Taxe notariale

Taxele notariale

Taxele notariale prevazute de lege pentru serviciile prestate de notar sunt:

- Onorariu,

- T.V.A ( aferent onorariului incasat),

- Impozit pe venitul obtinut din transferul de proprietate si

 – Taxa de publicitate imobiliara (O.C.P.I).

Taxele notariale sunt prevazute si impuse de lege notarului public sa le incaseze pentru fiecare act sau operatiune ce o efectueaza la cererea clientilor sai. Aceste taxe vor fi virate de notar in conturile beneficiarilor lor (bugetul general consolidat al Statului, bugetul Unitatii administrativ teritoriale, A.N.C.P.I – Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, dupa caz) si, doar o parte din aceste in contul biroului notarial.

Onorariul cuvenit notarului pentru serviciile prestate este stabilit de lege ( Ordinul Ministrului Justitiei Nr. 46/C/2011) în sume determinate (fixe) sau onorarii graduale – pe tranşe şi în cote procentuale – în raport cu valoarea determinată sau determinabilă a obiectului actului.

In cazul actelor complexe, care cuprind mai multe operaţiuni juridice, actul normativ sus mentionat prevede obligatia stabilirii onorariului pentru fiecare operaţiune în parte.

La intocmirea actelor notariale notarul public are, potrivit legii, obligatia de a cere părţilor să declare valoarea reala a bunurilor ce fac obiectul actelor sau procedurilor notariale si de a le explica care sunt consecinţele nedeclarării valorii reale a tranzacţiei. Atunci cand notarul are îndoieli cu privire la sinceritatea valorii declarate de părţi, acesta poate refuza întocmirea actului.

Check google pagerank for notar-expert.ronotar-expert.ro-Google pagerank and Worth

Taxele notariale (onorariul, TVA-ul, impozitul datorat pentru venitul obtinut din transferul de proprietate, taxa de publicitate, precum si orice alte taxe si impozite pe care notarul este obligat sa le incasaze de la participantii la actul juridic notarial), se incaseaza in moneda nationala (Ron).

Precizam ca, la autentificarea actelor notariale (in special, a celor de instrainare prin acte incheiate intre vii sau pentru cauza de moarte), daca legea prevede obligatia pentru parti de plata a vreunei sume cu titlu de de taxe si impozite (ex.:impozitul pentru venitul obtinut din transferul de proprietate; taxa de publicitate imobiliara, TVA, etc)  acestea au obligatia achitarii lor inainte de semnarea actului.

Desi nu sunt incasate in beneficiul notarului, acesta are obligatia retinerii respectivelor sume, urmand sa le vireze in conturile institutiilor beneficiare ( Primarii, Oficii de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Ministerul Finantelor, etc).