Certificatul de mostenitor

Certificatul de mostenitor

Certificatul de mostenitor. Acte necesare.

Eliberarea certificatului de mostenitor sau de legatar reprezinta ultima faza a procedurii succesorale.

Dacă, prin administrarea probelor, notarul a putut stabili moştenitorii, calitatea şi drepturile acestora, precum şi masa succesorală, acesta întocmeşte o încheiere finală a procedurii succesorale ce va cuprinde, pe lângă menţiunile obişnuite, următoarele:

    numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului, precum si data decesului;

  numele, prenumele, domiciliul si întinderea drepturilor tuturor moştenitorilor legali sau testamentari;

    activul şi pasivul moştenirii;

    alte date necesare la soluţionarea cauzei.

Dacă notarul constata că în masa succesorala nu există bunuri, dispune prin încheiere închiderea procedurii succesorale din lipsa de  obiect.

Dacă pentru determinarea bunurilor moştenirii este nevoie de efectuarea unor operaţiuni de durată, succesorii pot solicita să li se stabilească doar calitatea, pentru aceasta eliberându-se un certificat de calitate de mostenitor.

Prin eliberarea certificatului de moştenitor, competenta biroului notarial înceteaza, acesta nemaiputând reveni şi elibera un nou certificat.

In cazul în care moştenitorii solicită completarea masei succesorale cu alte bunuri din activul moştenirii notarul eliberează, cu acordul tuturor succesorilor, un certificat suplimentar de moştenitor (acesta nu este un nou certificat de moştenitor ci o completare la cel existent).

Natura juridica a certificatului de moştenitor

Spre deosebire de vechiul cod civil potrivit căruia certificatul de moştenitor făcea dovada întinderii drepturilor şi a componentei masei succesorale doar faţă de persoanele menţionate în cuprinsul său ca având calitatea de moştenitori, potrivit NCC certificatul de moştenitor face dovada atât a calităţii de moştenitor şi întinderea drepturilor moştenitorilor, cât şi dovada asupra bunurilor din masa succesorală (art. 1.133 cod civil), constituind titlu de proprietate, opozabil tuturor.

Succesiunea vacanta

Potrivit art. 85 din Legea nr. 36 / 1995 a notarilor publici, cât şi a disp. art. 1.135 cod civil, în lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentanţilor statului, respectiv, ai comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărei rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii succesiunii, notarul public constată că succesiunea este vacantă şi eliberează certificatul de vacanţă succesorală după expirarea termenului de acceptare a succesiunii.

Din partea Statului, însă, nu este necesară o manifestare de voinţă, expresă sau tacită, în sensul acceptării succesiunii, acesta culegând-o în virtutea legii, după cum nici nu poate renunţa la succesiune, din simplul motiv că, întro atare situaţie, bunurile succesorale rămânând fără stăpân ar reveni tot statului.

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de mostenitor

♦   cerere pentru deschiderea succesiunii (se completează la notariat);

♦    actele de identitate ale mostenitorilor;

♦    acte de  stare civilă care dovedesc relaţia de rudenie;

♦    certificatul de deces al defunctului;

♦    certificatul de căsătorie al soţului supravieţuitor ( sau certificatul de deces / certificatul      de moştenitor / sentinţa judecătorească de divorţ, după caz);

♦   certificat de naştere şi căsătorie a descendenţilor sau al altor rude care au vocaţie succesorală;

♦   testamentul, dacă există;

♦  fiecare moştenitor va da o declaraţie autentificată la biroul notarial prin care isi  exprima opţiunea succesorală, în sensul că acceptă, sau renuntă la moştenire.

