apostilei pe declaratie pentru ca aceasta sa poata fi folosita in Romania).
   Ca si durata, procedura de dezbatere a succesiunii poate dura 3 zile sau 3 ani, in functie de complexitatea lucrarilor ce se impun in cauza (obtinerea tuturor documentelor doveditoare a calitatii de mostenitori si a bunurilor ce compun masa succesorala, depozitii de martori, citarea partilor, daca e cazul, etc) si, mai ales, de lipsa sau existenta neintelegerilor intre mostenitori.
   Cu stima, notar State

 250. care este termenul legal ca sa faci o succesiune fara a platii ,acel impozit?Socrul meu detinea 2 case in comuna.Poate face succesiunea la una la inceput,si dupa un timp sa faca si la cealalalta? Multumesc foarte mult.

  • Stimate dle Plesa

   Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului de 1% succesiunea trebuie dezbatuta in termen de 2 ani de la data decesului.
   Desigur, puteti solicita dezbaterea succesiunii doar pentru unul din imobile, urmand ca ulterior sa solicitati emiterea unui certificat suplimentar de mostenitor si pentru celalalt imobil.
   Atentie, insa, la termenul in care dezbateti succesiunea pentru toate bunurile ce au apartinut defunctului, deoarece, daca obtinerea certificatului pentru ultimul bun are loc dupa expirarea termenului de 2 ani veti plati impozit !
   Prin urmare, chiar daca dezbaterea succesiunii pentru primul imobil s-ar situa in termenul de 2 ani, daca data emiterii certificatului pentru cel de-al doilea va fi ulterioara acestui termen veti plati impozit pentru ambele imobile.
   Cu stima, notar State

 251. Buna ziua!
  Apartamentul in care locuiesc a fost bun comun al parintiilor mei,dupa decesul tatalui meu s-a intocmit un certificat de mostenitor in care mama si sora mea,au renuntat la succesiune,revenindu-mi mie 1/2 parte imobil.In anul 2001 a decedat si mama mea fara a fi dezbatuta succesiunea.In cazul meu,sora necceptand succesiunea si nici contravaloarea ce-i revine acesteia.
  Este obligatorie succesiunea?Ce pot sa fac?
  Multumesc.

  • Stimata dna Cristina

   Daca sora dvs nu doreste sa vina la succesiunea mamei puteti sa-i solicitati o declaratie notariala de renuntare la succesiune (este chiar indicat sa faceti acest lucru pentru a evita eventuale discutii in cazul in care aceasta s-ar razgandi sau ar interveni mostenitorii sai).
   Precizez, insa, ca indiferent daca sora va dori sau nu sa fie mostenitoarea mamei dvs, mai devreme sau mai tarziu va trebui sa faceti si acest pas (dezbaterea succesiunii) fie si pentru motivul ca ati dori sa vindeti, sa inchiriati sau sa ipotecati imobilul.
   Cu stima, notar state

 252. Buna ziua.Deoarece sunt confuza va rog sa ma lamuriti care este diferenta dintre acceptarea succesiunii care se face in decursul primului an dupa deces si dezbaterea succesiunii care ar trebui facuta in decursul a 2 ani pentru a nu se plati impozit. Intrebarea este daca la mai mult de un an de zile pana in 2 ani se face aceasta acceptare a succesiunii se plateste acel impozit de 1 % si in ce consta acceptarea succesiunii? Multumesc foarte mult.

 253. Buna seara,sunt CATALINA.Un caz mai dificil.Provin dintr-o relatie pe care mama a avuto inainte de casatorie,pe certificatul de nastere la rubrica TATA este -.Mama s-a casatorit ulterior cu un alt barbat care a decedat acum citiva ani.Am fost crescuta de aceasta persoana casatorita cu mama mea pina la virsta casatoriei mele.In casatoria lor nu au avut alti copii.Cum pot sa-l mostenesc pe sotul mamei care m-a crescut alaturi de mama avind rolul de tata pentru mine?

 254. Buna ziua ,am o intrebare si tot odata o rugaminte la dv. ajutandu-ma cu niste raspunsuri legate despre o succesiune.Noi suntem 4 frati,tatal nostru a decedat ,apoi mama sa recasatorit cu un barbat cu care a facut un copil.Mama mostenind de la parinti ei ,adica bunici nostri o casa la tara si pamant.Mama decedand tatal nostru vitreg isi cere dreptul prin succesiune.Va rog daca puteti sa imi raspundeti din punct de vedere legal cum se face inparteala intre noi copiii 4 frati buni plus unul vitreg si tatal vitreg.Cine stabileste, cine ce ,ia din mostenire (tatal vitreg sau legea adica notarul).Cu respect va multumesc anticipat.Astept raspuns.

  • Stimate dle Curelaru

   Cotele de mostenire sunt stabilite prin lege, iar in cazul prezentat de dvs. acestea sunt:
   -sotul supravietuitor, 1/4 din masa succesorala
   -descendentii (copii, indiferent daca sunt din casatorie, din casatorii anterioare, din afara casatoriei sau din adoptie si, indiferent de numarul lor), 3/4 din masa succesorala (impreuna).
   Asa cum am mai precizat si anterior, in raspunsurile date la intrebari similare, cotele mentionate se aplica distinct, in functie de modul de dobandire a bunurilor de catre persoana a carei succesiune se discuta.
   Pentru bunurile ce au apartinut, exclusiv, defunctei (ex, dobandite anterior incheierii casatoriei, prin mostenire, prin donatie, etc), cotele de 1/4 si, respectiv, de 3/4 se vor aplica la cota de 1/1, respectiv la bunurile respective in intregul lor.
   Pentru bunurile dobandite de persoana decedata impreuna cu sotul supravietuitor, in timpul casatoriei lor, aceleasi cote se vor aplica la o cota de 1/2 din bunurile repective (cealalta cota de 1/2 apartine sotului supravietuitor si nu va face obiectul dezbaterii succesiunii).
   Cu stima, notar State

 255. Buna ziua,avem mai multe nelamuriri legale de aceea dati-mi voie sa ma adresez dumneavoastra pt a primi claritatiile problemei.Socrii mei au avut trei copii di care fica cea mare a decedat,lasand in urama cinci copii care acum binenteles sunt toti adulti.Socrii mei au o casa si dorinta lor este de a lasa proprietatea cu terenul aferent ,celor doi copii ramasi in viata,intrucat nici unul din cei cinci nepoti nu i-au cautat sau ajutat vreodata.Intrebarea mea este: care ar fi modalitatea legala si incontestabila ca cei doi fii sa ramana mostenitori fara a avea probleme cu nepotii? va multumesc

  • Stimata dna Cristina
   Inteleg ca ambii socrii sunt in viata.
   In acest caz, o solutie ar fi ca acestia sa incheie cu cei doi copii un act de vanzare.
   In cazul in care vor sa doneze acest imobil celor doi copii va trebui ca in cuprinsul contractului sa se insereze clauza scutirii de raport chiar si in caz de razgandire (mai multe amanunte va va da notarul care va incheia actul).
   Oricare va fi actul pe care il vor incheia, sfatul meu este ca, in prealabil, acestia (bunicii) sa solicite IML-ului certificate medico-legale (ca urmare a celor constatate in aceste documente cei doi copii dobanditori vor putea dovedi, la nevoie, ca au contractat cu persoane ce aveau discernamantul faptelor lor in momentul incheierii actului fiind, astfel, exclusa, posibilitatea anularii actului pentru acest motiv).
   De asemenea, v-as sugera ca, in cazul in care vor opta pentru incheierea unui contract de vanzare sa aiba in vedere ca, in acest caz, este obligatoriu ca pretul mentionat in act drept pret al vanzarii sa fie incasat de bunici de la fii sai (imposibiitatea dovedirii faptului ca pretul a fost incasat va avea ca efect interpretarea actului drept act de donatie fara scutire de raport si, prin urmare, nepotii ar putea solicita plata, din partea celor doi copii, a c/valorii partilor lor ce le-ar fi revenit din bunul respectiv daca acesta nu ar fi fost instrainat).
   Cu stima, notar State

 256. buna ziua dorim sa realizam dezbaterea mostenirii in care suntem 4 mostenitorii de gradul 1 mama si 3 copii a trecut mai mult de un an de la decesul tatalui meu. mama vrea sa imi cedeze jumatatea care o detine plus partea ce ii revine in urma decesului iar fratii mei un sunt prezenti .putem realiza dezbaterea in lipsa fratilor si faca cedarea celeilalte jumatati se poate face in acelasi act sau trebuie facuta sub alta denumire?pretul va fi mai inalt in conditiile prezentate_?mai sunt si datorii pe numele ambilor parinti pe care le voi plati eu daca fratii isi cer partea le pot cere valoarea datoriilor decedatului in, metri patrati ?multumesc anticipat

  • Stimata dna Mirela

   Daca fratii dvs doresc sa vina la mostenire nu puteti dezbate succesiunea in lipsa lor.
   Cota de jumatate pe care mama dvs o detine din bunul / bunurile sale dobandit / dobandite impreuna cu tatal dvs o veti putea obtine doar printrun act separat (vanzare, donatie), aceasta nefacand obiectul discutiei in cadrul procedurii de dezbatere a succesiunii.
   Pentru partea pe care mama o va obtine in caitate de mostenitoare a sotului sau puteti face, in cadrul procedurii de dezbatere a succesiunii, un partaj succesoral prin care mama va va ceda partea din bunul / din bunurile convenite (desigur, taxele vor fi distincte, pentru fiecare act / operatiune in parte, prin urmare mai mari, insa nu se poate altfel).
   In cazul in care fratii vor dori sa vina la succesiune, pentru eventualele cheltuieli facute de dvs pentru acestia puteti, fie sa conveniti sa faceti si cu ei partajul succesoral urmand ca dvs sa primiti un lot mai mare de bunuri sau un bun cu o valoare care sa includa si c/val cheltuielilor facute pentru acestia, fie sa va adresati instantei cu o actiune in pretentii (in acest caz, v-as sugera sa apelati la un avocat).
   Cu stima, notar State

 257. Buna ziua!
  Unchiul meu, decedat de curand, mi-a lasat in urma cu zece ani un testament notarial prin care imi lasa mostenire toate bunurile lui mobile si imobile. Unchiul nu are descendenti (copii). Parintii lui sunt decedati. A avut trei frati, acum decedati, dar are nepoti de la frati (asa cum sunt si eu). Intrebarea este daca in afara mea si a sotiei supravietuitoare, la succesiune mai participa si nepotii lui, sau mai trebuie declaratie de renuntare din partea acestora ?
  Multumesc.

  • Stimate dle Savu
   In lipsa rudelor de gradul I, dispozitia testamentara inlatura de la mostenire colateralii (fratii, surorile, nepotii de frati si surori) sub conditia, totusi, ca testamentul respectiv sa nu fie contestat de catre acestia pe calea actiunii in instanta si obtinerea unei hotariri de anulare sau de constatare a nulitatii testamentului. Dreptul acestor colaterali de a contesta testamentul nu va impiedica, insa, sa solicitati si sa obtineti in lipsa prezentei lor certificatul de legatar atata timp cat, cu ocazia dezbaterii succesiunii, nu se va constata existenta intentiei acestora de acceptare a mostenirii defunctului.
   In practica, insa, se intalnesc situatii in care beneficiarii testamentari, in masura in care relatiile cu rudele colaterale le permit acest lucru, solicita acestora declaratii de renuntare din dorinta de a clarifica, de la inceput, pozitia fiecaruia fata de succesiunea defucntului.
   Cu stima, notar State

 258. Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti daca este obligatorie dezbaterea succesiunii dupa moartea tatalui.
  Am auzit ca dupa noua lege se plateste amenda, lunar, daca nu s-a dezbatut succesiunea. Este adevarat?
  Va rog sa-mi spuneti toate detaliile.
  Va multumesc foarte mult si va doresc ca noul an sa va fie cu multa sanatate, belsug si impliniri!

  • Stimata dna Ileana
   Va multumesc si va urez, la randul meu, un An Nou plin de realizari si impliniri !
   In legatura cu intrebarea dvs, va pot spune ca exista o „sanctiune” pecuniara in cazul in care nu se dezbate succesiunea, insa nu sub forma aplicarii vreunei amenzi, ci in sensul ca, daca dezbaterea succesiunii nu are loc in termenul de 2 ani calculat de la data decesului mostenitorii vor fi nevoiti sa achite statului un impozit in procent de 1% din valoarea masei succesorale imobiliare ramasa de pe urma defunctului.
   Daca este obligatoriu sa se dezbata succesiunea ?
   Legea prevede, intradevar, un termen in care cel ce doreste sa mosteneasca sau sa se dezica de o mostenire trebuie sa actioneze in acest sens acceptand sau renuntand la succesiune, insa nu stabileste si un termen in care trebuie sa fie dezbatuta succesiunea.
   Prin urmare, daca o persoana doreste sa vina la succesiunea unui defunct, la care are drept de mostenire, trebuie sa accepte succesiunea in termenul legal de optiune (6 luni pentru succesiunile deschise pana la data de 1 oct 2011 si, respectiv, 1 an pentru succesiunile deschise dupa aceasta data), urmand ca dezbaterea succesiunii sa o realizeze oricand doreste, fie intrun termen de 2 ani de la data decesului, situatie in care nu va plati impozitul de 1% mentionat mai sus, fie peste acest termen de 2 ani asumandu-si obligatia de plata a impozitului respectiv.
   Cu stima, notar State

 259. In urma cu cativa ani,tatal nostru a decedat.Mama noastra a decedat si ea.Am ramas 4 frati,3 in viata si unul decedat,in urma caruia a ramas sotia si un fiu.Ne-a ramas mostenire o parcela de pamant si dorim sa facem succesiunea.Mentionez ca nu exista un testamant.Va rugam,daca nu este prea complicat,care este cota de mostenire a fiecaruia.Va multumesc anticipat,pt.raspuns.

  • Stimate dle Vatran
   Potrivit legii, bunurile ramase de la parinti sunt mostenite in cote egale de catre copii lor.
   In cazul in care, pana la data dezbaterii succesiunii parintilor, intervine decesul si al unuia sau al mai multora dintre acesti copii, rezultatul difera in functie de data decesului acestui / acestor copii raportata la data decesului parintilor sai /ai lor.
   De exemplu, daca copilul (A) decedeaza inaintea parintelui sau (B) la succesiunea lui (B) vor veni nepotii acestuia din urma (C) (nu si sotul lui A !).
   Insa, daca acopilul (A) decedeaza ulterior parintelui sau (B), la succesiunea lui (B) va fi declarat si (A), alaturi de ceilalti copii ai lui (B) urmand ca partea lui (A) din succesiunea lui (B) sa fie mostenita de proprii sai mostenitori (sotul supravietuitor si copii lui A).
   Prin urmare, in functie de data decesului fratelui dvs, in urma dezbaterii succesiunilor de pe urma parintilor (si, daca este cazul, a fratelui) bunurile ramase de pe urma defunctilor dvs parinti vor fi dobandite, in final, in cote de cate 1/4 de catre fiecare copil aflat in viata si, respectiv, o cota de 1/4 de catre nepotul dvs sau, dupa caz, de catre cumnata si nepotul dvs.
   Cu stima, notar State

 260. Am o nelamurire a murit tatal meu santem 4 frati tata recasatorit de 10 ani dar casa a fost cumparata anainte de casatorie multumesc mult

  • Stimate dle Gandu
   Pentru a putea sa dau un raspuns ar trebui sa stiu ce anume doriti sa aflati.
   Va astept cu mai multe amanunte intrun nou mesaj.
   Cu stima, notar State

 261. O problema de ordin moral am. Daca tatal meu a murit si eu am testament si ulterior am facut un precontract de vanzare cumparare, la un birou de avocatura, acum 4 ani cu clauza de intretinere si inmormantare, dar nu s-a finalizat actul de vanzare-cumparare. Daca fratele meu nu a vrut sa contribuie la inmormantarea parintelui, cum se face impartirea mostenirii ?
  Multumesc anticipat.

  • Stimate dle Laurentiu
   Daca de pe urma tatalui dvs. ati ramas doar dvs (copii) cotele de mostenire prevazute de lege sunt de 1/2 pentru fiecare.
   Daca, insa, doriti sa va prevalati de testamentul al carui beneficiar sunteti drepturile dvs succesorale difera in functie de forma testamentului.
   Ex, daca prin testament tatal dvs v-a gratificat doar in privinta unui bun, sub conditia recunoasterii si acceptarii dispozitiei testamentare de catre fratele dvs, veti putea dobandi si cota acestuia din bunul respectiv, devenind astfel unicul proprietar al acestui bun, urmand ca celelalte bunuri ramase de pe urma defunctului sa fie dobandite in mod egal impreuna cu fratele dvs.
   Insa, daca prin testament ati fost gratificat cu intreaga mostenire ce a ramas de pe urma tatalui dvs, potrivit legii, veti putea dobandi, evident in aceleasi conditii de recunoastere si acceptare a testamentului de catre frate, o cota de 3/4, fratele urmand sa dobandeasca o cota de 1/4 din mostenire aceasta, deoarece, legea stabileste (chiar, in contra vointei testatorului) o cota disponibila (prin urmare, de care acesta poate dispune) de jumatate din cota legala a mostenitorului rezervatar negratificat prin testament.
   In ceea ce priveste precontractul de vanzare, daca acesta prevedea doar clauza de intretinere ( si nu era un contract de intretinere) iar termenul prevazut pentru incheierea contractului nu expirase la data cand a intervenit decesul ati putea avea posibilitatea invocarii, in cadrul procedurii de dezbatere a succesiunii, a respectarii, de catre celalalt mostenitor, a obligatiei asumate de tatal dvs prin acest precontract, respectiv obligatia de a va vinde partea sa mostenita din acest bun (este doar o parere formulata in lipsa documentelor pe care le detineti, prin urmare va trebui sa o interpretati doar ca o ipoteza de lucru).
   Cu stima, notar State

 262. Buna seara
  In urma cu circa 5 ani fostul meu sot a decedat
  Am aflat despre acest eveniment doar dupa 2 ani de la deces fiindca dupa divort nu am tinut legatura.
  In timpul casatoriei am achizitionat impreuna un apartament.
  Cum as putea dezbate succesiunea,avind in vedere ca avem impreuna 2 copii,care au ramas cu mine (sint majori)?

