Certificatul de mostenitor

Certificat de mostenitor

Certificatul de mostenitor. Acte necesare.

Eliberarea certificatului de mostenitor sau de legatar reprezinta ultima faza a procedurii succesorale.

Dacă, prin administrarea probelor, notarul a putut stabili moştenitorii, calitatea şi drepturile acestora, precum şi masa succesorală, acesta întocmeşte o încheiere finală a procedurii succesorale ce va cuprinde, pe lângă menţiunile obişnuite, următoarele:

-        numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului, precum si data decesului;

-        numele, prenumele, domiciliul si întinderea drepturilor tuturor moştenitorilor legali sau testamentari;

-        activul şi pasivul moştenirii;

-        alte date necesare la soluţionarea cauzei.

Dacă notarul constata că în masa succesorala nu există bunuri, dispune prin încheiere închiderea procedurii succesorale din lipsa de  obiect.

Dacă pentru determinarea bunurilor moştenirii este nevoie de efectuarea unor operaţiuni de durată, succesorii pot solicita să li se stabilească doar calitatea, pentru aceasta eliberându-se un certificat de calitate de mostenitor.

Prin eliberarea certificatului de moştenitor, competenta biroului notarial înceteaza, acesta nemaiputând reveni şi elibera un nou certificat.

In cazul în care moştenitorii solicită completarea masei succesorale cu alte bunuri din activul moştenirii notarul eliberează, cu acordul tuturor succesorilor, un certificat suplimentar de moştenitor (acesta nu este un nou certificat de moştenitor ci o completare la cel existent).

Natura juridica a certificatului de moştenitor

Spre deosebire de vechiul cod civil potrivit căruia certificatul de moştenitor făcea dovada întinderii drepturilor şi a componentei masei succesorale doar faţă de persoanele menţionate în cuprinsul său ca având calitatea de moştenitori, potrivit NCC certificatul de moştenitor face dovada atât a calităţii de moştenitor şi întinderea drepturilor moştenitorilor, cât şi dovada asupra bunurilor din masa succesorală (art. 1.133 cod civil), constituind titlu de proprietate, opozabil tuturor.

Succesiunea vacanta

Potrivit art. 85 din Legea nr. 36 / 1995 a notarilor publici, cât şi a disp. art. 1.135 cod civil, în lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentanţilor statului, respectiv, ai comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărei rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii succesiunii, notarul public constată că succesiunea este vacantă şi eliberează certificatul de vacanţă succesorală după expirarea termenului de acceptare a succesiunii.

Din partea Statului, însă, nu este necesară o manifestare de voinţă, expresă sau tacită, în sensul acceptării succesiunii, acesta culegând-o în virtutea legii, după cum nici nu poate renunţa la succesiune, din simplul motiv că, întro atare situaţie, bunurile succesorale rămânând fără stăpân ar reveni tot statului.

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de mostenitor

 - cerere pentru deschiderea succesiunii (se completează la notariat);

 - actele de identitate ale mostenitorilor;

 - acte de  stare civilă care dovedesc relaţia de rudenie;

 - certificatul de deces al defunctului;

 - certificatul de căsătorie al soţului supravieţuitor ( sau certificatul de deces / certificatul      de moştenitor / sentinţa judecătorească de divorţ, după caz);

 - certificat de naştere şi căsătorie a descendenţilor sau al altor rude care au vocaţie succesorală;

 - testamentul, dacă există;

 - fiecare moştenitor va da o declaraţie autentificată la biroul notarial prin care isi  exprima opţiunea succesorală, în sensul că acceptă, sau renuntă la moştenire.

Alte acte care atestă averea defunctului (după caz), pentru stabilirea masei succesorale :

 - acte proprietate bunuri imobile : contract vânzare-cumparare/construire, proces verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţa de achitare integrală;

 - certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară;

-  documentatie cadastrala, daca exista;

 - acte proprietate automobil (talon, carte de identitate);

 - certificat fiscal automobil, eliberat de Administratia Financiară;

 - certificat acţionar, carnete C.E.C., conturi, depozite bancare (extras de cont sau contract de depozit), act concesiune pentru locul de veci, adeverinţa cu valoarea locului de veci, eliberată de Administraţia Cimitirelor sau de Parohie;

Pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate, dar cu ultimul domiciliu în România, precum şi pentru cetăţenii români care au decedat în străinătate, dar cu ultimul domiciliu/reşedinţa în străinătate, autoritatea română va emite certificatul de deces după transcrierea actului de deces emis de autoritatea străină conform art.44 alin. 3-7 din Legea cu privire la actele de stare civilă nr.119/1996. În cazul în care certificatul de deces este eliberat de către misiunea diplomatică sau oficiul consular, acesta nu mai trebuie transcris.