Alte acte care atestă averea defunctului (după caz), pentru stabilirea masei succesorale :

  acte proprietate bunuri imobile : contract vânzare-cumparare/construire, proces verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţa de achitare integrală;

 ♦   certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară;

 ♦   documentatie cadastrala, daca exista;

 ♦   acte proprietate automobil (talon, carte de identitate);

 ♦   certificat fiscal automobil, eliberat de Administratia Financiară;

 ♦  certificat acţionar, carnete C.E.C., conturi, depozite bancare (extras de cont sau contract de depozit), act concesiune pentru locul de veci, adeverinţa cu valoarea locului de veci, eliberată de Administraţia Cimitirelor sau de Parohie;

Pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate, dar cu ultimul domiciliu în România, precum şi pentru cetăţenii români care au decedat în străinătate, dar cu ultimul domiciliu/reşedinţa în străinătate, autoritatea română va emite certificatul de deces după transcrierea actului de deces emis de autoritatea străină conform art.44 alin. 3-7 din Legea cu privire la actele de stare civilă nr.119/1996. În cazul în care certificatul de deces este eliberat de către misiunea diplomatică sau oficiul consular, acesta nu mai trebuie transcris.

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi, care nu sunt decedaţi în România şi care au avut ultimul domiciliu/reşedinţa în străinătate, actul de deces emis de autorităţile străine competente poate fi luat în considerare la notariat numai după îndeplinirea procedurii supralegalizării sau apostilării, după caz. Fac excepţie de la regula apostilării/supralegalizării, actele de deces emise de state cu care România are încheiate convenţii sau tratate bilaterale de recunoaştere a actelor de stare civilă.

Notar-expert.ro-Google PageRank și WorthVerifica Google PageRank pentru notar-expert.ro

Comentarii

Certificatul de mostenitor — 45 comentarii

 1. Buna. Fratele bunici mele, unchiul meu de un al patrulea grad de rudenie. El nu avea nimic practic,nicio propietate, nicun bun pe numele lui. Nu a fost casatorit si legal nu are niciun fiu. Cum eu mam ocupat de inmormantare si spitalizare, bunica mea si cealalta sora a decedatului mau lasat pe mine responsabil, fiind unicul familiar in zona. Am putut ridica ajutorul de inmormantare para nicio o problema, iar la CNSAS miau recomandat sa fac un act de mostenitor sa pot ridica ultima pensie care a trebuit sa o primesca cat a fost in viata. Insa la notariat imi cer imputernicire de la ceilalti posiblili mostenitori. Dar ceilalti posibili mostenitori bunica si matusa mea au alt nume de familie iar ele au fost cele care indemnat sa scot ultima pensie. Cum as putea fac pentru a putea ridica ultima pensie,fara imputerniciri din partea lor, dar numai pt pensie caci el nu avea niciun bun material. Multumesc!

  • Stimate dle Adrian

   Pentru a putea obtine un certificat de mostenitor in baza caruia sa solicitati pensia restanta a defunctului trebuie sa solicitati bunicii si sorei defunctului fie sa se prezinte, personal sau prin mandatar, impreuna cu dvs la notar pentru dezbaterea succesiunii, fie sa dea declaratii notariale ca inteleg sa ramana straine de succesiunea defunctului.
   Cu stima,

 2. Buna ziua!
  cum pot proceda sa ridic ultima pensie daca am ingrijit o batrana cu contract de ingrijire,persoana era nevazatoare si este vorba de pensia de insotitor care venea pe numele ei?
  Multumesc!

  • Daca nu sunteti ruda, pana in gradul IV inclusiv (verisoare) sau nu sunteti beneficiara unui testament din pratea defunctei nu veti putea obtine acele sume.
   Ceva, insa, nu imi este clar. Cum putea o persoana nevazatoare sa primeasca pensie de insotitor?
   Pensia de insotitor se cuvine persoanei care are spre ingijire o persoana cu handicap, iar dreptul la pensia de insotitor inceteaza, printre altele, la data decesului persoanei cu handicap, imprejurare dovedita cu certificatul de deces. Probabil va referiti la pensia de handicap a persoanei in varsta pe care o ingrijati fiindca, daca e vorba de pensia de insotitor la care aveati dreptul (fiindca aveati in ingrijire acea persoana), nu aveti nevoie de certificat de mostenitor, ci doar de certificatul de deces si actele in baza carora ati fost desemnata insotitor.
   Cu stima,