  Multumesc

  • Stimata dna Ela
   Fiind divortati (la data decesului) dvs nu aveti vocatie succesorala de pe urma defunctului. Prin urmare, daca nu s-a dezbatut succesiunea, cererea o va putea face, in acest sens, oricare dintre copii dvs urmand sa va prezentati la notar pentru a confirma cota fiecaruia dintre fostii soti la dobandirea apartamentului (aceasta, in cazul in care, dupa divort, sau cu ocazia divortului, nu ati facut si un partaj de bunuri comune).
   Alte amanunte le veti obtine, evident, de la notarului care va dezbate succesiunea.
   Cu stima, notar State

 263. In urma cu o saptamana Tatal meu a decedat.
  Eu sunt fiul provenit ditr-o casatorie anterioara.
  Din cite stiu eu a ramas un apartament achzitionat pe timpul casatoriei actuale, si-o suma de bani intr-un cont
  bancar. Suma exacta si banca nu le stiu dar este destul de importanta.
  Ce trebuie sa fac, si cit la suta din suma i-mi revine.
  Va multumesc
  Dan Balasa

  • Daca nu optati sa formulati cerere de dezbatere a succesiunii in termen de 1 an de la data decesului tatalui dvs va trebui ca, in acest termen, sa faceti o declaratie de acceptare a succesiunii ramase de pe urma acestuia.
   In privinta cotelor de mostenire, daca tatal dvs nu a mai avut copii, nu a lasat testament, iar sotia sa este in viata, cotele sunt:
   – 1/4, sotia supravietuitoare si
   – 3/4, dvs.
   Aceste cote se aplica la masa succesorala formata din bunurile ce au apartinut defunctului (fie in intregul lor, pentru bunurile ce au apartinut numai acestuia, fie in cota de bun comun, respectiv 1/2, pentru cele obtinute impreuna cu sotia/iile sale)

 264. buna seara,va rog sa imi raspundeti la o intrebare daca se poate:in urma cu multi ani a decedat tatal meu ,in urma a ramas mama care nu are acte pe casa si nu am dezbatut nici succesiunea,mentionez ca am avut o sora care a decedat cu foarte mult timp in urma,in urma ei raminind o fata si un baiat.acum mama ar dori sa-si faca acte pe casa urmind ca aceasta sa imi ramina mie fiind singurul copil.ce ma sfatuiti sa facem sa fim in legalitate.va multumesc

  • Daca respectiva casa a fost edificata de parintii dvs, impreuna sau a apartinut numai tatalui dvs, va trebui mai intai sa dezbateti succesiunea ramasa de la tata. Precizez ca, in cazul acesta, deoarece va fi declarata mostenitoare si sora dvs (sau copii ei, daca aceasta a decedat inaintea tatalui), casa se va imparti, in final, intre mama dvs, dvs si verii dvs astfel incat, in acest caz, mama nu va poate lasa toata casa, ci doar partea sa, cealalta parte putand fi obtinuta prin act de vanzare, donatie sau partaj de la verii dvs.

 265. Buna Seara. Am o mare rugaminte la Dumneavoastra:Suntem 2 fratii crescuti de buncii din partea mamei la domiciliul lor de la varsta de 6 luni.Mama pana acum un an si cateva luni cand bunicul nostru a decedat, find si ultimul, bunica find decedata din anul 2009. Mama a trait la Bucuresti venind la noi la tara la bunici ocozional in vizita.Ea este recasatorita de mai bine de 10 ani.De cand a decedat bunicul cum am precizat find si ultimul, mama sa mutat cu sotul ei la tara unde am crescut noi in casa bunicilor.Actele de proprietate sunt in totalitate pe numele bunicului nostru.Precizez ca mama este singurul copil al bunicilor.Cu mama nu ne inpacam de loc, dumneiei doreste a ne da afara din casa. Rugamintea mea la dumneavoastra este daca imi puteti da un sfat in aceasta situati ma-si bucura mult, si poate ati putea sa ne ajutati in aceasta situatie.Si ti-n sa precizez la fel ca la inmormantarea bunicei am contribuit si noi in procente de 60% din toate costurile , si la inmormantarea si spitalizarea bunicului am contribuit in totalitate doar noi cu 100% din toate cheltuielile fara a avea nici o pretentie la ajutor de mormantare, de care a beneficiat tot mama.Avem mortori ca acolo am crescut ,copilarit,si acolo locuim de cand neam nascut plus martori cum ca am contribuit la inmormantari si de fiecare data i-am ajutat pe bunici cu ce am putut, zinand cont ca mama nu se afla la domiciliul lor. Ce drept avem noi ? ce putem face? Va multumesc. Cu stima Anca Ivan. Va rog un raspuns urgent.

  • Din pacate, dvs nu aveti dreptul la mostenirea bunicilor singura persoana recunoscuta de lege cu aceasta vocatie fiind mama dvs.(doar daca mama ar renunta la succesiune ati avea vocatie la mostenirea bunicilor dvs).
   In privinta cheltuielilor cu inmormantarea, in cazul in care puteti dovedi cu acte contributia dvs la aceste cheltuieli, ati putea sa solicitati recuperarea lor de la mostenitoare (mama dvs).

 266. Matusa mea, adica sora tatalui meu a decedat in luna septembrie 2013.Unchiul meu in ianuarie 2013.Nu au avut copii. De inmormantare s-a ocupat o verisoara, care a primit prin procura o suma mare de bani de la matusa mea ptr. a se ocupa de cele necesare inmormantarii. Verisoara, a luat toate actele si de deces si de proprietate a apartamentului pe care il avea matusa mea si nu vrea sa deschidem succesiunea.Mentionez ca nici macar nu au fost anuntate rudele din partea unchiului meu despre decesul matusii mele.Din cate stiu si ele ar avea dreptul la mostenire.Cum putem sa procedam ptr. a deschide succesiunea daca singurele acte pe care le avem ,este o copie de pe certificatul de deces al matusii mele pe care il detine o alta verisoara de a mea.Tatal meu, este decedat si deci pe langa ceilalti frati ai lui asi avea si eu drept la mostenire.Va multumesc anticipat.

  • Primul lucru care trebuie sa-l faceti (daca nu ati facut-o pana acum) este sa dati o declaratie notariala de acceptare a succesiunii ramase de pe urma matusii dvs deoarece, daca nu o faceti in termen de 1 an de la decesul acesteia, vi s-ar putea contesta calitatea de mostenitoare, apoi sa va adresati unui birou notarial din raza teritoriala a ultimului domiciliu al defunctei pentru dezbaterea succesiunii (daca obtineti actele necesare sau sunteti citata ca urmare a solicitarii de dezbatere a succesiunii de catre verisoara dvs) sau, daca nu va intelegeti cu ceilalti mostenitori, prin instanta.

 267. Buna ziua,
  Dupa ce am primit certificatele de mostenitor, in care scrie cota fiecaruia, daca exista intelegere intre parti se poate renunta? (suntem 3 mostenitori, nu am facut inca partajul dar avem certificatele de mostenitori; acum cand vrem sa facem partajul 2 dintre noi vrem sa renuntam in favoarea celui de-al treilea mosenitor….se poate face asest lucru?)
  Multumesc aniticipat,

 268. In cazul in care a decedat si sotul supravietuitor si au ramas ca mostenitori copiii, se mai face act de lichidare a regimului comunitatii legale?

 269. buna seara.cum se procedeaza cand o persoana are rol, iar restul de 4 persoane au rol impreuna ,acestia fiind frati.am vrea sa dezbatem mostenirea.va multumecc

 270. Singur mostenitor parinti morti cum dovedesc asta pentru vanzarea unui teren mostenire a tatalui meu si trei frati ai dansului care sunt in viata si sunt deacord sa vand partea lui.vreau un rsp va rog

  • Stimate dle Ciprian
   Dovada o faceti cu certificatul de mostenitor emis ca urmare a dezbaterii succesiunii tatalui dvs.
   Prin urmare, pentru a putea incheia actul de vanzare va trebui sa dezbateti succesiunea (daca nu ati facut-o) de pe urma tatalui pentru partea sa din acest teren, sa deschideti rol fiscal pe numele dvs. pentru cota mostenita si sa intabulati terenul in Cartea Funciara.
   Cu stima, notar State

 271. Buna ziua.Va rog sa-mi spuneti daca bunica mea in urma decesului bunicului meu poate sa instraineze altcuiva averea.mentionez ca are o fiica (mama),s-a facut succesiune dupa bunicu dar acuma bunica nu se mai înțelege cu mama si are in cap tot felul de prostii(are 87 de ani).Va multumesc anticipat si astept un raspuns de la Dvs.

  • Stimate dle Pop
   Bunica poate instraina bunurile sale actul fiind perfect valabil in masura in care aceasta, ca de altfel oricare alt vanzator, indiferent de varsta, are discernamantul necesar pentru incheierea unui asemenea act.
   Cu stima, notar State

 272. Buna ziua,
  Va rog sa imi raspundeti daca se poate la urmatoarele intrebari:

  1. Tatal meu a murit in februarie anul trecut si trebuie sa dezbatem succesiunea(casa, teren totul e facut de mama si tata): este mama, eu si sora mea. Cum ne sfatuiti sa procedam sa ii cedam noi fetele totul mamei pentru a scoate o singura carte funciara ulterior cu costuri mai mici? (si ce umari are aceasta renuntare, daca intre timp mama decedeaza noi mai mostenim ceva?);

  2. Sub ce forma sa ne dea mama noua fetelor tot acum ca dupa decesul ei sa nu mai impartim nimic? Care varianta e mai ieftina?

  3. Se poate dezbate succesiunea in Bucuresti daca domiciliul parintilor este in Buzau si al fetelor in Bucuresti?

  Va multumesc din suflet si astept cu nerabdare raspunsurile dumneavoastra, deoarece trebuie sa comunic cat mai repede varianta aleasa.
  Calcan Clara

  • Stimata dna Clara
   1. Daca tatal dvs avea frati/surori in viata la data decesului sau nepoti de frati/surori (daca acestia din urma au decedat inaintea tatalui dvs) nu va sfatuiesc sa renuntati la succesiunea tatalui dacat daca sunteti sigure ca rudele tatalui sus amintite nu au pretentii la succesiune deoarece, in lipsa descendentilor, legea da dreptul colateralilor (frati/surori/nepoti ai acestora) sa vina la succesiune alaturi de sotul supravietuitor. Prin urmare, daca tatal dvs nu avea, la data decesului, rude dintre cele amintite mai sus, puteti renunta la succesiune certificatul urmand a se elibera pe numele mamei dvs. (renuntarea la succesiunea tatalui nu afecteaza dreptul dvs de a o mosteni pe mama)
   2. Mama poate sa faca act/e de donatie sau un act de impartire a bunurilor sale intre dvs, copii. Precizez, insa, ca, daca prin donatie aceasta va putea sa va dea fiecareia oricare din bunurile pe care le detine, indiferent de valoarea acestor bunuri, prin actul de impartire va trebui sa imparta toate bunurile pe care le detine, pe cat posibil in mod egal fiecareia dintre fiicele sale. Ca si costuri, in oricare din cele doua variante, taxele se calculeaza in functie de valoarea bunurilor transmise.
   3. Ultimul domiciliu al tatalui dvs fiind in Buzau veti putea dezbate succesiunea in Buzau, nu in Bucuresti.
   Cu stima, notar State

 273. buna ziua! tatal a murit mama traieste si mai am un frate!!!as avea o intrebare: in urma mortii tatalui meu au ramas 2 locuri de veci si o gradina cu o cabana construita(locurile de veci concesionate pe 99 de ani pe numele lui si gradina plus cabana mostenita de la bunica mea..mama lui). eu am ajuns sa nu ma mai inteleg nici cu mama nici cu fratele drept urmare as dori sa deschid succesiunea. fratele meu s.a declarat unic mostenitor si a schimbat rolul la locurile de veci lucru care m.a deranjat. as dori sa stiu ce trebuie sa fac acum…cum as putea contesta ce a facut el? are vreo valoare actul ce i.a fost eliberat sau nu?

  • Stimata/e Emiha
   Nu stiu ce act are fratele dvs, daca acesta este in posesia certificatului de mostenitor in baza caruia a trecut locurile de veci pe numele sau, iar daca nici dvs nu stiti, puteti afla acest lucru solicitand relatii, in acest sens, de la Camera Notarilor. Daca s-a emis certificat de mostenitor de pe urma tatalui dvs la dezbaterea succesiunii caruia nu ati fost chemat aveti posibilitatea sa solicitati instantei anularea certificatului, dar, inainte de a face acest lucru, v-as sugera sa luati legatura cu un avocat.
   Cu stima, notar State

 274. Buna seara, am si eu o intrebare mi.a decedat bunicul si mai suntem in viata doar nepoti 3 la numar dintre care o nepoata a renuntat la mostenirea mamei printr-o declaratie in 2003,iar celalalt nepot vrea sa imi cedeze mie,cum se poate face ca sa nu cheltuim foarte mult si sa nu facem contract de vanzare cumparare intre noi.Va multumesc

  • Stimata dna Nadina
   La succesiunea bunicului vor veni rudele cele mai apropiate in grad de rudenie aflate in viata la data decesului acestuia (bunica si copii acestora, dupa caz). Faptul ca una dintre nepoate a renuntat la succesiunea mamei sale nu are legatura directa cu succesiunea bunicului. Prin urmare, daca mama acesteia a decedat anterior bunicului, verisoara dvs va trebui sa accepte sau sa renunte la succesiunea bunicului (in acest caz, doar daca toti copii bunicului dvs. ar fi decedati anterior acestuia, ati putea fi singura mostenitoare daca cele doua verisoare ale dvs ar renunta la succesiunea bunicului). Daca, insa, copii bunicului erau in viata la data decesului acestuia, mostenirea se va imparti in mod egal intre acestia, iar partea fiecaruia dintre ei va reveni mostenitorilor lor. Insa, cum nu dati detalii asupra rudelor dvs (de la bunici la dvs., nepoatele) nu va pot da un raspuns concret la intrebarea dvs. Reveniti cu detalii.
   Cu stima, notar State

 275. In ce conditii unul din cei trei copii a unei familii in care spuravetuitor este doar tatal ar putea trece o parte(sau toata) motsenirea parinilor(bunuri mobile si imobile) pe numele sau fara sa stie celati doi copii.mentionez ca nu a avut loc dezbatere de mostenire in urma decesiului sotiei.

  • Stimata dna Maria
   La dezbaterea succesiunii trebuie chemate toate persoanele cu vocatie succesorala (in cazul dvs. si ceilalti doi copii), iar nedeclararea lor in cererea formulata in fata notarului constituie fapta sanctionata de codul penal.
   Prin urmare, nu puteti dezbate succesiunea defunctei si obtine certificatul de mostenitor doar pe numele dvs fara a-i anunta si pe ceilalti doi copii ai acesteia (depinde de ei daca vor sa accepte sau nu succesiunea, insa, de declarat va trebui sa-i declarati in cererea ce o veti formula la notar).
   Cu stima, notar State

 276. Buna ziua!
  Am si eu o intrebare si va rog sa-mi raspunde-ti.
  Tatal meu a murit acum doi ani si jumatate si nu am deschis inca succesiunea. Tin sa mentionez ca sunt fiica legitima a tatalui meu si mai am un frate tot legitim si pe mama adica sotia tatatui meu, cu care a detinut un apartament de trei camere in Bucuresti. Vreau sa-mi spune-ti cum se imparte mostenirea (respectiv apartamentul)intre mama, fratele si mine.
  Va multumesc anticipat!

  • Buna ziua stimata dna Nica
   In cazul prezentat de dvs., mostenirea va revine, potrivit legii, astfel:
   – o cota de 1/4 din masa succesorala – sotiei supravietuitoare si
   – o cota de 3/4 din masa succesorala – descendentilor (dv. si fratelui dvs.), impreuna.
   Precizez, ca din masa succesorala pot face parte bunuri, fie in intregime, daca acestea au apartinut numai defunctului, fie in cota (de regula) de 1/2, daca bunurile au fost dobandite impreuna cu sotia supravietuitoare, in cote egale.
   Prin urmare, daca apartamentul a fost dobandit de parintii dvs, impreuna, in timpul casatoriei lor, mama dvs va detine (din intregul apartament) o cota totala de 5/8 (partea sa 1/2 cumparata plus 1/8 (1/4 din 1/2) mostenita de la sotul sau), diferenta de 3/8 din totalul apartamentului urmand a fi impartita, in mod egal, intre dvs. si fratele dvs.
   Daca, insa, apartamentul a fost dobandit numai de tatal dvs. (ex, prin mostenire), cotele ce vor fi detinute de fiecare din dvs din intregul apartament vor fi: – mama -1/4 (2/8), – dvs. 3/8 , – fratele 3/8.
   Cu stima, notar State

 277. Spuneti-mi va rog pentru succesiune unui teren de 3hectare in jud Teleorman detin testament care l-am autentificat dupa deces defunctul nu a fost casatorit legal nu are copii m-ar interesa aproximativ cat ar costa si cat dureaza ca timp MULTUMESC

  • Stimate dle Madalin
   Deoarece, calculul taxelor se face in functie de valoarea terenului stabilita conform Ghidurilor orientative aflate la dispozitia birourilor notariale, iar incadrarea terenului intro anumita zona se face pe baza datelor rezultate din actele de proprietate si din declaratiile dvs, ma aflu in imposibilitatea de a va comunica o suma, fie si estimativa motiv pentru care, pentru a putea obtine aceste informatii va trebui, fie sa ne contactati la numerele de telefon afisate pe site, fie sa va adresati oricarui birou notarial.
   In ceea ce priveste durata procedurii dezbaterii succesorale aceasta difera in functie de documentele pe care le detineti si, respectiv, de cat de repede le obtineti pe cele care va sunt solicitate de catre notar si, evident, de programul notarului, insa, in marea majoritate a cazurilor, in conditii normale, certificatul de mostenitor se poate elibera intrun interval de 1-2 saptamani de la data formularii cererii.
   Cu stima, notar State

 278. buna ziua,
  am cumparat o masina al carui proprietar a decedat anul trecut.sotia si fiica acestuia au hotarat sa o vanda cea din urma locuind in strainatate si pt intocmirea actelor a zis ca trimite o procura.din cate am inteles nu s a dezbatut mostenirea, fiica fiind singurul copil.inca nu stim ce contine acea procura.se poate face vanzarea?