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi, care nu sunt decedaţi în România şi care au avut ultimul domiciliu/reşedinţa în străinătate, actul de deces emis de autorităţile străine competente poate fi luat în considerare la notariat numai după îndeplinirea procedurii supralegalizării sau apostilării, după caz. Fac excepţie de la regula apostilării/supralegalizării, actele de deces emise de state cu care România are încheiate convenţii sau tratate bilaterale de recunoaştere a actelor de stare civilă.

Activitatea notariala / Autentificarea actelorDivortul / Succesiunea / Taxe / Stiri pe scurt / Informatii utile / Forum / Contact

notar-expert.ro-Google pagerank and WorthCheck google pagerank for notar-expert.ro


Comentarii

Certificatul de mostenitor — 18 comentarii

 1. tatal meu a decedat in timp ce la tribunal se fac actele de proprietate pt bunuri mobile si imobile.S-a cerut la tribunal de avocat un certificat de calitate de mostenitor dar in el nu se specifica bunurile mobile si imobile deoarece dupa spusele D-nei avocat nu exista act de proprietate.Pentru ce s-a cerut acel certificat? Nu pentru a seface un certificat de mostenitor?Dar daca nu e specificat ce se mosteneste? Va rog daca puteti sa imi raspundeti si ma puteti lamuri si pe mine. Cu mult respect si multumesc.

  • Stimata dna Oprea
   Tatal dvs fiind parte in proces, ca urmare a decesului se impunea introducerea in proces a mostenitorilor sai.
   Din acest motiv instanta v-a cerut sa prezentati certificatul de calitate de mostenitor (in proces instanta are nevoie de prezenta partilor pentru administrarea probelor: raspunsuri la interogatorii, declaratii, expertize, etc ori, cum in cazul de fata, judecatorul nu mai putea solicita aceste lucruri tatalui dvs, trebuia sa introduca in proces mostenitorii sai).
   Nu vi s-a cerut certificat de mostenitor in care sa fie mentionate bunurile dintrun alt motiv decat cel invocat de dna avocat, respectiv, acela ca pe judecator il interesau doar mostenitorii, nu si averea tatalui dvs deoarece actiunea cu care a fost investit era alta decat dezbaterea succesiunii ramasa de pe urma acestuia.
   Pe de alta parte, judecatorii cunosc faptul ca, pentru obtinerea unui certificat de mostenitor pentru bunuri este necesar un timp mai indelungat decat pentru obtinerea unui certificat doar cu mostenitorii, ori, instanta nu are interes sa-si intarzie, deliberat, finalizarea proceselor.
   Bineinteles ca nimic nu va impiedica sa depuneti un certificat de mostenitor cu mentionarea bunurilor, dar, din punctul de vedere al instantei, mentionarea acestora in certificat nu avea nicio relevanta, deoarece pe judecator il interesau doar mostenitorii carora, hotararea ce o va pronunta, sa le fie opozabila.
   In masura in care intre mostenitorii mentionati in certificatul de calitate nu sunt divergente (neantelegeri) privitoare la bunurile ramase de la defunct ei pot solicita oricand biroului notarial care a emis certificatul de calitate de mostenitor sa elibereze, pe baza actelor de proprietate ce ii vor fi prezentate, un certificat cu bunurile ramase de la defunctul dvs tata.
   Cu stima, State

 2. buna ziua
  Tatal meu a decedat anul trecut in 28 noiembrie 2013,mama inca mai traieste ,eu si fratele meu am vrea sa facem taxa de succesiune,mentionez ca fratele meu impreuna cu sotia si copilul lor locuiesc in casa parinteasca impreuna cu mama noastra.
  -se poate face taxa de succesiune numai pe pamant?
  -cam la ce valoare sa ne asteptam.
  Va multumesc si astept raspuns

 3. Buan ziua, Va rog sa-mi spuneti cum se poate transmite mostenirea mai usor, in sit in care un parinte mai traieste si are un singur copil. Se pot face acte premergatoare/preliminare certificatului de mostenitor ? Care ar fi solutia sa nu mai umbli mult dupa aceea ?

 4. Buna ziua!
  As dori sa aflu care este taxa si/sau impozitul pentru un supliment al certificatului de mostenitor care sa completeze masa succesorala cu suma de 140 000 lei ca titlu de despagubiri ce se datora defunctului.
  Multumesc anticipat!

  • Stimate dle Dan
   Daca va referiti la impozitul de 1% prevazut de Codul fiscal acesta este datorat doar pentru bunurile imobile declarate la masa succesorala. In cazul dvs. fiind vorba de despagubiri nu veti plati impozit pentru suplimentarea succesiunii cu aceasta suma.
   In ceea ce priveste onorariul notarului, acesta este de 1025 lei + TVA (in cazul in care biroul notarial este platitor de TVA).
   Cu stima, State

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*


− 8 = 1

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>