 3. BUNICA A DECEDAT ACUM 15 ANI,ERA PROPRIETARA UNUI TEREN SI A UNEI CASE LA TARA,COPIIIN NUMAR DE 5.TERENUL ESTE IMPARTIT LA 3 DINTRE EI,CARE NU VOR SA IMPARTA MOSTENIREA SI LA CEILALTI 2,CE TREBUIE FACUT DE CEI 2 MOSTENITORI?

  • Daca la data decesului bunicii terenul si casa se aflau, conform actelor de proprietate, in patrimoniul bunicii acestea fac parte din masa succesorala si, prin urmare, oricare dintre copii defunctei poate solicita emiterea certificatului de mostenitor pentru aceste bunuri. Pentru a face acest lucru va trebui, insa, sa depuna la notar actele doveditoare a faptului ca a acceptat succesiunea in termenul legal (6 luni de la data decesului) si ca bunurile respective erau in proprietatea defunctei.

 4. Buna , mama mea a decedat la inceputul acestui an . Mama mi-a lasat procura la notar pentru apartament , fiind singurul mostenitor , va rog cat timp am la dispozitie ca sa merg la notar sa-mi fac certificatul de mostenitor…multumesc .

  • Stimate dle Alexandru

   Termenul prevazut de lege pentru a opta intre acceptarea sau neacceptarea succesiunii este de 1 (un) an calculat de la data decesului.
   Prin urmare, in conditiile in care in termen de 1 an veti face, de ex. acceptarea succesiunii, veti putea dezbate succesiunea oricand dupa expirarea acestui termen. Acceptarea o puteti face prin declaratie data in fata oricarui notar public, insa succesiunea o puteti face doar in fata unui notar al carui birou isi are sediul in circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care defuncta si-a avut ultimul domiciliu.
   Este posibila eliberarea certificatului de mostenitor si inainte de expirarea termenului de 1 an, insa doar daca este neindoielnic ca nu mai sunt si alte persoane indreptatite la succesiune.

 5. Buna ziua !
  Parintii mei au decedat in februarie 2012 si martie 2013, iar eu sunt singurul lor copil. Va rog sa-mi spuneti pana cand pot intra in posesia certificatului de mostenitor, ce documente sunt necesare si care ar fi costurile avand in vedere ca este o gospodarie la tara si pamant.
  Multumesc !

  • Fiind decedati dupa data intrarii in vigoare a noului Cod civil (1 octombrie 2014) termenul de acceptare a succesiunii pentru fiecare parinte este de 1 an, calculat de la data decesului. Pentru obtinerea certificatului de mostenitor trebuie sa va adresati unui birou notarial care isi are sediul pe raza teritoriala a Judecatoriei (a Tribunalului, pentru Buucresti si imprejurimi) de la ultimul domiciliu al fiecarui defunct de unde veti putea obtine si informatiile privind costurile pentru fiecare succesiune in parte.

 6. Buna ziua, as dori sa stiu la cat s-ar ridica costurile pentru succesiune.povestea e mai incalcita.eu am divortat de fostul sot impreuna avem un apartament cu 2 camere si doi copii majori.dupa divort nu am facut partaj pentru ca facusem o intelegere …verbala ca eu sa raman cu casa si el cu niste bani proveniti dintr-un schimb de locuinta inainte de divort.Problema este ca el a decedat iar familia a aflat despre deces foarte tarziu..la cateva luni dupa ce deja fusese inhumat de primaria sectorului 3 ca…identificat dar fara apartinatori.Ultimul sau domiciu din buletin a fost altul decat apartamentul in discutie.Vreau sa stiu ce trebuie sa fac pentru ca fetele mele sa aiba fiecare un certificat de mostenitor.Va multumesc pentru timpul acordat si va doresc o zi buna.