  • Stimata dna Adriana
   Daca autoturismul a fost dobandit de defunct, casatorit fiind, mostenitorii acestuia o pot vinde numai dupa ce vor dezbate succesiunea.
   Pentru a face vanzarea, fiica aflata in strainatate ar trebui sa dea procura atat pentru dezbaterea succesiunii, cat si pentru vanzarea autoturismului.
   Cu stima, notar State

 279. buna ziua.referitor la succesiune as dori niste indrumari,va rog.tatal meu a decedat in 2008,acesta fiind divortat de mama din 2004.in urma divortului mama nu a avut nici o pretentie la partaj.sunt unicul copil si as dori sa incep demersurile pt succesiune.detin actul de deces dar nici un act de proprietate de al tatului de pe casa si terenurile detinute.in schimb detin o sentinta civila in urma uni partaj succesoral intre tatal meu si cei doi frati ai sai.in aceasta sentinta civila se stabileste clar ce ii revine fiecaruia dintre frati.am scos acele anexe de la primaria unde a avut ultimul domiciliu.din sentinta reiese ca ii mai revin inca 2 terenuri in niste sate din apropieredi,terenuri care ajungand la fata locului nu erau declarate la primarie pe numele tatalui.am depus cerere de trecere pe rol pe numele tatalui,platit impozitele la zi.mai departe la notar cu ce trebuie sa ma prezint ca sa demonstrez bunurile detinute de tata?e suficienta aceea sentinta,anexa 24 si pt celelalte terenuri adeverinte in care figureaza ca fiind inscris in registrul agricol?e nevoie de cadastru,planuri de situatie?va multumesc

  • Stimata dna Anca
   Pentru a putea dezbate succesiunea este nevoie sa prezentati notarului actele de dobandire a bunurilor ce le veti declara ca fiind ramase de pe urma tatalui dvs.
   Precizez, ca nu sunteti obligata sa solicitati certificatul de mostenitor pentru toate bunurile ce au apartinut tatalui dvs.
   In cazul in care, pentru anumite bunuri, obtinerea actelor doveditoare a proprietatii este de durata, insa doriti certificatul pentru alte bunuri puteti declara, pentru inceput, doar bunurile pentru care detineti actele de proprietate, urmand ca, ulterior, sa solicitati certificat si pentru restul bunurilor.
   In privinta terenurilor dobandite de tatal dvs prin partaj veti depune sentinta definitiva si certificatele de atestare fiscala de la Primaria unde sunt situate terenurile.
   In ceea ce priveste casa si terenul dobandite in timpul casatoriei cu fosta sotie, daca nu puteti obtine un exemplar de la aceasta, va trebui sa faceti demersuri pentru obtinerea unei copii din arhiva conforma cu originalul, fie la Camera Notarilor (daca aceasta a preluat arhivele fostelor Notariate de Stat, in cazul in care contractul a fost incheiat la Notariatul de Stat), fie de la notarul public mentionat in act (daca actul a fost autentificat de un birou notarial public), fie de la Arhivele Nationale.
   De asemenea, veti avea nevoie de certificat de atestare fiscala.
   Pentru dezbaterea succesiunii nu este obligatoriu ca imobilele sa aiba cadastru (daca, totusi, tatal dvs a inceput demersurile pentru intocmirea acestuia, va trebui sa il prezentati notarului care va dezbate succesiunea).
   Sfatul meu este sa va adresati unui notar de pe raza teritoriala a ultimului domiciliu al tatalui dvs caruia sa-i prezentati situatia si actele pe care le detineti pentru ca, acesta, sa va poata da informatiile suplimentare privind toate documentele de care veti avea nevoie pentru obtinerea certificatului de mostenitor.
   Cu stima, notar State

 280. Buna ziua,
  Nu imi este foarte clar cum se calculeaza succesiunea in cazul decesului parintilor. Mentionez ca a murit mama in 2004, apoi tata in 2007 si nici tata cat traia nu a facut succesiune dupa mama dar nici eu cu fratele meu nu am facut pana acum succesiunea dupa ei.
  Intrebarea mea este, daca se calculeaza 2 succesiuni, mama, apoi tata si costurile se insumeaza sau se poate calcula o singura data, avand in vedere ca totul se imparte la 2, eu si fratele meu.
  Multumesc anticipat

  • Stimata dna Lala
   Taxele notariale se calculeaza pentru fiecare succesiune in parte avanduse in vedere, atat valoarea bunurilor defunctului, cat si calitatea de mostenitor a fiecarei persoane in parte.
   Spre exemplu.
   Pentru succesiunea ramasa de pe urma mamei dvs., vor fi avute in vedere:
   – fiecare bun succesoral, privit, dupa caz, in integralitatea lui (daca acesta a apartinut in intregime defunctei) sau in cota din bun detinuta de defuncta (daca, spre exemplu, bunul a fost dobandit impreuna cu tatal dvs in timpul casatoriei)
   -persoanele care, potrivit legii, au dreptul la succesiune si cotele de mostenire pentru fiecare (in cazul dvs., tatal, in calitate de sot supravietuitor cu o cota de 1/4 si dvs, copii, in calitate de descendenti de gradul I cu o cota comuna de 3/4 )
   Avand in vedere valoarea fiecarui bun in parte se va stabili valoarea intregii mase succesorale la care se vor aplica cotele mentionate mai sus, atat in ceea ce priveste drepturile, cat si obligatiile succesorale, printre care si obligatia de plata a taxelor.
   Prin urmare, daca de pe urma parintilor dvs, ar fi ramas o casa mostenita de mama de la parintii sai in valoare de 200lei si un teren cumparat de parintii dvs in valoare de 200lei:
   La succesiunea mamei ati avea drept bunuri succesorale:
   – casa = 200 lei si
   – o cota de 1/2 din teren = 100lei
   Valoarea masei succesorale ar fi de 300lei
   Costurile s-ar calcula raportat la valoarea totala de 300lei si ar fi suportate in cota de 1/4, de tatal dvs si de 3/4 de dvs copii.
   La succesiunea tatalui ati avea:
   – cota de 1/4 din casa (cota mostenita de la sotie) = 50lei (1/4 din 200lei)
   – cota de 5/8 din teren ( cota de 1/4 din 1/2 (1/8) mostenita de la sotie plus cota sa de 1/2 detinuta ca urmare a cumpararii impreuna cu mama dvs) = 125 lei (5/8 din 200lei).
   Valoarea masei succesorale ar fi de 175lei
   Costurile pentru aceasta succesiune ar fi calculate la valoarea de 175lei si ar fi suportate in mod egal de dvs si fratele dvs.

   In concluzie, chiar daca, in final veti ajunge sa detineti bunurile parintilor dvs. in mod egal cu fratele dvs., cotele de mostenire din aceste bunuri si cheltuielile cu cele doua succesiuni vor fi stabilite concret, pentru fiecare parinte (succesiune) in parte.

   Sper ca am reusit sa va ajut sa intelegeti mai bine modul de calcul al taxelor succesorale in cazul prezentat de dvs.
   Cu stima, notar State

 281. Buna seara,am si eu o nelamurire si va rog frumos daca ma puteti ajuta cu cateva raspunsuri.Mama mea a murit acum 8 luni tatal il am mort de acum 40 de ani,iar eu sunt singurul copil ramas.Asadar am inceput succesiunea pe locul de veci al mamei mele din luna august am trecut peste faza cu actele ,,,cu martorii …apoi am fost trimisa pe la cimitir apoi pe la consiliul local de adm. a cimitirelor…si acum in cele din urma astept pe 15 noiembrie sa se emita de la consiliul local de adm. a cimitirelor acest act de proprietar al locului sau ceva de genul asta…nelamurirea mea este ca..in acest timp am primit o citatie din nou de la notariat sa ma prezint..intrebarea mea este de ce sunt chemata din nou la notariat,.. nu se finalizeaza totul odata cu iesirea acelui act de la consiliul local de adm.a cimitirelor?(repet sunt singurul si unicul mostenitor)Daca merg acolo m-ai platesc iar ceva?Va multumesc anticipat

  • Stimata dna Vali
   Daca termenul de dezbatere a succesiuni, pe care vi l-a comunicat notarul, a expirat fara sa va prezentati si nu i-ati adus la cunostinta data cand vi se elibereaza actul pentru a stabili un alt termen, acesta nu are de unde sa stie daca va mai intereseaza sa continuati procedura, iar pentru a afla acest lucru a fost nevoit sa va citeze sau, poate altul este motivul, de aceea, va trebui sa il contactati pentru a afla motivul.
   Faptul ca ati primit citatia nu trebuie sa va ingrijoreze, insa procedura de dezbatere a unei succesiuni este clar stabilita de lege iar notarul trebuie sa o respecte.
   Precizez ca, in cazul in care nu va prezentati la termenul mentionat in citatie, dosarul poate fi suspendat, iar continuarea procedurii poate avea loc doar prin repunerea pe rol a dosarului in baza unei noi cereri.
   Cu stima, notar State

 282. Buna ziua,
  Va rugam sa ne spuneti care sunt mostenitorii unei persoane care nu a fost niciodata casatorita, nu are copii (naturali sau infiati), nu mai are parinti, bunici, unchi/matusi de sange, ci doar verisori primari si un unchi prin alianta (sotul unei matusi, sora cu mama defunctei).
  Va multumim!

  • Stimata dna Aurora
   In situatia prezentata de dvs, mostenitorii persoanei decedate vor fi verii sai primari (evident, daca acestia accepta succesiunea. Daca nu vor accepta succesiunea se va declara vacanta succesorala bunurile urmand a fi culese de Statul Roman)
   Precizez, insa, ca aceasta este situatia in cazul in care decesul persoanelor mentionate de dvs a intervenit inainte de data decesului defunctei in cauza.
   Daca, la data decesului defunctei se afla in viata oricare din persoanele amintite (parinti, bunici, unchi, matusi) aceasta persoana va avea dreptul la mostenire (chiar daca, ulterior, a decedat), excluzandu-i de la mostenire pe verii primari sau venind impreuna cu acestia la mostenirea defuctei, dupa caz.
   Pentru mai multe amanunte va puteti adresa oricarui notar public prezentandu-i, in acest scop, toate actele pe care le detineti.
   Cu stima, notar State

 283. Buna ziua! Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele intrebari:

  Fiica mea a decedat. A avut un apartament cumparat de ea, in care am locuit impreuna. Nu a fost casatorita, nu are nici un copil. Are o sora vitrega (dupa tatal ei, decedat in 1977), care a beneficiat de calitatea de mostenitor a lui, la toate bunurile ramase (terenuri, casa in care a locuit sotul meu cu prima lui sotie, redate dupa 1990). Eu si fiica mea nu ne-am inscris atunci la succesiune. As vrea sa va intreb daca eu sunt acum unicul mostenitor al fiicei mele, sau are cota parte din mostenire si sora vitrega?
  De asemenea, as vrea sa va intreb daca eu, in calitate de sotie de veteran de razboi beneficiez de gratuitate la locul de veci. Va multumesc anticipat pentru timpul acordat!

  • Stimata dna Mona

   La succesiunea fiicei dvs aveti dreptul, potrivit art.978 lit a) Cod civil, la o cota de 1/4, iar sora defunctei la o cota de 3/4 din bunurile fiicei decedate.
   La ce-a de-a doua intrebare, raspunsul este afirmativ. Potrivit art. 17 din legea nr. 44/1994, actualizata (citez) ” Veteranilor si vaduvelor de razboi li se asigura in mod gratuit, dupa caz, incinerare, locuri de veci in cimitirele civile ori locuri de inhumare in cimitirele militare sau civile.”

   Cu stima, notar State

 284. Buna ziua, am si eu o intrebare. In 1999 mi-a decedat sotul,nu am facut succesiunea,am ramas cu un copil,intre timp am cunoscut pe cineva am mai facut un copil,de curand ne-am cununat,intrbarea mea este,daca vreau sa fac succesiunea cum sa procedez cat mai repede,pentru cavreau sa dezbat succesiunea pentru a pune apartamentul in vanzare, deoarece vrem sa plecam din tara?

  • Stimata dna Dracea
   Va trebui sa va adresati unui birou notarial din raza teritoriala a ultimului domiciliu al defunctului pentru dezbaterea succesiunii.
   Cererea o puteti face dvs, daca la data decesului erati casatorita cu acesta sau fiica defunctului.
   Daca apartamentul nu este intabulat in Cartea Funciara, pentru a-l putea vinde va trebui ca, dupa ce obtineti certificatul de mostenitor, sa il depuneti la organul administrativ local de care apartine apartamentul pentru deschiderea rolului fiscal pe numele mostenitorilor si sa luati legatura cu un expert cadastrist pentru intocmirea documentatiei cadastrale si intabularea acestuia pe numele mostenitorilor
   Nota: Pentru incheierea contractului de vanzare vi se va solicita certificat de performanta energetica pentru apartament, prin urmare, dupa obtinerea certificatului de mostenitor, va trebui sa luati legatura cu o persoana autorizata in acest sens pentru a va elibera acest certificat.
   Cu stima, notar State

 285. tatal meu a decedat acum doi ani mama este in viata si noi suntem trei frati unul din frati a locuit cu ei acesta a mai construit o bucatarie atunci cind era si tatal meu cum se imparte mostenirea

  • Stimata dna Constantina

   Cotele de mostenire sunt, in situatia prezentata de dvs, urmatoarele:
   – mama (sotia supravietuitoare) – cota de 1/4
   – dvs. si ceilalti 2 frati – cota de 3/4, impartita in mod egal
   Precizez ca, aceste cote se vor aplica avanduse in vedere modul de dobandire a bunurilor de catre tatal dvs. Pentru bunurile ce au apartinut numai acestuia, se vor aplica la intregul bun (mama va avea 1/4 iar dvs, copii, 3/4 din intregul bun) iar, daca bunul a fost dobandit de ambii parintii, cotele se vor aplica la cota de 1/2 a tatalui (mama va avea 1/4 iar dvs, copii, 3/4 din jumatate).
   In privinta bucatariei construita de fratele dvs, in masura in care acesta nu detine acte de proprietate pe numele sau pentru bucatarie, ea va intra la mostenire situatie in care, daca fratele constructor va avea pretentii pentru c/val constructiei, ceilalti mostenitori urmeaza sa il despagubiti. Daca, insa, doriti ca aceasta bucatarie sa ramana fratelui dvs, avand in vedere ca aceasta este considerata ca fiind dobandita de parintii dvs, impreuna, aveti posibilitatea sa faceti un act de partaj succesoral pe jumatatea mostenita, iar mama dvs sa incheie cu fiul sau si un contract de donatie pentru jumatatea sa din bucatarie (daca imobilul nu este intabulat, aceste acte pot fi incheiate numai dupa intabularea lui pe numele tuturor).
   Cu stima, notar State

 286. Buna ziua, am si eu o intrebare. Cat timp dureaza o succesiune a unui apartament in conditiile care toti ceiilalti membri ai familiei renunta la bunuri prin semnatura in favoarea mea. Va intreb pentru ca am angajat o avocata de 8 luni si se pare ca nu isi prea da interesul. Va multumesc

  • Stimata dna Gologan
   Daca va referiti la durata procedurii de dezbatere a succesiunii in fata notarului aceasta variaza, intre cateva zile, saptamani sau luni, in functie de actele depuse la dosar, de complexitatea cauzei si de programul notarului.
   Daca aveti toate actele necesare (acte de stare civila, acte de proprietate pentru bunurile declarate, certificatele si celelalte documente solicitate de notar) si va prezentati la termenul stabilit puteti obtine certificatul si in trei zile, indiferent daca celelalte persoane care ar putea veni, potrivit legii, la succesiune renunta la aceasta sau o accepta si se prezinta impreuna cu dvs la notar.
   Daca, insa, aveti proces pe rol in legatura cu aceasta succesiune avocatul ales va poate da lamuririle necesare in legatura cu toate aspectele procesului, inclusiv durata acestuia.
   Cu stima, notar State

 287. Tatal meu mi a lasat mostenire 3 ha de pamant .Eu am 5 copii din prima casatorie . Ma intereseaza daca dupa decesul meu sotia actuala cu care am act de casatorie are dreptul la mostenirea lasata de tatal meu .

