Actualizare categorie folosinta teren

Actualizarea categoriei de folosinta a terenului  In cazul in care, ulterior intabularii unui teren extravilan in Cartea Funciara, a avut loc schimbarea categoriei de folosinta din teren extravilan in teren intravilan poate fi solicitata  schimbarea mentiunilor din Cartea Funciara indiferent daca … Continuarea

Vanzare teren agricol

Vanzare teren agricol Legea nr. 17/2014 Cine poate cumpara terenuri agricole aflate in extravilan ? – Cetatenii romani; cetatenii UE, ai ASEE (Acordul privind Spatiul Economic European) sau ai CE (Confederatiei Elvetiene); apatrizii cu domiciliul in Romania, in ASEE sau … Continuarea