  • Stimata dna Teodora

   Daca defunctul a avut ultimul domiciliu (cel mentionat in certificatul de deces) in Bucuresti fetele dvs. se pot adresa oricarui notar din Bucuresti pentru dezbaterea succesiunii (dvs puteti face aceste demersuri doar daca aveti procura din partea acestora, sau a uneia dintre ele)

   Cu stima, State

 7. Buna ziua as vrea sa stiu si eu ceva tatal meu a decedat acum 6anni ..avem certificat de mosteniror pe numele lui acolo scrie ca el este 1pe 1singuru mostenitor la casa .Cele 3surori ale lui au semnat ca nu mai au pretentie la nimic iau cedat lui dreptu dar acum nu stiu ma puteti ajuta dvs??

 8. mama mea a decedat si nu pot sa dovedesc ca eu sint fiica ei…mama a fost casatorita si divortata.. dar nu am nici un act am fost la primaria unde s-a facut casatoria dar mi s-a spus ca nu se poate sa-mi elibereze nici un act stiti cum pot sa obtin aceste acte??? cum pot sa dovedesc ca desi avem nume diferite eu sint fiica ei??? mentionez ca si tatal meu a decedat cu ani in urma.. multumesc

 9. buna seara tatal meu a decedat pe 29 07 1992 nu a avut proprietati deoarece in timpul casatoriei cu mama mea plateau chirie.Mama mea a cuparat apartamentul dupa ce tatal meu a decedat .cum pot obtine un certificat de mostenitor si ce taxe trebuie sa platesc

  • Daca va intereseaza doar apartamentul veti putea solicita un certificat de mostenitor doar dupa decesul mamei. De pe urma tatalui nu puteti dezbate succesiunea pentru apertament deoarece a fost dobandit de mama dupa decesului acestuia.
   Daca, insa, va intereseaza stabilirea calitatii dvs de mostenitor de pe urma tatalui puteti solicita un certificat de calitate de mostenitor unui birou notarial de la ultimul domiciliu al defunctului, iar in masura in care veti constata ca au ramas, totusi, bunuri de pe urma tatalui, veti putea solicita eliberarea unui certificat de mostenitor pentru acele bunuri.

 10. Am nevoie de un certificat calitate de mostenitor(mi-l cere comisia judeteana de fond funciar )pentru reconstituirea unui teren de la unchiul meu (nu a avut copii)pentru care anm facut cerere la Legea 247/2005.Unchiul meu a fost decedat in Bucuresti ,locul nasterii in Teleorman,unde este si terenul.Am fost la mai multi notari dar fiind decedat in 1991 iar matusa mea in 1998 nu mai poate sa-mi elibereze fiind mai mult de 6 luni de la deces …Ce pot face ?Acest teren l-am gasit la arhivele nationale,a fost preluat in 1949 de catre stat…
  Va rog sa ma invatati unde sa merg…

  • Stimata dna Niculescu
   Cu siguranta nu data decesului unchiului si, respectiv, a matusii dvs. a fost motivul pentru care nu ati obtinut certificatul ci, fie notarii respectivi nu aveau competenta sa faca acest lucru (dezbaterea succesiunii si eliberarea certificatului de mostenitor, inclusiv de calitate de mostenitor o poate face numai un notar de la ultimul domiciliu al defunctului, respectiv domiciliul mentionat in certificatul de deces), fie nu aveti dreptul de a-l mosteni (ex., neavand copii, daca unchiul a lasat testament sotiei sale, aceasta va fi singura mostenitoare), ori exista deja emis certificat de mostenitor in care au fost stabiliti mostenitorii.
   Pentru a obtine informatiile necesare va sugerez sa va adresati unui birou notarial de la ultimul domiciliu al defunctului dvs unchi.
   Cu stima, State

 11. La 1 August 2014 mi-a murit tatal. Suntem 2 mostenitori si mama. As dorii sa stiu dupa noile reglementari din 2014 suntem obligati sa asteptam un an de zile? Noi dorim sa facem succesiunea acun si nu peste un an. Si de ce difera preturile de la un notar la altul? Va rog cat m-ar costa o succesiune cu un imobil de 120 mp total in zona Uranus? Multumesc anticipat.