  • Stimata dna Ciocarlan
   Daca, de pe urma unei persoane decedate raman, drept persoane cu vocatie succesorala, sotul si copii defunctului (indiferent daca acestia sunt copii din casatoria cu sotul supravietuitor, din afara casatoriei, din casatorii anterioare ori din adoptie) sotiul supravietuitor are dreptul la o cota de 1/4 din bunurile ce vor exista la data decesului in patrimoniul defunctului.
   Prin urmare, daca la data decesului vor exista in patrimoniul dvs si cele 3ha de teren, sotia va avea dreptul la o cota de 1/4 din acestea, chiar daca le-ati dobandit prin mostenire de la tatal dvs.
   Cu stima, notar State

 288. buna ziua va rog sa mi lamuriti citeva nelamuriri parinti mei au facut acte sorei mici contracte de intretinere cu drept de abitatitie cit traiesc sora a fost plecata in spania din 2002 pina in 2012 cind sa dus acasa pt ca nu avea de munca si a avut grija de tata pina in 7martie cind tata a decedat ,dar anul in care a stat acasa nu a avut nici un venit a stat cu ei in casa traind din pensiile lor a facut 2 imprumuturi de 10000roni in numele lor pt ca a facut nunta dar imprumuturile lea platit din pensile lor cum ea nu are copii si eu sint divortata aveam o intelegere cu ea ca ,casa ramina ficei mele eu am ajutato sa modernizeze casa parinteasca va intreb pot sa o chem in instanta daca ea are cantract de intretinere din 1996 multumesc

  • Stimata dna Carmen
   Atata timp cat dvs nu ati fost parte in contract iar parintii dvs nu au solicitat anularea contractului, se prezuma ca sora dvs si-a indeplinit obligatia asumata fata de acestia prin contractul incheiat, prin urmare, dvs nu aveti posibilitatea sa atacati contractul pentru motivul neandeplinirii obligatiei de intretinere a parintilor de catre sora dvs. sau al unei intelegeri verbale cu aceasta (cel mult, va puteti indrepta cu o actiune in pretentii fata de sora pentru eventualele sume cheltuite cu modernizarea casei, evident, daca puteti proba acest lucru, dar, printro astfel de actiune nu veti putea obtine proprietatea asupra casei, iar, legat de aceasta posibilitate va sugerez sa luati legatura, in prealabil, cu un avocat).
   Cu stima, notar State

 289. pentru inceput Buna seara,sunt fica unui barbat care la nastere ma recunoscut si ii port numele el sa casatorit cu o alta femeie nu au facut copii dar au trait impreuna 20 de ani.Au realizat imreuna o casa pe unteren mostenit de la parintii lui,plus a obtinut ceva teren mostenit de la bunici,au mai cumparat impreuna un alt teren,sotia avea un baiat dintr-o alta casatorie,spun avea pentruca aceasta sotie a murit in urma cu un an jumate ,nu sa facut succesiune dupa ea si acum de mai bine de o luna a murit si tatal meu.Am fost anuntata de toate acestea de un frate de al tatalui meu.Eu am fost la notar si am incercat pe cale amiabila rezolvarea dar acest fiu promite ca vine si el la notar si nu mai ajunge,nu stiu ce sa fac mai departe pentru ca el are cheile casei si alte document legate de casa si titlu de proprietate.Ce ma sfatuiti?,Cum ar trbui sa procedez mai departe?.Va multumesc

  • Stimata dna Marta
   Daca aveti dosar pentru dezbaterea succesiunii inregistrat la un birou notarial colegul meu va va da toate informatiile de care aveti nevoie.
   Daca nu a fost inceputa procedura dezbaterii succesiunii aveti posibilitatea formularii unei actiuni in instanta. In acest caz, v-as sugera sa luati legatura, mai intai, cu un avocat pentru a va indruma, atat in ceea ce priveste formularea cererii de chemare in judecata, cat si asupra procedurilor ce va trebui sa le urmati pe parcursul integului proces.
   Cu stima, notar State

 290. Buna ziua!
  Am urmatoarea problema: matusa sotului meu doreste sa faca succesiunea dupa mama sa (bunica sotului meu), decedata in 2008 si sa vanda sfertul ei de mostenire.
  Ca sa fiu mai explicita: bunicii sotului meu au avut 3 copii: matusa sotului meu, un unchi si mama sotului meu (care era singur la parinti). In anul 2004 s-a facut succesiunea dupa bunicul sotului, decedat in 2000, si apoi dupa soacra mea decedata in 2002 (tatal sotului meu era decedat din 1994).
  Mostenirea este un teren extravilan agricol din care fiecare avea cate 1/4 – bunica, unchiul, matusa si sotul meu. Pentru acest teren exista titlul de proprietate (cel cu tricolorul), mostenitorii au platit impozit fiecare pentru partea lui si am luat Certificat fiscal de la Taxe si Impozite. Acest teren nu este intabulat sau mai bine zis nu are cadastru facut – nu stiu daca este acelasi lucru.
  Se poate face succesiunea fara sa fie intabulat terenul respectiv?
  Am ajutat-o pe matusa sa adune actele care trebuie duse la notariat (anexa 24, copii dupa certificatele de casatorie, de nastere si de deces, certificat fiscal), dar astazi m-a sunat si mi-a spus ca trebuie sa iau de la Primarie „certificatul de urbanism” (pentru ca terenul este extravilan – nu stiu ce a inteles ea). Eu stiam ca certificatul de urbanism se cere pentru constructii noi, pentru alipiri sau dezmembrari de terenuri. Ma puteti lamuri despre ce certificat de urbanism este vorba?
  Multumesc mult pentru raspuns,
  Gabriela D.

  • Stimata dna Gabriela
   Pentru a dezbate succesiunea nu este obligatoriu ca terenul sa fie intabulat.
   In privinta ultimei dvs intrebari, va pot preciza faptul ca, potrivit Regulamentului de punere in aplicare a Legii privind activitatea notariala (republicat), la intocmirea actelor care au ca obiect terenuri notarul este obligat ca, in cuprinsul actului, sa mentioneze daca acesta este teren intravilan sau extravilan, asa cum rezulta din actele de proprietate prezentate. Daca din aceste acte nu se poate stabili daca terenul este intravilan sau extravilan notarul va solicita partii prezentarea documentelor emise, in acest sens, de autoritatea administrativa locala. Probabil, aceasta este cauza pentru care vi s-a solicitat acest certificat, insa, cel mai indicat ar fi sa il intrebati pe notarul care a solicitat acest document si sunt sigura ca va va explica care a fost motivul.
   Cu stima, notar State

 291. Buna ziua, daca se poate sa ma lamuriti si pe mine in legatura cu o mostenire.Tatal meu a decedat,iar o parte din bunurile lui sunt mostenite de la parintii sai(are acte de proprietete in urma succesiunii dupa bunici),era casatorit cu mama noastra(3 frati),la partea succesorala dupa tata i_a parte si mama noastra?

  • Stimata dna Lucia
   Daca, la data decesului, parintii dvs erau casatoriti mama dvs are dreptul la o cota de 1/4 din masa succesorala, cealalta cota de 3/4 urmand a se imparti, in mod egal, intre dvs, copii. Prin urmare. mama va avea dreptul la o cota de 1/4 si din bunurile mostenite de tatal dvs de la parintii sai.
   Cu stima, notar State

 292. Stimata d-na State:
  Sora tatalui meu a decedat fara a avea sot sau copii. Singurii urmasi sunt un frate in viata, care la randul sau are cate un copil din doua casatorii diferite si eu ca singurul fiu al celuilat frate decedat (tatal meu).
  Va rog sa-mi spuneti ce procent din bunurile immobile ale matusii mele imi vor revenii dupa succesiune.
  Va multumesc frumos,

  • Stimate dle Mihai
   Bunurile matusii dvs. vor reveni celor 2 frati ai sai in cote de 1/2 pentru fiecare. In cazul tatalui dvs., daca a decedat ulterior matusii, pentru cota acestuia va trebui sa dezbateti succesiunea dupa ce obtineti certificatul de mostenitor de pe urma matusii. Daca a decedat anterior sorei sale, dvs. (si fratii dvs, daca e cazul) veti fi declarat/i mostenitor/i in locul tatalui dvs.
   Cu stima, notar State

 293. Am si eu o nelemurire f.mare ca nici nu stiu de unde sa incep…Bunica mea a avut 2 copii pe tatal meu si inca o fata,in urma cu 9 ani a murit bunicul meu,akm 4 ani tatal meu si anul acesta matusa mea,cum parinti erau divortati relatia dintre mine si rudele paterne nu a fost una foarte stransa si nu stiu daca sau facut succesiuni.in acest moment bunica mea are 80 de ani si as dori sa stiu ce drepturi am la casa bunici sau daca ea poate lasa acte altcuiva tin sa precizez ca matusa mea nu a fost casatorita si nu are copii.multumesc anticipat si sper sa ma puteti ajuta.

  • Stimata dna Mihaela
   Pentru a afla daca s-au dezbatut succesiunile de pe urma bunicului si a tatalui va puteti adresa Camerei Notarilor Publici de pe raza teritoriala a ultimului domiciliu al celor doi defuncti.
   In privinta cotei de mostenire, avand in vedere ca matusa dvs nu a avut copii, in calitate de nepot de fiu predecedat, aveti vocatie la intreaga mostenire a bunicii dvs. daca sunteti singurul sau nepot.
   In ceea ce priveste ultima dvs intrebare, da, bunica poate instraina bunurile ce-i apartin oricarei alte persoane, operatiuni perfect valabile atata timp cat aceasta are discernamantul actelor si faptelor sale.
   Cu stima, notar State

 294. Buna ziua,
  Va solicit cateva clarificari pentru urmatoarea situatie:
  – parinti decedati in urma cu peste 20 de ani
  – act de proprietate pe numele lor pe un teren de aprox. 5000mp, o casa batraneasca si un teren agricol la camp
  – nu s-a deschis actiune succesorala la vremea respectiva
  – au 3 copii casatoriti, dintre care unul a decedat in urma cu 5-6 ani
  – fratele decedat avea sotie si nu avea copii, acesta fiind cel care a ramas in casa parinteasca si a avut grija de gospodarie
  – nu s-a demarat actiunea succesorala nici dupa moartea acestuia
  – ceilalti 2 frati in viata au cate un copil
  – se doreste de comun acord realizarea succesiunii
  Intrebarile mele ar fi:
  – care sunt persoanele care participa la masa succesorala? Cei doi frati in viata si sotia celui decedat?
  – care este cota parte a fiecaruia dintre ei?
  Va multumesc pentru amabilitatea de a-mi raspunde la intrebarile de mai sus si astept cu interes clarificarile Dvs.

  • Stimata dna Victoria

   Aveti de dezbatut 3 succesiuni
   1) succesiunea primului parinte decedat
   Mostenitori:
   -sotul aflat in viata – 1/4 (2/8)
   -cei 3 copii – 3/4 (3/8 fiecare)
   2) succesiunea celui de-al doilea parinte
   Mostenitori:
   -cei 3 copii, cate o cota de 1/3 fiecare
   3) succesiunea fratelui
   Mostenitori:
   -sotia – 1/2 (2/4)
   -cei doi frati – 1/2 (1/4, fiecare)
   Desi cel de-al trei-lea frate este decedat la data cand dezbateti succesiunile parintilor, acesta are vocatie la succesiunile acestora deoarece era in viata la data decesului parintilor sai (pentru prezenta, va fi chemata, insa si sotia sa).
   Dat fiind faptul ca cei doi copii aflati in viata vin la succesiunea, atat a parintilor, cat si a fratelui lor, indicat ar fi sa dezbateti toate cele trei succesiuni in acelasi timp.
   Cu stima, notar State

 295. Stimata dna notar STATE va rog sa ma lamuriti dezbat mostenirea dupa bunica decedata bunica are trei copii din trei una e decedata la dezbaterea mostenirii cei doi copii ai batranei impreuna cu nepotul din partea fiicei decedate a acceptatat dezbaterea succesoreala la notariat unu dintre copii a cedat cota parte din mostenire nepotului deci asa sa inteles in fata notarului domnul notar a redactat actele dar culmea ca in loc sa scrie pe actul de dezbatere ca unu dintre copii ia cedat de bunavoie cota parte din mostenire in favoarea nepotului domnnul notar la dezmostenit am cerut insistent sa modifice actul dar domnul notar a recunoscut ca a gresit in fata noastra deci avem si martor si ca nu vrea sa mai modifice greseala ia m cerut sa inchie dezbaterea succesoreala si ca inaintam in instanta nici asa nu a dorit domnul notar acum nu stiu cum sa fac tinand cont ca am platit o mie de euro am chitante cu care dovedesc ca am platit intrebarea mea este daca un notar public care a recunoscut ca a gresit in mod abuziv nu e normal sa repare greseala care a facut o .Ce trebuie sa fac in cazul in care DOMNUL NOTAR a gresit e obligat sau nu sa respecte decizia mostenitorilor de drept si cum sa imi recuperez banii inapoi .va multumesc si mult repect va doresc .

  • Stimata dna Tudora

   Asa cum am mai mentionat si cu alte ocazii atunci cand intrebarile ce-mi sunt adresate se refera la acte sau proceduri aflate in lucru la alti notari sau in instanta ma abtin sa fac comentarii asupra acestora si sper ca si dvs sa intelegeti de ce fac acest lucru. Motivele sunt simple. Deoarece, pe de o parte, asa este corect fata de colegii mei (notari sau judecatori) sa procedez, iar pe de alta parte, deoarce nu sunt in posesia tuturor informatiilor legate de aceste proceduri.
   Voi face, insa, referire la aspectele juridice legate de subiectul pus in discutie.
   In prezentarea dvs. rezulta ca unul dintre cei doi copii a dorit sa renunte la partea sa de mostenire in favoarea nepotului.
   Potrivit art 1.120 Cod civil cel ce renunta la succesiune este considerat ca nu a fost niciodata mostenitor, iar partea sa se va imparti intre toti mostenitorii care au acceptat succesiunea. Cu alte cuvinte, chiar daca cel ce renunta la partea sa doreste ca aceasta sa revina unui anumit mostenitor, de ea se vor bucura toti mostenitorii. Intr-o astfel de situatie niciun notar nu poate face altfel.
   Nu stiu ce si-a dorit, de fapt, fiul de care vorbiti, dar, daca in fata notarului a declarat ca renunta la partea sa de mostenire dand si declaratie in acest sens, notarul nu mai avea cum sa-l treaca in certificatul de mostenitor.
   Cu stima, notar State

  • Stimata dna Elena
   Dezbaterea succesiunii poate avea loc oricand daca acceptarea succesiunii s-a facut in termenul legal (6 luni de la deces, pentru persoanele decedate inainte de 1 oct 2011, respectiv 1 an de la deces, pentru persoanele decedate dupa data de 1 oct 2011).
   Cu stima, notar State

  • Stimate dle Florian
   Daca persoana in cauza a decedat inainte de 1 oct. 2011, termenul de optiune succesorala este de 6 luni de la data decesului, iar daca decesul a intervenit dupa data de 1 oct 2011, termenul este de 1 an de la data decesului.
   Precizez ca termenele amintite sunt teremne prevazute doar pentru exprimarea optiunii de a accepta sau de a renunta la succesiune, nu pentru dezbaterea acesteia. Odata acceptata in termen (in cazul renuntarii nu se mai pune problema) succesiunea poate fi dezbatuta oricand.
   Cu stima, notar State

 296. buna ziua as vrea sa ma lamuriti si pe mine in legatura cu o mostenire.
  socrul meu a fost casatorit cu soacra mea timp de 52 de ani si au avut 8 copii.
  ei au intretinut impreuna pe parintii socrului care le-a lasat mostenire un teren si o casa .la casa au mai adaugat impreuna 2 camere .
  socrul in urma cu 10 ani s-a intabulat in teren si casa ,fara sa o treaca si pe soacra mea pe acte.soacra a murit in urma cu 4 ani si nu s-a facut succesiunea,iar acum socrul meu a facut contract de intretinere uneia dintre cumnate.
  as vrea sa va intreb ceilalti copii nu au nici un drept dupa mama?

  • Stimata dna Gabriela
   Deoarece terenul si casa au fost mostenite de socru de la parintii sai acestea erau bunurile sale si nu putea sa o treaca pe soacra dvs in acte decat printrun act de instrainare (donatie intre soti), iar in privinta celor 2 camere, atata timp cat acestea apar in acte ca fiind ale socrului (mai ales daca au fost facute fara autorizatie de construire in care sa fie mentionata si soacra) acesta putea sa le instraineze fara a cere acordul celorlalti copii.
   Pentru a va raspunde la ultima intrebare revin la ce am spus mai inainte. Imobilul (terenul si casa), fiind mostenit de socrul dvs de la parintii sai, apartinea doar socrului, nu si soacrei, prin urmare imobilul nu putea fi decalarat ca fiind bun ramas de la defuncta pentru ca sotul dvs si ceilalti copii ai sai sa aiba ce mosteni (cel mult, acestia ar fi putut sa pretinda, daca era cazul, c/val contributiei mamei lor la edificarea celor 2 camere). Daca, insa, au ramas bunuri dobandite doar de soacra dvs (ex, prin mostenire) sau de aceasta impreuna cu sotul sau in timpul casatoriei (ex. prin cumparare), sotul dvs si fratii sai le vor imparti in mod egal.
   Cu stima, notar State

 297. Buna ziua !
  As dori sa deschid succesiunea in instanta, dupa sotul meu care a decedat in anul 1996 si am doi copii majori cu el, din care unul locuieste in strainatate de mult timp si nu doreste sa se prezinte la succesiune de buna voie, dar nici nu doreste sa renunte la partea lui. Succesiunea ar trebui facut pe un teren intravilan de 5400 mp pe care este si o casa si alte terenuri. Intrebarea mea este daca pot sa evaluez eu valoarea terenului sau trebuie expert si daca copilul meu din strainatate nu se prezinta la proces, se poate face succesiunea fara el si daca dureaza mult? eu daca nu ma pot prezenta la judecata, pot sa imputernicesc pe nepotul meu sa ma reprezinte la succesiune ? cota parte pe care mostenesc dupa sotul meu este de 1/4 si copii 3/4 ? Va multumesc anticipat pentru ajutor

  • Stimata dna Elisabeta
   In cazul in care fiul dvs nu se prezinta la proces instanta va pronunta hotararea in lipsa acestuia.
   Da, puteti da procura nepotului dvs sa va reprezinte in instanta.
   Cotele prevazute de lege pentru sotul supravietuitor si copii sunt: 1/4 pentru sot si 3/4 pentru copii.
   In privinta evaluarii terenului, daca nu se solicita si partajul succesoral, valoarea avuta in vedere pentru taxare este, de regula, valoarea bunului imobil conform Ghidului orientativ al valorii imobilelor intocmit la cererea Camerei Notarilor din raza teritoriala in care se afla terenul. In cazul in care se solicita si partajul bunurilor evaluarea acestora se face prin expertiza dispusa de instanta. Pentru amanunte, insa, v-as sugera sa luati legatura cu un avocat.
   Cu stima, notar State

 298. Doamna Notar,
  Buna ziua,am si eu o nelamurire ,fratele meu a decedat in 1992, intre timp a decedat si sotia acestuia si nu au avut copii ,el avea in proprietate 7 ha de teren si o casa de locuit,mentionez ca dupa decesul sotiei m am trezit cu un certificat de mostenitor pe numele sotiei fara a fi chemati la succesiune vreunul dintre mostenitori,mentionez ca sunt singura sora in viata si vreau sa stiu daca sa procedat corect

  • Stimata dna Carp
   Daca fratele dvs a lasat intreaga mostenire sotiei sale printrun testament in forma autentica (facut la notar), testament ce ar trebui sa fie mentionat in certificatul de mostenitor, iar certificatul a fost eliberat in baza acestui testament, raspunsul este afirmativ deoarece, conform legii, nu era obligata sa va cheme la sucesiune atata timp cat testamentul nu a fost contestat. Daca, insa, nu a existat un astfel de testament ar trebui sa luati legatura cu notarul care a emis certificatul.
   Cu stima, notar State

 299. Buna ziua
  Va rog frumos dacă puteți sa ma ajutați cu un răspuns în următoarea problema:
  Bunica mea a decedat în urma cu 17 ani rămânând 3 moștenitori: bunicul , mama și un unchi, la un apartament de 2 camere. Bunicul este hotărât sa îmi lase mie partea lui de moștenire, întrebarea mea este cum trebuie sa procedeze bunicul tanand cont ca unul dintre moștenitori nu dorește sa participe la succesiune.

