Certificatul de mostenitor

Certificatul de mostenitor

Certificatul de mostenitor. Acte necesare.

Eliberarea certificatului de mostenitor sau de legatar reprezinta ultima faza a procedurii succesorale.

Dacă, prin administrarea probelor, notarul a putut stabili moştenitorii, calitatea şi drepturile acestora, precum şi masa succesorală, acesta întocmeşte o încheiere finală a procedurii succesorale ce va cuprinde, pe lângă menţiunile obişnuite, următoarele:

    numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului, precum si data decesului;

  numele, prenumele, domiciliul si întinderea drepturilor tuturor moştenitorilor legali sau testamentari;

    activul şi pasivul moştenirii;

    alte date necesare la soluţionarea cauzei.

Dacă notarul constata că în masa succesorala nu există bunuri, dispune prin încheiere închiderea procedurii succesorale din lipsa de  obiect.

Dacă pentru determinarea bunurilor moştenirii este nevoie de efectuarea unor operaţiuni de durată, succesorii pot solicita să li se stabilească doar calitatea, pentru aceasta eliberându-se un certificat de calitate de mostenitor.

Prin eliberarea certificatului de moştenitor, competenta biroului notarial înceteaza, acesta nemaiputând reveni şi elibera un nou certificat.

In cazul în care moştenitorii solicită completarea masei succesorale cu alte bunuri din activul moştenirii notarul eliberează, cu acordul tuturor succesorilor, un certificat suplimentar de moştenitor (acesta nu este un nou certificat de moştenitor ci o completare la cel existent).

Natura juridica a certificatului de moştenitor

Spre deosebire de vechiul cod civil potrivit căruia certificatul de moştenitor făcea dovada întinderii drepturilor şi a componentei masei succesorale doar faţă de persoanele menţionate în cuprinsul său ca având calitatea de moştenitori, potrivit NCC certificatul de moştenitor face dovada atât a calităţii de moştenitor şi întinderea drepturilor moştenitorilor, cât şi dovada asupra bunurilor din masa succesorală (art. 1.133 cod civil), constituind titlu de proprietate, opozabil tuturor.

Succesiunea vacanta

Potrivit art. 85 din Legea nr. 36 / 1995 a notarilor publici, cât şi a disp. art. 1.135 cod civil, în lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentanţilor statului, respectiv, ai comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărei rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii succesiunii, notarul public constată că succesiunea este vacantă şi eliberează certificatul de vacanţă succesorală după expirarea termenului de acceptare a succesiunii.

Din partea Statului, însă, nu este necesară o manifestare de voinţă, expresă sau tacită, în sensul acceptării succesiunii, acesta culegând-o în virtutea legii, după cum nici nu poate renunţa la succesiune, din simplul motiv că, întro atare situaţie, bunurile succesorale rămânând fără stăpân ar reveni tot statului.

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de mostenitor

♦   cerere pentru deschiderea succesiunii (se completează la notariat);

♦    actele de identitate ale mostenitorilor;

♦    acte de  stare civilă care dovedesc relaţia de rudenie;

♦    certificatul de deces al defunctului;

♦    certificatul de căsătorie al soţului supravieţuitor ( sau certificatul de deces / certificatul      de moştenitor / sentinţa judecătorească de divorţ, după caz);

♦   certificat de naştere şi căsătorie a descendenţilor sau al altor rude care au vocaţie succesorală;

♦   testamentul, dacă există;

♦  fiecare moştenitor va da o declaraţie autentificată la biroul notarial prin care isi  exprima opţiunea succesorală, în sensul că acceptă, sau renuntă la moştenire.

Alte acte care atestă averea defunctului (după caz), pentru stabilirea masei succesorale :

  acte proprietate bunuri imobile : contract vânzare-cumparare/construire, proces verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţa de achitare integrală;

 ♦   certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară;

 ♦   documentatie cadastrala, daca exista;

 ♦   acte proprietate automobil (talon, carte de identitate);

 ♦   certificat fiscal automobil, eliberat de Administratia Financiară;

 ♦  certificat acţionar, carnete C.E.C., conturi, depozite bancare (extras de cont sau contract de depozit), act concesiune pentru locul de veci, adeverinţa cu valoarea locului de veci, eliberată de Administraţia Cimitirelor sau de Parohie;

Pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate, dar cu ultimul domiciliu în România, precum şi pentru cetăţenii români care au decedat în străinătate, dar cu ultimul domiciliu/reşedinţa în străinătate, autoritatea română va emite certificatul de deces după transcrierea actului de deces emis de autoritatea străină conform art.44 alin. 3-7 din Legea cu privire la actele de stare civilă nr.119/1996. În cazul în care certificatul de deces este eliberat de către misiunea diplomatică sau oficiul consular, acesta nu mai trebuie transcris.

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi, care nu sunt decedaţi în România şi care au avut ultimul domiciliu/reşedinţa în străinătate, actul de deces emis de autorităţile străine competente poate fi luat în considerare la notariat numai după îndeplinirea procedurii supralegalizării sau apostilării, după caz. Fac excepţie de la regula apostilării/supralegalizării, actele de deces emise de state cu care România are încheiate convenţii sau tratate bilaterale de recunoaştere a actelor de stare civilă.