  • Stimata dna Dana
   Potrivit noului Cod civil termenul de optiune (termen in care se poate opta intre a accepta sau nu succesiunea) este de 1 an pentru persoanele decedate dupa data de 1 octombrie 2011.
   Prin urmare, notarul nu poate elibera certificatul de mostenitor mai devreme de implinirea acestui teren, cu exceptia cazului in care exista certitudinea ca nu mai sunt alti mostenitori (aspect lasat de lege la aprecierea notarului care va decide daca poate sau nu sa elibereze mai devreme certificatul in functie de probele administrate in dosar)
   In ceea ce priveste „preturile” practicate de notari (banuiesc ca va referiti la onorariul notarului), legea stabileste limita minima a onorariului pe care notarul il poate percepe pentru efectuarea unei proceduri notariale sau pentru incheierea unui act notarial lasand la aprecierea acestuia (in functie de complexitatea, de situatia concreta in care este indeplinita lucrarea cu care a fost investit) daca va depasi sau nu aceasta limita minima a onorariului.
   Daca, pana la aceasta data nu ati obtinut informatiile referitoare la costurile succesorale pentru imobilul la care faceti referire mai sus, va invit sa solicitati aceste informatii la numarul de telefon fix afisat pe site la pagina „contact”.
   Cu stima, State

 12. tatal meu a decedat in timp ce la tribunal se fac actele de proprietate pt bunuri mobile si imobile.S-a cerut la tribunal de avocat un certificat de calitate de mostenitor dar in el nu se specifica bunurile mobile si imobile deoarece dupa spusele D-nei avocat nu exista act de proprietate.Pentru ce s-a cerut acel certificat? Nu pentru a seface un certificat de mostenitor?Dar daca nu e specificat ce se mosteneste? Va rog daca puteti sa imi raspundeti si ma puteti lamuri si pe mine. Cu mult respect si multumesc.

  • Stimata dna Oprea
   Tatal dvs fiind parte in proces, ca urmare a decesului se impunea introducerea in proces a mostenitorilor sai.
   Din acest motiv instanta v-a cerut sa prezentati certificatul de calitate de mostenitor (in proces instanta are nevoie de prezenta partilor pentru administrarea probelor: raspunsuri la interogatorii, declaratii, expertize, etc ori, cum in cazul de fata, judecatorul nu mai putea solicita aceste lucruri tatalui dvs, trebuia sa introduca in proces mostenitorii sai).
   Nu vi s-a cerut certificat de mostenitor in care sa fie mentionate bunurile dintrun alt motiv decat cel invocat de dna avocat, respectiv, acela ca pe judecator il interesau doar mostenitorii, nu si averea tatalui dvs deoarece actiunea cu care a fost investit era alta decat dezbaterea succesiunii ramasa de pe urma acestuia.
   Pe de alta parte, judecatorii cunosc faptul ca, pentru obtinerea unui certificat de mostenitor pentru bunuri este necesar un timp mai indelungat decat pentru obtinerea unui certificat doar cu mostenitorii, ori, instanta nu are interes sa-si intarzie, deliberat, finalizarea proceselor.
   Bineinteles ca nimic nu va impiedica sa depuneti un certificat de mostenitor cu mentionarea bunurilor, dar, din punctul de vedere al instantei, mentionarea acestora in certificat nu avea nicio relevanta, deoarece pe judecator il interesau doar mostenitorii carora, hotararea ce o va pronunta, sa le fie opozabila.
   In masura in care intre mostenitorii mentionati in certificatul de calitate nu sunt divergente (neantelegeri) privitoare la bunurile ramase de la defunct ei pot solicita oricand biroului notarial care a emis certificatul de calitate de mostenitor sa elibereze, pe baza actelor de proprietate ce ii vor fi prezentate, un certificat cu bunurile ramase de la defunctul dvs tata.
   Cu stima, State