  • Stimate dle Gabriel
   Nu spuneti daca bunicul dvs doreste sa renunte la succesiune si sa va lase partea sa de bun comun din apartament (daca acesta a fost dobandit impreuna cu bunica) sau daca doreste sa fie declarat mostenitor si sa va lase intreaga sa cota (cea dobandita cu bunica si cea mostenita de la aceasta). De asemenea, nu spuneti cine doreste sa renunte la succesiune, mama sau unchiul?
   In aceste conditii, un raspuns ipotetic si sumar ar fi:
   In primul caz (daca renunta), va poate instraina partea sa de bun comun (1/2) printrun act de vanzare, donatie, intretinere, etc
   In al doilea caz (accepta mostenirea), va accepta succesiunea iar dupa obtinerea certificatului de mostenitor va putea sa va instraineze intreaga sa cota printrun act din cele mentionate mai sus.
   In cazul in care cel ce nu doreste sa participe la succesiune (in sensul ca vrea sa ramana strain de succesiune) este unchiul puteti deveni singurul mostenitor in conditiile in care unchiul, copii acestuia (daca e cazul), mama, fratii dvs (daca e cazul) si bunicul dau declaratie de neacceptare a succesiunii. Daca apartamentul este bunul comun al ambilor bunici bunicul va poate instraina partea sa din actul de dobandire (1/2) dvs devenind, astfel, singurul proprietar al apartamentului.
   Precizez, renuntarea/neacceptarea nu se poate face doar cu privire la un bun din succesiune, ia priveste intreaga succesiune.
   Cu stima, notar State

 300. Buna ziua!Am o rugaminte,daca se poate saimi dati un raspuns la o intrebare:este adevarat ca daca platesti timp de 10ani impozitul la casa(casa fiind a parintilor care au decedat acum 4oani,nu s-a facut succesiunea,nu mai este necesar ca fratii(un frate si o sora)sa renunte la succesiune,casa revenindu-mi mie?!Eu am intretinut-o,am reparat,am investit.Va rog sa imi dati un raspuns.Va multumesc.

  • Stimate dle Gosa
   Pentru a mosteni trebuie sa accepti succesiunea celui decedat.
   Acceptarea poate fi expresa (printrun inscris, de regula declaratie notariala) sau tacita (prin acte sau fapte din care rezulta intentia de a mosteni).
   In cazul dvs, daca sora si fratele doresc sa vina la mostenire si fac dovada acceptarii succesiunii in termenul legal acestia vor putea fi declarati mostenitori chiar daca nu au participat la cheltuielile cu intretinerea si plata impozitelor pentru casa respectiva.
   Prin urmare, pentru a se putea elibera certificatul de mostenitor doar pe numele dvs. va trebui ca, in cazul in care sora si fratele nu au dat pana acum o declaratie de acceptare a succesiunii, sa dea declaratii de renuntare la succesiunile parintilor lor.
   In cazul in care nu va intelegeti asupra mostenitorilor sau a bunurilor aveti calea actiunii in instanta pentru dezbaterea sucesiunilor sau uzucapiune, dupa caz (v-as sugera sa luati, insa, legatura cu un avocat)
   Cu stima, notar State

 301. Buna ziua!!

  Se poate dezbate o succesiune fara titlurile de proprietate in original- intrucat posesorul acestora refuza predarea cat si dezbaterea efectiva a succesiunii?
  Multumesc !

  • Stimata dna Alina
   Pentru dezbaterea succesiunii este obligatoriu ca toate actele, atat cele de stare civila, cat si cele privind bunurile defunctului, sa fie prezentate notarului in original.
   Daca persoana care se opune la dezbaterea succesiunii este persoana cu vocatie la acea mostenire puteti dezbate succesiunea in instanta.
   Cu stima, notar State

 302. Buna ziua….

  am o intrebare…..
  tatal meu a murit acum 11 ani….iar noi pana azi nu neam gandit sa facem succesiunea…..suntem 5 frati (majori toti…dintre care 3 casatoriti)as vrea sa stiu…..daca taxa de succesiune este aceeasi daca am fi facut-o in primul an de deces….valoarea apartamentului ar fi in valoare de 37000 Euro….. as vrea sa stiu taxa pt succesiune cat e…….daca imi puteti face o valoare …….va multumesc frumos …..
  ast raspuns…..

  o zi frumoasa

  • Stimata dna Oana
   Taxele datorate pentru obtinerea certificatului de mostenitor sunt cele aflate in vigoare la data dezbaterii succesiunii, prin urmare ati fi platit taxele conform legislatiei de acum 11 ani.
   In privinta calculelor va trebui sa va adresati unui birou notarial din localitatea dvs. unde, pe baza actelor prezentate, vi se va comunica cuantumul acestora.
   Cu stima, notar State

 303. Tatal meu a decedat in anul 1999.Nu am facut succesiunea la momentul respectiv deoarece nu am frati . Mama mea traieste. Apartamentul a ramas in continuare pe numele tatalui. Tatal meu avea un certificat de actionar , dar deoarece este decedat si noi nu am facut succesiunea nu pot sa primesc devidende pe el.Il am si acum . Va rog sa-mi spuneti daca se poate face succesiunea numai pe certificatul de actionar , nedispunand de banii necesari ptr. a face si pe apartament.Va multumesc anticipat .

 304. Stimata dna Elena
  In functie de anul, locul intocmirii si forma juridica a actului pot fi obtinute copii de la Camerele Notarilor Publici sau de la Arhivele Nationale ale Romaniei prin Directiile Judetene, respectiv cea a Municipiului Bucuresti.
  Cu stima, notar State

 305. Buna ziua ,
  Am si eu o intrebare legata de succesiunea bunicii din partea tatalui meu.Tatal meu a avut un unchi care este decedat in anii ’90 fara copii.Dupa 90 dupa recuperarea terenurilor agricole se face partajul intre 4 persoane desi erau 5 fratii.Sotia unchiului decedat recupereaza terenul prin testament lasat de acesta desi la vremea respectiva nu exista nici un teren caci titlul de proprietate este dat dupa anii ’95, ’96.Aceasta hotareste sa vinda terenul iar tatal meu , in tot acest timp a platit impozitele ptr ea.Problema lui cum poate fi despagubit pentru a recupera banii pe care primaria l-a obligat sa-l plateasca.
  Care ar fi actiunea in instanta pentru a recupera banii ?

 306. buna ziua as avea nevoie de o informatie tatal meu a murit in anul 2011 si am vrea sa facem succesiunea suntem mama si 3 frati .Fratele meu a facut anul trecut prin notar o declaratie cum ca renunta la tot si mama vrea sa mi doneze mie un apartament si sorei mele apartamentul ei in care locuieste .Intrebarea mea este 1)cum poate mama dona casa( in care locuiest) sorei mele dar sa aiba dreptul doar dupa moartea mamei 2)cat timp dureaza succesiune in sine ca toate actele sa fie gata 3)si actele de la noua mea casa trebiue sa le fac eu sau ies dupa ce s a terminat succesiune

  • Stimata dna Mihaela
   Daca apartamentele sunt intabulate pe numele parintilor, odata cu succesiunea puteti face si partajul succesoral prin care dvs. si sora dvs va schimbati intre dvs cotele mostenite, iar mama va cedeaza dvs si sorei partea sa din cele 2 apartamente conform intelegerii. Pentru partea sa de bun propriu din cele doua apartamente (daca acestea au fost dobandite de parinti impreuna) mama o poate dona asa cum v-ati inteles, in cazul sorei, cu clauza de uzufruct viager (altfel spus, ii va dona nuda proprietate asupra cotei sale din apartamentul respectiv).
   Daca apartamentele nu sunt intabulate, va trebui ca partajul si donatiile sa le incheiati dupa obtinerea certificatului de mostenitor si inscrierea acestuia in Cartea Funciara.
   Daca aveti toate documentele necesare dezbaterii succesiunii puteti obtine certificatul intrun termen relativ scurt (1-2 saptamani, in functie si de agenda de lucru a notarului).
   Proprietatea asupra noii dvs case (deci, si actele) o obtineti dupa parcurgerea pasilor de mai sus.
   Precizez, ca se poate renunta la partaj in locul acestuia putandu-se incheia tot acte de donatie (varianta optima o veti alege dupa ce obtineti toate informatiile, inclusiv cele privind taxele, de la notarul care urmeaza sa intocmesca actele). In lipsa posibilitatii de a verifica actele pe care le detineti eu nu va pot sugera o varianta concreta.
   Cu stima, notar State

 307. buna seara,

  Am o matusa care a decedat. Sotul mtusii a decedat inaintea ei cu un an.(nu aveau copii impreuna,sotul are o fiica din alta casatorie si matusa are un frate de mama(tatal meu))
  Matusa a deschis succesiunea dupa el la un notar public invocand testamentul lasat de sot(sotul matusii avea o fiica din alta casatorie pe care nu o dorea ca mostenitoare).In anul 2006 ei si-au facut 2 testamente reciproce prin care se numeau legatari universali peste toate bunurile . Pana sa se finalizeze succesiunea matusa a decedat, la mostenire vine acum tatal meu si fiica sotului din prima casatorie.
  1.Cum se vor impartii bunurile lor in aceasta faza?
  2.Se va tine cont ca sotul a decedat inainte si se va merge pe testamentul lasat de el?

  Matusa avea bunuri proprii(terenul pe care este construita casa este pe numele matusii(teren mostenire de la parintii ei; si un cont in banca din vanzarea unei parti din terenul matusii)(au adus modificari casei dupa vanzarea terenului).

  3. se poate deschide succesiunea la un alt notar pentru a se elibera certificat de mostenitor pe aceste bunuri(teren si cont) si apoi sa mergem sa finalizam si succesiunea inceputa la celalalt notar?

  Va multumesc!

  • Stimate dle Ionut
   In cazul prezentat de dvs. este vorba de doua succesiuni distincte.
   Deoarece exista dosar de dezbatere a succesiunii sotului matusii pe rolul unui birou notarial toate informatiile legate de aceasta succesiune vi le va da colegul meu.
   In ceea ce priveste succesiunea de pe urma matusii dvs. puteti face cerere de dezbatere a succesiunii pentru bunurile acesteia la orice birou notarial din raza teritoriala a ultimului domiciliu al acesteia. Insa, dat fiind faptul ca aceasta (matusa) are vocatie succesorala la mostenirea sotului sau este de preferat sa solicitati biroului notarial care are in lucru succesiunea sotului sa dezbata si succesiunea matusii urmand ca, in final, sa vi se elibereze un singur certificat de mostenitor pentru cele doua succesiuni. Daca veti proceda la dezbaterea separata a celor doua succesiuni aveti in vedere ca, dupa ce veti obtine si certificatul de pe urma sotului matusii va trebui sa va intoarceti la notarul care va elibera certificatul de pe urma acesteia sa ii solicitati suplimentarea succesiunii cu bunurile mostenite de matusa de la sotul sau. Pentru a evita aceasta procedura complicata va sugerez sa solicitati dezbaterea succesiunii matusii aceluiasi birou care are in lucru dosarul sotului sau (evident, daca este de acord si colegul meu sa preia si cel de-al doilea dosar).

   Cu stima, notar State

 308. buna ziua stimate State

  taxa de timbru pentru succesiune poate fi scutit sau reducere pentru handicap sau salariu mic (sub 600 lei /luna)?(sunt major ) -daca se poate ,atunci care este procedura ? . stim ca pentru minori poate scutit,

  va multumesc

 309. Buna ziua
  Va prezint urmatoarea situatie si va rog sa-mi raspundeti.
  Am fost infiata de fratele tatalui meu si de sotia lui fiind primul copil.Dupa patru ani s-a nascut sora si dupa patru ani fratele.
  In anul1999 tatal vitreg a murit.
  Sotia lui a dechis succesiune in 2001.M-am prezentat si am acceptat succesiunea pur si simplu
  nestiind ce a facut mama vitrega cu cei doi frati.
  Din 2001 si pana in2003 am primit citatii acasa pe rol fiind judecarea
  actiunii civile pt iesire din indiviziune formulata de reclamanta Radu Emilia domiciliata in Rm Sarat in contradictoriu cu paratii:Zane Catalina,Radu Danut si subsemnata
  In ultima citatie erau mentionate
  urmatoarele.Radu Emilia solicita admiterea actiunii in sensul de a se
  constata ca de pe urma defunctului
  Radu Dumitru ,ca avere succesorala au ramas urmatoarele
  suprafetele de teren mentionate in actiune.Suprafata de 5503 mp situata in extravilanul comunei Grebanu,din care:3230 mp vie si 2330 mp arabil.Suprafata de 162,60 mp in intravilanul Mun.Rm Sarat
  si o remorca mica auto evaluata la
  5mil.lei.
  Pasivul succesoral este in suma de
  46 mil.lei si a fost suportat in totalitate de RE.Ca mostenitori sunt
  reclamanta RE in calitate de sotie
  supravietuitoare si reclamantii ZC,
  RD si TC in calitate de fii.
  Pasivul succesoral in cuantum de 46 mil.lei format din:16 mil.lei ch
  de inmormantare,15mil.lei pomeni
  si parestase,15 mil.lei cruce.
  Solicita sa se constate calitatea de
  comostenitori a partilor in cote de
  1/4 pentru reclamantaRE, si cate
  1/4 pentru fiecsre parat asupra suprafetei de teren de 3230 mp vie
  si 5/8 pt reclamantaRE si 1/8 pt fiecare parat asupra suprafetei de teren de2330 mp si 162,60 si remorca auto.Referitor la pasivul succesoral cota va fi 5/8 pt reclamanta si 1/8 pt fiecare parat.
  Paratii ZC,RDsi TC desi legal citati
  nu s-au prezentat la nici un termen de judecata.Parata Zane Catalina va
  plati sulta paratei TC(persoana in cauza) in suma de 2 mil.lei.
  Remorca auto va fi atribuita reclamanteiRE.Fiecare parat va achita reclamantei RE cate 5750000
  lei reprezentand 1/8 din pasivul succesoral.Obliga fiecare parat la cate 413250 lei ch de judecata catre reclamanta RE.
  Mie mi-a revenit 291mp teren arabil si 800mp vie.
  De la notar am primit o hartie cu
  urmatoarele mentiuni:
  Incheiere de autentificare nr1418
  2001 18 iunie.In fata meaMarinescu Titi notar public ,s-au prezentat
  TC care in nume propriu, dupa citirea actului,a consimtit la autentificarea lui i a semnat toate ex . Pe verso Declaratie
  TC declar ca accept succesiunea ramasa dupa urma tataluiRD prin preluarea de bunuri din masa succesorala in calitate de fiica.
  Masa succesorala si mostenitorii
  vor rezulta din dezbateri.
  Eu am facut doua copii dupa cele doua imobile pe care le au in Rm Sarat.Le-am facut cu cateva zile inainte de a merge la notar.
  Mama vitrega si cei doi frati au fost surprinsi ca am avut tupeul sa fac acest lucru spunandu-mi de fata cu notarul ,ca nu am dreptul la cele doua imobile.
  Este vorba de un apartament cu trei camare in care am crescut de mica
  Copie :Contract de vanzare cumparare nr190/intre RA GOSCOM jud Buzau si
  RADU LIVIU DANUT domiciliat in Rm Sarat posesor al BI eliberat in
  14 11 1983 el fiind nascut in1969.
  In baza Decretului Lege nr61 din 7 02 1990 ca urmare a aprobarii cererii 24638 din19 12 1990 a intervenit urmatorul contract:RA Gascom Buzau vinde siRadu Danut
  cumpara locuinta aflata in Str.Al I Cuza bl 20ap3 parter.Locuinta se va vinde este nu este ocupata in baza contractului de ichiriere nr6154 din 4 12 1968 si este compus din 3camere de locuit cu o suprafsta utila de 56,38mp precum si o cota indiviz. de 8,33 din suprafata comuna a imob.O data cu locuinta se vand si urmatoarelr(depenfinte, anexe gospod.garaj )Pretul locuintei conf.
  proces. verbal nr5 din 12 02 1991 este de 119846lei din care pretul garajului si a noxei8653,9.Pretul locuintei se va achita astfel;avans 13784lei pretul garajilii al boxei 8653lei imptimut de la CEC 97410.
  Copie Dosar 2315/1997 Pe rol fiind
  Judecarea actiunii civile formulata de reclamantaRadu Catalina in contradictor cu paratii Radu Dumitru si Radu Emilia.
  La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamanta Radu Catalina personal ,parata Radu Emilia, persoana lipsa paratul Radu Dumitru.
  Reclamanta Radu Catalina cheama in judecata pe paratii RE si RD solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate ca paratii i-au vandut o casa situata in B-dul
  Eroilor parcela4.Actiunea a fist legal timbrata cu suma de 432080lei.In motivarea de facut a actiunii reclamanta arata ca in data de 15 06 1994 intre ea si parintii ei
  a intervenit o conventie de vanzare cumparare a unei case de locuit situata in B-dul Eroilor parcela4
  formata din parter 3camere,2holuri
  baie ,bucatarie,la etaj3 camere, hol,baie,bucatarie,cat si terenul aferent de 800 mp cu clauza de uzufruct viager.Paratii au tergiversat incheierea actului in forma autentica.Fiind orezenta in instanta parata RE a precizat ca atat ea cat si sotul ei sunt de acord cu actiunea formulata de reclamanta.
  Aceste doua imobile nu au facut parte din masa succesorala.Radu Emilia mi-a zis ca lasa averea cui vrea.Ea fiind avocat a stiut cum trebuie sa procedeze ca sa ma inlature de la mostenire dupa moartea tatalui vitreg.
  Nu am primit certificatul de mostenitor.
  Am primit sulta in luna mai 2012.
  DECLARATIE
  SubsemnataTC am primit de la Zane Catalina intreaga sulta in valoare de 200 ron,pe care aceasta mi-o datora in baza sentintei civile nr1911/08 11 2002 pronuntata la judecatoria Rm Sarat in dosarul nr 563/2002,in sedinta publica din8 11 2002 si declar ca nu mai am nici o pretentie trecuta,przenta si viitoare
  de la Zane Catalina cu privire la sulta.Prezenta declaratie e necesara autoritatilor competente.
  Tehnoredactat la Biroul Notarului Public Elena Denis Gheorghevici Sos Giurgiului nr124 sector4 Bucuresti.
  Va rog sa-mi spuneti cum sa procedez pentru a primi partea de mostenire care mi se cuvine
  Astept raspunsul dumneavoastra.
  VA MULTUMESC

