Act de lichidare succesiune

Act de lichidare succesiune

Actul de lichidare a patrimoniului defunctului se încheie obligatoriu de către mostenitori daca decesul defunctului a avut loc dupa data intrarii in vigoare a noului Cod Civil, respectiv, dupa data de 01 octombrie 2011.

Actul de lichidare va fi semnat de toţi moştenitorii legali şi/sau testamentari, prezenţi personal sau prin reprezentant cu procură specială autentică dată în vederea dezbaterii succesiunii, mandant în care este precizată, alături de alte elemente, şi cota de contribuţie la dobândirea bunurilor comune.

Actul de lichidare a regimului comunităţii legale incheiat de soţul supravieţuitor împreună cu moştenitorii soţului decedat în cadrul procedurii succesorale (art.355 alin.3 Cod Civil) trebuie sa imbrace forma autentică.

Actul de lichidare a patrimoniului defunctului se încheie numai de către moştenitori, indiferent de persoana care a solicitat deschiderea procedurii succesorale (ex: creditorii defunctului, creditorii succesibililor, un coproprietar).

Actul de lichidare se încheie obligatoriu şi atunci când soţul supravieţuitor vine singur la moştenire.

Actul de lichidare a patrimoniului defunctului se întocmeşte chiar dacă soţii nu au dobândit bunuri comune în timpul căsătoriei, iar soţul decedat a avut numai bunuri/datorii proprii (indiferent că acestea au fost dobândite/contractate înainte sau în timpul căsătoriei).

În cazul unei proceduri succesorale succesive, dacă toţi defuncţii au fost căsătoriţi, se vor autentifica acte de lichidare distincte. Actele de lichidare a patrimoniului defunctilor vor fi semnate de moştenitorii fiecărui defunct în parte.

Dacă părţile omit a declara bunuri/datorii la încheierea actului de lichidare, aceştia vor putea încheia ulterior un supliment al actului de lichidare, incluzând bunurile/datoriile omise. În acest caz, nu vor putea să modifice cota de contribuţie stabilită prin actul de lichidare iniţial.

Dacă soţii au dobândit în timpul căsătoriei, un bun în indiviziune cu un terţ, la încheierea actului de lichidare nu este obligatorie prezenţa terţului acesta, însă,  va trebui să fie prezent în cazul unui eventual partaj ulterior al bunului deţinut în coproprietate.

Se va preciza natura dreptul de proprietate care face obiectul actului de lichidare: drept de proprietate deplină sau nudă proprietate. Se vor preciza eventualele dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, precum şi sarcinile reale care grevează bunurile. Se vor preciza toate obligaţiile asumate de defunct în timpul vieţii şi care nu se sting prin decesul acestuia (obligaţii de a face, etc.)

notar-expert.ro-Google pagerank and WorthCheck google pagerank for notar-expert.ro

Comentarii

Act de lichidare succesiune — 5 comentarii

 1. buna ziua

  va rog sa ma lamuriti intr-o chestiune
  am mostenit in anul 2013 o suprafata de teren – padure , de la mama mea decedata in 2006
  mentionez ca sunt cetatean strain
  am obligatia sa o instrainez in termen de 1an ?
  va multumesc

  • Stimate dle Bereanu

   Daca ati dobandit terenul pe calea mostenirii legale (nu prin mostenire testamentara, in baza unui testament lasat de mama dvs) nu va sunt aplicabile dispozitiile speciale referitoare la dobandirea terenurilor in Romania de catre cetatenii straini si, prin urmare, nu aveti obligatia de a instraina terenul mostenit.

   Cu stima, State

 2. Buna ziua,
  Am deschis o masa succesorala la un notariat din Bucuresti iar la acest moment se pare voi fi nevoit sa fac o suplimentare ( pentru un loc de veci ) , notariatul unde am deschis masa succesorala este in concediu pentru 1 luna ( una luna ) iar conform legii notariale nu am voie sa accesez un alt notariat pentru acceasi sucesiune , in situatie data eu nu pot face suplimentarea iar cei de la cimitir zic ca nu voi putea beneficia de serviciile lor …
  Va rog sa ma informati daca exista ceva proceduri pentru situatii” de urganta ” .
  Multumesc anticipat.
  Dragos.

 3. Buna ziua! As dori o lamurire intr-o speta.La data de 25.01.1976 a decedat autoarea B.F. La data de 3.mai.1976 afost deschisa succesiunea autoarei,B.F,a fost intocmita anexa.2 si procesul-verbal de inventariere al bunurilor defunctei,de catre reprezentantul circumscriptiei financiare din cadrul primariei si secretarul orasului,valoare ce nu atinge suma de 5000 lei,bunuri ce au fost atribuite finei defunctei,D.A. In procesul-verbal segaseste si mentiunea”nu face obiectul deschiderii de succesiune mostenitoarei testamentare(legatar universal)In registrul rol fiscal al autoarei din anii 1973-1976,figureaza un imobil pentru care autoarea plate taxe si impozite locale anuale in suma de 75 lei,iar pe ultimul an 1975,nu figureaza nici o chitanta de plata inregistrata. Dupa data decesului la data de 31.03.1976,a fost emisa de catre adm.Fin o somatie de plata.Am banuiala ca asupra acelui bun a fost dispus un sechestru in anul 1977,in registru rol fiscal se gaseste si mentiunea ca”Most.B.F nu s-a mai trecut in rol pe anul 1977″Primaria refuza sa-mi puna la dispozitie titlul de propietate,motivand ca nu existe niciun titlu inregistrat,ca autoarea platea asa niste bani ca vroia Consiliul Popular. In anul 1996dsarul de reconstituire a dreptului de propietare,documentul anexa.I,vadit modificat numele mostenitoarei test.dela data deschiderii succesiunii cu cel dobandit dupa casatorie,iar la adresa veche parinteasca a fost adaugata cea nou de dupa casatorie,masa succesorala era trecut peste „una casa de locuit”existenta la data decesului”constructiile existente cf.testamentului. in procesul -verbal de inventariere al bunurilor defunctei din 1996,secretarul a trecut casingurul bunce se gasea in masa succesoral era un imobil nationalizat cf,decretului 92/1950.Tin sa precizez ca test.a fost intocmit la data de 01.08.1968,bunul nu se gasea in circuitul civil,iar la data decesului singurele bunuri ce se gaseau in patrimoniul testatoarei erau casa de locuit sitauata intr-un bloc,cf.regitrului rol fiscal 1973-1976 si bunurile mobile. Procesul verbal din data de 3.mai 1976 este semnat de inspector sef circ.financiara.Unde pot sa gasesc anexa I si procesul verbal de predare-primire al casei de locuit de la data decesului? Unde a fost transmis bunul imobil in anul 1977,dupa expirarea termenului de un an de la deschiderea succesiunii.Cum a fost trecut in patrimoniul statului? De ce au fost nevoiti sa falsifice anexaI tel.0766336268