 13. Buna ziua,
  Solicit clarificare la un act de -certificat de mostenitor-datat 2004,care include urmatoarea situatie:tata decedat 2002,nu se dezbate succesiunea dupa tata,un singur copil din mariaj;emitere certif,de mostenitor 2004(mai mult de 2 ani de la deces)prin care fiica renunta in favoarea mamei ,inscris in act,doar la terenul agricol detinut de tata,fara a se dezbate succesiunea si asupra altor bunuri;actul consemneaza la final ca fiica „este straina de succesiune prin renuntare”.
  Intrebare:”Straina de succesiune prin renuntare”inseamna ca renunta la tot ce i s-ar cuveni din partea tatalui(mobile,imobile)chiar daca nu au fost trecute in act si nedezbatute?
  La decesul mamei fiica poate dezbate succesiunea dupa tata si dupa mama fara a fi implicate alte rude de gradul I sau II,cf.noului cod civil.Care este termenul actual de dezbatere?

  • Renuntand la succesiune fiica a renuntat la dreptul de a-l mosteni pe tatal sau, astfel ca aceasta nu va mai putea dobandi vreun bun ce i s-ar fi cuvenit din mostenire, indiferent daca bunurile au fost sau nu mentionate in certificatul deja emis.
   Deoarece este singurul copil al parintilor sai, aceasta va fi singura mostenitoare legala a mamei sale (cu conditia sa accepte succesiunea ramasa de pe urma acesteia).
   Nu exista un termen in care trebuie dezbatuta o succesiune, insa exista un termen in care trebuie sa se opteze pentru acceptarea sau renuntarea la aceasta.
   Pentru succesiunile deschise dupa data de 1 octombrie 2011 termenul de optiune succesorala este de 1 an (momentul deschiderii succesiunii coincide cu momentul decesului persoanei despe a carei succesiune este vorba). Odata acceptata succesiunea poate fi dezbatuta oricand. Cu toate acestea exista cel putin un motiv pentru dezbaterea succesiunii intrun termen de 2 ani de la data decesului si anume acela de a nu se plati impozitul de 1% din valoarea bunurilor imobile mostenite.

 14. Tatal meu a decedat in 24.06.2014 si a ramas in urma sa doar renta viagera agricola in valoare totala (pe anul 2013 si 1/2 din 2014)225 euro si banii din legea 9/1998 care nu se stia e daca vor mai fi primiti vreodata si pentru care are deschis un cont la CEC.Mostenitori sint eu si mama mea de 85 de ani.Cei de la APIA mi-au cerut CERTIFICAT CALITATE DE MOSTENITOR PENTRU A-MI PUTE DA BANII PE RENTA VIAGERA.Cit m-ar costa acest certificat avind in vedere ca nu vreau sa mai fac succesiunea deoarece nu sunt si alte bunuri.Mentionez ca mama locuieste cu mine in casa mea.

  • Onorariul minim ce poate fi stabilit de notar pentru emiterea certificatului de calitate de mostenitor este de 150lei la care se pot adauga si alte costuri pentru legalizari, verificari in Registrele nationale notariale, etc

 15. Pentru ridicarea pensiei din luna decesului este necesar ca aceasta sa fie mentionata in certificatul de mostenitor?

 16. Buna ziua,
  In anii din urma am deschis un cont in lei, avand ca titular tatal meu, iar eu in calitate de imputernicit.
  Tatal meu a decedat de curand(10 mai) si as dori sa stiu cum se poate proceda in acest caz pentru a putea avea acces la cont(asumandu-mi eu calitatea de titular).
  Mentionez ca suntem patru surori si mama,tinute la curent de faptul ca toti banii sunt ai mei(castigati prin munca in Italia) si ca nu este vorba de nici o mostenire.
  Multumesc anticipat!