  • Stimata dna Tudor
   Pentru orice bun al defunctului pentru care nu s-a dezbatut succesiunea sunteti coproprietar in cota stabilita prin certificatul de mostenitor deja emis, iar daca vreun astfel de bun a fost instrainat fara sa participati la incheierea tranzactiei va trebui sa luati legatura cu un avocat pentru a va sfatui asupra pasilor de urmat.
   Precizez ca sopul creerii acestui site a fost acela de a oferi informatii si raspunsuri la intrebari legate de activitatea notariala de aceea, pentru aspecte ce tin de activitatea altor categorii profesionale (avocati, experti, contabili, etc) sfatul meu va fi intotdeauna acela de a va adresa acestora pentru obtinerea tuturor informatiilor de care aveti nevoie.
   Cu stima, notar State

 310. Stimati doamne, domni
  ma adresez dumneavoastra cu rugamintea sa ma clarificiati si pe mine, ca si pe ceilalti care au apelat la ajutorul dumneavostra. Pe scurt, am intrebat, mi s-au dat diferite raspunsuri, sunt mai in ceata decat la inceput si dintr-o problema acum sunt doua.
  Bunicul si bunica sotiei mele au construit o casa prin anii 70. Au avut doi copii. Primul copil a avut un fiu (socrul meu X), al doilea copil a avut o fiica (Y). Fiul (socrul meu X) a avut doi copii (sotia A+ cumnatul meu B), fiica a avut o fata (verisoara sotiei C). Au murit bunicii. Nu s-a facut succesiune! Mostenitori, dupa cate am priceput eu, in prima etapa ar fi socrul meu X + sora acestuia Y. A decedat si socru X si sora acestuia Y. Din nou nu s-a facut succesiune! In aceasta etapa dupa cum am inteles eu si dupa cum mi s-a explicat ar fi mostenitori (nevasta A + cumnatul B+ verisoara C). Care ar fi cota parte a fiecaruia? Este corect ce am afirmat mai sus referitor la mostenitori? Ce ar trebui sa facem sa deschidem succesiunea? instanta, notar etc o solutie ar fi binevenita.
  Problema 2
  sotia a fost la D.I.T.L. (directia impozite si taxe locale ) sa obtina un certificat. I s-a adus la cunostinta ca impozitul pentru casa ( construita in anii 70) in care locuieste impreuna cu cumnatul meu, nu a fost platit de 7 ani si de aceea Primaria a deschis succesiune vacanta si daca nu achita impozitul in termen de 10 zile, statul va lua casa. Dupa cate am studiat azi, am descoperit art.1135 din noul cod civil + art.85 din legea 36 a Notarilor publici, dar care nu clarifica cu nimic ce trebuie facut pentru stoparea/blocarea succesiunii vacante, nici de ce nu s-a obosit nimeni de la D.I.T.L. in 7 ani de zile (agenti de teren) sa verifice daca exista sau nu cineva la adresa respectiva, nici cine ii da dreptul primariei sa deschida succesiune vacanta fara verificari si fara un notar. (Art. 85. – În lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentantului statului, notarul public constată că succesiunea este vacantă, eliberând certificat de vacanţă succesorală, după expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii.)
  Va multumesc respectuos pentru rabdarea de a citi si va multumesc anticipat pentru raspunsul dumneavoastra.
  Cu stima Gabriel

  • Stimate dle Gabriel
   1) In final, dupa ce veti dezbate toate succesiunile, respectiv ale bunicilor (A+B), ale copiilor acestora (C1+C2), ale copiilor copiilor lor (X+Y) bunurile bunicilor se vor imparti in cota de 1/2 pentru sotia si cumnatul dvs si 1/2 pentru verisoara acestora.
   2) Daca este vorba de DITL Bucuresti, adresati-va Camerei Notarilor Publici Bucuresti cu o cerere prin care solicitati sa vi se comunice daca s-a emis certificat de mostenitor (nu este nevoie sa faceti precizari asupra vreunei presupuse succesiuni vacante) de pe urma bunicilor dvs. (inteleg ca este vorba de constructia edificata de acestia in 1970). In cazul in care nu a fost emis certificat de mostenitor puteti demara procedurile pentru dezbaterea succesiunilor def. bunici. Daca vi se comunica faptul ca a fost sesizat vreun birou notarial cu dezbaterea succesiunii vacante veti lua legatura cu acest birou pentru a-i aduce la cunostiinta (evident, cu acte) faptul ca defunctii au avut mostenitori. Daca a fost emis, deja, certificat de vacanta succesorala luati legatura cu un coleg avocat.
   Va urez succes!
   Cu stima, notar State

 311. Buna ziua,
  Tatal meu a murit in 2002. Impreuna cu fratele meu am renuntat la partea noastra de mostenire in favoarea mamei, pentru confortul dumneaei, in ideea ca in final, la succesiunea urmatoare, eu si fratele meu vom fi singurii mostenitori dupa mama. In urma unor discutii cu cineva in situatia mamei, a aparut ideea ca prin ce am facut noi, ne-am exclus de la mostenirea tatalui si implicit a mamei. Mama vrea sa stie daca eventual un testament sau o donartie ar repara ceva in cazul in care este adevarata excluderea. Va multumesc pentru atentie si raspuns,
  Chirilean E

  • Stimate dle Chirilean
   Faptul ca ati renuntat la succesiunea de pe urma tatalui dvs. nu are niciun fel de relevanta la o eventuala succesiune de pe urma mamei. Prin urmare, in cazul in care a fost emis certificatul de mostenitor de pe urma tatalui, mama dvs fiind trecuta singura mostenitoare, in final, respectiv, dupa decesul mamei veti imparti in mod egal cu fratele dvs.toate bunurile parintilor deoarece mama dobandind si cotele dvs. vi le va transmite, la randul sau, prin mostenire.
   Probleme ar putea aparea in cazul in care nu s-a dezbatut, inca, succesiunea tatalui deoarece, prin renuntarea facuta de dvs. (copii), fratii/surorile/nepotii de frati sau surori ai tatalui ar putea veni la succesiunea def. dvs. tata (acesta este riscul pe care ar trebui sa il cunoasca copii atunci cand intentioneaza sa renunte la mostenirea unuia dintre parinti crezand ca, in acest fel, usureaza situatia celui de-al doilea parinte !)
   Insa, indiferent ca exista sau nu certificat de mostenitor emis de pe urma tatalui, prin faptul renuntarii la succesiunea acestuia nu veti fi exclusi de la succesiunea mamei (aceasta va fi o alta succesiune pe care o veti accepta sau nu dupa decesul mamei dvs.).
   Cu stima, notar State

   • Va multumesc pentru rapunsul prompt. Daca vor aparea alte intrebari cu privire la aceasta tema, voi apela din nou la sprijinul Dvs. Va doresc mult succes in activitatea care o desfasurati.
    Cu deosebita stima, E. Chirilean

 312. Daca defunctul se numea Muresanu, iar din greseala in acte fiul este Mureseanu , ce trebuie facut ptr a deschide suscesiunea fara probleme

  • Stimate dle Beja
   Va trebui sa gasiti doi martori care au cunostiinta de gresala strecurata in actele fiului si ca acesta este fiul tatalui sau numit Muresanu, martori care sa se prezinte la un birou notarial pentru a da o declaratie de notorietate. Aceasta declaratie se poate face inainte sau pe parcursul procedurii de dezbatere a succesiunii.
   Cu stima, notar State

 313. Buna ziua ,
  Soacra mea (sotie supravietuitoare)vrea sa imparta in mod egal celor trei copii toata masa succesorala inclusiv cota care-i apartine ei fiind in viata .Este posibil sa faca aceasta impatire ? Ce pasi trebuie urmati si ce documente vor fi intocmite ? Va multumesc.

  • Stimata dna Daniela
   Da, este posibil dar, daca sunt in discutie si bunuri imobile acestea trebuie sa fie intabulate in Cartea Funciara si sa aiba deschise rolurile fiscale pe numele mamei dvs.
   Cu stima, notar State

 314. Sot,sotie nu au copii.Sotia lasa prin testament unei stranepoate toate bunurile.Dupa decesul sotiei cat revine sotului si cat stranepoatei?

  • Stimate dle Sandu
   Potrivit legii sotul nu poate fi exclus de la mostenire el facand parte din categoria mostenitorilor rezervatari (art. 1087 cod civil), in sensul ca legea ii rezerva o parte din mostenire chiar impotriva vointei defunctului testator. Aceasta rezerva reprezinta jumatate din cota la care sotul supravietuitor are dreptul potrivit legii, cota diferita in functie de mostenitorii alaturi de care sotul vine la succesiunea defunctului.
   Prin urmare, in cazul decesului sotiei, daca se va constata ca testamentul nu a fost revocat, sotul poate cere reductiunea testamentului in limitele rezervei de 1/4 din masa succesorala (jumatate din cat i s-ar fi cuvenit in lipsa testamentului) daca defuncta lasa in viata la data decesului frati, surori sau nepoti de la acestia care vor sa vina la mostenire. Daca nu vor exista mostenitori legali acceptanti ai succesiunii cota pe care o va putea cere sotul este de 1/2 din masa succesorala.
   Cu stima, notar State

 315. buna ziua!am o matusa care a murit si au ramas in urma 3 frati si mai multi nepoti de la alti frati decedati as dori sa stiu daca cumnatii matusii care m ai sunt in viata au dreptul la mostenire s au doar nepotii, multumesc anticipat!

  • Stimate dle Mihai
   Potrivit legii cumnatii nu au vocatie succesorala de pe urma rudelor sotilor lor.
   Prin urmare, daca la data decesului matusa nu a avut sot sau copii, la succesiunea sa vor veni fratii/surorile ramase in viata si nepotii fratilor/surorilor care au decedat inaintea acesteia.
   Cu stima, notar State

 316. Va rog sa-mi dati cateva indicatii in legatura cu abordarea urmatoarei situatii:

  A casatorit cu B. Au doua fiice, C si D. Alte rude: necunoscute.
  C are un fiu E, care are un fiu: F.
  D are un fiu si o fiica: G si H.
  A decedeaza.
  B decedeaza.
  D decedeaza.
  Raman in viata: (C -> E -> F) si (G – H, cu mentiunea ca fiecare au urmasi)
  Cei ramasi in viata erau in viata si cand au decedat A, B, D.

  Nu s-a facut succesiunea nici la A, nici la B, nici la D.

  Eu (F) doresc sa incep procedura de succesiune. E si G renunta la partile cuvenite lor. Ramane H, impreuna cu rudele necunoscute ale A si B (putin probabil sa fie in viata, dar pot exista descendenti).

  Intrebari:

  1. Trebuie facut un inventar al bunurilor (in principal imobiliare – terenuri arabile) familiei A+B INAINTE de procedura de succesiune, sau va face parte din procedura ?

  2. Ce procent i se cuvinte lui H, daca nu exista de fapt alte rude necunoscute ?

  3. Trebuiesc facute mai multe succesiuni, sau e un singur proces din punct de vedere legal ?

  • Stimate dle Octavian

   – Bunurile ramase de la bunicii dvs. se cuvin, in cote egale, copiilor lor (C si D) iar cotele acestora se vor transmite mostenitorilor lor.
   Prin urmare, renuntarea lui E poate produce efecte doar daca renunta si C, in acest fel, dvs., in conditiile in care acceptati succesiunea de pe urma bunicilor dvs, veti fi declarat mostenitor pentru cota de 1/2 care, daca nu ar renunta, i s-ar cuveni mostenitorului de rang superior, C.
   In ceea ce il priveste pe D, daca a decedat ulterior parintilor sai si exista dovezi ca acceptase succesiunile acestora, va fi declarat mostenitor asupra cotei de 1/2 din bunurile parintilor, iar G daca va face renuntare la cota tatalui sau, aceasta va fi dobandita de H. Daca, insa, D a predecedat parintilor sau unuia dintre parinti, renuntarea lui G, respectiv acceptarea lui H se vor raporta la succesiunea bunicilor/bunicului (in functie de fata de care dintre ei este considerat fiul ca fiind predecedat).
   In final, insa, bunurile provenite de la bunici vi se vor cuveni, in cote egale, dvs. si lui H daca E si G renunta conform precizarilor de mai sus.
   – In privinta inventarului, acesta nu este obligatoriu daca exista intelegere intre mostenitori.
   – Da, in drept si in fapt vorbim de trei succesiuni distincte procedura succesorala urmand a se realiza raportat la fiecare defunct prin stabilirea mostenitorilor, a masei succesorale, a cotelor cuvenite si a taxelor datorate pentru fiecare in parte. Chiar daca vorbim de trei succesiuni dezbaterea acestora se poate realiza la acelasi birou notarial, in final, eliberandu-se un singur certificat de mostenitor. Mentionez ca, in acest caz de succesiuni succesive, daca defunctii au avut ultimele domicilii in localitati aflate in raza de competenta a notariala diferite succesiunile se vor putea dezbate la orice birou notarial din zona de competenta a ultimului defunct (ex., bunicii au avut ultimul domiciliu in Breaza, iar fiul in Bucuresti, succesiunile se pot dezbate, fie separat, pentru bunici in Ploiesti de ex, iar pentru fiu in Bucuresti, fie se dezbat toate la acelasi birou din Bucuresti, in aceasta situatie neputandu-se opta, insa, pentru Ploiesti).
   Daca mai aveti nelamuriri nu ezitati sa ma intrebati.
   Cu stima, notar State

   • Multumesc pentru raspuns!

    Este interesant ca ati scris „In ceea ce il priveste pe D, daca a decedat ulterior parintilor sai si exista dovezi ca acceptase succesiunile acestora” – intr-adevar D a decedat ulterior parintilor. Ce inseamna dovezi ca acceptase succesiunile ? Este o treaba care trebuie facuta activ (deci produce dovezi), sau se considera din oficiu ca a acceptat ?

    Realitatea este ca nici nu s-a pus problema mostenirilor pana acum, deci nu a existat contextul (procedura legala de succesiune) in care D sa fi acceptat ceva sau nu.

    Puteti sa clarificati va rog, care ar putea fi dovezile respective ?

    Si daca ele nu exista, atunci C este unicul mostenitor (dat fiind ca, fiind in viata, poate accepta calitatea de mostenitor pentru A+B) ?