Notar-expert.ro-Google PageRank și WorthVerifica Google PageRank pentru notar-expert.ro

Comentarii

Certificatul de mostenitor — 45 comentarii

 1. Buna. Fratele bunici mele, unchiul meu de un al patrulea grad de rudenie. El nu avea nimic practic,nicio propietate, nicun bun pe numele lui. Nu a fost casatorit si legal nu are niciun fiu. Cum eu mam ocupat de inmormantare si spitalizare, bunica mea si cealalta sora a decedatului mau lasat pe mine responsabil, fiind unicul familiar in zona. Am putut ridica ajutorul de inmormantare para nicio o problema, iar la CNSAS miau recomandat sa fac un act de mostenitor sa pot ridica ultima pensie care a trebuit sa o primesca cat a fost in viata. Insa la notariat imi cer imputernicire de la ceilalti posiblili mostenitori. Dar ceilalti posibili mostenitori bunica si matusa mea au alt nume de familie iar ele au fost cele care indemnat sa scot ultima pensie. Cum as putea fac pentru a putea ridica ultima pensie,fara imputerniciri din partea lor, dar numai pt pensie caci el nu avea niciun bun material. Multumesc!

  • Stimate dle Adrian

   Pentru a putea obtine un certificat de mostenitor in baza caruia sa solicitati pensia restanta a defunctului trebuie sa solicitati bunicii si sorei defunctului fie sa se prezinte, personal sau prin mandatar, impreuna cu dvs la notar pentru dezbaterea succesiunii, fie sa dea declaratii notariale ca inteleg sa ramana straine de succesiunea defunctului.
   Cu stima,

 2. Buna ziua!
  cum pot proceda sa ridic ultima pensie daca am ingrijit o batrana cu contract de ingrijire,persoana era nevazatoare si este vorba de pensia de insotitor care venea pe numele ei?
  Multumesc!

  • Daca nu sunteti ruda, pana in gradul IV inclusiv (verisoare) sau nu sunteti beneficiara unui testament din pratea defunctei nu veti putea obtine acele sume.
   Ceva, insa, nu imi este clar. Cum putea o persoana nevazatoare sa primeasca pensie de insotitor?
   Pensia de insotitor se cuvine persoanei care are spre ingijire o persoana cu handicap, iar dreptul la pensia de insotitor inceteaza, printre altele, la data decesului persoanei cu handicap, imprejurare dovedita cu certificatul de deces. Probabil va referiti la pensia de handicap a persoanei in varsta pe care o ingrijati fiindca, daca e vorba de pensia de insotitor la care aveati dreptul (fiindca aveati in ingrijire acea persoana), nu aveti nevoie de certificat de mostenitor, ci doar de certificatul de deces si actele in baza carora ati fost desemnata insotitor.
   Cu stima,

 3. BUNICA A DECEDAT ACUM 15 ANI,ERA PROPRIETARA UNUI TEREN SI A UNEI CASE LA TARA,COPIIIN NUMAR DE 5.TERENUL ESTE IMPARTIT LA 3 DINTRE EI,CARE NU VOR SA IMPARTA MOSTENIREA SI LA CEILALTI 2,CE TREBUIE FACUT DE CEI 2 MOSTENITORI?

  • Daca la data decesului bunicii terenul si casa se aflau, conform actelor de proprietate, in patrimoniul bunicii acestea fac parte din masa succesorala si, prin urmare, oricare dintre copii defunctei poate solicita emiterea certificatului de mostenitor pentru aceste bunuri. Pentru a face acest lucru va trebui, insa, sa depuna la notar actele doveditoare a faptului ca a acceptat succesiunea in termenul legal (6 luni de la data decesului) si ca bunurile respective erau in proprietatea defunctei.

 4. Buna , mama mea a decedat la inceputul acestui an . Mama mi-a lasat procura la notar pentru apartament , fiind singurul mostenitor , va rog cat timp am la dispozitie ca sa merg la notar sa-mi fac certificatul de mostenitor…multumesc .

  • Stimate dle Alexandru

   Termenul prevazut de lege pentru a opta intre acceptarea sau neacceptarea succesiunii este de 1 (un) an calculat de la data decesului.
   Prin urmare, in conditiile in care in termen de 1 an veti face, de ex. acceptarea succesiunii, veti putea dezbate succesiunea oricand dupa expirarea acestui termen. Acceptarea o puteti face prin declaratie data in fata oricarui notar public, insa succesiunea o puteti face doar in fata unui notar al carui birou isi are sediul in circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care defuncta si-a avut ultimul domiciliu.
   Este posibila eliberarea certificatului de mostenitor si inainte de expirarea termenului de 1 an, insa doar daca este neindoielnic ca nu mai sunt si alte persoane indreptatite la succesiune.

 5. Buna ziua !
  Parintii mei au decedat in februarie 2012 si martie 2013, iar eu sunt singurul lor copil. Va rog sa-mi spuneti pana cand pot intra in posesia certificatului de mostenitor, ce documente sunt necesare si care ar fi costurile avand in vedere ca este o gospodarie la tara si pamant.
  Multumesc !

  • Fiind decedati dupa data intrarii in vigoare a noului Cod civil (1 octombrie 2014) termenul de acceptare a succesiunii pentru fiecare parinte este de 1 an, calculat de la data decesului. Pentru obtinerea certificatului de mostenitor trebuie sa va adresati unui birou notarial care isi are sediul pe raza teritoriala a Judecatoriei (a Tribunalului, pentru Buucresti si imprejurimi) de la ultimul domiciliu al fiecarui defunct de unde veti putea obtine si informatiile privind costurile pentru fiecare succesiune in parte.