  • Titular al contului fiind tatal dvs va trebui sa dezbateti succesiunea pentru aceste sume, iar daca ceilalti mostenitori sunt de acord sa obtineti dvs intreaga suma o puteti face prin partaj, o data cu dezbaterea succesiunii.
   Precizare: daca mama si surorile dvs sunt de acord sa renunte la partea lor din aceste sume, dar doresc sa mosteneasca alte bunuri de la defunct acestea trebuie sa participe la dezbaterea succesiunii, iar dupa ce vor fi declarate mostenitoare va vor transmite prin partaj succesoral cotele ce le detin din aceste sume. Partajul poate avea loc odata cu dezbaterea succesiunii.
   Fac aceasta precizare intrucat, de foarte multe ori, se confunda dorinta de renuntare, in favoarea unui anumit mostenitor, la dreptul ce i s-ar cuveni unei persoane dintrun bun din mostenire cu renuntarea la succesiune (renuntarea la succesiune inseamna ca nu vei culege partea ta din niciun bun al defunctului, nu doar din unul din aceste bunuri).

 17. buna ziua
  Tatal meu a decedat anul trecut in 28 noiembrie 2013,mama inca mai traieste ,eu si fratele meu am vrea sa facem taxa de succesiune,mentionez ca fratele meu impreuna cu sotia si copilul lor locuiesc in casa parinteasca impreuna cu mama noastra.
  -se poate face taxa de succesiune numai pe pamant?
  -cam la ce valoare sa ne asteptam.
  Va multumesc si astept raspuns

 18. Buan ziua, Va rog sa-mi spuneti cum se poate transmite mostenirea mai usor, in sit in care un parinte mai traieste si are un singur copil. Se pot face acte premergatoare/preliminare certificatului de mostenitor ? Care ar fi solutia sa nu mai umbli mult dupa aceea ?

 19. Buna ziua!
  As dori sa aflu care este taxa si/sau impozitul pentru un supliment al certificatului de mostenitor care sa completeze masa succesorala cu suma de 140 000 lei ca titlu de despagubiri ce se datora defunctului.
  Multumesc anticipat!

  • Stimate dle Dan
   Daca va referiti la impozitul de 1% prevazut de Codul fiscal acesta este datorat doar pentru bunurile imobile declarate la masa succesorala. In cazul dvs. fiind vorba de despagubiri nu veti plati impozit pentru suplimentarea succesiunii cu aceasta suma.
   In ceea ce priveste onorariul notarului, acesta este de 1025 lei + TVA (in cazul in care biroul notarial este platitor de TVA).
   Cu stima, State

 20. Buna ziua,
  va rog as dori sa stiu cum se poate proceda in cazul unei persoane decedate care, in timpul vietii a fost casatorita, a divortat si si-a luat numele de fata, iar copiii poarta numele fostului sot, in cazul in care nu se mai gasesc certificatul de nastere si de divort al mamei decedate ?
  multumesc foarte mult
  Maria Marin

  • In cazul in care nu detineti actele de stare civila ale defunctei le puteti obtine de la Arhivele Nationale

 21. Buna ziua,tatal meu a decedat,el era detinatorul proprietati(casa si teren).Certificatul de mostenitor s-a facut intre mama,frate si sora,eu am renuntat.
  In ce conditii pot beneficia de partea mamaei (2/8) cu acordul dansei.Mentionez,proprietatea a ramas la stadiul de certificat de mostenitor pe numele mamei ,fratelui si a surori.
  Daca am o solutie va rog sa-mi dati o adresa ,un numar de telefon,ceva.

  Multumesc

  • Buna ziua
   Datele de contact le gasiti la pagina „Contact” de pe site.