    • Stimate dle Octavian
     Acceptarea succesiunii poate fi expresa sau tacita. In primul caz, proba se face cu inscrisul din care rezulta acceptarea. In cazul al doilea, acceptarea este facuta printrun act sau fapt pe care succesibilul nu ar putea să îl facă decât în calitate de moştenitor. Ex: înstrăinarea, cu titlu gratuit sau oneros, de către succesibil a drepturilor asupra moştenirii; actele de dispoziţie, de administrare, de folosinţă, de conservare ori de supraveghere a unor bunuri din moştenire dacă, din împrejurările în care acestea s-au efectuat,rezultă că succesibilul şi-a însuşit prin ele calitatea de moştenitor.
     In practica, problema probarii acceptarii tacite se pune in cazul neintelegerii dintre succesibili cand acestia isi contesta calitatea de mostenitor. Necontestarea calitatii unui succesibil de mostenitor prin neacceptare, fie ea expresa sau tacita, valoreaza recunoasterea faptului acceptarii succesiunii de catre acesta situatie in care succesibilul respectiv va fi declarat in certificatul drept mostenitor al defunctului.
     Daca, insa, cel ce avea dreptul la optiune a decedat inainte de a si-l exercita mostenitorii acestuia vor exercita acest drept de optiune, fiecare pentru partea sa, potrivit regulilor aplicabile dreptului de optiune la mostenirea autorului lor (operatiune juridica cunoscuta sub denumirea de retransmitere a dreptului de optiune). Precizez ca, in acest caz, mostenitorii celui ce a decedat inainte de asi exprima optiunea nu vor deveni mosstenitori ai defunctului pentru care nu si-a exprimat optiunea autorul lor ci, practic, vor exercita acest drept in locul autorului lor pentru ca acesta din urma sa poata retransmite mostenirea la proprii mostenitori.
     Concret, in cazul dvs., in oricare din situatii, fie cea in care recunoasteti ca D acceptase succesiunea parintilor sai, fie in cea in care, dimpotriva, considerati ca acesta nu a facut acte de acceptare (si nu exista declaratie notariala de renuntare din partea acestuia) iar fiul sau, H, accepta succesiunea in locul tatalui sau prin aplicarea disp. privind retransmiterea dreptului de optiune, acesta din urma (D) va fi declarat mostenitor al lui A si B. Am facut mentiunea asupra declaratiei de renuntare a lui D, deoarece nu trebuie confundata neexercitarea in termen a optiunii, ca urmare a decesului, cu renuntarea la succesiune. Daca in privinta acceptarii legea prevede posibilitatea exprimarii optiunii si in mod tacit, in privinta renuntarii aceasta prevede doar forma autentica.
     Prin urmare, C nu poate fi declarat singurul mostenitor al lui A si B daca nu exista o astfel de declaratie expresa de renuntare din partea lui D sau daca proprii mostenitori ai lui D (G si H) nu-l recunosc strain de succesiunea lui A si B, prin neacceptare.
     Cum, insa, inteleg ca H accepta succesiunea tatalui sau (si, implicit, si dreptul de optiune la succesiunea autorilor acestuia) acesta ar putea cere partea tatalui sau din bunurile lui A si B.
     Cu stima, notar STate

 317. Buna ziua,

  As avea doua întrebari, daca se poate.

  Am avut un unchi dupa tatal meu, care a decedat împreuna cu sotia sa acum 20 de ani.Unchiul meu a avut o fiica unica care a decedat si ea dar aceasta din urma are la randul ei o fiica care suprvietuieste.Prima întrebare : Eu am dreptul sa deschid o succesiune dupa unchiul meu ? A doua întrebare : Unde pot gasi informatii daca a avut loc deja o eventula succesiune, eu nefiind informat si locuind în strainatate.

  Va multumesc. Cu deosibita stima

  • Stimate dle Robert
   Deoarece unchiul dvs. a avut o fiica, aceasta are dreptul de a-l mosteni, dvs. fiind inlaturat de lege de la mostenirea defunctului. Cererea de dezbatere a succesiunii o poate face nepoata defunctului, personal sau prin mandatar.
   Informatii puteti solicita Camerei Notarilor Publici, personal sau prin intermediul oricarui birou notarial din raza ultimului domiciliu al defunctului.
   Cu stima, notar State

 318. BUNA,VA ROG SA MA AJUTATI CU UN RASPUNS LA URMATOAREA INTREBARE.PARINTII MEI NATURALI NU AU FOST CASATORITI DIN LEGATURA LOR AM REZULTAT EU SI INCA O SORA .PARINTII SAU DESPARTIT CAND NOI AVEAM VARSTE MICI RESPECTIV 1 SI 3 ANI FIECARE LUIND IN GRIJA CATE O FETITA SI NU AU TINUT LEGATURA NICI PARINTII NICI COPII PANA LA VARSTA DE 38 DE ANI SI RESPECTIV 40 A CELUILALT COPIL.DUPA ACEAST PERIOADA MI-AM REGASIT SORA DAR EU AM CONSTRUIT LA COMUN O CASA CU MAMA MEA ACTELE CASEI SUNT PE NUMELE MAMEI CARE NU SA RECASATORIT SI NU A MAI AVUT COPII.CE DREPTURI ARE SORA MEA LA ACEASTA CASA EA NEAVAND NICIO LEGATURA CU NOI IN ACEST TIMP SI NICI NU A CONTRIBUIT FINANCIAR CU NIMIC.CE DOCUMENT TREBUIE SA FAC LA NOTARIAT PRIN CARE SORA MEA SA RENUNTE LA POSIBILE DREPTURI DUPA MOARTEA MAMEI.

  • Stimata dna Anca

   Potrivit legii copii mostenesc in cote egale bunurile parintilor lor, prin urmare si sora dvs. are dreptul la casa construita pe numele mamei dvs. indiferent daca a contribuit sau nu la edificarea acesteia, pentru contributia la edificarea constructiei dvs avand un drept de creanta (in masura in care aceasta contributie este dovedita).
   Renuntarea la o succesiune se poate face doar dupa decesul persoanei la mostenirea careia se doreste a se renunta, prin urmare, in timpul vietii mamei dvs., sora nu poate face nicio declaratie de renuntare la dreptul de a o mosteni pe mama sa.
   Cu stima, notar State

 319. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati intr-o problema mai deosebita: cum si unde trebuie deschisa succesiunea de catre o persoana avand cetatetie romana, dupa sotul decedat, cetatean spaniol, fara copii, parinti decedati si cinci frati in viata, in conditiile in care toate bunurile decedatului – o casa si un autoturism – sunt in Romania?
  Multumesc!

  • Stimata dna Camelia
   Pentru bunurile mentionate succesiunea se va dezbate la orice birou notarial din raza teritoriala in care se afla bunul imobil.
   Cu stima, notar State

   • Multumesc pentru raspuns, domnule State.
    A fost varianta pe care am incercat-o inca inainte de a apela la ajutorul Dvs. si nu a mers. Imobilul se afla pe raza judetului Sibiu, mai exact intr-o localitate invecinata cu municipiul Medias, si notarii din zona au refuzat sa faca succesiunea – ne-au spus ca nu au mai avut niciodata un astfel de caz – si ne-au indrumat catre Spania, motivand ca, atata timp cat decedatul este cetatean spaniol succesiunea urmeaza sa fie dezbatuta in Spania, fara sa ne dea nici o alta indicatie. Ce ne sfatuiti sa facem?

    • Stimata dna Camelia
     Chiar daca defunctul a fost cetatean spaniol, pentru bunurile din Romania succesiunea se dezbate in Romania, mai exact (in cazul prezentat de dvs.) la un birou notarial din raza teritoriala a judetului Sibiu, nu in Spania.
     Prin urmare, va trebui sa va adresati unui notar din zona judetului Sibiu (imi este greu sa cred ca niciun notar de acolo nu a emis certificat de mostenitor de pe urma vreunui defunct, cetatean strain). Daca, totusi, nu gasiti notar inscrieti-va intro audienta la Camera Notarilor Alba Iulia.
     Cu stima, notar State

 320. Situatia mea:locuiesc in ståinåtate, am en frate care locieste ca si mine in stråinåtate; mama noastrå locuieste in Bucuresti, singurå, tatål nostru, resp sotul mamei a decedat in martie 2013:::
  Mama vrea så facå succesuinea, ea nu intelege ce si cum, eu nu pricep mai nimic din termenii acestia avansati in problema succesiune ….
  Nu stiu ce trebuie fåcut in conformitate cu legile din Romania; am citit tot ce stå aici pe „Notar expert–succesiune”… dar…am nevoie de ajutor !!
  Situatia practicå: intre noi 4 (mama,tata,si noi 2 copii) sa fåcut o intelegere verbalå de multi ani de zile:::fratele meu primeste apartamentul pårintilor!
  Eu nu primesc ptr cå nu vreau så primesc (nu conteazå de ce)(eu nu voi cere nimic nici de la mama nici de la fratele meu).
  Ce pot eu så fac ca så scap de toate taxele si drumurile in Romania??? Mama imi spune cå legea må obligå så må prezint…?
  Fratele spune cå trebuie så fiu de fatå cind se face succesiunea….
  Eu nu inteleg ce rost are så cheltuiesc o gråmadå de bani pe o gråmadå de acte…ptr cå in final tot nu voi avea nimic.
  Chiar existå o lege care må obligå så devin mostenitoare impreunå cu mama si fratele meu dacå eu nu vreau så primesc nimic??
  Voi cheltuii apoi si ptr a face ALTE acte care så il lase pe fratele meu singurul mostenitor?
  Så nu fac nimic?
  Ce inseamnå så nu fac nimic?
  Le usurez situatia sau le creez probleme fratelui si mamai mele?
  Multumesc din suflet

  • Stimata dna Florina

   Daca nu doriti sa veniti la succesiunea tatalui dvs. nimeni nu va obliga sa o faceti. Insa, pentru a veni in ajutorul mamei si fratelui dvs. va sugerez sa faceti, acolo unde sunteti, o declaratie de renuntare la succesiunea ramasa de pe urma tatalui si sa o trimiteti mamei pentru a o prezenta notarului (in lipsa acesteia, mama si fratele nu vor putea obtine certificatul de mostenitor mai devreme de implinirea unui termen de 1 an de la decesul tatalui ).

   Declaratia o puteti face la un notar, dar, in acest caz este posibil sa fie nevoie de indeplinirea formalitatii de apostilare a declaratiei inainte de a o trimite mamei, iar mama dvs. va trebui sa o traduca si sa legalizeze semnatura traducatorului, aici, in Romania.

   O varianta mai simpla este aceea de a da declaratia la Consulatul/Ambasada Romaniei din Statul in care va aflati, caz in care nu mai trebuie sa faceti alte formalitati pentru ca mama dvs sa o poata folosi la dezbaterea succesiunii.

   Aceleasi mentiuni sunt valabile si pentru fratele dvs, daca nu se poate prezenta in fata notarului, in privinta declaratiei de acceptare a succesiunii si a procurii pentru reprezentare in procedura succesorala.
   Cu stima, notar State

   • Vå multumesc din toatå inima pentru råspunsul dumneavoastrå. Sunteti un om cu suflet mare si vå doresc numai bine. Sper ca så reusesc pe aceastå cale sugeratå de dumneavoastra.

 321. Buna ziua! va rog sa ma lamuriti cu pasii ce ii am de facut in urmatoarea situatie: socrul meu a decedat in 2010, soacra si sotia-unice mostenitoare- traiesc si doresc ca intreaga masa sucesorala(casa, terenuri, apartament) sa fie trecuta pe numele baiatului meu( nepotul socrului) Ce trebuie facut si cat dureaza toata aceasta operatiune?

  • Stimate dle Sorin
   Daca nepotul este major, iar succesiunea de pe urma socrului nu a fost dezbatuta, nepotul poate face declaratie de acceptare, iar soacra si sotia declaratie de renuntare la succesiune.
   Mentionez ca, in acest caz, chiar daca soacra renunta la succesiune, bunurile care au fost dobandite de aceasta impreuna cu sotul sau vor fi detinute in cote egale de soacra impreuna cu nepotul.
   Daca detineti toate actele necesare dezbaterii succesiunii, aceasta ar putea fi finalizata in cca doua saptamani de la data formarii dosarului de succesiune.
   Cu stima, notar State

 322. Buna seara! Ce se intampla in cazul in care se depaseste timpul pentru a face o succesiune si unul dintre mostenitori nu s-a prezentat?

  • Stimata dna Raluca

   Daca, fiind citata conform legii, persoana nu se prezinta la termenul comunicat prin citatie notarul poate emite certificatul de mostenitor fara a include acea persoana printre mostenitori.
   Cu stima, notar State

 323. Îmi cer scuze că vă deranjez am și meu o problema tatăl meu a decedat în 2002 și nu am făcut succesiunea ca nu puteam să-i luăm mamei pământul și casa dar anul acesta pe 14 iulie a decedat și ea noi suntem patru frați care sunt primi pași pe care trebuie să-i urmez pentru succesiune.

  • Stimate dle Sandu

   Va trebui sa va adresati unui birou notarial din raza teritoriala a ultimului domiciliu al defunctilor pentru inceperea procedurii de dezbatere a succesiunilor parintilor dvs.
   Cu stima, notar State

 324. Buna ziua,
  Am o nelamurire in privinta unui bun imobil aflat la masa succesprala in urma decesului sotului meu.Mostenitori legali sunt eu impreuna cu cei doi copii ,unul in intretinere-student. Imobilul este ipotecat, a fost dobandit cu ajutorul unui credit ipotecar.Datoria ramasa la acest credit reprezinta o valoare f mare- aproape 90% din valoarea imobilului. Va rog sa-mi spuneti ce cote din acet imobil se atribuie copiilor mei in conditiile date. Mentionez ca eu sunt titulara de contract cu banca si deci eu voi plati ratele scadente bancii.
  Va multumesc anticipat.

  • Stimata dna Alice

   Potrivit legii sotul supravietuitor are o cota de 1/4, iar copii o cota de 3/4 (3/16 fiecare) din masa succesorala.
   Daca bunurile au fost dobandite in timpul casatoriei cu defunctul, cotele de mai sus se raporteaza la jumatate din fiecare dintre aceste bunuri.
   In aceste conditii, daca imobilul l-ati dobandit impreuna cu sotul, dupa dezbaterea succesiunii dvs. veti detine o cota de 10/16, adica 5/8 din intregul imobil, iar copii cate o cota de 3/16 fiecare.
   Cu stima, notar State

 325. Buna ziua.
  As dori lamuriri in urmatoarea situatie: daca tatal meu moare inaintea mamei, iar intre mine, mama mea si fratele meu nu exista cale de intelegere asupra mostenirii (2 case destul de mari, bine utilate etc.) ce trebuie sa fac eu pentru partea mea de mostenire si in ce valoare ar fi aceasta? Daca nu ajungem la niciun consens trebuie vandute casele?

  • Stimata dna Mihaela
   Aveti calea dezbaterii succesiunii in instanta.
   Va sugerez sa luati legatura cu un coleg avocat pentru a va indruma in acest sens.
   Cu stima, notar State

 326. buna ziua
  am cunoscut o doamna care mi-a propus sa-mi cedeze locuinta in schimbul ingrijirii. a sugerat ca acest lucru sa -l faca prin testament. doamna sustine ca nu are nici o ruda in viata ( sot, parinti, copii, veri) ceea ce eu nu pot verifica in vreun fel.vreau sa stiu daca se poate face prin testament si daca poate institui clauze.
  multumesc

  • Stimata dna Lidia
   Se poate face testament, insa acesta poate fi revocat oricand de catre testator.
   O solutie ar fi instrainarea sub forma contractului de vanzare cu clauza de intretinere sau a contractului de intretinere.
   Cu stima, notar State

 327. Buna seara,
  Doresc sa va prezint o situatie putin mai complicata si bineinteles va rog sa ma ajutati cu un sfat.
  1. In anul 1996 tatal meu a decedat iar mama impreunacu mine si fratele meu nu am facut succesiunea.
  2. In anul 2006 a decedat fratele meu, in urma lui ramand ca mostenitori, copiii si sotia acestuia.
  3. In anul 2009, am deschis masa succesorala in urma decesului tatalui meu, iar mama mea mi-a cedat prin partaj partea mostenita de ea, constand in 3/8, eu mostenind pe langa cele 3/8 si aceasta parte,iar cumnata mea impreuna cu copii sai 3/8 din o curte cu o suprafata de 500 mp pe care este construita o casa de 100 mp.
  4. In anul 2011, mama mea, prin contract autentificat la birou notarial mi-a vandut partea sa in cota de 1/2 ramasa, pentru care era proprietara.
  In acest moment, cumnata mea impreuna cu copii sai sunt proprietarii unei parti de 3/8, iar eu a partii ramase din mostenirea unui teren de 500 mp si a unei case construite pe acest teren de 100 mp.
  In urma discutiilor purtate cu acestia, am aflat ca ei doresc sa intre in posesia celor 3/8 sau sa-i despagubesc.
  Asadar, ce ma sfatuiti pentru a clarifica situatia juridica a proprietatii, avand in vedere ca suma pentru care ei se gandesc sa o obtina in urma despagubirii este astronomica (nereala), iar suprafata mostenita de acestia este mult prea mica pentru a deveni proprietari?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns.

  • Stimate dle Bogdan
   Daca nu aveti interesul sa cumparati cota de 3/8 nu trebuie sa faceti nimic ramanand, in continuare, in indiviziune sau astepatand sa va actioneze in insanta pentru iesirea din indiviziune.
   In cazul in care, insa, doriti sa iesiti din indiviziune dar nu va intelegeti asupra modului de atribuire sau a valorii sultei aveti calea actiunii in insanta, cererea de chemare in judecata putand fi facuta de orice dintre dvs, partile.
   Cu stima, notar State

 328. Doi frati au o mostenire . Unul dintre ei este casatorit , iar sotia doreste sa cumpere partea celuilalt frate .
  intrebare : cumpararea unui imobil ( partea de mostenire la care are dreptul unul din frati) a sotului care nu are legatura cu mostenirea , ea se adauga la bunurile comune a sotilor ?

  • Stimata dna Andrada

   In lipsa unei conventii matrimoniale de stabilire a regimului separatiei bunurilor cota-parte din imobil cumparata in timpul casatoriei va deveni bun comun.
   Cu stima, notar State

 329. Buna ,daca eu detin 87,5% din mostenire (0 casa ) pot sa o vand ,binenteles si sa dau surorii mele cele 12,5 daca ea nu doreste sao vanda ,sau ramanem sa ne certam toata viata pentru casa daca da ,cum va rog sa ma ajutatii procentul meu este dobandit prin sucesiune

  multumesc

  • Stimata dna Elena
   Nu puteti sa vindeti toata casa. Puteti, fie sa o convingeti sa semneze contractul alaturi de dvs., fie sa faceti iesirea din indiviziune (in instanta, fiindca inteleg ca se va opune), fie sa vindeti doar cota dvs. (daca este de acord cumparatorul).
   Cu stima, notar State

 330. Buna ziua.

  As dori foarte mult sa ma ajutati cu cateva informatii. Mama mea a decedat in urma cu 18 ani (in 1995). Ea era in proprietatea unui teren care este situat intr-un alt judet decat cel in care a domiciliat si a decedat. Care sunt pasii necesari pentru ca eu sa devin proprietara acelui teren?
  Mentionez ca sunt in posesia titlului de proprietate al mamei mele pe terenul respective. Mai trebuie sa adaug si faptul ca ca mai am inca doi frati in viata (ceilalti cinci au decedat deja) dar ei sunt dispusi sa renunte la dreptul lor de mostenire asupra acelui teren.

