Certificat de mostenitor cu partaj. Conditii

Certificat de mostenitor cu partaj. Terenuri detinute de defunct prin posesie indelungata (fara titlu justificativ). Conditii partaj  Cu ocazia incheierii actului autentic sau a certificatului de mostenitor notarul public are obligatia verificarii titlului de proprietate a dispunatorului sau a autorului … Continuarea

Actualizare categorie folosinta teren

Actualizarea categoriei de folosinta a terenului  In cazul in care, ulterior intabularii unui teren extravilan in Cartea Funciara, a avut loc schimbarea categoriei de folosinta din teren extravilan in teren intravilan poate fi solicitata  schimbarea mentiunilor din Cartea Funciara indiferent daca … Continuarea

Vanzare teren agricol

Vanzare teren agricol Legea nr. 17/2014 Cine poate cumpara terenuri agricole aflate in extravilan ? – Cetatenii romani; cetatenii UE, ai ASEE (Acordul privind Spatiul Economic European) sau ai CE (Confederatiei Elvetiene); apatrizii cu domiciliul in Romania, in ASEE sau … Continuarea

Favorite Taxe pentru inscrieri in Cartea Funciara
avatar

Taxe pentru inscrieri in Cartea Funciara Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice – 0,5% la valoarea din act Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice  – 0,15% la valoarea din act (dar nu mai putin de … Continuarea