 22. Va adresez si eu o intrebare…daca tatal copilului meu a decedat, copilul este minor 1, 6luni…nu avea pe numele lui case sau terenuri…decat 3 masini care sunt ale sefului lui dar in acte el este propietar…si datori la stat , impozite si taxe neplatite…eu as dori sa deschid succesiunea dar parintii lui nu…eu vreau sa deschid sa obtin pt copilul meu certificat de mostenitor…cat are drept copilul lui si cat drept parintii si fratele lui?…Si pot deschide succesiunea si fara ei pt a obtine certificatul de mostenitor? Va multumesc anticipat

  • Stimata dna Lia
   Potrivit legii, descendentii (copii, nepotii de copii, etc) inlatura de la mostenire celelalte rude ale defunctului.
   Prin urmare, puteti dezbate succesiunea fara rudele mentionate.
   Va trebui, insa, sa aveti in vedere indeplinirea formalitatilor necesare reprezentarii minorului in procedura dezbaterii succesiunii.
   Cu stima, notar State

 23. Buna ziua
  Dupa decesul tatalui am renuntat la partea mea de mostenire in favoarea sotiei lui(alta decat mama). Acum a murit si ea.La succesiune este si o sora a mea dupa tata si aceasta sotie a lui.In cazul acesta trebuie sa se dezbata iarasi succesiunea dupa tatal meu(prin moartea celui caruia i-am cedat) sau ramane mostenitoare sora mea.
  Multumesc

  • Stimate dle Caiea

   Decesul sotiei tatalui dvs nu are relevanta in privinta mostenitorilor declarati in certificatul de mostenitor emis de pe urma tatalui. Insa, intrucat nici dvs si nici sora dvs nu aveti cu aceasta legaturi de rudenie (ca urmare a adoptiei, de ex) cota din bunurile tatalui mostenita de sotia sa va fi dobandita de mostenitorii acesteia (rudele sale: frati/surori/nepoti, beneficiari testamentari daca a lasat testament, dupa caz).
   In concluzie, daca sora dvs a fost declarata mostenitoare, alaturi de sotie, asupra bunurilor tatalui in final sora va stapani aceste bunuri impreuna cu mostenitorii sotiei tatalui in cotele stabilite prin certificatul de mostenitor emis de pe urma def tata. In privinta bunurilor ce au apartinut numai sotiei sale, acestea vor fi doar proprietatea mostenitorilor acesteia.
   Cu stima, notar State

 24. AM SI EU O INTREBARE LA DVS.
  -MAMA MEA A DECEDAT LA DATA DE 18.10.2012.EU SUNT SINGURA MOSTENITOARE INTRUCAT SUNT SINGURUL EI COPIL.TATAL MEU A DECEDAT IN ANUL 1983.INTREBAREA MEA ESTE:
  CARE ESTE TERMENUL LEGAL PANA LA CARE EU TREBUIE SA INTOCMESC CERTIFICATUL DE MOSTENITOR FARA A PLATI NU STIU CE TAXE?PENTRU CA MI S-A SPUS CA MA COSTA ACEST CERTIFICAT IN JUR DE 20 MILIOANE LEI VECHI.
  MULTUMESC ,
  ING. MIOARA CIOCAN

  • Stimata dna Ciocan
   Pentru succesiunea tatalui veti avea de platit, pe langa onorariul notarului si impozit de 1% din valoarea bunurilor imobile pe care le veti declara la succesiune.
   Pentru succesiunea mamei veti plati doar onorariul notarului, iar daca sunt si imobile intabulate in Cartea Funciara pe numele mamei veti avea de plata si taxa de intabulare a acestora pe numele dvs. In privinta impozitului de 1%, nu il veti plati daca veti dezbate succesiunea pentru bunurile imobile intrun termen de 2 ani calculat de la data decesului mamei. Daca veti depasi acest termen, veti plati si impozit.
   Cu stima, notar State