  Va multumesc.

  • Stimata dna Florica
   La succesiunea mamei dvs. vin toti copii care, la data decesului sau erau in viata chiar daca, ulterior, acestia au decedat (in acest caz, la succesiune vin nepotii de copii postdecedati, bineinteles daca acestia doresc sa vina la succesiune. Daca nu doresc sa o mosteneasca pe mama dvs ei trebuie sa dea declaratie de renuntare la succesiunea acesteia, dar, de intrebat va trebui sa ii intrebati). Deci, primul pas pe care trebuie sa-l faceti este sa vedeti cine doreste si cine nu doreste sa vina la succesiune si sa le cereti copii legalizate de pe actele de stare civila ale tuturor fratilor si, daca este cazul, ale copiilor lor. Cu aceste acte si cu actele de proprietate ale bunurilor pe care urmeaza sa le declarati la succesiune va veti adresa unui birou notarial din raza teritoriala a ultimului domiciliu al defunctei pentru dezbaterea succesiunii ocazie cu care vi se va spune si ce alte acte mai aveti de prezentat.
   Cu stima, notar State

 331. Buna ziua

  Va deranjez cu o intrebare: in cazul in care un coleg al dumneavoastra a gresit o succesiune (in loc de 1/4 a scris 1/3) ce se poate face. Acesta refuza sa faca o modificare a actului. Ce se poate face? Multumesc

  • Stimate dle Alexandru
   Nu cunosc actele din dosar dar, probabil, nu este vorba doar de o greseala strecurata cu ocazia redactarii certificatului pentru a se putea face o rectificare, ci o chestiune de fond. Pentru a va lamuri asupra acestui aspect puteti solicita opinia, fie a unui coleg avocat, fie Camerei Notarilor.
   Cu stima, notar State

 332. buna dimineata. am si eu o intrebare. tatal meu a decedat acum 4 ani. mai am o sora. mama, sora si eu , in urma cu 2 ani am facut succesiunea. eu acum locuiesc cu mama mea, sora mea fiind in strainatate. intrebarea mea este: mama vrea ca partea ei sa mi-o vinda mie, prin vinzare cumparare cu clauza, dupa moartea dinsei. sau ce fel de act putem face, ca dupa moartea mamei mele, sora mea chiar ataca in instanta aceasta decizie, sa nu avea cistig d cauza?

  • Stimata dna Roxi

   Puteti incheia un contract de donatie sau un contract de vanzare cu clauza de uzufruct viager (in acest caz va trebui sa pastrati dovada achitarii pretului) ori un contract de intretinere.
   Pentru incheierea oricaruia dintre contractele sus mentionate (in general, pentru incheierea oricarui act de transfer de proprietate de la mama catre dvs.) va sugerez ca mama dvs. sa solicite Institutului Medico-Legal Mina Minovici un certificat medical pentru a dovedi ca, la incheierea actului, mama dvs. a avut discernamantul necesar incheierii acestuia.
   Cu stima, notar state

 333. Stimata doamna ,tatal meu a avut un unchi frate al tatalui lui. Acesta a decedat in 2012 acesta avand o fata infiata nepoata a sotie decedata si ea ,unchiul are pamant din partea strabunicului meu .Va intreb tatal meu poate sa isi ceara partea de la pamant?? Va multumesc anticipat

  • Stimate dle Vasile

   Tatal dvs. nu poate mosteni vreo cota din partea de pamant dobandita de fratele sau de la strabunici, deoarece defunctul are un copil.
   Cu stima, notar State

 334. Buna ziua.
  Tatal meu a murit acum 3 luni.Eu as vrea sa vand un pamant pe care il avea dobandit ca mostenire el si sora lui, in proportie de 50% fiecare.
  Intrebarea mea este, daca pot face succesiunea doar pentru pamantul respectiv,nu pentru toate bunurile , pentru ca ar costa prea mult.
  Pamantul respectiv nu are cadastru sau intabulare.
  Va multumesc

  • Stimata dna Valeria

   Da, puteti dezbate succesiunea doar pentru cota de 1/2 din terenul respectiv, urmand ca, pentru celelalte bunuri ramase de pe urma tatalui dvs. sa solicitati mai tarziu un certificat suplimentar de mostenitor.
   Va sugerez, insa, sa aveti in vedere termenul de 2 ani prevazut de Codul fiscal inlauntrul caruia dezbaterea succesiunii pentru toate bunurile imobile ale defunctului este scutita de plata impozitului pentru veniturile obtinute din succesiune. Altfel spus, daca pentru celelalte bunuri imobile veti solicita certificat suplimentar dupa expirarea termenului de 2 ani, calculat de la data decesului, pentru acele bunuri veti plati impozit.
   Cu stima, notar State

 335. buna ziua stimata doamna am deschis succesiune dupa bunica din partea soacramei bunica mai a avut doi copii o fata si un baiat in afara de soacramea bunica a decedat in 92 si soacramea in 2005 deci se imparte mostenirea la trei frati si are fiecare 1/3 acum cota de 1/3 care ai revenea lu soacramea care e decedata .soacramea are doi copii unu e sotul meu care e in viata si mai era o fata care e si ea decedata in 2007 la care are o fiica dintr o casatorie anterioara acum daca sotul meu a deschis succesiune dupa sora cum se imparte aceasta cota de 1/3 intre sotul meu si nepoatimea tinand cont ca nepoatimea nu doreste sa plateasca si succesiunea va rog sa ma lamuriti cum sa fac

 336. Buna ziua,mi-am pierdut hotararea de divort, mama a decedat in urma cu o luna,m-am inteles cu fratii mei si doresc sa fiu singurul mostenitor.Actele pot fi facute fara aceasta hotarare pe care nu am pus definitiv si irevocabil

  • Stimata dna Troia

   Nu. Dar puteti solicita o copie de la instanta care a pronuntat sentinta. V-as sugera sa solicitati mai multe exemplare deoarece hotararile judecatoresti nu se legalizeaza la notar si veti mai avea nevoie sa depuneti aceasta sentinta si la alte institutii.
   Cu stima, notar State

 337. Buna ziua,

  Va rog un raspuns la urmatoarea situatie:
  Tatal meu a decedat acum 5 ani, mostenitori fiind mama, eu si un nepot de frate. Nu s-a facut cerere de dezbatere a succesiunii intrucat nu prea erau in proprietatea tatalui bunuri importante, casa proprietate a tatalui a fost data cu contract de intretinere fratelui (decedat anterior tatalui) si sotiei acestuia.
  Acum mama este in proces cu nora pentru desfintarea contractului.
  Intrebarea mea este care sunt mostenitorii in cazul in care mama castiga procesul si ce se intampla cu cota de 1/2, din contractul de intretinere, a fratelui decedat pentru care fiul sau, nepotul mamei si sotia fratelui care are si ea o cota de 1/2 au certificat de mostenitor al fratelui de 1/4 sotia fratelui si 3/4 fiul.

  • Stimate dle Mihai
   Inteleg ca tatal dvs a incheiat contractul de intretinere cu fratele dv.
   In cazul in care instanta dispune anularea contractului de intretinere cota de 1/2 ce a facut obiectul instrainarii contra intretinerii va reintra in patrimoniul instrainatorului (tatal dvs) astfel ca aceasta va putea face obiectul dezbaterii succesiunii de pe urma tatalui.
   Precizez, insa, ca in situatia in care nu s-a solicitat si anularea certificatului de mostenitor in privinta acestei cote, chiar daca instanta va anula contractul de intretinere nu veti putea solicita certificat de mostenitor de pe urma tatalui pentru aceasta cota. Dar, banuiesc ca mama dvs. a apelat la serviciile unui avocat si aveti cunostiinta de acest aspect al problemei prezentate de dvs.
   Cu stima, notar State

 338. Buna ziua,va rog frumos daca puteti sa ma ajutati raspunzandu-mi la o intrebare.In decembrie 2002 tatal meu a decedat,tot in aceeasi luna a fost facuta si succesiunea la notar mostenirea revenind mamei mele si mie o cota parte legala(mentionez ca sunt singura la parinti si nu mai sunt alti mostenitori).Dupa un an adica in 2003 mama mea sub pretextul ca imi face o favoare imi propune sa vanda apartamentul cu 2 cam si sa cumpere din banii incasati un alt apartament mai mare intr-o zona mai limitrofa pentru a ma muta cu ea impreuna cu familia mea sa o ajutam si sa o intretinem.Eu am acceptat fara nici o ezitare(doar este mama mea!)dandu-mi acordul in scris la notar pentru partea ce-mi revenea mie in momentul in care a vandut apartamentul.Intradevar a cumparat altul cu o suma mult mai mica decat a incasat pe cel mostenit dar la cumparat numai pe numele ei mie nedandu-mi nici o despagubire(nici eu nu i-am cerut nimic pt. ca e mama!!!!!!!!!!!!).Acum dupa 10 ani in care am platit numai noi toate taxele,am investit o gramada de bani in apartament renovandu-l complet,am ingrijit-o,i-am facut toate poftele dintr-o data nu mai e multumita si mi-a spus ca o mama adevarata ce este”mars afara de la mine din casa”i-am raspuns ca plec dar vreau doar partea mea legala de la tata la care ea imi spune ca eu nu mai am nici un drept prin faptul ca am renuntat atunci la parte cand s-a vandut apartamentul pe care s-a facut succesiunea.Vreau sa stiu doar daca mi-am pierdut intradevar dreptul de mostenitor legal de pe urma tatalui meu si daca da, macar ,mai pot sa-mi recuperez din banii pe care i-am investit in casa?(am toate chitantele de la tot ce am cumparat si investit Faianta ,gresie ,ciment,contractul cu firma de termopane,etc)Va multumesc foarte mult

  • Stimata dna Olteanu

   Din punct de vedere juridic mama dvs. este singura proprietara a apartamentului dobandit prin cumparare dvs. avand doar un drept de creanta (un drept la suma de bani ce vi se cuvenea din pretul obtinut, corespunzator cotei ce o aveati din apartamentul vandut).
   Insa, potrivit legii, dreptul de creanta se prescrie in termen de 3 ani de la momentul nasterii acestuia, ceea ce inseamna ca, suma ce vi se cuvenea din pretul vanzarii, o puteati cere mamei dvs. intrun termen de 3 ani calculat de la momentul semnarii contractului de cumparare a apartamentului.
   In privinta investitiilor facute la apartametul mamei dvs., in cazul in care intentionati recuperarea acestora, va sugerez sa contactati un avocat pentru a va indruma asupra modalitatii concrete de rezolvare a acestui aspect al problemei dvs.
   Cu stima,
   Notar State

 339. va rog lamuriti-ma cu o problema.tata a murit acum 6 luni.traieste mama.noi sintem 2 surori,plus una cre a decedt, si un frate.fratele nu vrea sa vina la notar.nu ne intelegem cu el. vrea totul , stim nu are dreptate. am depus actele toate la notar,noi am paltit si impozitul lui numai sa fie totul corect,avem in curind data programata la notar ,intrebarea noastra este -ce sa facem ce putem rezolva daca el nu vine?ce sume vom plati la notar?se poate definitiva totul la notar sau va trebui sa mergem mai departe? Va multumesc-Elena

  • Stimata dna Elena

   Dosarul de dezbatere a succesiunii fiind in curs de solutionare la un birou notarial toate aceste informatii vi le va da, cu siguranta, colegul meu.
   Va asigur ca, la orice alte intrebari care nu privesc acte sau proceduri in curs de solutionare la alti colegi, va voi raspunde cu cea mai mare placere.
   Cu stima,
   Notar State

 340. Stimata doamna am construit o cladire (2cam.+1buc.)cu sotia legitima cu imprumut de la banca (30000RON )pe locul mostenit legal de mama din partea bunicii. Am inscrisa pe rol la Financiar pe numele meu din anul 2004 si platesc pina in prezent impozit.Am discutii aprinse ca mama de 3 ani a venit si Politia de f.f foarte multe ori.Ce pot face legal in instanta sa-mi apar ce am construit cu sotia si 2 copiii sa nu-ma dea afara.Mentionez ca esta inflentata de sora vitrega sa o trece pe act.Mama este bolnava usor psihic si toata pensia o ia sora vitrega,o minte ca o intretine folosindu-se de ea.Si alte viclenii sa poate sa faca acte la notar…sint multe de spus.CE_POT_FACE_LEGAL_CU_SOTIA?????Va multumesc si sper o sansa sa scap de DISPERAREA in care sint….

  • Stimate dle Julian

   Daca ati avut autorizatie de construire emisa pe numele dvs. si puteti proba ca mama dvs. si-a dat acordul sa construiti pe terenul sau, nu aveti de ce sa va faceti griji insa, daca ati construit fara autorizatie si, nici nu puteti face dovada ca ati avut acordul mamei la edificarea constructiei, va sugerez sa luati legatura cu un avocat pentru a va indruma asupra cailor de urmat.
   Cu stima,
   Notar State

 341. Buna ziua!Am o intrebare si as aprecia foarte mult un raspuns.Tatal meu a murit in urma cu 4 ani.Am ramas mama,eu si sora mea.Inca nu am facut succesiunea din motive economice insa vrem sa vindem.acea casa deoarece este prea mare iar mama mea nu se mai poate descurca(eu si sora mea nu locuim acolo).Intrebarea este daca mama poate vinde aceasta casa fara succesiune,si eu si sora mea suntem de acord.multumesc

  • Stimata dna Elena

   Pentru a putea vinde casa este obligatoriu sa dezbateti succesiunea de pe urma tatalui dvs., iar dupa obtinerea certificatului de mostenitor in care va fi mentionata casa va trebui sa solicitati inscrierea acesteia in evidentele fiscale si intabularea ei in Cartea Funciara.
   Chiar daca dvs., copii, sunteti de acord ca mama dvs. sa vanda casa instrainarea nu se poate face decat dupa dezbaterea succesiunii defunctului.
   Atrag atentia asupra unui aspect important. In cazul in care dvs. si sora dvs. intentionati sa nu va declarati la mostenire aveti in vedere ca, potrivit legii, in locul dvs. ar putea veni la succesiune fratii/surorile/nepotii de frati sau de surori ai tatalui dvs. In cazul in care exista astfel de rude, fie le cereti declaratii notariale din care sa reiasa ca inteleg sa ramana straine de succesiunea defunctului, fie cel putin una dintre dvs. (fiicele defunctului) va declarati mostenitoare alaturi de mama dvs.
   Cu stima,
   Notar State

 342. Buna seara,

  Doamna notar, am o intrebare asupra cauzelor de suspendare a termenului de 2 ani de finalizare a procedurii de succesiune, in scopul de a evita plata impozitului de 1% din valoarea mostenirii.

  Situatia de fapt: in noiembrie 2010 tatal meu a mostenit 1/2 dintr-un teren aflat in coproprietate cu o matusa(el fiind proprietar pe cealalta cota de 1/2). La data respectiva terenul se afla in litigiu, terenul facand obiectul unei infractiuni de fals comisa in dauna tatalui meu, vizand terenul respectiv in totalitatea lui.

  Tata a inceput(cel mai probabil) procedura succesorala si a obtinut un certificat de calitate de mostenitor, fiind imposibila eliberarea certificatului de mostenitor in lipsa unui patrimoniu de mostenit(terenul fiind scos din circuitul civil in urma procesului penal demarat).

  In iulie 2012 s-a finalizat procedura de publicitate a deciziei Inaltei Curti, tatal meu fiind repus in drepturi. Incercand sa finalizeze procedura de mostenire si sa obtina certificatul de mostenitor de la acelas notar, tata a fost informat ca va trebui sa plateasca acel 1% impozit pentru depasirea termenului de 2 ani.

  Sunt aprope sigur ca o asemenea impozitare este ilegala, problema este ca nu pot identifica articolul din lege care sa rezolve problema si sa faciliteze incheierea procedurii de mostenire prin repunerea in termenul de 2 ani.

  Va multumesc anticipat,

  Mircea

  • Stimate dle Mircea

   Desi, problema ridicata de dvs. comporta, din punct de vedere juridic, o discutie mai elaborata voi incerca, pe cat posibil, sa rezum raspunsul la esenta acestuia.
   Termenul de scutire de la plata impozitului pe veniturile dobandite din transferul de proprietate, prevazut de Codul Fiscal inclusiv in cazul succesiunilor, este un termen de decadere (termenul care nu priveşte exercitarea dreptului la acţiune nu poate fi calificat vreodata drept termen de prescripţie!).
   Prevazut de art. 2.545 Cod civil termenul de decadere poate fi definit ca, intervalul de timp in interiorul caruia titularul unui drept subiectiv este obligat, printr-o dispozitie imperativa a legii, sa-si exercite acel drept, sub sanctiunea stingerii acestuia.
   Potrivit art. 2.548 C civ., termenul de decadere nu poate fi nici suspendat, nici intrerupt (cu exceptia cazului de forta majora prev. la alin 2 al aceluiasi articol) si nu i se aplica regulile institutiei repunerii in termen.
   Este important de precizat faptul ca disp. art. 2.548 alin 1) si 2) (deci, si cele privitoare la suspendarea si intreruperea termenului de decadere) se aplica numai termenelor de decădere care au început să curgă după intrarea în vigoare a Codului civil, respectiv 01 octombrie 2011.
   Pentru a se aplica exceptia prev. la alin 2) al art. 2.548 C civ. disp. acestui alin. trebuie coroborate cu disp.art. 1.351 pct 2) C civ. care definesc forta majora ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.
   In lipsa existentei unei imprejurari de forta majora astfel definita nu poate fi invocata suspendarea ori intreruperea termenului de decadere din dreptul de a beneficia de scutirea de la plata impozitului pentru imobilele dobandite prin succesiune.
   Cu stima,
   Notar State